Hart van Oldenzaal

6 december 2019

Hart van Oldenzaal 6 december 2019


Schrijf een brief, verander een leven

Foto: Schrijfactie afgelopen jaar, toen met burgemeester Schouten. Foto: Schrijfactie afgelopen jaar, toen met burgemeester Schouten.

OLDENZAAL - Overal ter wereld belanden jonge mensen in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Tijdens 'Write for Rights' in december 2019 schrijven wereldwijd duizenden mensen om dit onrecht te stoppen. Vorig jaar werden bijna 6 miljoen brieven, kaarten of digitale berichten geschreven. Naar goed gebruik vraagt Amnesty International Oldenzaal ook dit jaar uw steun.

Op dinsdag 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty in het stadhuis van Oldenzaal aandacht voor vijf jonge mensen. Zoals de 23-jarige Iraanse actrice Yasaman Aryani. Zij deelde op Internationale Vrouwendag (8 maart) bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers en droeg daarbij geen hoofddoek. In Iran kun je niet zelf uitmaken welke kleding je draagt. Yasaman kreeg 16 jaar cel. De andere jonge mensen voor wie wordt geschreven komen uit China, Canada, Egypte, Zuid-Sudan.

Schrijfactie
Op 10 december is de Amnesty International afdeling van Oldenzaal van 09.00 tot 16.00 uur in het stadhuis. Burgemeester Patrick Welman zal naar goed gebruik de actie openen met een persoonlijke brief en hij zal de andere vier brieven ondertekenen. Schrijft of ondertekent u op 10 december ook een brief? Neem als u wilt hiervoor even de tijd, met een bekertje koffie of thee.

Extra indruk
Handgeschreven brieven maken extra indruk op autoriteiten. Dit hoorden ze ook van de oma van Imelda Cortez uit El Salvador. Imelda is een verstandelijk gehandicapte vrouw (nu 21 jaar). Ze was onverwachts op een openbaar toilet bevallen van een door haar stiefvader verwekte baby. Al op 18 december 2018 sprak een rechter Imelda vrij, een dag eerder hing haar nog twintig jaar cel wegens abortus boven het hoofd. Andere successen van 'Wright for Rights' zijn te lezen op: www.oldenzaal.amnesty.nl. Voor vier jonge mensen uit Nigeria, Griekenland, Wit Rusland en Mexico voeren zij actie in de Vijfhoek op zaterdag 7 december en in de Plechelmusbasiliek tijdens de kerstmarkt op zondag 15 december. Loopt u even binnen en zet u uw naam onder de brieven?

"Ons grote geheim? Dat is geloof, hoop en liefde"

OLDENZAAL - Wat ik waarnam was tevredenheid en wederzijdse genegenheid. Dat straalden Rita en Huub van Rossum uit toen ik bij ze op bezoek was bij gelegenheid van het 65-jarig huwelijksfeest dat ze afgelopen week met elkaar vierden.

Huub van Rossum (87) en Rita Hodes (87) hebben vanuit hun woning aan de Monninkstraat met zicht op de Plechelmusbasiliek erg naar hun zin in Oldenzaal. Ze vertellen beiden over hoe goed ze het hebben hier op hun oude dag in de Boeskoolstad. Beiden zijn afkomstig uit Den Haag en waren in hun jeugdjaren al te gast in Twente en raakten daarna bevriend met elkaar. En niet alleen met elkaar, maar ook met Twente en dan met name Oldenzaal.

Motto
Door de hongersnood gedreven kwamen ze op jeugdige leeftijd naar Twente, Rita naar Oldenzaal en Huub naar Losser. Ondanks die minder mooie jaren van de bezetting praten ze graag over die periode en ze koesteren dan ook deze goede herinneringen. Het motto van beiden is Geloof-Hoop-Liefde. Huub steekt het niet onder stoelen of banken en zegt dat het geloof hun beide veel kracht en steun heeft gegeven en nog geeft. "Schrijf maar dat we praktiserend katholiek zijn. Nu beiden 87 jaar hebben, samen 65 jaar lief en leed gedeeld en blijven delen, dat sterkt ons in de hoop dat wij nog lang samen mogen zijn en dat onze kinderen en kleinkinderen daar van mogen getuigen. Vijf kinderen, tien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen waarvan wij hopen dat ze hun eigen levensweg mogen en zullen gaan en zich staande houden en met de boodschap hebt elkander lief."

Gezondheid
Met Huub gaat het fysiek wat minder. Hij wilde maar dolgraag samen met zijn Rita en de burgemeester op de foto. Het was een plezierig samenzijn, met burgemeester Patrick Welman die namens het gemeentebestuur het bruidspaar feliciteerde. Hart van Oldenzaal sluit zich bij de felicitaties aan met een welgemeend proficiat.

Foto en tekst Martin Meijerink.

Jaargang: 5 • Nr 241• Wk 49

Nog veel mis met verlichting

LOSSER - Ineens uit het niets lijkt er een fietser op te duiken. Herkent u dat? Niet vreemd, want nog steeds voert menig fietser niet de vereiste verlichting en vormt daarmee een gevaar voor zichzelf en voor andere weggebruikers. Dat bleek ook tijdens fietsverlichtingscontrole in Losser en dat terwijl de controle vooraf op de scholen was aangekondigd met een poster.

In het kader van de verkeersveiligheid en het landelijke fietsverlichtingscampagne 'Daar kun je mee thuiskomen' hield de gemeente Losser samen met politie en verkeersadviesbureau Tref-ik op 28 november een fietsverlichtingscontrole aan de Oldenzaalsestraat. Tijdens deze controle zijn 40 mensen gesignaleerd zonder verlichting. Hun verlichting deed het niet of stond gewoonweg niet aan. Smoesjes als "de lampjes zijn net kapot gegaan" en "de batterij is echt net leeg", vertelden vele mensen. Maar fietsen zonder verlichting is levensgevaarlijk.

