Hart van Oldenzaal

5 juli 2019

Hart van Oldenzaal 5 juli 2019


Aanleg Fietssnelweg Oldenzaal volgens planning

Foto: HvN

OLDENZAAL - De zijtak van de F35, de Fietssnelweg die in totaal 62 kilometer lang is en van Nijverdal tot de Duitse grens reikt, krijgt een zijtak naar Oldenzaal. Deze werkzaamheden zijn verspreid over twee delen. Het eerste deel is van start gegaan, en verloopt volgens planning.

De F35 langs Hengelo en Enschede wordt nog beter bereikbaar met een zijtak naar Oldenzaal. Afgelopen week werd er al druk gewerkt aan het asfalteren van het nieuwe gedeelte van de fietssnelweg. De gemeente heeft dan ook goede hoop dat het eerste gedeelte volgens planning kan worden afgerond, nog voor de bouwvakvakantie. Dit eerste gedeelte betreft het stuk tussen de carpoolplaats aan de Duivelsdijk tot en met de eerste flat aan de Oude Lossersestraat. Eerder al werden de leidingen verlegd om plaats te maken voor de nieuwe zijtak van de F35. Naar verwachting is de afwerking aan het nieuwe gedeelte midden of eind deze maand afgerond, waarna het eerste gedeelte in gebruik genomen kan worden.

Deel twee
Na de bouwvakvakantie zal worden begonnen met het tweede gedeelte. Deze reikt van de Oude Lossersestraat, ter hoogte van de flats, tot aan de J.H. Nieuwenhuisstraat. Het is nog even de vraag of het kruispunt met de Enschedesestraat opnieuw wordt ingericht voor de aanleg van de F35. De fietssnelweg is populair vanwege het gebruiksgemak voor fietsers. De asfaltweg is vier meter breed en vormt een rechtstreekse verbinding tussen de diverse Twentse steden. Omdat ze in veel gevallen door de stadscentra voeren, is er soms geen ontkomen aan een kruispunt waar de fietsers moeten stoppen voor overig verkeer. Toch wordt dit zo veel mogelijk voorkomen en gaat de voorkeur uit naar een vlotte verbinding en doorstroming voor fietsers.

Fietsers voorrang
De aanleg van de F35 in Oldenzaal betekent dat de voorrangssituatie op die route veranderd kan worden. De gemeente pleit ervoor om fietsers zo veel mogelijk voorrang te geven op dit traject. De routes blijven wel gewoon toegankelijk voor auto's, met hun eigen rijstrook. Nu de werkzaamheden in volle gang zijn kan het zijn dat automobilisten enige hinder ondervinden op deze route.

Parkeervergunningen aanvragen kan vanaf nu online

OLDENZAAL - Vanaf 1 juli is het mogelijk om parkeervergunningen aan te vragen, te verlengen of in te trekken via de website van de gemeente Oldenzaal. Ook komt er een app waarmee dit gemakkelijk en snel digitaal te regelen is.

Het digitaliseren van deze dienst heeft meerdere voordelen, zoals de lagere kosten. Met het invoeren van deze online mogelijkheid verdwijnt het vignet dat achter de ruit geplaatst moet worden. Bij online aangevraagde vergunningen worden controles uitgevoerd aan de hand van het scannen van het kenteken van de auto. De bestaande vignetten blijven nog tot het einde van dit jaar geldig. Hierna wordt de controle op vergunningen volledig gedigitaliseerd. Voor diegene die moeite hebben met het digitaal regelen van de parkeervergunning, blijft er de mogelijkheid om de aanvraag via het stadhuis te regelen.

Wens van inwoners
Het digitaliseren van deze dienst is een antwoord op de wensen van inwoners en ondernemers. In een klanttevredenheidsonderzoek uit 2017 kwam naar voren dat men de voorkeur geeft aan het meer digitaal kunnen regelen van gemeentelijke zaken. Vooral de aanvraag van parkeervergunningen stond toen hoog op het lijstje van inwoners en ondernemers. De gemeente heeft deze vraag beantwoord met het invoeren van het digitaal aanvragen van de parkeervergunning. Het programma is de afgelopen tijd getest op gebruiksvriendelijkheid door een groep inwoners en ondernemers. Deze test was succesvol en nu is het digitaal aanvragen voor iedereen mogelijk.

Direct resultaat
Nu kan men via de website www.parkeren.oldenzaal.nl direct een vergunning aanvragen, verlengen of intrekken. De verandering wordt direct doorgevoerd en de betaling wordt ook meteen, online afgerond. Daarnaast is er een app waarmee men via de mobiele telefoon direct, ter plekke, een vergunning regelt. Deze en meer informatie over het digitaal aanvragen van de parkeervergunningen is te vinden op www.oldenzaal.nl/parkeervergunning.

Jaargang: 5 • Nr 221• Wk 27

Openstelling kasteeltuin en St. Plechelmuskerk in Saasveld

SAASVELD - De St. Plechelmuskerk in Saasveld en de bijbehorende kasteeltuin, een overblijfsel van het vroegere slot Saterslo, worden ook in 2019 opengesteld voor publiek.

De St. Plechelmuskerk geniet al jaren bekendheid vanwege haar prachtige gebrandschilderde ramen, die allen gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier en kunstschilder Jan Schoenaker. Daarnaast zijn de uit lindenhout vervaardigde kruiswegstaties te bewonderen. Het bijzonder fraaie houtsnijwerk is van ongekende schoonheid. Tijdens de openstelling zijn medewerkers aanwezig voor uitleg.

Bijzondere ligging
Ook de bijzondere ligging van de kerk op het Kerkeiland, omgeven door de oude buitengracht van het voormalig slot Saterslo, maakt een bezoek zeer de moeite waard. Achter de kerk bevindt zich een prachtige tuin met monumentale bomen en centraal daarin een beuk en een plataan van ruim 150 jaar oud. De vijver markeert de plek waar bijna 700 jaar lang het kasteel heeft gestaan. Ook heeft de mooie natuur rond Saasveld veel te bieden als u van wandelen houdt. Vanaf de kerk gaan een gemarkeerde route van 3 km door het natuurgebied "de Twieg" en een rolstoelvriendelijk pad van 1 km door het Gravenbos. Zie info achter in de kerk.

