Hart van Oldenzaal

17 januari 2020

Hart van Oldenzaal 17 januari 2020


Oldenzaal al vroeg in carnavalsstemming

OLDENZAAL - Hoewel we nog zeker een maand te gaan hebben voor het échte hoogtepunt van het carnaval losbarst, geniet menig carnavalist in de Boeskoolstad nu al volop. Ook in de weken voorafgaand aan de grote optocht valt er van alles te beleven én te regelen.

Afgelopen weekend waren alle spotlights even gericht op de jubilerende Kadolstermennekes. De oudste carnavalsvereniging van Oldenzaal vierde namelijk het 66-jarig bestaan met een uitgebreide jubileumreceptie en bijbehorend feest. Naast de Kadolstermennekes zelf waren er uiteraard ook weer diverse hoogheden van andere Noordoost-Twentse verenigingen die het jubileum meevierden. Het carnaval in Noordoost-Twente heeft immers veel te danken aan Oldenzaal.

Erepenning
De gemeente Oldenzaal stond ook op passende wijze stil bij het bijzondere Kadolstermennekes-jubileum. De vereniging mocht namelijk ook de zilveren erepenning van de gemeente in ontvangst nemen. Zaterdagmiddag reikte burgemeester Patrick Welman deze officieel uit aan de Mennekes. Hiermee zijn de heren in goed gezelschap.

Grote impact
Het carnaval leeft in Oldenzaal veel meer dan in de rest van de regio, ongetwijfeld een uitvloeisel van de meer bourgondische inslag die de Boeskoolstad-bewoners er op na houden. Carnaval heeft niet alleen een grote impact rond de festiviteiten zelf, maar het dient ook als een belangrijke verbindende factor in de samenleving. De verenigingen zijn ook een goede manier om de onderlinge banden sterk te houden en toe te werken naar een bepaald doel. Deze sociale rol is ook de reden dat de verenigingen ook buiten de optochten om hun ledental op peil weten te houden.

In goede banen
De gemeente is inmiddels al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende optochtseizoen. Oldenzaal ontvangt op het hoogtepunt, 23 februari, maar liefst 100.000 extra bezoekers. Er is dan ook veel overleg tussen de gemeenten, hulpdiensten en deelnemende groepen om de route, wagens en andere factoren zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Franciscusschool en Carmel-lyceum straks monumenten

Foto: Leon de Man

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal wil de Franciscusschool en het Carmellyceum aanwijzen als gemeentelijk monument. Op deze manier behouden beide panden hun monumentale waarden.

Het aanwijzen als gemeentelijk monument heeft diverse concrete voor- en nadelen. Zo moet het monumentale karakter behouden blijven bij eventuele verbouw van de panden, maar tegelijk worden hiermee wel de mogelijkheden voor verbouw en sloop ingeperkt. De Monumentenraad adviseerde het college van Burgemeester en Wethouders om te laten onderzoeken of het pand dusdanig interessant is om het aan te wijzen als monument. Het Oversticht gaf een positief advies na het onderzoek; beide scholen komen in aanmerking als gemeentelijk monument.

Beschermde status
Momenteel vallen de scholen al onder een 'voorbescherming' via de Erfgoedverordening 2010. Dit is van kracht tot de gemeente de panden definitief aanwijst als monument. Dit is om te voorkomen dat gedurende de procedures de scholen onherstelbaar worden beschadigd of ondeskundig worden gerestaureerd. Belanghebbenden (de eigenaren van de schoolpanden) zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit en kunnen eventuele bezwaren op het voornemen kenbaar maken aan het college. Lang niet iedere eigenaar is voorstander van het aanwijzen als monument, omdat hiermee hun vrijheid om het pand te verbouwen of aan te passen sterk ingeperkt is. Uiteindelijk neemt het college een besluit over de aanwijzing waarbij zij rekening houden met eventueel ingediende zienswijzen.

Rijke geschiedenis
De scholen hebben een rijke geschiedenis, die op zich al interessant is. Het Carmellyceum werd opgericht in 1922; de paters van het naastgelegen Karmelietenklooster waren de eerste docenten. De school groeide door de jaren heen uit tot een bredere onderwijsorganisatie met diverse vestigingen.

Jaargang:6 • Nr246 • Wk03

Janny Pieper erelid van de Thijdarren

OLDENZAAL - Ze is een ware kunstenares met naald en draad; Janny Pieper. Maar liefst 22 jaar lang heeft zij de garderobe verzorgd van de hoogheden en secretarissen van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Thijdarren. Afgelopen week werd zij hiervoor passend in het zonnetje gezet.

Door de jaren heen werden vele Opperdarren, secretarissen, bestuur en leden op maat bediend door Janny's vaardigheden met naald en draad. Steken, hesjes, pochetten, vlinderstrikjes en nog veel meer. Ja, zij zorgde er voor dat de carnavalsvereniging bij de presentatie en optredens altijd pico bello waren gekleed, en met unieke uitstralingen. Reden te meer om Janny Pieper te bedanken voor haar jarenlange inzet. Voorzitter Marc Kleinhaarhuis van carnavalsvereniging De Thijdarren benoemde Janny Pieper dan ook tot Erelid van de Thijdarren.