Verkeersbewustzijn
"Verkeersveiligheid speelt overal en is voor iedereen van belang", aldus wethouder Prins. "In de gemeente Losser besteden we daarom veel aandacht aan, laat ik het maar verkeersbewustzijn noemen. Je bewust zijn van je acties in het verkeer, daaronder valt ook bijvoorbeeld 'zien en gezien worden'. Vooral in deze donkere tijden is het van belang dat je als fietser goed gezien wordt. Je wilt niet dat je een ongeval krijgt, maar toch ook niet dat je een ongeval veroorzaakt." Om iedereen, van jong tot oud, bewuster met het verkeer om te laten gaan, wordt door de gemeente Losser dan ook het nodige gemeenschapsgeld gestoken in diverse trajecten.

In gesprek
Een promotieteam ging, samen met de wethouder, in gesprek met fietsers zonder licht – vooral jongeren – over de noodzaak van goede fietsverlichting. Dit keer kwamen de onverlichte fietsers er nog mee weg en kregen ze zelfs fietslampjes mee, maar ook de politie zal ingezet worden en dan worden ook bekeuringen uitgedeeld. De politie kent geen genade en laat zich niet ompraten met smoesjes. Het mag geen verrassing meer zijn dat de verlichting op orde moet zijn. Deze actie is in het kader van de bewustwording: gezien worden is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Weihnachts Oratorium

OLDENZAAL – Dit jaar organiseert de Stichting Twentse Matthäus Passion twee uitvoeringen van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach.

Op donderdag 19 december kunt u de uitvoering bijwonen in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Een dag later kunt u terecht in de Jacobuskerk te Enschede. Het werk wordt uitgevoerd door het koor Consensus Vocalis en het Orkest van het Oosten, onder leiding van dirigent Klaas Stok. Met medewerking van drie kerkkoren belooft het Weihnachts-Oratorium een waar slotstuk te worden. De solisten in deze uitvoering zijn Andreas Karasiak (evangelist), Siri Thornhill (sopraan), Esther Kuiper (alt) en Maarten Koningsberger (bas).

Veel talent
Het koor Consensus Vocalis maakt sinds de eeuwwisseling een stormachtige ontwikkeling door. Het Weihnachts-Oratorium behoort tot het standaardrepertoire van het koor, evenals de Matthäus Passion. Het Orkest van het Oosten is een eigentijds symfonieorkest met een sterke verankering in de provincie Overijssel. Klaas Stok is een van de toonaangevende koordirigenten van Nederland. Zijn repertoire strekt zich uit van renaissance tot eigentijdse muziek. Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor, het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen en In Between, het gemengde koor van de Petrus en Paulus kerk uit Goor zijn benaderd om mee te werken aan deze uitvoering in het lustrumjaar van de stichting. In Oldenzaal zal het Weihnachts Oratorium gehouden worden op donderdag 19 december vanaf 19.00 uur in de Plechelmusbasiliek. Kaartverkoop Oldenzaal via Stadstheater de Bond, www.stadstheaterdebond.nl of 0541 – 539190.

Column

Seks

Ik hou u voor het lapje; ik wil het met u over de (gemeente-)politiek hebben, maar als ik daar een kop van maak voor deze column, haakt u waarschijnlijk af. Want de meesten van u vinden (gemeente-) politiek saai en u wantrouwt politici. Sterker, u kent de politieke dames en heren nauwelijks, maar hebt wel veel kritiek op ze, al of niet terecht. Ik wil een lans voor ze breken. Zonder politici zou de wereld nog chaotischer zijn dan ze is. Politici weten dat, want ze merken dat ze soms noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om processen op gang te krijgen of te houden. Soms is het nemen van een beslissing belangrijker dan de inhoud van het besluit.

In de Tubantia van vorige week donderdag (28/11) staat een groot artikel over het EnschedeAkkoord. Het EnschedeAkkoord is een afspraak tussen toen het nieuwe college en "Enschede", zeg maar de inwoners van deze gemeente. In hoofdlijnen staat in het Akkoord dat de gemeenteraad de burgers bij het gemeentebeleid zal betrekken. En daar zit het probleem; we merken er niks van. Er is geprobeerd met behulp van een externe voorzitter de inspraakmotor aan de loop te krijgen, maar dat strandde in goede bedoelingen, hopen papier en het vertrek van de werkgroepvoorzitter, Jan Salverda.

Gelukkig is er een reddende engel, 1Twente, de lokale omroep. Hoe het komt Joost mag het weten, maar 1Twente gaat de participatie van dit college voor haar rekening nemen. Tegen een vergoeding van 75.000 Euro per jaar. Iedereen blij, de raad dat het participatietraject heeft ingevuld en 1Twente dat eindelijk een beetje geld krijgt. Genoeg om te blijven voortbestaan, te weinig om gekheid uit te halen. De omroep gaat daarvoor een politiek programma maken, waarbij iedereen mag meedenken, maar de programmamakers zijn en blijven onafhankelijk, zeggen ze.

En daar zit het eerste probleem al; de omroep wil een onafhankelijk politiek programma en de Enschedese politiek wil een spreekbuis voor het gemeentebestuur. Twee verschillende werelden, maar misschien ontstaat uit deze spanning wel een goed programma. Echte participatie is breder dan dit. Echte participatie is open staan voor de inbreng van de burger in het dagelijks gemeentewerk. Echte participatie is een wezenlijk onderdeel daarvan, zit erin gebakken als het goed is. En daarvoor heb je de drie b's nodig; burger, bestuurder en beambte en de laatste bereik je niet met 1Twente.