Openingstijden
De openstellingen voor publiek zijn op de zondagen 7 juli, 4 augustus en 1 september van 14.00 tot 17.00 uur. Een extra openstelling is er in het tweede weekend van de bouwvakvakantie op zondag 11 augustus. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt in dank aanvaard. In groepsverband bestaat ook de mogelijkheid tot een rondleiding op doordeweekse dagen. Voor informatie hierover kunt u bellen met W. Spanjer, tel. 074-3494652

Column

Parkeergeld

Het college heeft een probleem met 1 van de eigenaren van de Van Heekgarage. In een voorstel aan de gemeenteraad vragen B en W akkoord te gaan met de aankoop van een deel van de
parkeergarage. Dat deel huurt de gemeente nu voor een gulden (ja, 1 gulden) per jaar tot 2032. Even verderop staat trouwens 1 Euro, maar een kniesoor die daarop let. Daarmee wordt het aandeel van de gemeente groter en haar positie sterker ten opzichte van de andere eigenaar van de grootste parkeergarage onder de grond in West-Europa; het Holland Casino. De aankoop gaat om het oostelijk deel van de garage onder de Primarktoren en in eigendom van een pensioenfonds. Waarmee de gemeente overigens een conflict heeft over gemaakte kosten voor beheer en onderhoud. Nu ligt er een akkoord voor aankoop door de gemeente. Dat kost geld, 1,7 miljoen om precies te zijn. Maar geen centje pijn. Dat betaalt het Parkeerbedrijf wel even. Zouden er nog meer van dergelijke potjes zijn? Handig. Moet een dergelijk bedrag niet gewoon in de algemene reserve worden gestort? Wat is hier raar? In elk geval dat een gemeentelijk bedrijf zo maar bijna 2 miljoen op de plank heeft liggen is raar en je krijgt het gevoel dat er meer achter zit, dan "toys for boys". Zo te zien wil het parkeerbedrijf een groter deel van de garage in eigendom, meer zijn dan uitvoerder van beleid en grotere winsten voor de gemeente binnenslepen. We zijn terug bij af. Enschede is economisch gezien door diepe dalen gegaan. Eén van de oorzaken was het "projectontwikkelaartje spelen" door de gemeente met als motto "wat een projectontwikkelaar kan, kunnen wij beter." Hele fabrieksterreinen werden opgekocht en in de wacht gezet. Heeft miljoenen gekost en we hebben nog te lijden onder de blunders van ambtenaren, die dachten goud voor hun baas op te graven. Ambtenaren kun je niet zo maar promoveren tot grootverdieners. Ze zijn niet voor niets ambtenaar en werken met geld van "the man in the street", de ondernemer werkt met eigen geld en dat maakt een groot verschil. Om welk deel van de garage gaat het eigenlijk? Het deel onder de Prismarktoren. Volgens mij één van de rustigste en sjiekste delen van de parkeergarage. Meer parkeerhavens dan parkeerplekken. Kop van Overijssel associeer ik met makelaars/vastgoedbeleggers. Een nieuw appartement inclusief eigen parkeerplek in hartje Enschede is natuurlijk goud waard. Of zou het een zogenaamd ABC-tje zijn; op het moment van aankoop wordt het gelijk doorverkocht. Schoenmaker hou je bij je leest, want de winst van de parkeergarage is ook gemeenschapsgeld.


Jan Visser

Taalpunt Losser zoekt vrijwilligers

LOSSER - Het Taalpunt van Losser is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij gaan aan de slag om mensen in de brede zin te helpen met het ontwikkelen van hun lezen, schrijven en spreken.

In Nederland zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen die moeite hebben met het Nederlands. Het gaat hierbij zeker niet alleen om nieuwe Nederlanders; ook veel geboren en getogen inwoners kampen met laaggeletterdheid. Dit is vervelend, want een goede beheersing van het Nederlands is vrij belangrijk voor een goede opleiding, kansen op werk en meer. Zo helpt dit ook in de communicatie met overheden over werk, inkomen en zorg.

Taalpunt
In de bibliotheek van Losser is het Taalpunt te vinden, waar bezoekers samen met Taalvrijwilligers werken aan hun taalontwikkeling. Dit kan op veel manieren; bijvoorbeeld simpelweg door het lezen van de krant, maar er zijn ook andere methoden. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Zij krijgen na de zomervakantie een opleiding van vier dagdelen voor ze aan de slag gaan. Onderwijservaring is niet nodig. Aanmelden of meer informatie kan via: taalpunt@stichtingfundament.nl

Onderteken spelregels voor kampeerfeest

TUBBERGEN - Jongerengroepen in Dinkelland en Tubbergen kunnen sinds afgelopen week ook de nieuwe spelregels ondertekenen om zo een vergunning te krijgen voor hun kampeerfeest.

Begin juni gingen de gemeenten in gesprek met tieners, hun ouders en grondeigenaren over de kampeerfeesten. Deze vorm van wildkamperen is populair bij de Noordoost-Twentse jeugd, maar het is wel belangrijk om dit veilig en zonder overlast te laten verlopen. Aan de hand van de gesprekken zijn tien concrete regels opgesteld. Zo moeten er twee contactouders zijn waarvan één altijd bereikbaar is. Verder mogen jongeren onder de 18 niet drinken; bij overtredingen wordt het kamperen beëindigd en volgt een HALT-straf. Verder gelden regels voor de maximale groepsgrootte en voor het veilig opzetten van een kampvuur in een vuurkorf. De gemeenten hopen met de regels jongeren bewust te maken van het belang van veilig en gezellig kamperen. Het zijn mooie tradities, maar niet wanneer deze voor andere overlast opleveren. Zo is het ook belangrijk dat jongeren na afloop het terrein weer schoon en netjes achterlaten.

Prominementenboom voor Toos Achterweust

OLDENZAAL - Toos Achterweust krijgt een boom aangeboden in het Oldenzaalse prominentenbos.

Locoburgemeester Alida Renkema mocht haar deze bijzondere vorm van waardering aanbieden namens de gemeenschap. Dit gebeurde bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van museum De Pelgrim waar zij grondlegger van is. Toos is als conservator samen met vele vrijwilligers altijd druk bezig voor het museum; haar geesteskind. Museum De Pelgrim omvat een brede collectie door Achterweust verzamelde devotionals; religieuze voorwerpen die ze graag wilde tonen aan een groter publiek. Het museum is gevestigd in twee kleinere armenhuisjes in het Oldenzaalse centrum aan de Hofmeijerstraat. In november zal de boom voor Toos Achterweust geplant worden in het Prominentenbos. Dit in verband met de invloeden die het weer op de jonge boom, een tamarix ramosissima, kunnen hebben.

