Hart van Oldenzaal

27 september 2019

Hart van Oldenzaal 27 september 2019


Oldenzaal stelt afvalbeleidsplan vast

OLDENZAAL - De gemeenteraad van Oldenzaal boog zich maandagavond over het nieuwe afvalbeleidsplan. De gemeente wil de inzameling van de diverse afvalstromen wat anders uit gaan voeren; onder meer om verdere prikkels voor recycling te geven. Naar goed Oldenzaals gebruik leverde een en ander felle discussies op bij de raadsbehandeling.

Oldenzalers met een redelijk politiek geheugen weten zich nog te herinneren dat de wijziging van de duobak naar gescheiden bakken en de invoering van het gedifferentieerd afvaltarief allemaal felle discussies opleverden. De nieuwe wijzigingen in het afvalbeleidsplan waren dan ook geen uitzondering op deze regel. De gemeenteraad had ruim een uur nodig voor het kenbaar maken van de diverse standpunten en onderbouwingen. Burgemeester Patrick Welman was dan ook zichtaar blij dat men door kon naar de definitieve besluitvorming met stemming.

Voorstel
Het voorstel zoals besproken omvatte diverse wijzigingen en ambities. Waaronder het wijzigen van de inzamelfrequentie van restafval, van eens per twee weken naar eens per maand. Daarnaast moeten inwoners van de hoogbouw ook mogelijkheden krijgen om hun afval gescheiden aan te leveren. Verder zou hiermee al een formeel besluit genomen worden om op 1 januari 2023 over te gaan op 'omgekeerd inzamelen', waarbij inwoners hun restafval zélf weg moeten brengen. Nuttige afvalstromen zoals GFT, papier en verpakkingsafval worden dan nog wel aan huis opgehaald. Uit afvalonderzoek blijkt namelijk dat er bij het restafval nog veel bruikbare gronstoffen zitten die goed gescheiden kunnen worden.

Het besluit
De raad ging uiteindelijk akkoord met het plan, maar nam wel een VVD-amendement over, waarmee de het omgekeerd inzamelen voorlopig komt te vervallen - in ieder geval als onderdeel van deze besluitvorming. De raad ziet dit nog als een stap te ver voor de inwoners. Een amendementen van D66 over het gelijktijdig verhogen van de inzamelfrequentie van verpakkingsafval werd verworpen.

Evaluatie Oldenzaalse jeugdraad

OLDENZAAL - De Oldenzaalse jeugdraad gaat door met nieuw enthousiasme. Deze week boog de Oldenzaalse gemeenteraad zich over de eerste evaluatie van deze jeugdraad, die in 2018 ingesteld werd.

Het doel van de Oldenzaalse jeugdraad is om jongeren van 12 tot en met 18 jaar actiever mee te laten praten over het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk beleid. De ervaring leert dat kinderen en jongeren over het algemeen maar een beperkte interesse hebben in politiek - zeker op lokaal niveau - terwijl er belangrijke thema's aan bod komen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van lokale voorzieningen, een levendige gemeenschap, kansen om werk te vinden en woningbouwbeleid.

Lastig jaar
De eerste evaluatie levert een positief maar gemengd beeld op. Zo waren er wel diverse opstartproblemen. Aan de andere kant bleek de animo om zitting te nemen in de jeugdraad groot. Iets té groot zelfs; afgelopen jaar waren er 19 leden, waarvan 8 uiteindelijk weer afvielen gedurende het jaar. De gewenste samenstelling is nu maximaal 15 leden. Bij de raadsbehandeling maandag werd Sacharja Numan toegevoegd. Verder werd gepraat over thema's zoals vandalisme en uitgaan, maar ook acties gehouden voor het rookverbod bij sportclubs en promotie op de scholen.

Jaargang: 4 • Nr 179• Wk 39

Grolsch Veste staat bol van de ondernemers op 5 november

ENSCHEDE - Op 5 november wordt weer een ondernemersbeurs gehouden in het stadion van FC Twente. Dit is één van de vele manieren waarop De Netwerkvloer ondernemers ondersteunt bij het opbouwen en vergroten van een netwerk.

Tijdens de ondernemersbeurs zijn er veel verschillende branches aanwezig en elke ondernemer kan zich effectief presenteren op de beurs. Wanneer u zich als exposant aanmeldt voor de ondernemersbeurs wordt u vanuit De Netwerkvloer ondersteund met onder andere kennissessies, social media campagne en een eigen uitnodigingsflyer waarmee u zakenrelaties kunt uitnodigen om het evenement te bezoeken. Ook wordt men als exposant uitgenodigd om een week voorafgaand aan de beurs deel te nemen aan de exposantenavond. U krijgt dan de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de mede-exposanten. Tijdens de exposantenavond wordt u ook getrakteerd op inspirerende sprekers en een stadiontour.

Aanmelden
U kunt deelnemen aan de ondernemersbeurs als exposant door u aan te melden via www.denetwerkvloer.nl/deelnemen. U krijgt dan bovengenoemde voordelen en meer. U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om als bezoeker naar de ondernemersbeurs te gaan. Aanmelden als bezoeker doet u via www.denetwerkvloer.nl/bezoeken. Dat geeft u de mogelijkheid om met ondernemers uit diverse branches in contact te komen en u kunt bijvoorbeeld deelnemen aan speeddate sessies. De ondernemersbeurs in de Grolsch Veste bezoeken kan op 5 november tussen 13.30 en 17.30 uur.