Foto en tekst
Martin Meijerink

Column

Louis de Grote

De burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen vindt dat het in Twente allemaal te langzaam gaat. "Drie stappen vooruit, twee achteruit." Dat schiet niet op. Hij trekt aan de bel en dat is zijn goed recht. Ik ga ervan uit dat het interview van twee maanden geleden (13/11) in Tubantia een wel doordachte zet was om de boel opnieuw op te schudden. Dat had hij al eens eerder gedaan. Toen stapte hij op als lid van het regiobestuur. Gerritsen is het eens met de plannen voor bestuurlijke veranderingen bij de regio; het verband wil het onderwijs en de ondernemers een rol bij de besluitvorming geven. De regio gaat een nieuwe fase in en het lijkt alsof Enschede aan stap terug moet doen. Blijkbaar is Enschede een blok aan het been van de regio. Enschede zou het permanente voorzitterschap van de regio inleveren. Waarvoor? Voor de terugkeer van Gerritsen? Het gevolg is in elk geval dat de toetreding van onderwijs en ondernemers gemakkelijker is geworden. Het rare is dat in het openbaar geen woord vuil wordt gemaakt aan het passeren van Enschede als Twentse hoofdstad. Misschien is Enschede al lang geen hoofdstad van Oost-Nederland meer, maar weten we dat nog niet. Tot nu heeft niemand het leiderschap van de regio opgeëist. Tenzij Gerritsen het vuurtje wil opstoken en daarbij gedekt is door regio, ondernemers en onderwijs. Dan is dit alles een toneelstukje om de voorkeurspositie van Enschede de nek om te draaien. Het tweede grote, bestuurlijke probleem is de stemverhouding tussen de regioleden; een stem van Tubbergen weegt even zwaar als die van Enschede, Hengelo of Almelo. Is Enschede bang voor de kleine gemeenten? Het lijkt erop, want Enschede vecht in elk geval niet in het openbaar. De regio is vooral een subsidieverdeler en dan heb je aan twee boekhouders en een accountant, voldoende. Een bestuurlijk waterhoofd lijkt mij, met nog meer vergaderingen.
Deel twee van Goede Tijden Slechte Tijden staat in de Tubantia van zaterdag 28/12 jl. Een Haaksbergse VVD-wethouder meldt zich, Louis Koopman, over de verspreiding van windmolens over het grondgebied van de regio Twente. Louis is voorzitter van een heuse stuurgroep, die het proces in goede banen moet leiden. En de wethouder weet precies hoe dat moet; met moed, kracht, lef en open vizier. Maar nu even niet. Want gemeenteraden en inwoners worden niet meegenomen in de plannen. Hoogleraar Marcel Boogerds hield een pleidooi om de gemeenteraden en inwoners in een zeer vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken. De raadsleden moeten achter in de rij wachten en kunnen daarna niets meer aan de plannen veranderen. O ja, tot nu toe gingen we uit van een enkele windmolen. Zo komen we er nooit, denkt de wethouder en vertelt dat het misschien wel om zo'n 130 molens moet gaan. Plus nog eens zo'n 1100 hectare zonnevelden. Het beeld van Twente verandert, maar geen inwoner die hier over mee mag praten.
Is er dan niemand, die Louis Koopman en de andere regiobestuurders vertelt dat ze geen kleren aan hebben?

Jan Visser

Appeltje voor Koffie Club Oldenzaal?

OLDENZAAL - De Koffie Club Oldenzaal verdient een Appeltje van Oranje. Ook de gemeente roept mensen op om te stemmen op dit mooie initiatief.

De Koffie Club Oldenzaal werd opgezet door Oldenzaalse jongeren om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De jongeren drinken dan koffie met ouderen die niet zo'n actief leven hebben. Deze maatjes gaan dan wekelijks op de koffie maar ook ondernemen ze samen andere activiteiten. Steeds meer ouderen, jongeren en mensen met een lichamelijke beperking sluiten zich aan bij de club. Een uurtje koffie drinken is een kleine moeite en ouderen waarderen dit zeer. De Appeltjes van Oranje zijn een waarderingsprijs van het Oranje Fonds voor dit soort sociale initiatieven. Inmiddels zijn er 1.085 stemmen binnen. Ook stemmen kan via www.appeltjevanoranje.nl. Wie meer wil weten over de altijd gezellige Koffie Club Oldenzaal kijkt op hun website: www.koffiecluboldenzaal.nl.

Verkoop Galakaarten De Markloawen

OLDENZAAL - Vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari houdt O.C.V. De Markloawen hun gezellige gala's in hun residentie Hotel Het Landhuis.

De Galacommissie is hard bezig geweest voor een mooi programma met veel buuts, zang en eigen optredens en het is weer een heel mooi programma geworden. Wilt ook genieten van het Markloawen Gala onder het genot van een hapje een drankje. Beide gala's hebben de aanvang om 19.30 uur, de gala's beginnen stipt om 20.00 uur. Er zijn twee verkoopavonden voor de galakaarten. Op donderdag 23 januari en dinsdag 28 januari kan men in de residentie, Hotel Het Landhuis aan de Bentheimerstraat 118, tussen 19.00 en 20.00 kaarten kopen voor de galavoorstelling. U krijgt na de contante betaling direct de kaarten mee zodat er op de avond zelf geen wachtrij ontstaat bij de entree en u snel naar binnen kunt om een kop koffie of een drankje te nuttigen voor de galavoorstelling begint. De galakaarten kunnen ook via de mail (info@hotelhetlandhuis.nl, van Brigitte Koppelman-Oolderink) gereserveerd worden, deze dienen dan nog wel één van die dagen opgehaald en betaald worden. De kaarten hoeven niet geserveerd te worden. De kaarten kunnen alleen contant betaald worden. Kaarten zijn voor leden 12,50 euro en voor niet leden 17,50 euro.

