Hart van Oldenzaal

8 november 2019

Hart van Oldenzaal 8 november 2019


Gemeente in actie tegen drugscriminaliteit

OLDENZAAL - Nederland is één van de belangrijkste productenten van drugs. Dankzij de Nederlandse productiviteit en handelsgeest vinden de Nederlandse XTC en andere middelen gretig aftrek in het buitenland. Maar de productie van dit soort middelen brengt wel grote risico's met zich mee; zowel voor de leefomgeving als op sociaal-maatschappelijk vlak.

Afgelopen zaterdag werd een groot drugslab opgerold in Oldenzaal. Het gaat hierbij om een locatie die al langer in de gaten gehouden werd in het kader van een lopend integraal onderzoek.

Grote opzet
In een bedrijfspand aan de Kleibultweg werd een imposant drugslaboratorium aangetroffen. Zaterdag werd onderzoek verricht in het pand, zondag werd het drugslaboratorium opgeruimd. Het ontmantelen van zo'n lab is een specialistische aangelegenheid, omdat er vele chemicialiën gebruikt worden die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Diverse grote tanks met vloeistoffen en containers met gevaarlijke stoffen werden uit het pand gehaald. Een 33-jarige inwoner van Soest werd aangehouden bij de inval in het drugslab. De politie onderzoekt nog de precieze situatie qua huur en gebruik van het pand.

Ondermijning
Naast de inherente risico's voor de omgeving brengt een drugslaboratorium ook andere problemen met zich mee. Zo is dit een vorm van ondermijnende criminaliteit; zaken die een grote impact hebben op de gemeenschap en zorgen voor een lastige vermenging van de boven- en onderwereld. Burgemeester Patrick Welman: "Deze criminele activiteiten tolereren wij niet in onze stad. We drukken eigenaren van panden nogmaals op het hart om goed te controleren aan wie ze verhuren." Onlangs waarschuwde de Provincie Overijssel verhuurders ook al om alert te zijn op deze risico's.

Brede aanpak
Het terugdringen van drugsproductie vergt een brede aanpak en samenwerking tussen diverse overheden en organisaties. Zo kan informatie beter gebundeld worden om patronen op te sporen die duiden op illegale activiteiten.

Stakenkamplaan moet duurzaam verkeersveilig worden

OLDENZAAL - De gemeente zet de puntjes op de I door de weg van de Stakenkamplaan onder handen te nemen. Dit is het laatste stuk van dit gedeelte Zuid-Berghuizen dat nog niet duurzaam verkeersveilig is gemaakt. De inwoners zelf wordt gevraagd hoe zij de inrichting van hun straat graag voor zich zien.

Door de straat duurzaam verkeersveilig te maken wordt het wegbeeld aanzienlijk rustiger gemaakt. Dit heeft, behalve het prettige aanzien, als voordeel dat het overzichtelijker en dus veiliger is. De straten om de Stakenkampenlaan heen zijn al eerder op deze manier aangepast. Nu is het moment dat de Stakenkampenlaan toe is aan onderhoud. Onder andere het asfalt moet vernieuwd worden en delen van het riool in de straat zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft besloten om deze werkzaamheden te combineren met de herinrichting van de straat.

Duurzaam herinrichten
Bij de herinrichting horen ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Zo wordt de straatverlichting aangepast en verduurzaamd, net als de opvang van regenwater. Het groen in de straat wordt opnieuw ingericht, met als doel dat de afwatering in de straat verbetert. Het asfalt in de straat zal worden verwijderd en gaat plaats maken voor klinkers.

Inspraak
Het college is van plan om de bewoners van de straat te betrekken bij deze plannen. Zij zullen een uitnodiging ontvangen om mee te denken, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het budget en de mogelijkheden. Maar voor het zo ver is moet het budget voor dit project, geschat op zo'n 212.500,- euro, eerst worden toegezegd door de gemeenteraad. Pas als de raad akkoord heeft gegeven kan worden begonnen met de voorbereidingen. Het college is optimistisch en hoopt aan het begin van 2020 van start te kunnen gaan met de werkzaamheden om ook dit laatste gedeelte van de buurt duurzaam en verkeersveilig te maken.

Jaargang: 5 • Nr 237• Wk 45

Column: Ode aan onze mantelzorgers

OLDENZAAL - Na het overlijden van mijn lief ben ik weer teruggekeerd naar Oldenzaal, waar ik ben geboren. Inmiddels is het alweer 12 jaar dat ik naar tevredenheid hier in Oldenzaal woon. Gepensioneerd, genietend van de dagen en jaren die nog resten.