Bladresten krijgen nieuwe toepassing

TUBBERGEN - De gemeenten Tubbergen en Dinkelland gebruiken bladresten op een praktische nieuwe manier in hun plantsoenen. De afgelopen maanden werd ruim 150 ton bladresten verwerkt tot een bodemverbeteraar, 'Bokashi'.

Het organische materiaal onstaat door fermentatie en is een goede voeding voor de bodem. Dit najaar wordt de Bokashi in beide gemeenten gebruikt om gemeentelijke plantsoenen mee te bemesten. Het is voor het eerst dat de gemeenten van afgevallen blad Bokashi maken om in de openbare ruimte te gebruiken. Een speciale machine heeft het bladafval in een grote luchtdichte afgesloten verpakking geperst waar geen zuurstof bij kon (fermentatie). Na tien weken hebben de bacteriën hun werk gedaan en kan de Bokashi verwerkt worden. Dit betekent dat de komende weken Bokashi in een laag van 10 centimeter aangebracht zal worden op de bodems van een aantal gemeentelijke plantsoenen.

Gezonde bodem
Een gezonde bodem is onmisbaar voor een goede groei van bomen en struiken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het bodemleven. Allerlei bodemdiertjes, zoals wormen, breken organisch materiaal zoals blad en takjes af tot voeding voor de planten. Tegelijk houden ze de bodem luchtig, zodat zuurstof en water goed in de bodem kunnen dringen. "In het bos vindt een kringloop plaats. Takjes en blad vallen van de bomen en worden dankzij het bodemleven weer omgezet tot voeding waardoor de bomen gezond blijven", licht wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen toe.

Column

Twente

Wat doet de regio nog? Van een insider hoorde ik, dat ze nog actief zijn in het openbaar vervoer (meer dan de helft van hun werkzaamheden), geestelijke gezondheidszorg (vertrekt binnenkort), stimulering economie (hoeft op dit moment niet, wat doen de acquisiteurs nu?) en de agenda van Twente (een nagenoeg lege subsidiepot). Er is geen directeur meer (de interimmer is opgestapt), de ambtenaren zijn verdeeld over andere locaties en organisaties, de bestuursvoorzitter heeft zijn handen vol aan hooligans, gelden van het rijk drogen op en kunnen bovendien gemakkelijk op een andere manier verdeeld worden dan via de regio.

Kortom, op zijn minst een onderzoek naar nut en noodzaak van de regio waard. Het opvallende is dat alle leden hiermee akkoord zijn gegaan, alle 14. Meestal springt er wel een kikker uit de kruiwagen. Maar er is meer verbazingwekkends; het regiobestuur heeft de Twentse gemeentesecretarissen gevraagd het onderzoek uit te voeren en deze brengen deze week een verslag uit van hun werkzaamheden en doen niet alleen aanbevelingen voor een nieuw bestuursmodel, maar ook voor een andere bestuurscultuur. Twente moet meer doen en minder praten. Een andere focus van beleid noemen ze dat en begonnen moet worden met de arbeidsmarkt, daarna bereikbaarheid en innovatie.

Wat opvalt is de oorverdovende stilte over de regio. Bij het begin van elke vergadering van de Stedelijke commissie in Enschede vraagt de voorzitter al jarenlang of er nog mededelingen van de regiovertegenwoordiger zijn. Zelden. Want er zijn wel vragen natuurlijk, al was maar die ene vraag: Blijft Enschede voorzitter van de nieuwe regio? Tot voor kort zorgde in elk geval Enschede er wel voor, dat de belangen van de hoofdstad van Twente voldoende aandacht kregen, maar tot nu toe geen kik over het onderzoek. Tot afgelopen maandag. Op de voorpagina van een uiterst dunne Tubantia stond een artikel over de regio met als kop: "Focus nodig voor Twente" met daarin een paar conclusies uit het secretarissenonderzoek en ook, toevallig of niet?, een onderzoek van oud-VVD kamerlid Han ten Broeke. Had Han ook een opdracht gekregen? Hij had in elk geval 50 ondernemers geïnterviewd. Wat een kans voor het ex-kamerlid. Beide rapporten schijnen tot dezelfde conclusie te komen; er wordt te veel geouwehoerd in het Oosten van Nederland en te weinig gedaan. Dat komt door het gigantische ons-kent-ons netwerk, zeggen ze.

Het is ook nooit goed. Eerst is een netwerk prima en nu remt het de economische ontwikkeling af. Een organisatiecultuur verander je niet in een paar jaar. Ik denk dat de secretarissen, de bestuurders te "soft" vinden. De secretarissen hebben gelijk; het kan best wat zakelijker. Maar een netwerk heb je ook nodig.

Zal niet gemakkelijk voor Han zijn, zo'n cultuuromslag.