Nen zwieger op tied en plaatse is vake
better as nen sprekker in zeuwn taaln.

Maandag 8 juli 10:00 uur

Erdem Hairstyling: een ware haarkunstenaar

OLDENZAAL - Wanneer je kleindochter van 16 tegen je zegt: "Opa wat zit je haar mooi", dan is de keuze die er is gemaakt om eens van kapper te veranderen een goede keuze geweest. Ook oude mannen horen mee te gaan in de veranderingen die het kappersvak door de tijd met zich mee brengt. De tijd is veranderd, net als de kapsels; een nieuw tijdperk is aangebroken.

Toen ik voor het eerst, een een week voor Vaderdag, een bezoek bracht aan Erdem's Hairstyling aan de Beatrixstraat 2 in Oldenzaal, viel het mij op dat het veel jeugdigen waren die zaten te wachten op een knipbeurt. Ik nam waar dat de schaar maar beperkt werd gehanteerd. Met zijn tondeuse, die wel toverdoos kan worden genoemd, brengt Erdem samen met de kam en het scheermes ware haarkunstwerken tot stand.

Mooi model
Ik moet wachten op mijn knipbeurt, terwijl de 16-jarige Oldenzaler Harold binnen komt lopen. Hij heeft een foto uit een modetijdschrift meegenomen. Hij vraagt Erdem om hem ook zo te knippen. Erdem kijkt en zegt "met opscheertje?" En dan is het de haarkunstenaar die de wens van deze Oldenzaalse jongen verwezenlijkt. Erdem is een allround heren- en jongenskapper. Hij vind het leuk om jongeren te knippen, maar ook om ondertussen met de jongeren te kletsen. Hij heeft een klik met de jeugd maar ook met de Oldenzaalse senioren.

Vakwerk
Als hij een foto ziet dan knipt (creëert) hij je haardos op bestelling. Met een frisse kijk op zijn vakgebied, maar ook op de hedendaagse problematiek praat hij met zijn klanten respectvol en communiceert op een voortreffelijke manier met jong en oud. Hij is een goed luisteraar en voldoet dan ook uitstekend aan de vraag die de klant aan hem stelt.
Jan "Mooi Twente" zit vandaag in de kappersstoel en vraagt: "wil je mij ook een afdruk sturen van deze opname?" Hart van Oldenzaal zou Hart van Oldenzaal niet zijn en mailt Jan de foto. Weer een tevreden klant op maat bediend, door Erdem de Oldenzaalse haarkunstenaar voor jongens en mannen.

Kom langs
Erdem's Hairstyling is gevestigd aan de Beatrixstraat 2 in Oldenzaal. Op zondagen is hij gesloten. Bel met: 06-29 16 75 05. Kijk ook op Facebook: Erdem's Hairstyling

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Vakantiespelweek Impuls komt er aan!

OLDENZAAL - De Vakantiespelweek komt er weer aan! Van maandag 15 juli tot en met donderdag 18 juli kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer volop genieten. Dit jaar is het thema: 'de onderwaterwereld'.

Er zijn weer veel leuke spellen, men gaat hutten bouwen, er is een stormbaan en nog veel meer. Voor de jongste kinderen is er een aangepast programma. Op de laatste avond is er een spelshow en voor kinderen vanaf 9 jaar is er een avondspel. Dit jaar wordt de Vakantiespelweek georganiseerd bij Quick'20 aan de Primulastraat 15. Een dagkaart kost 3 euro per kind. Een weekkaart (geldig van maandag 15 juli t/m donderdag 18 juli) kost voor 4- en 5-jarigen 9 euro en voor 6- t/m 12-jarigen 12 euro.

Vrijwilligers gezocht
De Vakantiespelweek lukt niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. De organisatie hoopt dan ook dat ze dit jaar weer een beroep mogen doen op veel mensen die wat tijd over hebben in deze periode. Zij kunnen dan helpen bij het timmeren, knutselen, catering of het begeleiden van de diverse activiteiten. Alle hulp is welkom.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je bellen met Impuls via 0541-571414 en vragen naar Ilse Brummelhuis of mailen naar i.brummelhuis@impuls-oldenzaal.nl. Je kunt ook een kijkje nemen op de site: www.impuls-oldenzaal.nl voor meer informatie. Hier kun je je ook aanmelden.

Grote behoefte
De Vakantiespelweken zijn ook de afgelopen jaren erg populair gebleven. Deze voorzien in een grote behoefte; zeker voor kinderen die door uiteenlopende omstandigheden niet op vakantie gaan met hun familie. Voor hen zijn deze activiteiten een leuk tijdverdrijf in de anders zo lange schoolvakantie.

Vlindertelling geeft inzicht in lokale vlinderpopulatie

TWENTE - De Vlinderstichting organiseert van 6 tot en met 29 juli weer de landelijke Vlindertelling. Zij roepen mensen op om vlinders te tellen in hun directe omgeving gedurende deze periode. Vlinders geven namelijk een belangrijk inzicht in de staat van de natuur op lokaal niveau.

Het gaat helaas slecht met de vlinderstand in Nederland. Er zijn minder vlinders en minder soorten te vinden. De oorzaken zijn divers; zo komt dit onder meer doordat veel tuinen de afgelopen decennia voorzien zijn van tegels en ook veel van de openbare ruimte werd een tijd lang 'versteend' in het kader van onderhoudsarm. Maar dit heeft ook duidelijk negatieve gevolgen. Zo vinden vlinders veel minder bloeiende bloemen, een belangrijke voedingsbron. Er is weliswaar groeiende aandacht voor het groener maken van tuinen en de openbare ruimte, maar herstel is langzaam.

Vlindertelling
Het tellen van vlinders is belangrijk om op lokaal niveau inzicht te krijgen hoe het gaat met de natuur als geheel en uiteraard de vlinders zelf. Zo reageren dagvlinders snel op het milieu en de klimaatverandering. Door de vlinders jaarlijks te tellen heeft de Vlinderstichting meer data om trends aan te kunnen geven.