Filmbeelden gezocht uit de oorlogsjaren

TWENTE - Volgend jaar viert Nederland het 75-jarig jubileum van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Ook wij schenken hier uitgebreid aandacht aan; zo zamelen wij momenteel verhalen in over de Tweede Wereldoorlog en bevrijding in Twente. Naast uw verhalen zijn ook filmbeelden van harte welkom.

De oproep om verhalen aan te leveren over de oorlogsjaren en bevrijding leverde veel boeiende, spannende en bovenal ontroerende verhalen op. Deze worden volgend jaar gepubliceerd in een speciale bevrijdingskrant. Momenteel zijn wij ook op zoek naar filmbeelden van tijdens de oorlog of de bevrijding. Deze dienen dan ter ondersteuning van de verhalen.

Beelden gezocht!
Hebt u filmbeelden van tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog die u met onze lezers zou willen delen? Email met uw contactgegevens en informatie naar: verhalen@dwfmediamakers.nl

Kerstactie Voedsel-bank Oost Twente

DINKELLAND - Evenals voorgaande jaren organiseert de Voedselbank Oost Twente bij supermarkten in de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal haar jaarlijkse kerstactie.

Daarbij wordt aan klanten van de supermarkten onderstaande flyer uitgereikt, met het verzoek om 1 of meerdere van de producten van deze lijst extra te kopen voor de klanten van de voedselbank. Deze actie heeft in de afgelopen jaren tot veel blijde gezichten geleid. Zowel bij de mensen die blij waren om iets te kunnen geven ten behoeve van anderen, als bij de klanten van de voedselbank die verzekerd werden van aanvoer van mooie producten. Daarbij moeten we zeker niet vergeten de vrijwilligers aan deze actie die aan het eind van de dag met een goed gevoel naar huis toe gaan. En last but not least de vrijwilligers bij de voedselbank die in staat zijn om de wekelijkse pakketten voor de klanten waar nodig aan te vullen. De Voedselbank Oost Twente verzorgt sinds 2008 voor ongeveer 150 klanten in haar werkgebied wekelijks een pakket voedsel. Daarbij ondersteunt door voedselproducenten, maar zeker ook door de supermarkten in het werkgebied.

Zelfs 'n besten kapper kan
zichzelf neet knipn.

Maandag 9 dec. 10.00 uur

Win kaarten voor tributeshow van 'Metallica in Symphony'

ENSCHEDE - Hardrock en metal liefhebbers, opgelet! Op 9 januari 2020 speelt dé officiële internationale Metallica tributeband Scream Inc. in het Muziekcentrum in Enschede.

Deze vier heren mogen zichzelf de enige act ter wereld noemen die de volledige setlist van Metallica's beroemde album 'S&M' live speelt. Samen met het imposante 30-koppige orkest Orion Orchestra brengen zij symfonische versies ten gehore van hits als 'Nothing Else Matters', 'One', 'For Whom The Bell Tolls' en 'Master of Puppets'.

Gezegend
Bewapend met nieuwe arrangementen geschreven door drummer Andrew Liutyi zetten zij een uniek eerbetoon van topkwaliteit neer. Dit doen zij zo zelfs zo goed, dat ze de goedkeuring van Metallica frontman James Hetfield in hun zak hebben mogen steken. "James keek ons lachend aan en zei dat we niet meer zoveel hoeven te oefenen", aldus Scream Inc. De afgelopen jaren hebben zij met hun show 'Metallica in Symphony' honderden zalen in meer dan vijftien landen met gemak weten uit te verkopen, met lovende recensies van Metallica fans over de hele wereld tot gevolg.

Win kaarten!
Wil jij dit exclusieve concert live beleven? Doe dan mee met onze lezersactie, want we mogen 4x twee kaarten weggeven voor de show in Enschede op donderdag 9 januari. Stuur een email naar prijsvraag@dwfmediamakers.nl met je contactgegevens om kans te maken op deze kaarten. Winnaars krijgen per email bericht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop voor 'Metallica in Symphony' en andere leuke tribute shows op: www.tribevents.nl/shows

Column: Je kunt geen vuurtje maken zonder een vonk

OLDENZAAL - Voor een half jaar geleden maakte een goede vriendin mij deelgenoot van het voornemen dat ze ging hertrouwen. Nu ken ik hem al ruim twaalf jaar en ook met zijn vriendin ben ik al een aantal jaren bevriend. Ik vond het dan ook niet vreemd toen ze mij vroegen of ik de trouwdatum alvast in mijn agenda wilde noteren: 30 november dan zou het bruiloftsfeest worden gehouden.

Twee maanden later was ik bij ze op bezoek en lieten ze vol trots de aankoop zien die ze hadden gedaan. Een Wurlitzer Jukebox, een pareltje voor het oog, een antiek stuk met prima geluid. Ze waren bezig om de genodigden te vragen welk lied ze wilden horen op het bruiloftsfeest, want de Jukebox ging mee naar de feestzaal en zo zou eenieder aan de trekken komen als er gezongen en gedanst ging worden. Ze vroegen het ook aan mij. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Bruce Springsteen, mijn idool, met het favoriete nummer Dancing in The Dark. Ik leverde het singeltje aan.

Vorige week werd mijn nachtrust verstoord door hevige pijnen in de nierstreek en in de lies. Gelijk dacht ik aan vroeger, toen nog een jonge kerel, aan de niersteenaanval destijds. Uit bed in bed warme douche, koude douche. Ik kon niet stil staan niet stil liggen - ik moest in beweging blijven. Dansen en blijven dansen. Ik wilde Bruce Springsteen bij mijn nachtelijk dansparty betrekken, maar nee dat kon niet want die singel was uitgeleend.