Rendez Vous Lingerie & Beachwear gaat nu verder als Rendez Vous Boutique

OLDENZAAL - Rendez Vous Lingerie & Beachwear wordt Rendez Vous Boutique; dé trendy en sfeervolle damesboutique in hartje Oldenzaal!

Naast lingerie en beachwear kun je bij Rendez Vous nu ook terecht voor de nieuwste fashion items & accessoires. Elke week wordt de collectie aangevuld met de laatste musthaves. Kom ook eens gezellig langs om onder het genot van een kopje koffie of thee op zoek te gaan naar de beste versie van jezelf. See you @ Rendez Vous Boutique in Oldenzaal!

Kom langs
Rendez Vous Boutique is gevestigd aan de Bisschopstraat 1 in Oldenzaal. Bel voor informatie met: 0541-522 657. Kijk op de website: www.RendezVous-Boutique.nl of email: info@RendezVous-Boutique.nl

Buurtbus-jubileum

DE LUTTE - Dit jaar bestaat de buurtbusvereniging De Lutte 40 jaar.

In 1979 is de vereniging opgericht om het openbaar vervoer tussen De Lutte en Oldenzaal te herstellen, omdat de lijndienst slechts eenmaal in de week De Lutte aandeed. Het initiatief kwam van de overheid om buurtbussen te laten rijden in gebieden waar geen dienstregeling was met één of twee uurs diensten. De buurtbus zou dan door vrijwilligers gereden worden om de kosten laag te houden. In al die 40 jaar zijn er vele tienduizenden passagiers vervoerd vanuit De Lutte naar Oldenzaal en vice versa. De route loopt dan ook door het centrum van Oldenzaal, langs het ziekenhuis en naar het station. Ook toeristen maken gebruik van de buurtbus. Met een 50-tal vrijwillige chauffeurs en chauffeuses is het mogelijk om de buurtbus 6 dagen in de week te laten rijden. Het 40-jarig bestaan van de buurtbusvereniging De Lutte werd gevierd met een eendaagse busreis.

Foto: delutte.com / Buurtbus

Vroo riepe, vroo rot.
Vroo wies, vroo zot.

Maandag 30 sept. 10.00 uur

Column: Een kind van Versteeg

OLDENZAAL - Een aantal jaren ben ik in de weer met het verzamelen van verhalen van en over Oldenzalers die de oorlog 1940 – 1945 nog hebben meegemaakt.

Afgelopen zaterdag had de werkgroep Oldenzaal 75 jaar Vrijheid, waartoe ik ook behoor, een 'verhalendag' georganiseerd en met succes. Dat het verleden en de naweeën van de oorlog nog steeds tussen de oren zit bij mijn leeftijdgenoten mag duidelijk zijn. Vastleggen van de verhalen, stilstaan bij en gedenken van en over, daar is niets mis mee.

Zeker niet wanneer je aan de jeugd door wil geven wat het betekent; vrijheid en vrij zijn. 17 september 1944 de dag van de Spoorwegstaking werd afgelopen dinsdag herdacht met een symposium in het Spoorweg Museum te Utrecht. Uitvoerig werd stilgestaan bij de rol die de NS directie destijds heeft gehad bij het vervoeren van onze Joden en Sinti naar de kampen Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen.

Ook onze Oldenzaalse Joden en Sinti werden op transport gesteld. Ook de schreeuw van Ida de Leeuw werd gehoord, maar hij, spoorvriend Hennie (18), stond machteloos. En NS collega's van destijds voerden zonder dat men wist wat er allemaal gebeurde de opdrachten van de NS directie uit. Tot 17 september 1944, want toen gingen de Kinderen van Versteeg onder de wol en brak de Spoorwegstaking door.

De directie van NS heeft inmiddels deels haar spijt betuigd en is bezig om een financiële tegemoetkoming te gaan geven aan de slachtoffers en de nabestaanden van de Holocaust. Dit leed wat is aangericht kun je mijns inziens toch niet goed maken met geld, het slijk der aarde. Ik moest mij tijdens het symposium dan ook inhouden, want er werd op geen enkele wijze stil gestaan bij dat wat de spoormannen en spoorvrouwen destijds, niet wetend wat er allemaal plaatsvond, hebben moeten doorstaan. En dan met name de NA-oorlogse jaren. De gebeurtenissen destijds hebben ook bij het spoorvolk de sporen na gelaten.

NS zou de spoormannen en spoorvrouwen van destijds niet buiten de discussie en ook niet buiten de waardering (schriftelijk en mondeling) moeten plaatsen. Van nabij heb ik meegemaakt wat voor sporen dit bij spoormannen en spoorvrouwen van destijds heeft nagelaten. In het gedicht Bevrijding in deze krant heb ik getracht te verwoorden waarmee mijn Oldenzaalse vriend en Spoorman Hennie jaren (meer dan 50 jaar) heeft geworsteld. Ik raak van slag nu ik dit schrijf en ben ook niet in staat om het kaartje precies in het midden te knippen. Excuus daarvoor.

Kaatjeknip september 2019

Heracles Almelo wint derby van FC Twente

ALMELO - Heracles Almelo heeft in Enschede de derby tegen FC Twente met 2-3 gewonnen. Mauro Junior (2x) en Cyriel Dessers namen de treffers voor hun rekening. Aitor en Emil Berggreen scoorden namens de gastheren.