Droogte
Het afgelopen jaar verliep bijzonder droog met extreme hitte in de zomer. Dit had ook een merkbaar effect op de vlinders in Overijssel; het waren er veel minder dan gebruikelijk. Overijsselse inwoners telden bijna 4.000 vlinders: vooral koolwitjes die goed tegen hitte kunnen. De atalanta, dagpauwoog en kleine vos waren nagenoeg afwezig. Deze werden in het noorden meer gezien. Een nieuwkomer in Overijssel was afgelopen jaar de buxusmot.

Herken de vlinder
Naast het tellen van de hoeveelheid vlinders is ook de soort vlinder van belang voor de verzamelde data. Om te weten wélke soort vlinder men precies ziet is een handige vlinderherkenningskaart te downloaden. Het doorgeven van aangetroffen vlinders kan heel modern via de speciale app 'Vlindermee' of op: www.vlindermee.nl

Genieten bij Coffee Fellows

ENSCHEDE - De Duitse franchiseformule Coffee Fellows wordt langzaam uitgebreid naar Nederland. Inmiddels telt Nederland zes vestigingen, waaronder die in Enschede aan de Marktstraat 14. Misschien bij velen beter bekend als kruispunt De Graaff, vernoemd naar het hotel dat daar halverwege de 19e eeuw gevestigd was.

De geschiedenis van Coffee Fellows in Enschede gaat niet zo lang terug als de naam van het kruispunt. In april 2018 werd de vestiging geopend en sinds 1 juni van dit jaar is Lars Oosting de franchiser. De officiële opening van de zaak is op 30 juni. En hij heeft grootse plannen...

Bekendheid
Coffee Fellows is voor de Duitsers een heel bekend en vertrouwd fenomeen, maar dat wil niet zeggen dat Lars zich specifiek daarop richt. Zo heeft hij voor het gebak gekozen voor de Nederlandse patissier Van Eck. Nederlanders zijn namelijk gewend aan zoeter gebak dan Duitsers. Met Van Eck hoopt hij juist de Nederlandse zoetekauwen aan te spreken. Ook wil Lars het assortiment aan broodjes in de toekomst uit gaan breiden. Nu nog onder andere bagels en panini, maar in de toekomst ook het geliefde broodje gezond en bijvoorbeeld het broodje filet americain. Voor iedereen is er wel iets lekkers te vinden voor bij de lekkerste koffievarianten van Enschede.

Het huiskamergevoel
De sfeer is voor Lars een belangrijk gegeven. Zo staat er een grote stamtafel, waar iedereen aan plaats kan nemen om te genieten van de koffie en bijvoorbeeld te werken, te lezen of met anderen in gesprek te gaan. De stamtafel is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld vergaderingen. Verder heeft Coffee Fellows een groot terras waar de gehele dag genoten kan worden van de zon. En wanneer u geen tijd heeft of uzelf niet de tijd gunt om te genieten van de sfeer van Coffee Fellows, maar wel toe bent aan de producten van Coffee Fellows, dan is meenemen geen enkel probleem.

Uitnodiging
Wie weet komt u in juli en augustus Lars of één van de medewerkers van Coffee Fellows wel tegen in de binnenstad met muffins. Ze trekken er namelijk op uit om u kennis te laten maken met Coffee Fellows en de heerlijke producten. Laat u verleiden door Coffee Fellows aan de Marktstraat 14 in Enschede.

Open dag FCT in Grolsch Veste

ENSCHEDE - Komende zondag 7 juli is de open dag van FC Twente. Een dag voor de supporters!

De Open Dag begint om 12.00 uur en kent een andere opzet dan voorgaande jaren. Zo wordt de traditionele spelerspresentatie in het stadion gehouden en is er een speciale stadiontour die je over het veld leidt. Vanaf 12.00 uur zijn diverse activiteiten in en rondom De Grolsch Veste. De spelerspresentatie, het traditionele handtekeningen jagen en foto's scoren van de spelers en het Mega Kidsdorp ontbreken niet. Net als de mogelijkheid om deel te nemen aan een speciale rondleiding die je onder meer door de kleedkamer en over het veld leidt. Op de middenstip staat de kampioensschaal klaar, zodat je daarmee op de foto kunt. De spelerspresentatie wordt dit jaar in het stadion gehouden. Deze presentatie van de selectie begint om 14.00 uur en aansluitend zijn de spelers in groepjes aanwezig op het terrein; ontmoet ze voor een handtekening of een foto. Ook speelsters van FC Twente Vrouwen zijn erbij. Noteer de datum alvast in je agenda: zondag 7 juli.

Scharrelkids- doedag

DE LUTTE - In het Arboretum Poortbulten aan de Lossersestraat 68 wordt op zondag 7 juli om 11.00 uur weer een Scharrelkids-doedag georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar en hun ouders/verzorgers.

Op deze zondag worden er verschillende activiteiten aangeboden. Zo wordt er een spinnenexcursie georganiseerd, waarbij de kinderen op zoek gaan naar spinnen. Ook kunnen ze een bloemenschilderij maken van de bloemen die ze zelf gezocht hebben, wol verven met natuurlijke kleurstoffen en knutselen. Daarnaast komt er een blotevoetenpad, waardoor de kinderen kunnen ervaren hoe verschillende ondergronden aan hun blote voeten voelen. Aanmelden kan door te mailen naar: scharrelkids.ivnoldenzaallosser@gmail.com, onder vermelding van het aantal personen.

Maak kennis met klootschieten

OVERDINKEL - Wilt u kennismaken met het eeuwenoude Twentse spel klootschieten? Kom dan gerust eens langs om het spel te leren!

Iedere maandagmiddag staat een ervaren klootschieter voor u klaar om uitleg te geven over het ontstaan van het spel en wat de spelregels zijn. Na deze uitleg kunt u in praktijk brengen wat u heeft geleerd. Deze sport kan zowel individueel als in teamverband worden beoefend. Deze activiteit wordt iedere maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur georganiseerd op het Kolkersveld aan de Beerninkweg 1 in Overdinkel. Deelname kost €6,00 inclusief begeleiding, spelmateriaal en twee consumpties.

Bigband Losser

OVERDINKEL - Op maandag 8 juli zal de Bid Band Losser een gratis optreden verzorgen in de muziekkoepel aan de Weverstraat 37 in Overdinkel.