Maandag voor achten bij de huisarts op de stoep. Ik voerde nog steeds mijn danspassen uit, vol vuur en elan. Lachend kwam mijn huisarts me tegemoet, want een hippende en springende patiënt op maandagochtend dat kwam in zijn praktijk niet zo vaak voor. Hevige koliekpijnen hadden mij in de ban. De constatering was dat er een niersteen mogelijk aan de wandel was geraakt. De eerste pijnstillers hielpen niet maar de Oxycodon HCl kreeg zijn uitwerking.

Afgelopen vrijdagmorgen, met het water naar de dokter. Constatering: de steen is nog niet weg maar je blijft onder controle. Vrijdagmiddag schrijf ik deze column. Morgen is het bruiloftsfeest, ik maar hopen dat die koliekpijnen niet terug komen. Als Bruce Springsteen wordt gedraaid blijf ik rustig op mijn stoel zitten met een biertje, nee veel biertjes dan spoelt de steen des aanstoots mogelijk weg. Dinsdag heb ik de vervolgafspraak, ik tast in het duister.

Kaatjeknip december 2019

Black Friday in Fanstore verlengd: 20% korting op alles

ENSCHEDE - Het is nog steeds Black Friday in de Fanstore van De Grolsch Veste.

Alle producten zijn verkrijgbaar met 20% korting. Bestel daarom nu in de Fanstore of online via shop.fctwente.nl jouw wedstrijdshirt, trainingskleding of ander FC Twente-artikel met 20% korting. De actie is verlengd tot en met vrijdag 6 december.

Kom langs!
De Fanstore in de Grolsch Veste is op maandag tot en met vrijdag dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Breed assortiment
FC Twente heeft in de Fanstore een leuk en breed assortiment merchandise beschikbaar voor de echte fans. Leuk om te krijgen én zeker ook te geven tijdens de komende feestdagen. Naast de gebruikelijk tenues koopt u ook FC Twente vrijetijdskleding, speelgoed, tassen, bekers tot zelfs een FC Twente hondenriem of voerbak voor uw huisdier. Kortom, voor ieder wat leuks te vinden om de Twente-trots uit te stralen.

De enige echte Twentse Midwinterhoorn

DENEKAMP - Op zondag 22 december vormt het Landgoed Singraven bij Denekamp het decor van de enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt al sinds 1984 georganiseerd. Via een roulatiesysteem is telkens een van de deelnemende Twentse Midwinterhoornblaasgroepen organisator.

Dit jaar zijn de 'Doarper Mirweenterhoarnbloazers' uit Denekamp voor de vierde keer aan de beurt (na het organiseren van de edities in 1986, 1995 en 2006). Binnen de Denekampse blazersgroep is al sinds begin van het jaar een commissie bezig met de voorbereidingen. Tientallen vrijwilligers dragen hun steentje bij. Wandelaars die weer van heinde en verre zullen komen, worden straks via een kortere en langere route van ruim 9 kilometer, respectievelijk ruim 12 kilometer langs 24 boerenerven/woonhuizen geleid. Op deze punten zullen groepjes midwinterhoornblazers via een van tevoren opgesteld tijdschema 'n oal'n roop laten weerklinken. De routes en tijden waarop de blazers zijn te horen staan vermeld in een routeboekje met uitgebreide informatie. Het parcours is grotendeels hetzelfde als bij vorige edities. Voor het overgrote deel lopen de wandelroutes door het Landgoed Singraven, onder andere door het prachtige kasteelpark.

Praktische informatie
Er kan geparkeerd worden langs de Singravenstraat, die deze dag tot 18.00 uur zal zijn afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tevens is er parkeermogelijkheid op het naastgelegen voormalige Sportclubveld. Het start- en eindpunt is Zalencentrum 't Wubbenhof aan de Oldenzaalsestraat 49 in Denekamp. Men kan tussen 10.00 en 13.30 uur aan de wandeling beginnen.

Foto: A.B. Morsink

Heracles Almelo stoot door naar vijfde plaats dankzij ADO-winst

ALMELO - Dankzij een ruime overwinning op ADO Den Haag is Heracles Almelo doorgestoten naar de vijfde plaats op de ranglijst. De goede klassering van de Almeloërs is mede te danken aan een reeks van vijf gewonnen thuiswedstrijden.

In de laatste vijf duels op Erve Asito scoorde Heracles Almelo liefst twintig keer. Tegen ADO Den Haag werd het 4-0. Mauro Junior en Alexander Merkel scoorden, evenals Cyriel Dessers die twee keer doel trof. De Belgische spits van Heracles Almelo staat met elf treffers zelfs bovenaan de topscorersranglijst van de Eredivisie.

Volgend duel
Komend weekend speelt Heracles Almelo op het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Henk Fraser staat na vijftien gespeelde wedstrijden op een elfde plaats. Afgelopen weekend gingen de Rotterdammers met 4-0 onderuit tegen Willem II.

Weer thuis
Na het uitduel tegen Sparta Rotterdam wacht Heracles Almelo een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 15 december. Supporters die nu een halve seizoenkaart van Heracles Almelo aanschaffen, mogen gratis naar dat duel. Heracles hoopt natuurlijk weer veel supporters te mogen begroeten.

Zaag uw eigen kerstboom

DEURNINGEN - Wil je er zeker van zijn dat je deze kerst een mooie 'verse' kerstboom hebt? Dan zaag je hem toch gewoon zelf!