Heracles Almelo begon fel aan de wedstrijd maar moest na vijf minuten een tik incasseren toen Aitor werd weggestuurd na een steekpass van Javier Espinosa. De Spanjaard kwam oog in oog met Janis Blaswich en rondde koel af. Daarna volgden nog meer kansen voor FC Twente en zag de thuisploeg zelfs een doelpunt worden afgekeurd.

Onder controle
Heracles Almelo leek te snakken naar de rust maar sloeg ineens keihard toe. Cyriel Dessers kwam in de 41ste minuut oog in oog met Joël Drommel en schoof de bal keurig langs de doelman. Mauro Junior kreeg in de blessuretijd een afvallende bal knap onder controle en knalde van de rand van de zestien schitterend raak.

Mooie kansen
De thuisclub moest na rust gaan komen en Cyriel Dessers kreeg in de 74ste minuut al een kans op de 1-3. De Belg kreeg de bal bij deze gelegenheid niet onder controle. Mauro Junior sloeg tien minuten voor tijd wel toe. De Braziliaan trof het doel met een mooie kopbal. Na de overwinning was het enthousiasme bij de aanwezige Heraclieden in het stadion groot. De spelers namen uitgebreid de tijd te feesten met de duizend meegereisde fans. Bij terugkomst in Almelo werd de spelersbus door diezelfde supporters groots onthaald.

De Rotary-afdeling van Ootmarsum steunt gehandicaptensport

OOTMARSUM - De Rotary Ootmarsum steunt op een bijzondere manier de gehandicaptensport in Noordoost-Twente. Meedoen met sporten is niet altijd vanzelfsprekend; zeker wanneer men kampt met een beperking.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk brengt. Zo ondersteunen zij ook charitatieve projecten in Noord Oost Twente. Sinds kort bestaat de Vereniging Aangepast Sporten Tubbergen (VAST), opgericht door Karel Maatman (revalidatiearts). Hij is samen met Marlies Uijterschout de "aanjager" van deze vereniging Zij hebben nu dringend apparatuur nodig om te gebruiken bij de gehandicaptensport. De Rotary Ootmarsum steunt hen van harte dit voor elkaar te krijgen.

Optreden
U kunt meedoen met het ondersteunen van dit goede doel door naar het optreden van Nathalie Baardman op 1 oktober te komen. Het optreden vindt plaats op dinsdag 1 oktober in Denekamp in het Kulturhuis aan de Oranjestraat 23. Aanvang is om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Het optreden is voor iedereen toegankelijk en wordt u aangeboden door Rotary Ootmarsum die thans 50 jaar bestaat. Zij vragen een bijdrage van 10 euro per bezoeker. Met deze opbrengst ondersteunen ze de aanschaf van apparatuur voor de gehandicaptensport. U kunt kaarten voor dit mooie optreden bestellen via de website van het kulturhus op www.kulturhusdenekamp.nl

Herfstvakantiepakket; korting op beide thuiswedstrijden

ENSCHEDE - In de aanstaande herfstvakantie speelt FC Twente twee thuiswedstrijden. Zaterdag 19 oktober komt Willem II op bezoek en vrijdag 25 oktober komt FC Emmen op bezoek in De Grolsch Veste.

Speciaal voor deze twee thuiswedstrijden is er het herfstvakantiepakket. Wanneer je kaarten besteld voor beide wedstrijden, ontvang je € 10,- korting in totaal (€ 5,- korting per wedstrijd). 2 wedstrijden voor maar €30,-, Kidsclub- en Young Reds-leden al voor €10,- Met het herfstvakantiepakket bezoek je vanaf € 30,- de twee thuiswedstrijden. Leden van de Kidsclub en Young Reds betalen met het herfstvakantiepakket maar € 10,- in plaats van € 20,- voor twee wedstrijden.

Kaarten
Wanneer je online kaarten besteld via kaartverkoop.fctwente.nl wordt de korting automatisch toegepast wanneer je kaarten voor beide wedstrijden koopt.

Rommelmarkt Martini Kerlkes

LOSSER – Carnavalsvereniging De Martini Kerlkes organiseert ook dit jaar weer de traditionele rommelmarkt in Losser. Deze gezellige rommelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 28 september en duurt van 08.00 uur tot 12.00 uur. De locatie is het plein voor het gemeentehuis.

De carnavalsvereniging zoekt leuke spullen voor deze rommelmarkt. Hebt u spullen beschikbaar, dan halen de leden ze graag op. Zij zijn hier erg blij mee. Als u spullen aan wil bieden, belt u Roy Kamphuis via telefoonnummer 06 10 21 09 93 of Martijn Fischer 06-20 54 27 12. De vereniging haalt geen witgoed en grote meubelen op.

Herfstfair Gerardus Majella

DENEKAMP - Diverse standhouders zijn weer aanwezig zijn bij de jaarlijkse herfstfair van woonzorgcentrum Gerardus Majella.