De bigband is een relatieve jonge band (opgericht in 2007) met veel ambities. Onder leiding van de enthousiaste dirigent Joris Bolhaar zal deze twintigkoppige bigband een groot deel van haar repertoire ten gehore brengen in Overdinkel. Het bestaat uit bigband klassiekers, jazz-standards en swingende 'funky' stukken. Het concert begint om 19.30 uur. Dit is het laatste optreden in de koepel in Overdinkel voor de zomerstop. Het volgende concert is op maandag 20 augustus, dan zal Gert Ekkelboom optreden.

Column: "Wevers”, een naam die ik met respect schrijf en uitspreek!

Deze week kopte de krant dat Lieke Wevers zilver had behaald op de Meerkamp in Rotterdam. Na een lange periode van afwezigheid ben je er weer. Klasse meisje, dat jij je zo terug hebt geknokt. Jij weet wat je wil en waar je voor staat en dat dwingt respect af. Je zus Sanne, daar hebben ze wereldwijd over kunnen vernemen. Ik ben dan ook onder de indruk van jullie beider prestaties, waar zeker nog een aantal overwinningen met medailles aan zullen worden toegevoegd.

Inmiddels is de straat waar aan jullie ouderlijk huis staat opgeknapt en voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen. Het wachten is nu nog op de evenwichtsbalk als eerbetoon aan zus Sanne. In een gezond lichamen heerst een gezonde geest, heerlijk dan ook om de naam Wevers te horen en uit te dragen, met een eerbetoon aan jullie twee.

Eerbetoon zou er ook moeten zijn voor Mini Wevers. De lezers vragen zich af wie is Mini Wevers? Ze kwam met haar ouders vanuit Enschede naar Oldenzaal, waar ze met haar ouders inwoonde bij haar oma aan de Watertorenlaan. Ze ging naar de Nutsschool aan de Hengelosestraat en kwam bij juffrouw Zorber in de klas. Het hoofd van de school, meneer Van den Brugge destijds, deed een aanbeveling voor haar bij textielfabrikant Johan Gelderman. Ze kreeg werk in de afdeling Semarang. Ze leerde typen en met succes. Johan Gelderman zorgde ervoor dat ze een ausweis kreeg, zodat ze 's avonds na achten over de straat mocht. En ze ging,naar het badhuis in Oldenzaal waar ze op een Remmington typemachine formulieren moest typen. Met de getypte formulieren moest ze dan naar de Ortskommandant Hauptman Menzel in de Steenstraat om deze te laten ondertekenen. Ze wist als 15-jarige toen niet aan welke verzetsdaden ze mee werkte. De Joden die in 1944 in de spoorsloot bij Gelderman wisten te ontkomen en die zij samen met die Engelse mevrouw Gelderman verzorgde. Meneer en mevrouw Gelderman hadden haar op het hart gedrukt dat ze er met niemand over mocht praten. En dat deed ze dan ook niet.

Nu twee jaar geleden vertelde Mini Wevers het verhaal aan mij. Volgend jaar vieren wij 75 jaar bevrijding. Het zou gepast zijn dat dan ook de naam van Mini Wevers† wordt geschreven en uitgesproken. Deze vrouw verdient het, dat een straat haar naam gaat dragen. Dus ga ik een verzoek doen aan de Gemeentelijke straatnamen commissie van Oldenzaal, om ook Mini Wevers te eren en een straat naar haar te vernoemen. Bent u die mening ook toegedaan?

Kaatjeknip juli 2019

Mail uw reactie naar:
knipkaatje@gmail.com

Erve Asito nieuwe stadionnaam Heracles Almelo

ALMELO - Voor minimaal de komende tien jaar is Erve Asito de naam van het stadion van Heracles Almelo. Hoofdsponsor Asito en Heracles Almelo maakten deze naam maandagochtend bekend. De nieuwe naam staat symbool voor het thuisgevoel dat supporters van Heracles Almelo hebben als ze naar het stadion komen. Daarnaast staat het symbool voor de plek waar families zich thuis voelen; het erf als een plek waar de hele familie samenkomt.

Eerder dit jaar sloten Heracles Almelo en Asito al en tienjarige overeenkomst over het hoofdsponsorschap, en vanaf 1 juli is Asito dus officieel naamgever van het stadion. Remko Stolk, commercieel directeur van Asito sprak de volgende woorden over de samenwerking: "Erve Asito straalt het familiegevoel uit dat zowel bij ons bedrijf als de club hoort. Hier kom je naartoe om samen te zijn. Het gevoel van het erf waar je vroeger met je opa voetbalde en nu met je eigen kinderen." Algemeen directeur van Heracles Almelo, Rob Toussaint, voegde daar aan toe dat het stadion meer dan ooit het hart van de club wordt; een plek voor iedereen. Naast de naam van het stadion, werd ook de straat waaraan het stadion ligt omgedoopt tot het Van Riemsdijkplein. Naar militaire traditie werd bij zonsopgang het oude bord met de straatnaam weggehaald, en een nieuwe werd geplaatst. Dit alles gebeurde op de honderdste geboortedag van Joop van Riemsdijk. Van Riemsdijk is de oprichter van Asito en was een fervent supporter van Heracles Almelo.

Rustig aan met Twents water

TWENTE - Het is momenteel nog steeds bijzonder droog in Twente. Afgelopen week kregen we al te maken met records qua temperaturen, maar ook deze week verloopt relatief zonnig en vooral: droog. Hoewel juni landelijk gezien best een natte maand was, liepen in Twente de regentekorten alleen maar op.

Het Waterschap Vechtstromen was de afgelopen weken al paraat op de toenemende droogte. Twente kampte afgelopen jaar al met een fiks regentekort in de zomer, waardoor we ook dit jaar al begonnen met een tekort. Met name op plaatsen waar geen water aangevoerd kan worden zoals de hogere Twentse zandgronden begint dit zorgelijk te worden, zo benadrukt het Waterschap.

Interen
Deze week moest het Waterschap in grote delen van het gebied dan ook interen op de bestaande watervoorraad. De hoge temperaturen van afgelopen weekend hielpen niet in deze context; er verdampte zo'n 5 tot 6 millimeter aan oppervlaktewater per dag uit het IJsselmeer en de IJssel, waardoor ook de aanvoer uit dit soort bronnen lastig was. Het verdampte water is echter ook deze week nog niet aangevuld omdat neerslag uit bleef.