Vlakbij 't Holthuis, in de driehoek Oldenzaal, Hengelo, Enschede heeft Landschap Overijssel een perceel met kerstbomen die eraf mogen. Onder deskundige begeleiding van vrijwilligersgroep EnHoe kun jij je eigen kerstboom zagen of met kluit en al uit de grond halen. Er staan bomen tussen de 1,5 en 4 meter hoog, dus voor ieder wat wils. De prijs is 10 euro per boom. Als mensen donateur worden van Landschap Overijssel voor 20 euro per jaar krijgen ze de boom gratis! Graag gepast contant betalen! Neem als donateur je donateurspas mee. Voor de kerstbomenactie geldt: Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Afhalen
De kerstbomen zijn af te halen op vrijdag 6 december: 13.00 – 16.00 uur en zaterdag 7 december: 10.00 – 15.00 uur. De locatie is de Zandsteenweg, Deurningen. Kijk ook op: www.landschapoverijssel.nl

Stadstuin binnenstad geopend

OLDENZAAL - Het is misschien nog niet zo groen in de Stadstuin, maar de paden zijn gelegd, de tuinmuur staat en de verlichting is geplaatst. De gemeente is klaar met alle bouw- en civiele werkzaamheden en de tuinen zijn voor het publiek opengesteld.

Wethouder Alida Renkema heeft het bereiken van deze mijlpaal met de eigenaren van de Stadstuin en belanghebbenden gevierd. Op donderdag 28 november hebben de eigenaren samen een notarisboom geplant - een gift van de provincie Overijssel - en een plaquette onthuld in de muur van de Stadstuin. Op de plaquette staan de namen van de partijen die de inrichting van de Stadstuin mede mogelijk hebben gemaakt. In het komend voorjaar zal de rest van het groen worden aangeplant.

Groene ontmoetingsplek
In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. Het doel was om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er in hartje binnenstad een groene ontmoetingsplek. De inrichting van de Stadstuin is mede gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

The Cats in The House Band bij 't Peuleke

ROSSUM - Ruim vijftig jaar geleden werd een van de succesvolste Nederlandse bands aller tijden opgericht: The Cats.

Met hun meerstemmige vocalen scoorden ze destijds hit na hit. Niet alleen in Nederland waren ze succesvol, ook in het buitenland. One Way Wind, Marian en vele andere hits worden dagelijks nog gehoord. Het rijke muzikale verleden van The Cats wordt in stand gehouden door The Cats in The House. De muzikale talenten van de Band The Cats in The House treden zaterdagavond 21 december op in de verwarmde tent bij Boerenbistro 't Peuleke aan de Tramweg 2 te Rossum. Met een speciaal optreden, The Cats in The House in Kerstsfeer, treden deze muzikale virtuosen uit Twente voor het voetlicht. Ze brengen u in de sfeer van kerst 2019. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop voor 12,50 euro aan de bar van Boeren Bistro 't Peuleke, aan de kassa bij de verwarmde tent 15 euro.

Tekst: Martin Meijerink.

Het is alweer december, de laatste maand van de kalender.
Overdenk en kijk terug, vorige elf maanden gingen vlug.

Veel gepraat en veel geschreven waar is toch de tijd gebleven
Zit nog boordevol met vragen, probeer, gemis en pijn te dragen.

21 december treed de winter binnen, tijd voor overdenken en bezinnen. Terugblikkend 11 maanden van het jaar, tijd om op nieuw te beginnen.

Kersttijd, boodschap van het Christuskind, wees vergevingsgezind. Scheur het laatste blad van de kalender en overdenk, hoe nu verder.

Geef mij wijsheid, geef mij kracht om mijn weerstand te overwinnen

Aanvaard en pak de uitgestoken hand en overdenk .
Om te praten, te vergeven, verander zelf maar ook die ander
Hopelijk brengt het je weer tot elkander.

Kaatjeknip december 2019

Kerstwandeling in Beuningen

BEUNINGEN - Op tweede kerstdag is weer de gebruikelijke kerstwandeling in Beuningen. Deelnemers genieten van het mooie landschap én de klanken van de midwinterhoorn.

Neem uw familie en vrienden mee met deze mooie wandeling over o.a. het prachtige Landgoed Singraven en geniet onderweg van een warm drankje en hapje. De start is bij de Tourist info in Café Restaurant 't Sterrebos in Beuningen. Aanmelden via: www.visitdeluttelosser.nl of bij de de Tourist info, via tel: 0541-551160.

Vier kerst met het themakoor Triple One

OLDENZAAL - Wie de repetitie van het themakoor Triple One bezoekt, waant zich in eerste instantie in een kippenhok. Kakelende dames, vrolijk, luidruchtig en blij gestemd. Het zijn de heren in het koor die minder opvallen in deze pauzemomenten.

Anders is het wanneer dirigent Hans Schokker zijn dirigeerstok hanteert. Dan is er puur samenzang en harmonie. Afgelopen week hadden Heidie en Gonny, twee leden van het koor, mij uitgenodigd. Ze wilden graag wat aandacht in de Hart van Oldenzaal, om het 45-jarig bestaan van het koor aan te kondigen met speciale aandacht voor de Kerstviering.

Achtergrond
Het koor werd in 1974 opgericht als jongerenkoor onder de naam Joko 3 met als opdracht het verzorgen van muzikale ondersteuning en het zingen van liederen die werden gevraagd bij de themavieringen bij de gebedsdiensten in de Drie Eenheidskerk te Oldenzaal. Omdat het koor verouderde werd de naam Joko 3 veranderd in Triple One. (Drie-eenheid). Dit jaar bestaat het koor 45 jaar en de feestelijke viering zal volgend jaar plaatsvinden.

Kerstviering
Om dit luister bij te zetten en de trouwe fans van het koor nu mee te laten genieten, is er een Kerstviering in voorbereiding. Medemens in onze wereld, eenzaam maar niet vergeten, het Kerstkind komt ook voor jou. Dat zijn de thema's bij de themaviering op 24 december aanstaande. Het koor Triple One en de vrijwilligersgroep van de Geloofsgemeenschap van de Mariakerk brengt iedereen bijeen om te bidden en zingen rond de geboorte van het Kerstkind. Deze kerstviering wordt gehouden op dinsdagavond 24 december, aanvang 19.00 uur. De kerk is geopend om 18.30 uur en u bent van harte welkom. Plaats: Mariakerk te Berghuizen. Kom op tijd, een plaats reserveren is niet mogelijk. Ze treden ook op zondag 15 december op in het winkelcentrum de Vijfhoek aanvang 13.00 uur.