Onder andere producten gemaakt door bezoekers van de hobbyclub gaan in de verkoop. Geniet daarnaast van versnaperingen, zoals broodjes hamburger en warme wafels met kersen. Allerlei spelletjes en een loterij maken de dag compleet. Op 29 september van 10.00 tot 16.00 uur aan Berghummerstraat 15, Denekamp.

Diep in mij leeft, dat ik een verrader ben
Diep in mij leeft, de angst en de onmacht
Diep in mij leeft, dat ik mij mede schuldig voel.
Diep in mij leeft, dat ik mij schaam, om wat ik niet heb gedaan.

Diep in mij, jaren lang het nachtelijk geschreeuw
Diep in mij, 1944 vorige eeuw
Diep in mij, meer dan een ½ eeuw.
Diep in mij, de schreeuw van Ida de Leeuw.

Praat met mij, het is zo stil
Praat met mij, om hemels wil
Praat met mij, geluid dringt tot mij door
Praat met mij, ik vind gehoor

Kijk naar mij, zie dat ik mij schaam
Kijk naar mij, weet wat ik niet heb gedaan.
Kijk naar mij, ik wil er over praten
Kijk naar mij, ik vind gehoor, zet mij op het goede spoor.

Het is zo stil in mij, en het leven gaat maar door
Het is zo stil in mij, treinen rijden af
Het is zo stil in mij, treinen rijden aan
Het is zo stil in mij, treinen blijven gaan.

Kaatjeknip september 2019

Tour Oldtimerbus

NOORDOOST-TWENTE - Stap in de Oldtimerbus voor een sfeervolle tour richting Bad Bentheim.

Deze nostalgische herfsttour voert u door de prachtige grensstreek. Reserveren is mogelijk via VVV De Lutte, Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp. In deze plaatsen kunt u ook opstappen. Meer weten: www.nostalgischrijden.nl.

Houten tafels naar wens bij Tafelmagazijn in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Hout brengt warmte in je interieur; een gevoel van sfeer en geborgenheid. Een mooie houten tafel is dan ook een belangrijk middelpunt in ieder interieur; waar je eet en elkaar ontmoet. Om uw perfecte tafel te vinden kunt u goed terecht bij het Tafelmagazijn.

Via de website www.tafelmagazijn.nl en de showroom in Vriezenveen kunt u zich perfect oriënteren op de beste tafel voor uw specifieke interieur. Er is een riante voorraad; van groot tot klein en in diverse duurzame houtsoorten. Ook loungesets, een selectie tuinmeubelen en accessoires zijn er te vinden. Een bezoek aan de showroom laat u ook echt deze meubels ervaren, ruiken en voelen. Alle tafels worden met de hand gemaakt in een eigen fabriek. Levering aan huis en een laagste prijs garantie maken de service uitmuntend. Tafelmagazijn heeft dan ook niet voor niets uitstekende klantbeoordelingen.

Geheel naar wens
Als klant bent u terecht veeleisend. U zoekt niet een standaardtafel, maar iets dat écht bij uw interieur past. Via de website is een tafel daarom geheel naar wens samen te stellen. U kiest de stijl van uw tafel, de gewenste houtsoort, formaat en afwerking. Dit alles tegen een scherpe prijsstelling; zo stelt u uw eigen steigerhouten tafel samen vanaf 129 euro. De populaire kloostertafels beginnen bij zo'n 299 euro. Een gunstige prijsstelling ten opzichte van menig meubelwinkel dus; een prijsvoordeel wat gebaseerd is op een grotere schaal van inkopen.

Kom langs
Naast de standaard formaten van tafels tot aan 3 meter lengte is het ook mogelijk om andere formaten naar wens geleverd te krijgen. Op www.tafelmagazijn.nl staat ook een mooie selectie van onder meer eetkamerstoelen, barbecues, relaxfauteuils, deuren en meer! Hebt u vragen of bent u op zoek naar iets wat niet op de site staat? Neem dan contact op met het team van Tafelmagazijn. Kijk op www.tafelmagazijn.nl, bel met (0546) 72 93 70 of bezoek de showroom aan de Nijverheidsweg 25 in Vriezenveen.

Scherpe aanbiedingen bij Ben van 't Mös

ENSCHEDE - Ben van 't Mös is al ruim 40 jaar uw vertrouwde tuinspecialist. U kunt er voor vrijwel alles terecht wat met de tuin te maken heeft; van tuinmachines en tuingereedschap van groot tot klein, evenals tuinhout, tuinhuisjes, picknicktafels en nog veel meer.

Graag laten zij u kennismaken met de wat minder bekende woelvork. Een alternatief voor het omspitten van de grond, met diverse belangrijke voordelen. De woelvork steekt men met de tanden verticaal de grond in, waarna men met relatief gemak de grond kan breken om het te beluchten. Zónder dat de diverse bodemlagen verstoord raken. Het voordeel is dat zo de vruchtbare bovenste lagen behouden blijven. Voor moestuinders is dit een goede manier om de kwaliteit van hun grond op peil te houden. Bovendien is het gebruik van de woelvork veel minder belastend voor de gebruiker, omdat men met een rechte rug kan werken. Ook voor het rooien van aardappelen is het een handig stuk gereedschap. Momenteel levert Ben van 't Mös woelvorken van het Franse merk Ducoterre; met drie tot en met zes tanden. Zo kunt u voor uw specifieke tuin en lichamelijke belasting een passende woelvork vinden. Een woelvork kost, afhankelijk van het gekozen model, rond de 100 euro.