Slechtere kwaliteit
Het Waterschap Vechtstromen maakt zich ook concreet zorgen over de gemeten waterkwaliteit. Gedurende het jaar controleert men op diverse plekken de kwaliteit, maar met name in de warme zomers staat dit onder druk. Zo is er minder zuurstof in het water van vijvers, sloten en beken wat de formatie van blauwalg en botulisme met zich mee kan brengen. Het Waterschap Vechtstromen blijft dan ook bij de oproep om het deze dagen rustig aan te doen met water. Door het extra lang vasthouden van het regenwater en andere waterbronnen moeten problemen voorkomen worden. Het Waterschap blijft hierbij uiteraard wel alert op het tegenovergestelde probleem van fikse hoosbuien.

'Appverbod' op de fiets

TWENTE - Het nieuwe 'appverbod' op de fiets is maandag van kracht geworden. De nieuwe regels hebben als doel om het verkeer veiliger te maken. Het is nu onder meer verboden om de telefoon in de hand te houden op de fiets.

De benaming van een 'appverbod' in de media dekt niet helemaal de lading van de daadwerkelijke nieuwe regels. De wet omvat dat u geen mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers mag vasthouden tijdens het fietsen. Ongeacht waar u mee bezig bent. Het handsfree gebruiken van de telefoon is wel toegestaan, uiteraard moet u dan wel op het verkeer blijven letten. Handsfree muziek luisteren is toegestaan, mits u het omgevingsgeluid kunt horen, bijvoorbeeld met één oordopje in het oor. Stilstaand mag u wel een telefoon vasthouden en gebruiken.

Handhaving
De politie benadrukt dat er in ieder geval de komende tijd strenger gecontroleerd gaat worden op het verbod. Dit moet zorgen voor bewustwording bij jong en oud; er zijn immers ook voldoende volwassenen die zich schuldig maken aan dit gevaarlijke gedrag. De boete voor het overtreden van het telefoonverbod bedraagt 95 euro, hoewel dit voor jongeren gehalveerd is. Dit terwijl het verbod ook zeker gericht is op jongeren, aangezien zij zich hier ook vaak aan schuldig maken.

Onderschat risico
Hoewel exacte cijfers over doden en gewonden als gevolg van telefoongebruik op de fiets niet te geven zijn, ziet de overheid het wel als een belangrijke risicofactor. Ook de Fietsersbond erkent dat het cijfermatige onderbouwen van ongevallen lastig is, maar dat het voor de lange termijn goed is om jongeren duidelijk te maken dat er gevaren aan kleven. De hoop is dat dit goede gedrag dan ook door zal gaan wanneer de jongeren uiteindelijk de beschikking hebben over een auto. Naast de boetes zal er dan ook vooral ingezet worden op bewustwording bij jong en oud.

Hoffelijke tuinen

DE LUTTE - De Hoffelijke Tuinen van Ben en Leny Leushuis, Ton en Ria Bruns en Jos en Dieta Engbers zijn te bezichtigen op zaterdag 13 en zondag 14 juli. Deze tuinen bestaan uit prachtige heidevelden, vennen, bos en graslanden.

De tuinen van deze drie huishoudens zijn omgeven door beuken, taxushagen en andere bijzondere boomsoorten. Tevens is er bij de tuin van Jos en Dieta een kruidentuin, moestuin, bessenhaag en een oude boomgaard aanwezig. Alle drie de tuinen gaan op in het prachtige Twentse landschap. Bij de tuinen betaalt u €3,00 entree. Kinderen onder de twaalf jaar mogen onder begeleiding gratis mee naar binnen. Meer informatie over de bezoektijden en de adressen vindt u op www.hoffelijketuinen.nl

Dorpswandeling

LOSSER - Maak tijdens een dorpswandeling kennis met het boeiende cultuurhistorische verleden van de gemeente Losser. Onder leiding van een gids zult u in een 1,5 uur durende wandeling de mooiste en interessantste bezienswaardigheden van Losser ontdekken.

De gids zal samen met alle deelnemers stilstaan bij allerlei plekken die geladen zijn met verhalen. Je zult tijdens deze wandeling bijvoorbeeld de Martinustoren, het Aleida Leurinkshuis en de Dorpsbleek bezichtigen. Als je liever zonder gids deze wandeling wilt maken, is dat ook mogelijk. Daarvoor kunt u de Böggelpadroute kopen bij het VVV kantoor aan het Raadhuisplein 1 in Losser. Bij deelname onder begeleiding van een gids betaalt u €6,50 per persoon, inclusief kop koffie of thee met wat lekkers.

Van gras tot kaas

DEURNINGEN - Iedere dinsdag en donderdag wordt er een inlooprondleiding georganiseerd op Landgoed Kaamps.

Boer Herbert laat zien hoe hij op de boerderij werkt en hoe hij zuivel- en kaasproducten maakt van melk. De rondleiding op dinsdag start om 10.00 uur en op donderdag om 14.00 uur. Gemiddeld duurt een rondleiding anderhalf uur. Volwassenen betalen voor de rondleiding €5,75, kinderen tot 12 jaar betalen €2,95 en kinderen tot 4 jaar zijn gratis. Drinken en kaasproeven zijn bij de rondleiding inbegrepen. Landgoed Kaamps bevindt zich aan de Vliegveldstraat 4a. Meer informatie is te vinden op: www.kaamps.nl

Kom tot rust in een relax-fauteuil van Elzinga Wonen

ENSCHEDE - We hebben allemaal verplichtingen; werk, sport, kinderen, huishouden en meer. Goed ontspannen is dan ook belangrijk. Bij Elzinga Wonen in Enschede bent u al jaren aan het juiste adres voor een aantrekkelijke, maar vooral ook ontspannende woninginrichting.

Elzinga Wonen is een echt familiebedrijf met een geschiedenis die zeker 90 jaar terug gaat. Het huidige team beschikt over een grote mate van kennis, vakmanschap en oog voor detail dat van generatie op generatie over ging. Naast meubels, vloeren en raambekleding is bij Elzinga Wonen ook een brede selectie relaxfauteuils en sta-opstoelen te vinden van Fitform. Zij vervaardigen stoelen naar de hoogste eisen voor ergonomisch en gezond zitten. Hierbij gebruiken zij duurzame materialen met een garantie waarborg van maar liefst 10 jaar. Natuurlijk leveren zij ook maatwerk tot op de centimeter nauwkeurig.