Tubbergen praat over toegankelijkheid

TUBBERGEN - Het Gehandicaptenplatform Tubbergen heeft als doel om Tubbergen zo toegankelijk mogelijk te maken. De ambitie is om in de top 5 van meest toegankelijke gemeenten te komen.

Om dit te realiseren wil het Gehandicaptenplatform Tubbergen op 23 januari om tafel met zoveel mogelijk betrokkenen om te kijken hoe de huidige toegankelijkheid is in alle dorpen. Uiteindelijk wil men dan met overheid, onderwijs, verenigingen en ondernemers werken aan verbeterpunten. De hoop is dat veel mensen in deze doelgroep mee zullen praten op de avond.

Programma
De bijeenkomst zal gehouden worden in het gemeentehuis van Tubbergen en start om 19.15 uur. Met onder meer minister gehandicaptenzaken Rick Brink en gedeputeerde Roy de Witte als aanwezigen. Belangstellenden kunnen zich voor 20 januari aanmelden via f.heithuis@noaberkracht.nl

Wee dreenkt op de pof,
hef twee keer nen kater.

Maandag 20 jan. 10.00 uur

Doe mee aan de Twentse Smokkel Trail

LOSSER - Na drie succesvolle edities organiseert de Losserse atletiekvereniging Iphitos opnieuw een Twentse Smokkel Trail. De loop is dit jaar op zaterdag 9 mei. De route gaat over grotendeels onverhard terrein, over de oude smokkelpaden op de grens tussen Nederland en Duitsland. Bepaalde stukken worden speciaal op deze dag door de landeigenaren eenmalig opengesteld.

Er zullen twee trailroutes zijn: een van 27 en een van 15 kilometer. Deelname is beperkt tot in totaal 650 deelnemers voor beide afstanden samen. Wandelaars kunnen de trailroutes ook weer als wandeltocht lopen. Net als vorig jaar is er een drop-off trailrun, waarbij je met een huifkar naar een drop-off plek op de route wordt gebracht. Van daaruit loop je 10 km terug naar de finish over een uniek en afwisselend parcours. Hiervoor zijn slechts 120 plaatsen beschikbaar. Voor de kinderen staat er een uitdagende 2,5 kilometer drop-offtrail op het programma. Hierbij lopen de kinderen ook door de manegebak over hindernissen en een naastgelegen bos. Start en finish is bij de atletiekbaan aan het Nilantspad 3 in Losser. Na de inspanning is er ontspanning tijdens een gezellig nazit.

Wat is trailrunning?
Trailrunning betekent eenvoudig gezegd 'off-road hardlopen', het volgen van een route over onverharde wegen dwars door de natuur, over smalle paadjes (trails) en langs natuurlijke hindernissen zoals heuvels, zand, modder en beekjes. Steeds meer hardlopers zoeken deze (extra) uitdaging op. Ben je op zoek naar een uitdagend en gezellig evenement, waarbij (hard)lopen in de natuur wordt gecombineerd met de lokale smokkelcultuur en het leveren van een persoonlijke sportieve prestatie? Dan mag je de Twentse Smokkel Trail niet missen. Men kan zich inschrijven op www.twentsesmokkeltrail.nl of via inschrijven.nl. Zorg dat je erbij bent. Vol is vol, dus schrijf je op tijd in!

Theaterstuk kinderarmoede in Pancratiusbasiliek vrijdag

TUBBERGEN - Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk 'Onderuit'. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.

Theatergroep 'sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12 en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.

Onderuit
Onderuit is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën. De basis van dit script is het scheppingsverhaal: "Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven." Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…!

Kinderarmoede
De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De 'sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script. Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over "weerbaarheid" door Astrid Wessling en een workshop over 'Hoe nu verder' door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.

Kom ook
De voorstelling is vrijdag 17 januari om 19.00 uur in de basiliek in Tubbergen. De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis. Aanmelden voor de workshops bij: b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl

ELLEN Stoffen: Het nieuwe jaar begint met opruimen!

HENGELO - Wij hebben plaats nodig om ruimte te maken voor de nieuwe voorjaars/zomerstoffen. De nieuwe patroonbladen en diverse stoffen van verschillende leveranciers komen vanaf half januari al weer binnen.

Het vernieuwde patroonblad Stitched by you ligt al in onze winkel. De voorjaars/zomerkleuren komen weer volop uit in onze stoffen. De trends voor dit voorjaar en zomer zijn: romantisch, chique bohemien-achtige looks, in zuiver wit met borduurwerk, kant, lange jurken enzovoort. De kleuren groen, licht, pastel gedempt en fluorescerend en denim op verschillende manieren. Natuurlijk mogen alle kleuren, motieven en prints in alle zowel warme als koele tinten. Om plaats te maken voor de nieuwste trends ruimen wij dus extra op met korting op geselecteerde stoffen van 25 of 50 procent. Ook mag u gebruik maken van de advertentie uit deze krant dan wordt de korting nog hoger. Wij heten u van harte welkom in onze winkel aan de Bandoengstraat 50 te Hengelo.

Dementievriendelijk

OLDENZAAL - De vergrijzing in ons land en ook in de Twentse dorpen en steden neemt toe. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met dementie. Zorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijke partners hebben dan ook de plicht, om de samenleving zo dementievriendelijk mogelijk te doen inrichten.