Aanbiedingen
Momenteel heeft Ben van 't Mös diverse aantrekkelijke aanbiedingen op Stihl tuingereedschap. Zo bent u klaar voor de herfst met de BR 350 benzinebladblazer, nu van 609 voor 499 euro. De Stihl MS 170 benzinekettingzaag (30 centimeter) is nu scherp geprijsd van 199 voor 179 euro. U werkt met uw elektrische Stihl-gereedschap lekker door dankzij een cashback-actie bij aanschaf van een tweede accu voor het Compact of Pro accusysteem. De tuin weer spic en span na het vele werk? De RE 130 Plus hogedrukreiniger maakt er rap werk van. Nu leverbaar van 510 euro voor slechts 399 euro.

Breed assortiment
Naast handgereedschap en tuinmachines biedt Ben van 't Mös ook een mooie selectie tuinhout en tuinobjecten aan. Zo is een tuinhuisje, veranda of schutting geheel naar wens op maat te produceren. Ook voor een picknicktafel, speeltoestel of afrastering bent u aan het juiste adres. In de eigen werkplaats leveren zij service aan uw kostbare tuinmachines.

Kom langs
Ben van 't Mös is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 858 in Enschede. Bel voor informatie over de machines met: 053-434 16 66 en over tuinhout met: 053-432 38 38. Kijk ook op: www.benvanhetmos.nl

Blijf mobiel met een brommobiel van Auto Ter Riet

ENSCHEDE - Auto Ter Riet helpt u graag met mobiel blijven. Een brommobiel is voor veel mensen een praktisch vervoermiddel met veel voordelen.

Een brommobiel is wettelijk gezien een brommer met een gesloten carrosserie en een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Ze bieden plaats aan twee personen en zijn veelal voorzien van een dieselmotor, maar tegenwoordig ook steeds vaker elektrisch. Gordels zijn wel verplicht maar een helm niet. Auto Ter Riet specialiseert in de verkoop van het Franse merk Aixam; de meest verkochte brommobiel op de Europese markt. Wegenbelasting betaalt men niet, een verzekering is wel verplicht, evenals een eigen kenteken.

Verkeersregels:
De belangrijkste verschillen met een auto zijn dat een brommobiel niet mag rijden op snelwegen, autowegen en wegen verboden voor langzaam verkeer zoals fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Men mag wel op 80 km/u wegen rijden maar niet op fietspaden. Bestuurders moeten minimaal 16 jaar zijn en in bezit van rijbewijs A (motor) of B (auto) of het AM rijbewijs (brommobiel). Is het A- of B rijbewijs verlopen, dan kan deze zonder examen of zonder (medische) keuring omgezet worden in een AM-rijbewijs. Hiermee mag u dus een brommobiel besturen. Dit verlengen kan worden gedaan bij het stadhuis of stadskantoor. Iedereen met een A- of B rijbewijs heeft automatisch al een AM-rijbewijs, ook al is dit A- of B rijbewijs verlopen. De eisen aan het AM rijbewijs zijn veel lager omdat de snelheden veel lager zijn en de bediening eenvoudiger. Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir of op een gehandicaptenparkeerplaats. Verder gelden ook gewoon de regels voor gebruik van een parkeerschijf.

Bij Auto ter Riet
Auto ter Riet is dealer van Aixam welke voorzien zijn van een dieselmotor of elektrisch zijn aangedreven. Er zijn diverse nieuwe modellen op voorraad. Tevens is er een wisselend assortiment gebruikte brommobielen van diverse merken aanwezig. U kunt er terecht voor advies over verzekeringen en een financiering bij aanschaf is veelal ook mogelijk. Tevens dragen zij zorg voor goed onderhoud, reparaties en schadeherstel aan alle merken brommobielen. Ieder jaar of 5.000 km dient er onderhoud te worden uitgevoerd. Haal- en brengservice is mogelijk. Gevestigd aan de Daalweg 56, 7535 CE in Enschede. Bel 053-4323434, mail info@autoterriet.nl of kijk op: www.autoterriet.nl www.aixamtwente.nl

Makkinga interieurs stopt met de winkel!

ALMELO - Martijn Makkinga van de gelijknamige interieurzaak gooit het roer om en stopt met de winkel. Hij gaat in het nieuwe jaar door als interieuradviseur, waar nu al veel tijd in gaat zitten.

Aangezien dit niet meer te combineren is met de winkel, wordt de winkel geheel leegverkocht. Daar heeft Martijn kort de tijd voor, dus heeft hij besloten op de gehele voorraad banken, fauteuils, hoekbanken, eetkamertafels, salontafels, sidetables, lampen, schilderijen en verlichting ineens flink te stunten met de prijzen en maar liefst 50% échte korting te geven. Alleen op de relaxfauteuils geldt een korting vanaf 30%, oplopend tot 50%. Profiteer dus snel want weg is pech! Makkinga interieurs bestaat reeds sinds 1923 en heeft sindsdien een betrouwbare naam opgebouwd. Martijn werkt alleen met de betere fabrikanten van hoger niveau. Ga je dus voor kwaliteit en 'iets anders dan anders' dan ben je bij Makkinga op het juiste adres, ook nog eens voor een mooi prijsje!