Met een goed gevoel begin ik doorgaans de nieuwe week en als ik dan in het weekend terugblik constateer ik, dat het oud worden in Oldenzaal niet slecht is. Daar waar ik vertoef en kom en de medemens ontmoet, geven deze mensen mij het gevoel "Kaatje je hoort er bij"

Oldenzaal is de stad van de vele vrijwilligers; ik denk dat bijna de helft van de inwoners wel eens actief is als vrijwilliger. En dat levert nogal wat op. Niet alleen in maatschappelijke waarde, maar ook economisch. Het vrijwilligerswerk wordt het meest gedaan door mensen tussen de 40 en 50 jaar. Maar ook veel Oldenzaalse jongeren zetten zich in als vrijwilliger.

Afgelopen week heb ik ervaring opgedaan met sponsorwerving (vrijwillig en spontaan) voor het organiseren van een benefietconcert. Drie Oldenzaalse vrouwen die samen met de koorleden van het dameskoor Goed Gemutst, Oldenzalers zo wisten te enthousiasmeren dat een bedrag van maar liefst 5.000 euro bijeen werd gebracht voor een goed doel. En afgelopen week ook konden, mede gesteund door de ouderenbond KBO-PCOB, een aantal inwoners van Oldenzaal genieten van een heerlijk dagje uit in Twente.

Bovengenoemde activiteiten zijn en waren zichtbaar, minder zichtbaar maar nog veel meer zijn de onzichtbare hulpverleners, mantelzorgers die wekelijks en dagelijks actief zijn vrijwillig. Niet vrijwillig, maar naar eigen zeggen wel verplicht. Vrijwilliger in een van onze verzorgingshuizen, in ons Stadstheater de Bond of bij een van de vele verenigingen die Oldenzaal rijk is. Het hoeft niet altijd zichtbaar te zijn wat je als vrijwilliger doet. Maar wat je ook doet zichtbaar of onzichtbaar complimenten zijn op zijn plaats.

Het gelijkwaardige warme contact dat je als vrijwilliger maakt met een ander, dat maakt een samenleving met meer waarde. Vrijwilligerswerk is een onmisbare schakel geworden ook in onze Oldenzaalse samenleving. Een bezoekje, een praatje, een dagje uit. Even met die ander een kopje koffie drinken in de stationsrestauratie waar je opnieuw die oud-collega ontmoet die nog even de trein naar Berlijn voorbij wil zien komen. Deze week is de Dag van de Mantelzorg; in Losser doen ze het anders daar is het een Week van de Mantelzorg. Redactieteam Hart kranten; uw zorg is ook onze zorg.

Kaatjeknip november 2019
Reactie: Knipkaatje@gmail.com

Column

Wond

Het was mijn laatste dag op de lagere school, na de vakantie ging ik naar de mulo in Grootegast. Ik zat bij meester Strating in de klas. Hij woonde naast de school. Zo was er altijd toezicht, ook als de school gesloten was. Volgens mij waren de pauzes die dag iets langer en dat kan ik me voorstellen. We waren op het plein aan het voetballen. Ik maakte een behoorlijke zwieper en viel in het zand, beide knieën kapot en er zat veel zand in de wond. De volgende dag was de rechterknie ontstoken. Van onze huisarts, dokter Dekker, kreeg ik een zalfje en moest ik op twee stoelen gaan zitten. Twee weken vakantie naar de knoppen. Maar het werden er drie, vier met steeds een ander zalfje, dat niet hielp. “Hoe lang heeft die jongen nog vakantie?”, vroeg mijn vader. “Nog twee weken”, zei mijn moeder. “Kom”, zei hij tegen mij, “We gaan naar Grootegast.” Pa pakte zijn melkfiets waarop hij naar Visvliet ging om de koeien te melken, voorop kon een melkbus staan en achterop een tweede.
Bij de huisarts meldde hij zich aan de balie, bij de echtgenote van dokter Dekker. Geen zachtzinnig type, die dokter, maar hetzelfde gold ook voor zijn echtgenote. Toen wij aan de beurt waren. “Hoe lang heeft hij nog vakantie?”, vroeg de dokter, terwijl hij naar een kast liep en daar een pot zalf uithaalde, “Twee weken? Probeer dit maar.”, zei hij. Twee dagen later liep ik weer normaal.
In Enschede ettert al twintig jaar een wond. De mensen, die er het meest mee te maken hebben gehad, praten er niet over. Het is voor sommigen taboe. Twintig jaar geleden 13 mei 2000 zijn er doden gevallen, er zijn mensen alleen achtergebleven. Er zijn kinderen, die zonder vader opgroeien. Er is een woonwijk verwoest. Mensen die gedwongen hun mond houden. Die dingen hebben gezien waarover ze niet mogen praten. Dan vallen ze stil. Lopen weg.
Enschede heeft een etterende wond, midden in een parkje, in een nieuwe woonwijk. Een wijk die tot 13 mei 2000 niet bestond, maar door ontploffend vuurwerk een naam kreeg; Roombeek. En een monument. Het goede aan het park en het monument zijn de namen. Als je de namen wilt zien en lezen, dan kan dat. Ze staan op het monumentje. Sommige slachtoffers zijn alleen een naam; ze zijn letterlijk weggevaagd. De achterblijvers moeten het ermee doen. De naam en herinneringen hebben ze, maar ze hebben geen antwoord op vragen als: “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is hij om het leven gekomen? Hoe leef jij verder?” Het gaat niet meer om de schuldige; de man of vrouw met het eerste vuurtje, het gaat om het hoe. In Enschede heerst een sfeer van schaamte en schuldgevoelens, maar niemand kent het hele verhaal. Voor sommigen is Enschede een gevangenis, want ze kunnen niet weg. Er moet nog een aantal zaken afgemaakt worden.