Foto/tekst Martin Meijerink

The Spirit of Freddie Mercury

Foto: DUNJA DOPSAJ

NORDHORN - Wereldwijd vulde Freddie Mercury de grootste stadions ter wereld en verraste de mensen met zijn composities van rock en theatraliteit. De Spirit of Freddie Mercury met Queenrealtribute is vanaf januari 2020 op tournee door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Op 27 januari treden zij op in het Euregium in Nordhorn, vanaf 20.00 uur.

Mercury, geboren in Zanzibar, bracht het grootste deel van zijn jeugd door op een Britse internaat in India, waar zijn talent snel werd erkend en gepromoot. Op 17-jarige leeftijd verhuisde hij naar Londen, waar hij in 1970 gitarist Brian May en drummer Roger Taylor ontmoette en de band "Queen" met hen oprichtte. Vier jaar later bereikten ze een internationale doorbraak met de hit "Killer Queen" - de ene na de andere hit volgde.

Uniek talent
Hij was vooral bekend om zijn onmiskenbare stem, ongelooflijke aanwezigheid op het podium en uitzonderlijke stijl, waardoor hij een charismatische songwriter in de popgeschiedenis werd. Met zijn ingetogenheid, leidde hij een zeer opwindend en decadent leven met vele Partys over de hele wereld. Ondanks zijn HIV ziekte proefde hij zijn passie voor muziek tot zijn dood in 1991, volledig en stond tot het einde met al zijn kracht in de studio.

Daverende show
Onder het motto "De stem - het gevoel - de passie" zal het publiek de bekende hits van Mercury en Queen ervaren in de ongeveer 90 minuten durende show. Internationale topzangers en uitstekende dansers nemen het publiek mee naar een ander tijdperk; een bijzondere glimp van 1986 met Queen in het Wembley Stadium.

Kaarten
Kaartjes zijn te verkrijgen bij: www.eventim.de/eventseries/the-spirit-of-freddie-mercury-2482114/. Kijk ook op: www.mercury.show

Pand van 60-jarig installatie-bedrijf Kip officieel geopend

OLDENZAAL - De verhuizing van Kip Installatietechniek van de Helmichstraat in Zuid Berghuizen, naar de Deventerstraat 1, 7575 EM te Oldenzaal gaat de directie van Kip geen windeieren opleveren.

Vrijdag vond de officiële opening plaats en afgelopen zaterdag was er een druk bezocht open huis. Kip Installatietechniek is voorbereid op de toekomst. Het bedrijfspand dat met smaak is verbouwd en ingericht verdient complimenten bij het directieteam, maar zeker ook bij de binnenhuisarchitecte die op ergonomisch gebied een duidelijke scheiding heeft gemaakt tussen kantoor, showroom en werkplaats en dat met smaak. Wie de showroom binnen wandelt krijgt een goed inzicht in alles wat men in huis, kantoor, of bedrijfspand nodig heeft op het gebied van inrichting en installatietechniek.

De grote gekleurde Kip bij de ingang van de show- en presentatieruimte nodigt de bezoeker uit om zich te oriënteren in de ultra moderne showroom en kennis te nemen van de allernieuwste technieken en duurzame innovaties. Binnengekomen via de kantooringang valt het kunstwerk aan de muur op dat afgelopen vrijdag is onthuld. Het valt op in kleur en samenstelling, maar de achterliggende gedachte, dat de directie en medewerkers zelf zijn gekomen tot het maken van dit kunstwerk, laat zien dat men te maken heeft met een creatief en innovatief bedrijf, dat op de toekomst is voorbereid. Het kunstwerk gemaakt bij het 60-jarig jubileum heeft dan ook met recht een ereplaats gekregen.

Hart van Oldenzaal wenst directie en medewerkers van harte geluk bij deze nieuwe ingeslagen weg.

Foto/tekst: Martin Meijerink

"Capharnaüm" in Stiftsschool

WEERSELO - Op woensdag 11 december 2019 om 19.30 uur wordt de film Capharnaüm (2018) vertoond. De vertoning wordt kort ingeleid door Henk Procee (emeritus hoogleraar filosofie aan de UT). U bent vanaf 19.00 uur welkom in de Stiftsschool (Het Stift 9).

Over de film: in de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor de rechter. Rechter: "Waarom klaag je je ouders aan?" Zain: "Omdat ze me op de wereld hebben gezet." De film is een indringend portret over ouderschap en overleven in de armste wijken van Libanon, verteld door de ogen van een kind. Uitmondend in een ongelooflijke roadtrip met nieuwe vriendschappen en alles beslissende keuzes. De film won in Cannes de juryprijs. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Themabijeenkomst Autisme

OLDENZAAL - Het AIC (Autisme Info Centrum) Oldenzaal organiseert op maandag 9 december een themabijeenkomst over beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Dineke Steenkamp (Steenkamp Bewind) is de spreker. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in de bibliotheek Oldenzaal aan Ganzenmarkt 11, in de zaal op de bovenverdieping (met de lift bereikbaar). De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Entree, inclusief koffie/thee is € 3,00 voor NVA/Balans/bibliotheekleden. Niet-leden betalen € 4,00. Er kan alleen contant betaald worden. Er zal ook een informatietafel met informatie over autisme zijn. Meer info over de NVA vindt u op www.autisme.nl.

Kerstbingo bij De Thijdarren

OLDENZAAL - Net als de afgelopen jaren, organiseert carnavalsvereniging De Thijdarren dit jaar weer een grandioze kerstbingo. Dit gezellige festijn zal plaatsvinden op vrijdag 13 december bij Café Jambor aan de Hengelosestraat in Oldenzaal.