Begrip tonen, een uitgestoken hand reiken, zijn de normaalste dingen die passen bij eenieder van ons. In een dementievriendelijke samenleving moeten wij er dan ook alles aan doen om mensen met dementie in staat te stellen zo lang mogelijk een gewoon leven te kunnen leiden. Bij bezoek aan het Stadstheater, het filmhuis, de sportzaal, de kaartmiddagen of bij het doen van de dagelijkse boodschappen bij de buurtsuper, dan is het goed om alert te zijn en te blijven en aandacht te schenken aan de dementerende. Dat dit alles niet altijd zo verloopt als het zou moeten verlopen is soms heel herkenbaar en begrijpelijk.

Dementievriendelijk
In dorpen en steden wil men komen tot een dementievriendelijke samenleving. Om kennis en ervaringen op te doen over hoe om te gaan met dementie is het een eerste vereiste dat je jezelf openstelt om deze kennis en ervaring op te doen. Instellingen en organisaties in onze regio zijn volop in de weer met het geven van informatie en voorlichting over hoe om te gaan met dementie. Gratis de online training volgen op internet stelt u in staat om de eerste verrijking over kennis van en over dementie op te doen.

Kom in actie
Wij zijn nog bezig om elkaar een goed en gezond 2020 te wensen, maar laat het niet alleen bij wensen blijven. Voeg de daad bij het woord. Op 1 juni 2019 werd het rapport "Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen" aangeboden aan wethouder Rob Christenhusz. Kan het dan ook niet laten om te vragen: hoe staat het met het aangeboden rapport, Rob? Wanneer kunnen wij reactie verwachten?

Doet u mee?
Maar ook Oldenzaalse bedrijven en ondernemers zouden meer en meer betrokken moeten worden. De taxichauffeur, de kapper, de kroegbaas, de besturen van verenigingen zouden het goede voorbeeld van de Oldenzaalse warme bakker moeten volgen. Bakker Frans Cosijnse en zijn vrouw Pascalle en het personeel van bakkerij Olde Keizer bij Frans hebben het jaar goed ingezet. Dinsdag 14 januari zijn ze gestart op de bedrijfslocatie aan de Berkstraat met de cursus omgaan met dementie. Mijn oproep is dan ook sluit u aan, want goed voorbeeld doet goed volgen. Bent u aangestoken of geïnspireerd bel 0800-6002. Kijk op: www.samendementievriendelijk.nl

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Heracles Almelo na hervatting twee keer thuis voor duels

Foto: Delano G

ALMELO - Nadat Heracles Almelo komende zondag de Eredivisie heeft hervat met een uitwedstrijd tegen FC Emmen speelt de club twee keer in eigen huis. Komende woensdag (22 januari) is Vitesse de tegenstander in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Drie dagen later komt Feyenoord naar Erve Asito.

Vitesse is in de beker geen onbekende tegenstander van Heracles Almelo. Zo was de club uit Arnhem vorig seizoen in de tweede ronde van het toernooi tegenstander van de Almeloërs. Het werd 0-2. Dit seizoen bleven beide ploegen in balans bij de ontmoeting op Erve Asito: 1-1. Kaarten voor het bekerduel, dat begint om 18.30 uur, zijn te koop vanaf €10,- via heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop van Heracles Almelo.

Onbenutte kansen
Ook tegen Feyenoord speelde Heracles Almelo dit seizoen met 1-1 gelijk. In de Rotterdamse Kuip opende Jens Toornstra na een klein kwartier de score. Orestis Kiomourtzoglou zette Heracles Almelo na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Kansen waren er nog over en weer, maar gescoord werd er niet meer.

Kaarten
Kaarten voor de wedstrijd tegen Feyenoord op zaterdag 25 januari om 19.45 uur zijn te koop vanaf €26,50. Voor kinderen (vanaf €18,50), jeugd (vanaf €21,50) en zestigplussers (vanaf €23,50) zijn kaarten nog voordeliger. Op de website heracles.nl/tickets staat alle informatie en is bestellen van de kaarten mogelijk. Zo mist u nooit een duel!

Workshop tuinvogels

OLDENZAAL - In het kader van de Nationale Tuinvogeltelling organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een workshop tuinvogels op 22 januari. Verzorgd door Erik Hurkens en Irene Christenhusz.

Vogels ziet u overal, zeker in de tuin. Maar welke soorten zijn dit? Hoe onderscheidt u een koolmees van een pimpelmees of een boomklever van een boomkruiper? Hoe herkent u het winterkoninkje, de heggenmus en de huismus? Om 19.30 uur start de workshop in de Stakenboer te Oldenzaal (Burgemeester Wallerstraat 115). Aan de hand van mooie foto's wordt u ingewijd in het leven van de vogels. Ook het instellen en het gebruik van de verrekijker wordt uitgelegd. De workshop is interessant voor mensen die aan de Nationale Tuinvogeltelling willen meedoen, maar nog niet alle soorten herkennen. Kosten: € 5,00 inclusief koffie en een handige tuinvogelzoekkaart. Er is beperkt plaats, aanmelden via www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo.

Stiftsconcert

WEERSELO - De Stiftsconcerten worden gehouden in de eeuwenoude Stiftskerk. Zondag 19 januari is de beurt aan Carola Ligt (fluit) en Inge Lulofs (piano).

Carola Ligt is sinds 1996 eerste fluitiste bij het Orkest van het Oosten. Inge Lulofs is sinds 1985 verbonden aan hetzelfde orkest, ze speelt piano- en celestapartijen. Hun programma bevat werken van Tchaikovsky, Martin en Roussel. Het concert duurt ruim een uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. Aanvang: 15.30 uur. Na afloop is er een gratis drankje in de Stiftsschool. Entree: € 18,00 (Tot 12 jaar € 10,00). Adres: Het Stift 15. Reserveren: stiftsconcerten.nl.