Alles naar wens
Om helemaal te voldoen aan uw specifieke wensen levert Elzinga Wonen Fitform's brede collectie. Zo kunt u kiezen voor de Wellness-collectie, met zeer comfortabele en verstelbare stoelen in een fraaie, luxe uitstraling. Deze stoelen worden op uw persoonlijke maat gemaakt voor het meest ideale zitcomfort. De Gemak-collectie bestaat uit elektrisch verstelbare relaxfauteuils en sta-opstoelen op maat. Deze zijn verstelbaar qua maat, zodat ook een andere, toekomstige gebruiker hier van kan genieten. Ze hebben een tijdloze uitstraling waardoor ze in ieder interieur passen. De Zorg-collectie omvat fauteuils die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen die meer eisen stellen aan zitten, bijvoorbeeld wanneer u langdurig zit of al forse rugklachten hebt of een handicap of ziekte hebt die opstaan bemoeilijkt. Een zorgfauteuil is dan een uitstekende keuze. Ook deze modellen kunnen specifiek op uw behoefte afgestemd worden.

Maak kennis
Elzinga Wonen laat u graag kennismaken met deze fauteuils en alle mogelijkheden. Kom langs aan de Voortsweg 31, 7523 EC in Enschede. Bel met: 053-4358437 of kijk op: www.elzingawonen.nl

Mooie opbrengst goede doelenactie TCC

OLDENZAAL - Dit schooljaar hebben de leerlingen van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat zich weer ingezet voor het goede doel.

Dit ging, naast de nodige zweetdruppels, gepaard met een lach en een traan. De leerlingen konden kiezen uit hardlopen, fietsen of wandelen. Al deze activiteiten waren gekoppeld aan een bepaald bedrag. Daarnaast waren er veel leerlingen die de complete familie- en vriendenkring om een bijdrage hebben gevraagd. Er werd gul gedoneerd! Zo heeft elke leerling van de Potskampstraat zijn of haar steentje bijgedragen aan het goede doel. Dit schooljaar ging de opbrengst naar een tweetal doelen: de Voedselbank Oldenzaal en de Stichting Leergeld Oldenzaal. De voedselbank ontving in totaal 3.139,58 euro en Stichting Leergeld 6.279,16 euro. Het team van de Potskampstraat is uitermate trots op de inzet van haar leerlingen! De leerlingen en docenten hopen dan ook in 2020 deze mooie opbrengst nóg verder te overtreffen.

Op de foto:
Klas 1B5 van de Potskampstraat. Links vooraan: namens Stichting Leergeld, Martin Spit Rechts vooraan: namens Voedselbank Oost Twente, Jan Smudde Achter: namens team Potskampstraat, docent Ben Jansen.

Hoe woont de seniore huurder?

LOSSER - Dit voorjaar ging woningcorporatie Domijn samen met Stichting Fundament, Gemeente Losser en Stichting Huurders Belangen Losser met huurders van 65 jaar en ouder in gesprek over wonen in de toekomst.

De gesprekken leverden inzicht op in de wensen en behoeften van mensen die een jaartje ouder worden. Dit initiatief kwam voort uit de prestatieafspraken die de partijen elk jaar met elkaar maken. Lianne ter Stal, relatiebeheerder bij Domijn: "We zien dat mensen langer zelfstandig thuis wonen. En mensen die eerder bijvoorbeeld in een verzorgingshuis terecht konden, wonen nu in de wijk met of zonder begeleiding. Reden genoeg voor ons om het gesprek aan te gaan en te horen wat er bij de mensen leeft, of ze zich (nog) goed kunnen redden en of en andere wensen zijn voor de toekomst. Daarom kreeg een groep Lossenaren van 65 jaar en ouder in een gezinswoning een uitnodiging op de deurmat. Dit leverde goede gesprekken op."

Wensen
"Na deze individuele gesprekken hebben we zeker meer inzicht in de wensen en behoeften van onze huurders.'' zegt Lianne. "Samen met onze partners: Gemeente Losser, Stichting Huurders Belangen Losser en Stichting Fundament gingen we de gesprekken aan en spraken over de mogelijkheden op het gebied van wonen in de toekomst. We vertelden ze meer over ons gelijkvloerse woningaanbod en woningaanpassingen: Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden? En wat kan men zelf doen om in aanmerking te komen voor een aanpassing of verhuizing? Ook sociale voorzieningen in de wijk kwamen aan bod." Een en ander leverde mooie, bruikbare inzichten op. Het goede nieuws is dat een meerderheid de woonomgeving als positief ervaart. Mensen zijn verder redelijk goed bekend met sociale voorzieningen en met kleine aanpassingen kunnen ze vaak goed blijven wonen op hun huidige plek. De senioren willen ook graag het liefst zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen; verhuizen is een grote drempel. Domijn kijkt dan ook tevreden terug op de gesprekken.

Glaskralen branden

REUTUM - Om kennis te maken met het branden van glazen kralen, kunt u een workshop volgen bij Perles Art aan de Kerkstraat 108 in Reutum.

Deze workshop begint met een uitleg over de veiligheid, technieken en de werkwijze. Hierna zal er een korte demonstratie worden gegeven. Vervolgens gaat u onder begeleiding uw eigen kralen branden. De workshop wordt gegeven aan maximaal acht personen en duurt drie uur. De kosten zijn €45,- per persoon inclusief koffie of thee, materialen en gereedschap. De workshop wordt iedere maandag tot en met zondag gegeven. Kijk voor de tijden en meer informatie op: www.perles-art.nl

Comedy Festival

ALBERGEN - Op zaterdag 6 juli kunt u genieten van zes fantastische comedians! U zult genieten in een heerlijke chille Twentse sfeer van de beste comedy uit Nederland!