Aanvang van de bingo is om 20.00 uur, de zaal gaat al om 19.30 uur open. Er zijn natuurlijk weer geweldige prijzen te winnen, waaronder een verrassingshoofdprijs! De avond is vrij toegankelijk voor iedereen (leden en niet-leden.) Mis het niet! Wilt u meer weten over de activiteiten van O.C.V. De Thijdarren? Kijk dan even op www.dethijdarren.nl.

Galaconcert orkest Excelsior Losser

LOSSER - Het orkest van muziekvereniging Excelsior, onder leiding van Jurgen Wentzel, geeft komende zaterdag 7 december weer een optreden.

In de Maria Geboortekerk zal het galaconcert gehouden worden. De kerk wordt weer omgebouwd tot een theater met doek, licht en dit keer ook beeld. De concertcommissie heeft als bijzondere gast de band "Iets Losser" gecontracteerd. Deze vijf persoon sterke formatie zal het orkest ondersteunen met zowel begeleiding als zang. Buiten de kerk staan de midwinterhoornblazers u te verwelkomen en kunt u daar onder het genot van een glaasje Glühwein van genieten.

Kaarten
De kaarten à 10 euro (inclusief pauzedrankje) zijn verkrijgbaar bij Primera Marcel in Losser. Ook kunt u kaarten reserveren via info@excelsior-losser.nl Het concert in de Maria Geboortekerk begint om 20.00 uur de kerk is open om 19.30 uur.

Knippen, scheren, fatsoeneren

OLDENZAAL - Afgelopen week maakte de Nachtburgemeester van Oldenzaal zich op ter voorbereiding voor de vergadering met de groep initiatiefnemers van het Nachtburgemeesterschap van Oldenzaal. De Nachtburgemeester had een afspraak bij de hairstylist / kapper Erden aan de Beatrixstraat in Oldenzaal. Erden, een ware hairstylist, was in staat om de haardos en baard van de markante kop van Toon van Kinkelbeernds Hennie te fatsoeneren. Mooie plek om even met de Nachtburgemeester in gesprek te geraken.

We stellen 10 vragen aan Toon Brummelhuis. Sinds maart 2019 Nachtburgemeester van Oldenzaal.

1: Hoe zijn je ervaringen de eerste acht maanden? Het is mooi deze bijbaan te mogen vervullen. Maar er is nog veel te doen. Aan het culturele deel heb ik buiten Oldenzaal een bijdrage geleverd aan de Passiespelen in Hertme. Het ging direct over in oefenen voor Hanna van Hendrik uitgevoerd in Hangar 11 op de evenementenlocatie van Vliegveld Twente. Daarna uiteindelijk in Oldenzaal op drie avonden in september en oktober in de rol van Huttenkloas een bijdrage mogen leveren aan Oldenzaal bij Kaarslicht en meer.

2: Je bent met de nodige aandacht geïnstalleerd, maar we zien je niet zo vaak ten tonele verschijnen hoe zit dat? Ik ben in overleg met onder andere het Palthehuis, hoe we meer culturele aandacht kunnen besteden aan Oldenzaal. Mogelijk ook als Stadsgids om in de avonduren een wandeling over de voormalige Stadswal uit te voeren.

3: Mensen weten je moeilijk te bereiken zeker niet telefonisch. Als ik de telefoon niet oppak, bel ik doorgaans altijd terug.

4: Word je door de horeca-ondernemers, stichtingen en verenigingen uitgenodigd bij bijzondere aangelegenheden? Ik heb een uitnodiging ontvangen voor een interview in een jaarlijks te verschijnen blad van een Oldenzaalse vereniging. En ben gevraagd om als Huttenkloas een bijdrage te leveren aan Oldenzaal bij Kaarslicht. En vorige week heb ik aandacht mogen besteden aan de Christenhusz Theaterprijs.

5: Waar kunnen de Oldenzalers je vinden? Nachtburgemeester Oldenzaal ingeven in Google leidt je naar zowel de betreffende website als ook naar Facebook. Voor de direct betrokkenen is communicatie via de nog op te zetten App van Nachtburgemeester Oldenzaal zeer gewenst.

6: Wat is je huidige ambtstermijn? Tot eind maart 2021 mag ik deze functie vervullen.

7: Hoe ervaar je de hulp en steun van de aanjagers en initiatiefnemers? Acceptabel; maar er is verbetering mogelijk. Het is afgelopen week met de achterban besproken en een bestuur en ledengroep is in stelling gebracht. Top.

8: Hoe wordt over een of twee jaar uw opvolging geregeld? Er zal begin volgend jaar een profiel worden opgesteld, over de functie-inhoud van de Nachtburgemeester en de eisen waaraan de opvolger moet voldoen. Een ieder daar op solliciteren.

9: Wat zijn zo al je activiteiten geweest tot nu toe, die bijdragen hebben geleverd aan het Oldenzaalse Nachtleven? In de nacht van zaterdag op zondag ben ik met enige regelmaat in de binnenstad te vinden. Maar de handhaving door de daartoe bevoegden is vooralsnog van groter noodzaak dan de inbreng van de Nachtburgemeester.

10: Vind je het nog steeds leuk en uitdagend om Nachtburgemeester van Oldenzaal te zijn? Meer uitdagend dan leuk. Je moet nooit naar anderen wijzen, maar ook mijn collega's elders in den lande staan voor de nodige uitdagingen om hier een goede invulling aan te geven.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Grondprijzen Tubbergen blijven gelijk

TUBBERGEN - De Twentse woningmarkt is volop in beweging. De huizenprijzen zitten op grote hoogte en ook de vraag naar bouwgrond blijft groot. Toch is er ook goed nieuws te noemen voor mensen die een woning willen bouwen: in Tubbergen gaan de grondprijzen komend jaar niet omhoog.