Wat is het ergste dat je kan overkomen?
Gaf je als antwoord,
"het ontbreken aan menselijke warmte".
Ik herkende mijzelf, meteen.
Een mens kan veel aan in het leven,
wanneer men zich gedragen weet.

Gedragen door, genegenheid van anderen.
Als de warmte die je voelt op een mistige dag.
Koude winterdag, koel, kil, verstijft
Weggekropen in een hoekje,
zo klein mogelijk gemaakt,
onzichtbaar, bijna verscholen.

Je stak je hand naar mij uit.
Sprak vriendelijke woorden,
niets kon je beletten dit te doen.
Warmte uitstralen en delen.
In dagen van vreugde in dagen van verdriet.
Ik vraag niet veel, maar, vergeet dat niet.

Kaatjeknip januari 2020

Steun aan kleine natuurprojecten

TWENTE - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten.

Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide, bijenkasten of een educatief project, zoals workshops, waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera's. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan de Regeling Kleine Natuurprojecten. Zo moet bijvoorbeeld het gecreëerde stukje 'groen' wel toegankelijk zijn voor iedereen en moet het project door vrijwilligers worden uitgevoerd. De maximale bijdrage is € 750 per project. Meer informatie en volledige voorwaarden: www.cultuurfonds.nl/overijssel

Zingend het nieuwe jaar in

OLDENZAAL - Bent u vergeetachtig of heeft u beginnende dementie? Houdt u van zingen? Kom dan naar de inloopavond van het meezing koor 'Vergeet mij niet'.

Volgens deskundigen is muziek maken en zingen een goede therapie voor mensen die merken dat ze toenemend vergeetachtig zijn. In het kader van "een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen", is er nu het initiatief genomen en kunt u meezingen in het koor voor mensen met dementie. De eerste kennismakingsrepetitie heeft plaatsgevonden op woensdagavond 8 januari in het Michgoriushuis. Samen met de enthousiaste dirigente en zangers en vrijwilligers werden oude bekende liedjes gezongen. Een heerlijk avondje uit, zingen maakt blij en vrij. Ook u bent van harte welkom! Neem uw partner, vriend(in) of één van de kinderen mee. Hebt u interesse? Iedere woensdagavond om 19.00 uur wordt er gerepeteerd in in het Michgoriushuis aan de Marktstraat 10-12 in Oldenzaal. Voor vragen kunt u contact opnemen met Impuls tel. 0541-571414 of via info@impuls-oldenzaal.nl

Foto en tekst Martin Meijerink

Theo Schouten blikt terug

OLDENZAAL - Oud burgemeester Theo Schouten blikt terug op het afgelopen jaar. Zijn eerste jaar na het vertrek als burgervader. Hoe is het hem vergaan?

"Uitstekend! Het bevalt ons beiden heel goed als pensionado: meer tijd voor dingen waar we eerder (te) weinig tijd voor hadden, zoals op vakantie gaan, de kleinkinderen, muziek, wandelen, lezen en sporten. Er is ruimte gekomen voor vrijwilligerswerk en voor mantelzorg. Al met al is het jaar omgevlogen! In het eerste jaar na mijn pensionering ben ik heel bewust terughoudend geweest als het gaat om contacten met mensen met wie ik de afgelopen jaren intensief heb samengewerkt, zoals collegeleden, ambtelijke medewerkers op het stadhuis en raadsleden. Nu is er meer ruimte voor allerlei privé-contacten. Per saldo is de balans positief." Schouten is ook actief gebleven op sociaal vlak: "Ik ben lid gebleven van de Groote Sociëteit en van de Lions. Ben in mei voorzitter geworden van de Stichting Twentse Matthäus Passion."

Mooiste momenten
"De mooiste momenten vond ik het streekbezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima aan Noordoost Twente, de huldiging van Olympisch kampioene Sanne Wevers en de jaarlijkse Carnavalsoptocht. Verder: De protestactie met collega-burgemeesters uit het grensgebied bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Mijn afscheid als burgemeester in december 2018, waarbij ik tot ereburger van Oldenzaal ben benoemd."

Welke rol?
Hoe ziet Schouten zijn rol als hij terugblikt: burgervader of burgemeester? "Eerder vader dan meester. Ik heb er altijd naar gestreefd om tussen de mensen te staan en niet erboven. Volgens mij is dat ook wel herkend door de mensen. Het burgemeesterschap doe je slechts tijdelijk en daarna ben je weer gewoon burger, net als iedereen. Dat heb ik altijd goed voor ogen gehouden en dat maakte het ook makkelijker om ermee te stoppen." Er was na zijn vertrek ook ruimte voor nieuwe dingen. "Naast de bestuurlijke nevenfuncties die ik al had ben ik met twee nieuwe gestart, bij de Stichting Twentse Matthäuspassion en bij Stichting De Klup in Almelo. Daarnaast ben ik samen met mijn vrouw gaan golfen."

Mooiste plek
De mooiste plek van Oldenzaal is volgens Schouten nog steeds de Oale Grieze; de Plechelmusbasilliek. "Een eeuwenoud uniek bouwwerk. De basiliek is historisch gezien van enorme betekenis geweest voor de ontwikkeling van de stad, zowel in kerkelijk als in economisch en bestuurlijk opzicht. Er gaat een grote rust van uit als je op een doordeweekse dag in de kerk gaat zitten.