Kom langs
Makkinga interieurs is gevestigd aan de Boddenstraat 36 te Almelo (schuin tegenover het politiebureau). Tel 0546 - 698306. Kijk ook op: www.makkingainterieurs.nl

HIH Engineering is verhuisd en houdt een open dag!

Foto: © STUDIO 81 Photography

RIJSSEN - Zo veel bedrijven, zo veel bedrijfspanden met een naam op de gevel, maar weet u wat ze precies doen? HIH Engineering laat het u graag zien tijdens de open dag op 3 oktober.

Het werktuigbouwkundig ingenieursbureau HIH Engineering is actief in werktuigbouw en mechatronica. Uiteenlopende ontwerp-projecten in de machinebouw; van kleine stand-alone machines tot complete productielijnen. Klanten komen uit diverse branches en wanneer zij bijvoorbeeld het productieproces willen optimaliseren, dan kunnen de ideeën en de inventieve oplossingen van HIH Engineering de oplossing zijn. Elke klant is uniek, elke opdracht is uniek en zo ook de oplossing van HIH Engineering.

Kijkje in de keuken
Nu HIH Engineering verhuisd is, wordt er een open dag georganiseerd. Zo kunt u een idee kunt krijgen van wat er achter de gevel van De Stroekeld 2-B wordt gedaan. Een modern en inspirerend kantoor waar vakmensen hun creativiteit en kennis optimaal toepassen bij het maken van een innovatief ontwerp. Machines voor de productie van croissantjes of een productielijn met robots, bijna alles is mogelijk. HIH Engineering is gespecialiseerd in de foodsector, doordat er in deze sector rekening gehouden moet worden met onder andere voedselveiligheid, is dit zeer specialistisch werk. Dit betekent niet dat er alleen voor de foodsector wordt ontworpen, ook voor andere branches draaien ze hun handen niet om. De ingenieurs worden daarbij ondersteunt met de modernste 3D ontwerpsoftware en analysetools. Tijdens de open dag kunt u zelf zien hoe het ontwerpproces van machines in z'n werk gaat. U bent van harte welkom op 3 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur om onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe kantoor te bewonderen. Wie weet leidt de open dag wel tot een samenwerking of raakt u zo enthousiast dat u solliciteert bij HIH Engineering.

Vakwerk van Kadir Senel bij Budget Autoservice

Kadir Senel Budget Autoservice

OLDENZAAL - Mijn aandacht werd getrokken toen ik over de Enschedesestraat richting Lonneker reed. Met grote letters staat er geschreven: "APK €29,95".

De herfst komt er aan dus ik dacht: laat ik maar een wintercheck doen, je weet maar nooit. Dus toog ik naar het APK-keurstation Budget-autoservice aan de Kleibultweg 5 te Oldenzaal. Op vakkundige wijze werd mijn auto gecontroleerd en werd de verlichting juist afgesteld. Tijdens het kopje koffie dat mij werd aangeboden kwam ik in gesprek met de eigenaar van Budget Autoservice Kadir Senel (27). Zijn naam en zijn uiterlijk deed bij mij de vraag opkomen: "Kom je van Turkije?" "Nee, ik ben in Deventer geboren, maar mijn ouders komen inderdaad uit Turkije." Kadir groeide op in Deventer en ging na de basisschool studeren aan het Deltion College te Zwolle. Hij volgde de opleiding autotechniek en slaagde voor 2e monteur en vervolgens behaalde hij het diploma voor 1e monteur en APK-keurmeester.

Wens in vervulling
Hij kwam als opgeleid en gediplomeerd monteur direct aan de slag bij een Deventers garagebedrijf. De drang om zelfstandig ondernemer te worden zat al vanaf den beginne in zijn hoofd. Na inschrijving bij de KVK en het realiseren van een vestigingsvergunning, waarbij zijn voorkeur uitging naar Oldenzaal, vestigt hij zich in 2017 aan de Kleibultweg. Hier verricht hij keuringen, onderhoud aan auto's en lichte bedrijfswagens. Hij stelt diagnoses en geeft betrouwbaar advies bij aan- en verkoop.
In zijn ruime en goed ingerichte garage verricht Kadir dagelijks de APK-keuringen en werkzaamheden die de klanten (autobezitters) van hem vragen. Oldenzaalse autobezitters maar ook automobilisten uit de omliggende gemeenten weten inmiddels de weg naar Budget Autoservice te vinden, waar ze door de klantvriendelijke Kadir Senel op maat worden bediend. Voor meer informatie bel Budget Autoservice: 06-43002922.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Foto: APK-keurmeester
Kadir Senel

N343 drie weken dicht

OLDENZAAL - De Provinciale weg N343 tussen Oldenzaal en Slagharen gaat ruim drie weken dicht. Van 30 september tot en met 23 oktober krijgt de weg groot onderhoud.