Deze week nam de gemeenteraad formeel het besluit om ook voor 2020 de grondprijzen op het huidige niveau te houden. In de praktijk zal dit betekenen dat men voor bouwgrond in Tubbergen, Albergen, Geesteren en Harbrinkhoek-Mariaparochie 235 euro per vierkante meter exclusief BTW blijft betalen. In de kleinere kernen Vasse, Reutum, Fleringen, Langeveen en Manderveen blijft de grondprijs op 200 euro per vierkante meter, exclusief BTW.

Tegen het licht
De gemeente laat jaarlijks de grondprijzen beoordelen door een onafhankelijke commissie. De gedachte hierachter is dat de gemeente graag een marktconforme prijs wil die ook in lijn ligt met andere gemeenten in de regio. Dit voorkomt in ieder geval ook de belevenis dat de gemeente prijzen verhoogt puur om meer inkomsten te genereren; iets wat in andere gemeenten nog wel eens ter sprake komt. De gemeenteraad nam hiermee het advies van de commissie over.

Goed voor starters
Het betaalbaar houden van de grondprijzen is ook belangrijk om starters op de woningmarkt tegemoet te komen. Wethouder Erik Volmerink benadrukte het belang al vaker: "Om ervoor te zorgen dat jongeren in hun eigen kern een woning kunnen vinden en om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, blijft de starterslening bestaan én liggen de gemeentelijke kavelprijzen voor starters op de woningmarkt 20 procent lager."

Ook voor ondernemers
De gemeente besloot verder om ook de kavelprijzen voor bedrijventerreinen gelijk te houden; 90 euro per vierkante meter exclusief BTW. De prijs voor groen- en reststroken komt dan op 35 euro per vierkante meter aan de voorkant, 70 euro per vierkante meter aan de zijkant.

Kaveltoerisme
Het marktconform houden van de diverse kavelprijzen is voor de gemeente Tubbergen ook een belangrijk middel om 'kaveltoerisme' tegen te gaan. Kopers die immers in een omliggende gemeente goedkoper uit zouden zijn, trekken wellicht weg uit Tubbergen of besluiten om hun nieuwe bedrijfspand elders te vestigen. Het marktconform houden zorgt ervoor dat gemeenten niet op deze manier tegen elkaar uitgespeeld worden of moeten concurreren.

Historische boeken bekijken

Foto: MASTERPHOTO.NL

OLDENZAAL - De historische bibliotheek van het Palthe Huis is de meest bijzondere kamer van het hele huis. Niet alleen was het een kamer waar niet zomaar iedereen mocht komen, de kamer bevat ook een unieke collectie van boeken uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Zowel de collecties van de familie Palthe, Racer als Michgorius zijn op deze plek verzameld.

Tijdens 'Boek op verzoek' duikt u, onder leiding van expert Rob de Bree, antiquaar van Antiquariaat De Zilveren Eeuw in Zwolle, in deze bijzondere collectie. U mag de boeken zelf aanraken en bekijken. Dat wil zeggen, u kiest tijdens het bezoek aan de bibliotheek één boek dat u samen met andere liefhebbers en de expert nader gaat bekijken. Er zijn per middag drie sessies van 1 uur, waarbij plaats is voor 5 personen per keer. Met de door u uitgekozen boeken op tafel vertelt Rob de Bree wetenswaardigheden.

Kom ook
Kom zaterdag 14 december van 13.00 tot 16.00 uur. Per dag zijn er 3 sessies, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur waaraan per keer maximaal 5 personen kunnen deelnemen. Aanmelden kan via info@palthehuis.nl of telefonisch op het nummer 0541 513 482. Voor deze activiteit betaalt u slechts de entree tot het museum.

Nieuwe brandweerwagens

WIERDEN - De Brandweer Twente heeft deze week een vijftal nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het gaat om natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, specifiek gericht op het blussen van natuurbranden op moeilijk bereikbare plekken.

Woensdag overhandigde brandweercommandant Stephan Wevers van de Brandweer Twente de sleutels aan de ontvangende kazernes. De overhandiging gebeurde in de zandkuil van Getelo. De nieuwe voertuigen komen te staan in de kazernes van Wierden, Delden, Nijverdal, Tubbergen en Denekamp. Zoals u ongetwijfeld weet: gemeenten met een relatief groot buitengebied met veel kwetsbare natuur.

Bijzondere voertuigen
De nieuwe brandweerwagens zijn van het soort CCFM, wat staat voor Camion-Citerne Feux de Forêts. Ze komen van een Franse fabrikant. Het is voor het eerst dat een Nederlands brandweerkorps deze voertuigen koopt van de Franse bouwer. Deze wagens werden volledig gebouwd conform de Franse normen voor natuurbrandbestrijding. Ze zijn gebouwd op basis van een Renault chassis met BMT Fire & Rescue / Gimaex opbouw. "De Brandweer Twente heeft hiermee een goed doordacht product waarmee we Twente een stukje veiliger maken.", aldus commandant Stephan Wevers.

Veelzijdig
De natuurbrandbestrijdingsvoertuigen hebben diverse voordelen. Zo zijn ze specifiek gebouwd voor off-road gebruik. Immers, natuur is vaak niet echt makkelijk toegankelijk met een traditionele brandweerwagen. De nieuwe voertuigen zijn daarom ook een stuk lichter en wendbaarder. Bovendien zijn ze voorzien van betere veiligheidssystemen. Naast de inzet voor specifiek natuurbranden kunnen ze ook ingezet worden als kleine tankwagen. De Brandweer Twente kijkt hiermee ook naar de bredere inzet voor toekomstbestendige brandweerzorg.