Het geheim
Wat was het geheim van een succesvol burgemeesterschap? "Dat Oldenzaal – na Goor en Haaksbergen - mijn derde gemeente was als burgemeester, waardoor ik bedacht kon zijn op allerlei valkuilen die zich plotseling voordoen. Ook is het belangrijk om voor jezelf een goede mengvorm te vinden tussen betrokkenheid tonen en toch enige afstand bewaren. Want je kunt het niet iedereen naar de zin maken." Of hij wel eens bedreigd is? "Een enkele keer, maar het heeft niet veel impact gehad omdat de dader een 'goede' bekende was van de politie. Die wist daar prima mee om te gaan." Schouten volgt nog dagelijks de lokale ontwikkelingen. "Ik begin nog steeds elke ochtend als eerste met de Oldenzaalse pagina's in Tubantia op mijn iPad. De betrokkenheid zal er altijd blijven, want ik kijk terug op een fantastische periode in Oldenzaal!"

Foto en tekst
Martin Meijerink

Column: Het leed dat gulp heet

Vroeger hadden wij, ons vriendenclubje (er zijn er niet veel meer van in leven), de uitdaging om de gulp van de broek open te laten staan. We ontlokten daarmee reacties bij de meisjes op de dansvloer om opmerkingen te plaatsen.

Er waren er bij die wel keken en ontdekten dat broek open stond, maar niet durfden te zeggen: "je broek staat open". Sommigen durfden het wel aan om je er op te wijzen. Lachend merkte je dan op "ja het paard wil van stal". Ondeugende jeugdherinneringen aan het dansen bij café Pleihuis in de Lutte en de Zon in Oldenzaal trekken voorbij. (O,o oude man).

Deze herinneringen kwamen de afgelopen week bij mij naar boven toen ik een nieuwe broek (Jeans) gratis in ontvangst mocht nemen. Maar wat ging er aan vooraf. Ik koop mijn spijkerbroeken (jeans) bij het meer dan 60 jaren bestaand bedrijf in Enschede. Goede pasvorm, goede kwaliteit en een betaalbare prijs. Toen ik bij mijn stamkroeg aan de bar de opmerking kreeg "het tocht hier" was ik niet alert genoeg, om direct te begrijpen waar het over ging. Had natuurlijk ook met mijn leeftijd te maken.

Bij het theaterbezoek durfde echter iemand mij er op te wijzen "Kaatje, je broek staat open". Nu wat beschaamd verontschuldigde ik mij, maar constateerde dat de gulp wel gesloten was, maar dat de rits mogelijk op maandagmorgen ergens in China verkeerd was ingenaaid. Met de broek en gerichte klacht naar het meer dan 60 jaar bestaand bedrijf. De klacht werd naar zeggen vakkundig hersteld door een Enschedese herstelnaaister.

Maar helaas. De opmerkingen bleven komen. Wil je de hengst nog van stal halen op jouw leeftijd? Pas op het paard loopt je weg. Het tocht hier behoorlijk. Let op dat je geen kou vat. Je winkel is nog laat open. Al deze opmerkingen opgeschreven en terug naar de jeanswinkel in Enschede. Mijn klacht werd serieus genomen en met een nieuwe jeans verliet ik de zaak. Bij het verlaten van de winkel merkte de verkoopster op "Bent u tevreden Kaatje?" Ik beaamde dat ik zeer tevreden was. Ze lachte en zei: "Kaatje, gelukkig nieuwjaar en weet: heb je last van je gulp, Vegter Jeans komt je te hulp."

Kaatjeknip januari 2020

Cabaretières in de kijker

OLDENZAAL - Op donderdag 23 januari kunt u in Stadstheater De Bond (Molenstraat 25) twee voorstellingen bekijken van artiesten die zich graag in de kijker spelen. Maak deze avond kennis met in totaal drie getalenteerde cabaretières.

Yvonne van den Eerenbeemt speelt BRONST. Zij is actrice (Klikbeet), veelzijdig in zang en humor. Na het behalen van de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2014, debuteerde Yvonne met SIRENE, waarin een groot publiek op ludieke wijze kennis maakte met de warmbloedige Limburgse furie. In haar nieuwe voorstelling is ze de paradijsvogel en deze kunnen rare sprongen maken, zeker als ze zich willen voortplanten. Het draait om dierlijke driften. Over de beestachtigheid die onder onze deftige kleding schuilgaat.
Het duo Anne & Lisa speelt Weltschmerz. De voorstelling bestaat uit snelle sketches en absurde situaties, op humoristische en muzikale wijze brengen zij een ode aan de onvolmaaktheid van de wereld. Bijzondere karakters krijgen gestalte: zo heeft Danny echt alles van Star Wars, maar niemand om 'papa' of 'mama' tegen te zeggen. Herman zal nimmer raden wat Anton bij zich heeft en als ze samen gaan vissen vergeten ze standaard de hengels. Weltschmerz is overal, het is de pijn die ons mens maakt met humor als enige zetpil. Kaarten verkrijgbaar vanaf € 17,50 via stadstheaterdebond.nl. Aanvang om 20.15 uur.

Carnavalsfeesten

LOSSER - Bij de Losserse carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes is genoeg te beleven dit carnavalseizoen. Er staan veel festiviteiten op de agenda.