Lachen is gezond! Kom daarom genieten en lachen bij Partycentrum Morshuis! De comedians spelen in en rondom het Morshuis aan de Ootmarsumseweg 159 in Albergen. André Manuel is één van de zes comedians. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Morshuis. Let op: Er is slechts beperkt plek! Meer informatie vind je op www.morshuis.nl

Staken boer jaren geploegd en gezwoegd
Eeuwenlang boerderij met grasland en koeien
Stakenkamp smeltkroes van culturen
Onderlinge kracht en samenhang
Impulsen – breedwijs gedragen

Zonlicht speelt door zomerse groen
Stakenkamp ontmoetingsplek onder de bomen
Volkswijk, breed gedragen, onderlinge samenhang
Verleden afgedaan, nieuwe periode aangebroken
Geïsoleerde huizen, vrije mensen

Verdwenen laagvliegers, vogels die fluiten
Gevaren geweken, natuur overwint
Zuid Berghuizen, wijk met huizen
Wijk van mensen, wijk voor mensen
Wijkkracht die de wijk verbindt.

Kaatjeknip 30 juni 2019

Parkfestival Zuid-Berghuizen

OLDENZAAL - Afgelopen zondag was het Parkfestival in Zuid Berghuizen. Voor het eerst, want Berghuizen in beweging is verleden tijd.

Ja de naam is veranderd, maar het bewegen blijft en nu structureel. De ambitie van de werkgroep Parkfestival Zuid-Berghuizen is duidelijk. Jaarlijks een Parkfestival in de luwte en onder de bomen van het park. Bijzonder wordt nu de wekelijkse wandelroutes onder leiding van een gids waarbij het bewegen voorop staat. Het infobord 'Wandelen in het park en door de wijk' werd onthult door wethouder Evelien Zinkweg.

Op de foto: Wijkbewoners met belangstelling voor de wandelroutes.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Zomerbridge

TUBBERGEN - Kom tot en met 7 augustus bridgen op de woensdagavond.

De zomerbridge avonden worden georganiseerd bij 't Oale Roadhoes aan de Grotestraat 60. Aanmelden kan vanaf 19.00 uur. Deelnemers moeten vanaf 19.30 uur aanwezig zijn.

Veilig zonnen

TWENTE - Veel Twentenaren genieten van de zonnige zomerdagen. Echter, is het wel raadzaam voorzorgsmaatregelen te nemen om schadelijke effecten van de zon zoveel mogelijk te beperken.

Een te grote (onbeschermde) blootstelling aan deze stralen kan diverse vormen van huidkanker veroorzaken, waarschuwt het KWF. In de database van Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is te zien dat het aantal gevallen van huidkanker in de periode tussen 2010 en 2018 met 25 procent gestegen is. In 2010 werden nog 12.933 gevallen van huidkanker gemeld, vorig jaar liep dit op tot 16.182. Naast de epidemiologen van het IKNL constateren ook diverse andere specialisten zoals dermatologen dat het aantal gevallen van huidkanker de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Maar hoe kunt u zelf de schade van de zon zoveel mogelijk te beperken?

Veilig zonnen
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerealogie en het KWF hebben een aantal adviezen omtrent het beschermen tegen uv-straling. Allereerst: smeer u goed in tijdens de zonnige dagen! Het is verstandig om niet bedekte huid te beschermen met tenminste factor 15. Bij kinderen en huidtype 1 (Verbrandt zeer snel, wordt niet of nauwelijks bruin, rossige huidtype) wordt aangeraden om tenminste factor 30 te gebruiken. Ook tijdens vrije tijd en vakantie is deze factor aan te raden. Vergeet hierbij ook vooral niet u onder de randen van uw kleding in te smeren. Bent u een langere tijd buiten? Breng de zonnebrand dan meermaals op een dag aan. Ook kunt u uzelf middels dichtgeweven kleding en hoofdbedekking extra beschermen tegen de zon. Verder is het verstandig om niet tussen 11.00 en 15.00 uur de zon in te gaan en u extra te beschermen in gebieden dichter bij de evenaar, in de bergen, in de sneeuw of op droog zand.

Zonnebank: liever niet
Vermijd de zonnebank liever. Maar één in de week kan toch geen kwaad, denkt u? Nou, volgens het KWF staat elke keer dat je onder de zonnebank gaat gelijk aan de hoeveelheid uv-straling van een dag naar het strand. Als je dit elke week een keer zou doen, zou dit in een jaar neerkomen op 52 extra stranddagen, en ja, dat is heel wat extra uv-straling.

Laat vliegangst je vakantie niet verpesten

TWENTE - De motoren draaien op volle snelheid; een imposant geluid bij de nieuwe Boeing 787 van de KLM. Ik geniet, maar de passagier naast me probeert zijn armleuningen tot stof te knijpen. Vliegangst is voor sommige mensen zo'n hindernis dat ze niet op vakantie durven met het vliegtuig. Wat kun je beter wel en niet doen om vliegangst de baas te worden?

Vliegen is statistisch de veiligste vorm van vervoer. Vliegtuigen worden dagelijks onderhouden en voor elke vlucht geïnspecteerd. Dankzij moderne bouwtechnieken, een uitgebreid netwerk van luchtverkeersleiding en meer is het risico op een vliegongeluk bijzonder klein. En toch helpt dit niet om de psychologische vliegangst weg te nemen.


Comfort voorop
De stress van het vliegen kan groter worden wanneer je minder comfortabel bent. Een stoel aan het gangpad helpt al veel; je kunt af en toe rondlopen wat rust geeft. Een zitplaats bij de vleugels is ook van nature stiller. Verder is het verstandig om ruime, comfortabele kleding te dragen om het beklemmende gevoel weg te nemen. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen voor en tijdens de vlucht je stressniveau verlagen. Wees ook eerlijk over vliegangst tegen cabinepersoneel; zij kunnen u dan tijdens de vlucht helpen als het nodig is.


Medicatie
Veel mensen zijn geneigd om vliegangst met medicatie op te willen lossen, of met enkele borrels tijdens de vlucht. Niet verstandig: sterkere, chemische kalmerende middelen kunnen verkeerd vallen tijdens de vlucht, waardoor je eerder onrustiger zou worden. Zo kunnen slaapmiddelen zorgen voor onverwachte reacties. Menig passagier eindigde zijn vlucht vastgebonden aan een stoel als gevolg van gevaarlijk gedrag onder invloed van slaapmiddelen. Natuurlijke middelen zoals valeriaan en melatonine kunnen helpen om wat rust te vinden tijdens een lange vlucht. Alcohol kan men beter helemaal vermijden omdat dit zorgt voor uitdroging en het effect sterker is dan op de grond.