De gemeente Dinkelland en Provincie Overijssel voeren tegelijk diverse werkzaamheden uit aan de weg. Zo is de gemeente al bezig bij de Bisschopstraat/N343 in Weerselo. Door werkzaamheden te combineren moet de overlast voor weggebruikers zo min mogelijk blijven. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de chicane, ter realisatie van de rotonde N343/N738. Verder komt er nieuw asfalt en nieuwe markeringen op de hoofdrijbaan. Ook repareren ze het asfalt van de fietspaden waar nodig. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N343 Oldenzaal, N342 Denekamp, N349 Fleringen en vice versa. De omleiding van het lokale verkeer is als volgt: Fase Noord: Abdijweg (parallelweg N343) tussen Ittersbergstraat en Bornsestraat. Fase Zuid A: Holtwijkerstraat, Haarstraat, Legtenbergstraat en vice versa. Fase Zuid B: Zandhaarweg, Echelpoelweg en vice versa.

Verhalendag WOII was succes

OLDENZAAL - Het is 25 juli 2017 wanneer ik een oproep doe in de TC Tubantia om zoveel mogelijk herinneringen aan de oorlogsjaren in Oldenzaal vast te leggen. Het zouden de verhalen moeten zijn van de gewone man en vrouw uit de straat, en dat is gelukt. Vele verhalen zijn reeds opgeschreven en vastgelegd.

Donderdag 2 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn, dat Oldenzaal werd bevrijd. Senioren uit Oldenzaal die de oorlogsjaren in Oldenzaal en directe omgeving hebben meegemaakt worden met het jaar schaarser. De jongeren van toen, zijn nu veelal negentig jaar, ze hebben de oorlog en de bevrijding van Oldenzaal van na bij meegemaakt.

Verhalendag
Wanneer het Comité Viering Nationale Feest en Gedenkdagen wordt geïnformeerd ontstaat het initiatief dat breed wordt gedragen om een werkgroep 'Verhalen vastleggen' in het leven te roepen. De initiatiefnemers hadden een oproep gedaan aan de Oldenzalers om zaterdag 21 september naar het stadhuis te komen om hun verhalen van de oorlogsjaren door te geven aan de komende generatie. En met succes. Want meer dan twintig verhalen werden verteld en vastgelegd. Tien van deze verhalen krijgen een plek in een speciaal uit te geven magazine. Mooi voor mij was dat de familie van Gerhard Monninkhof, spoorman, seinhuiswachter in de Koppelboer, ook aanwezig waren. Afgelopen dinsdag was de herdenking van de Spoorwegstaking en ook daar is veel over geschreven en vastgelegd. Ook de redactie van de Hart kranten in Twente heeft aangrijpende verhalen opgeschreven en vastgelegd.

Foto/tekst Martin Meijerink

Kracht van het Licht

SAASVELD - De avonden staan op donderdag 3 en zaterdag 5 oktober in het teken van "Kracht van het Licht".

Begin oktober wordt de kasteeltuin bij de St. Plechelmuskerk (Hoflaan 18) weer prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Donderdagavond start de bijeenkomst om 20.00 uur. U kunt dan genieten van prachtige liederen en gedichten en een rondgang door de kasteeltuin. Aansluitend volgt een klankschalenconcert, uitgevoerd door Karin Millo. Op zaterdagavond wordt de 59e Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden, na de viering van 19.00 uur. Muzikale begeleiding door het dames- en herenkoor en Muziekvereniging Caecilia, beiden uit Saasveld.

Najaarskermis

OLDENZAAL - Van 27 tot en met 30 september strijkt de Najaarskermis neer in het centrum van de stad.

Een greep uit de attracties op de Ganzenmarkt, het St. Plechelmusplein en de Kerkstraat: Trip Crazy Dance, een kleurige attractie waar de passagiers van links naar rechts en van boven naar beneden gaan of beleef een doldwaas avontuur in Fire Department, een huis vol obstakels. Ouderwets botsen kan ook. Diverse vertrouwde lekkernijen zijn verkrijgbaar, zoals oliebol of krentenbol, nougat, zuurstok of klassieke suikerspin. Kijk even op: www.kermisoldenzaal.nl.

Woeferland

OLDENZAAL - 29 september 2019, van 11.00 tot 17.00 uur, gaan trotse Twentse hondenbezitters strijden om de felbegeerde titel "Mooiste" hond van Twente.

De strijd is onderdeel van Woeferland, een evenement van ongekend formaat waar elke rassoort, kruising of bastaard de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan verschillende activiteiten op het mooie buitenterrein van het Hulsbeek. Een deskundige jury zal oordelen. Deze bestaat uit de eigenaar van Pronk's Dogshop, de eigenaar van Farm Food en dierenartsen Bos en Joke Nijhuis.

Genoeg te doen
Er worden verschillende educatieve demonstraties gegeven. Woon daarnaast lezingen en workshops bij. Koopjesjagers halen hun hart op bij verschillende kraampjes en tentjes. Honden zijn speciaal op deze dag welkom op het terrein. Er geldt aanlijn- en opruimplicht. Locatie: Hulsbeek, Oude Almeloseweg 11. Parkeren bij P1. Indien vol: P1, 3 of 4.