Hier volgen de diverse activiteiten op een rij met steeds de datum, de activiteit, locatie en aanvangstijd. Woensdag 29 januari, Rondgang Loodsen, Hallen De Pol om 19.00 uur. Zondag 2 februari, Open dag JKL, Hallen De Pol om 14.00 uur. Maandag 3 februari, Aanbieden Carnavals magazine, 't Lossers Hoes om 20.30 uur. Vrijdag 7 februari, Opkomst Jeugdprins van Losser, Tent achter Grand Café Smit om 18.30 uur. Zaterdag 8 februari, Gaffel Aöskes Sterrengala, Bürgerhalle Gronau om 19.15 uur. Woensdag 12 februari, Persconferentie Münster, 't Aöske & Café Heijdemann om 16.00 uur. Zaterdag 15 februari, Jeugdprinsen bijeenkomst, Café Heijdemann om 13.00 uur. Zaterdag 15 februari, Carnavalsmis Maria Geboorte Kerk om 19.00 uur. Zondag 16 februari, Senioren Carnaval, Café 't Spoortje om 13.00 uur. Meer informatie vindt u op: gaffelaoskes.nl.

Plan voor 18 senioren-woningen Overdinkel

OVERDINKEL - Er komen 18 nieuwe seniorenwoningen op het terrein van het voormalig bouwbedrijf Elferink in Overdinkel. Het college van B&W heeft ingestemd met de realisatie van dit 'Stien'n hofje'.

De woningen worden gerealiseerd in de vorm van een gasthuis. Het gaat om een nieuw concept voor Overdinkel. Uit het vorig jaar gehouden onderzoek naar de lokale woonbehoefte, uitgevoerd door de Stec groep, blijkt ook dat het 'Stien'n hofje' voorziet in een behoefte. De initiatiefnemer is verzocht om, voordat het bestemmingsplan ter inzage gaat, een informatieavond te organiseren. Een exacte datum en tijd is hiervoor op dit moment nog niet bekend.

Mooi wonen
De eigenaren van het voormalige bouwbedrijf kwamen zelf met het plan voor de realisatie van deze woningen. Het worden ruime woningen, rolstoeltoegankelijk en voorzien van een huislift. Doelgroep is de leeftijdsgroep 50/55+ in de vrije huur of koopsector, afhankelijk van de vraag. Vooralsnog wordt gedacht aan circa 40 procent huurwoningen en 60 procent koopwoningen. Plan is verder dat op het terrein, nabij de hoofdentree, een noaberhoes en een noaberwerkplaats wordt gerealiseerd. Het noaberhoes wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners om het noaberschap te versterken. Het noaberhoes wordt gezien als het verlengde van de individuele woonkamer. De noaberwerkplaats doet dienst als opslagruimte voor terreinonderhoud en als werkplaats/atelier voor creatieve, knutselende bewoners. Het hofje zal worden omgeven door een traditionele tuinmuur met toegangshekken en voorzien van entreebogen. Bij de hoofdentree worden 25 parkeerplaatsen gerealiseerd. De gemeenteraad moet nog wel formeel instemmen met de plannen.

Kaartverkoop FC Twente

ENSCHEDE - Kaarten voor de eerste drie thuiswedstrijden van 2020 (FC Groningen, Sparta en AZ) zijn momenteel verkrijgbaar. Kaarten voor FC Groningen en AZ zijn vanaf € 20,- verkrijgbaar en voor Sparta vanaf € 17,50. Kidsclub- en Young Reds leden kunnen bij alle drie de wedstrijden kaarten voor € 10,- bestellen.

Wil jij de tweede seizoenshelft bij alle acht thuiswedstrijden jouw eigen vaste plek (met o.a. de wedstrijden tegen AZ en Feyenoord) hebben? Bestel dan jouw halve seizoenkaart en wordt één van de ruim 21.000 seizoenkaarthouders van FC Twente. Een halve seizoenkaart is verkrijgbaar vanaf € 120,- voor volwassenen en vanaf € 52,50 voor jeugd.

Kaarten
Kaarten of een halve seizoenkaart zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl of bij de receptie van De Grolsch Veste (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Hopelijk mag FC Twente ook dit jaar weer rekenen op uw steun bij deze mooie duels!

Lutterzand Literair

DE LUTTE - Op zaterdag 25 en zondag 26 januari is de tweede editie van Lutterzand Literair.

Lutterzand Literair combineert literatuur, natuur en erfgoed. De auteurs zitten in bijzondere (erfgoed) locaties verdeeld over het natuurgebied en gaan in gesprek met de festivalbezoekers. De bezoekers rouleren en worden, als zij wandelend door de natuur van de ene locatie naar de andere gaan, verrast door optredens. Zo doen niet alleen de uit Enschede afkomstige diedichters mee, maar ook André Kerver, Bert van der Veen en Marcel le Blanc, Alludens Enschede met een verhalenverteller en het Oost Nederlands Klarinet Kwartet. Uit Oldenzaal verzorgt Hydra Theater het locatietheater.

Schrijvers
De schrijvers die op zaterdag optreden zijn internationaal bekend: Jaap Scholten, Marcel Möring, Marc Reugebrink en de Libris Literatuurprijswinnaar 2019 Rob van Essen. Ook vinden de finales van de schrijfwedstrijd plaats, die is uitgeschreven door de TC Tubantia. De finalisten worden 'live' beoordeeld door hoofdredacteur Martha Riemsma en stercolumnist van de Volkskrant, Jean-Pierre Geelen.

Landelijke Leesclub Dag
Op zondag is de eerste Landelijke Leesclub Dag; een primeur. "Op hetzelfde moment spreken er tientallen mensen in verschillende vakantiehuisjes en kleinere erfgoedlocaties met elkaar over een boek dat ze vooraf hebben gekozen. Bijvoorbeeld de biografie van Willem Wilmink. Daar praten ze ongeveer 1,5 uur over, net als bij een gewone leesclub. Maar in dit geval is de schrijver erbij aanwezig! Naast Elsbeth Etty zijn Rob van Essen, Lize Spit, Josha Zwaan en Renske Hillen aanwezig."

Voorleessessies
Op zondag komen de stemacteurs en kinderboekenschrijvers Ewout Eggink en Thijs van Aken naar het festival. Met hun boeken 'De Avonturen van Knetter & Spetter' (deel 1 en deel 2). Zij hebben een interactie voorleessessie voor kinderen van 6 t/m ongeveer 11 jaar. Dit is in Dorpshoes Erve Boerrigter (Plechelmusstraat 14 in De Lutte). Ze treden drie keer op, telkens 45 minuten. Kinderen nemen deel aan de sessie van circa 20 minuten, gaan daarna kleuren (speciale kleurplaten van Knetter en Spetter). Krijgen iets te drinken en te eten. De toegang is € 2,50 per kind. Volwassen mogen gratis naar binnen maar betalen wel zelf voor hun consumpties.

Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar op www.lutterzandliterair.nl. Een dagkaart voor zaterdag is 27,50 euro. Voor het zondagochtendprogramma betaal je 15 euro en een passe-partout is slechts 37,50 euro. De kaarten voor de Landelijke Leesclub Dag zijn 20 euro. Alle type kaarten zijn inclusief catering. Natuurlijk is er gelegenheid om boeken te laten signeren door de aanwezige auteurs. Boekhandel Broekhuis is aanwezig met boeken van alle schrijvers.

Ook in 2020 organiseert Impuls fietstochten voor senioren

OLDENZAAL - De eerste fietstocht in 2020 voor senioren is weer uitgezet. Bij droog wordt deze op zondag 26 januari gefietst. Er wordt ook deze keer weer verzameld om 13.00 uur bij de kei op de Grote Markt. Omdat het in dit jaargetijde al vroeg donker wordt en het mogelijk ook koud is, is er een tocht van ongeveer 18 kilometer uitgezet in de omgeving van Oldenzaal en deze duurt ruim een uur.

Er zijn bij deze eerste fietstocht geen tussenstops. De route wordt in één keer gefietst en na afloop wordt de middag, voor degene die dat leuk vindt, afgesloten met een drankje in het centrum van Oldenzaal. Het fietstempo is rustig, dus geschikt voor ieder niveau. Daarbij is iedereen zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en medeverantwoordelijk voor de veiligheid van andere fiets- en weggebruikers. Er zijn geen kosten verbonden aan deze fietstocht, eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden is niet nodig, wie er om 13.00 uur is, fietst gewoon gezellig mee!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze fietstocht? Neem dan contact op met Dian van Beest via telefoonnummer 0541-571414 of mail naar d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl.
Let op: Fietst u mee zonder dat iemand uit de groep op de hoogte is van uw naam en adres en eventuele bijzonderheden, stopt u dan een briefje in uw zak met uw gegevens en eventueel van de persoon met wie in geval van calamiteiten contact op moet worden genomen.

Twentsen Streektaaldag 2020

Foto: Gebruiker

Afgelopen vrijdag vond in Wierden bij het Ontmoetingscentrum de Twentsen Streektaaldag plaats. Dit evenement werd georganiseerd door het Twentehoes, het centrum voor Streektaal en Streekcultuur van Twente.

Voor deze dag waren alle historische- en taalverenigingen van Twente uitgenodigd. Tevens lokale politici met cultuur in hun portefeuille. Zelfs vanuit Zwolle en Brussel was er vertegenwoordiging. Een speciale plek was er voor de Twentse Taalbank. Op deze site, www.twentsetaalbank.nl, is de Twentse taal uitzonderlijk goed geregistreerd. Een heel bijzondere kennisbron.
Als Europarlementariër gaf Annie Schreijer-Pierik toelichting op de erkenning in 2018 in Brussel van de Nedersaksische taal. Het Twents valt daar net als het Drents en het Gronings onder. Nedersaksisch zorgt voor verbinding in de regio tussen mensen en bedrijven. Dit geldt ook voor de Duitse grensstreek. Economisch heel belangrijk. Ook Roy de Witte, de Twents sprekende gedeputeerde van de Provincie ziet het belang van deze verbinding en blikte vooruit op de toekomst.
In de middag werd door alle aanwezigen hun zienswijze op papier gezet. Eén wens van alle deelnemers kwam overeen; de vraag voor meer ruimte voor het Nedersaksisch in het onderwijs. Met deze wens in het achterhoofd is het dan ook niet vreemd dat Willemijn Zwart van de IJsselacademie één van de sprekers tijdens de Twentsen Streektaaldag was. Zij lichtte de stand van zaken in het onderwijs met betrekking tot de streektaal toe. Daarnaast uitten vele aanwezigen de wens dat er een betere verbinding tussen historische- en taalverenigingen in Twente komt. Het Twentehoes gaat hiermee aan de slag. Uiteindelijk zullen deze wensen zich in de cultuurplannen van de Provincie voor de periode 2021-2024 moeten vertalen. Gelukkig gingen alle neuzen dezelfde kant op. Al met al een zeer geslaagde dag. Met veel perspectief voor de Twentse taal voor de toekomst.
Kiek aait noar de zun en de schaa blif achter oe!