Jan Visser

Nog vaak overlast door uitgaansjeugd Losser

LOSSER - De Losserse jongeren gaan in het weekend graag uit. Zo gaat op de zondagavond ook vaak een aardige groep met de bus naar Bruins in Saasveld. Bij terugkomst levert dit helaas nog vaak overlast op.

Bij de Losserse raadscommissie afgelopen week vroeg Burgerforum aandacht voor de aanhoudende overlast. An sich is het geen probleem dat de jongeren naar Bruins gaan, maar niet wanneer dit steevast gepaard gaat met overlast. Volgens raadslid Inge Oort moeten zowel gemeentelijke- als privé-eigendommen van omwonenden het vaak ontgelden door de misdragende jongeren. Met name in de vakantieperiode is er veel overlast.

Bekend signaal
Volgens het raadslid hebben omwonenden ook al vaker aandacht gevraagd voor deze irritante overlast. Tot nu toe echter nog zonder succes. Burgemeester Cia Kroon erkende dat het een bekend signaal is en dat het ook opgepakt zal worden. De burgemeester kon echter nog niets concreets melden op dit vlak. De wens is in ieder geval ook dat Losserse ouders hun kroost wijzen op het belang van goed gedrag in de nachtelijke uren.

BROEM-opfriscursus

LOSSER - Automobilisten boven de 50 jaar in Losser kunnen op dinsdag 19 november deelnemen aan een opfriscursus. Zo kunnen zij weer veilig de weg op.

Deze automobilisten hebben vaak al geruime tijd het rijbewijs. Hierdoor beschikken zij weliswaar over veel praktijkervaring qua rijden, maar er sluipen vaak ook wat verkeerde routines in. Bovendien is het verkeer steeds drukker en ook de verkeersdeelnemers zelf zijn mondiger en brutaler dan vroeger, aldus de gemeente.

Twee delen
Het is dan ook zinnig om een opfriscursus aan te bieden. Deze bestaat uit twee delen, die beide optioneel zijn. Deelnemers kunnen op 19 november van 10.15 tot 12.00 uur deelnemen aan een theoriedeel bij stichting MAN. Daarnaast worden in de loop van de week ook praktijkritten gehouden. Hierbij kan men naar wens samen met een instructeur een rit maken. Dit is optioneel.

Aanmelden
Deelname aan de cursus is gratis. Aanmelden kan via info@veiliglosser.nl

Badepark Bentheim viert jubileum

BAD BENTHEIM - Het Badepark Bentheim viert op zaterdag 16 november het 10-jarig jubileum. En u bent van harte welkom!

Om 14.00 uur is er een kleine receptie, met een leuke feestmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. Er is van alles te beleven! Zo draait het Zephyrus Discoteam de beste hits tijdens de gezellige schuim-poolparty met leuke spellen, zoals wedstrijden luchtgitaar spelen en hoelahoepen. Daarnaast zijn er leuke chill-eilanden waar men van de muziek kan genieten. Kinderen kunnen zich ook uitleven op één van de twee Sea-Scooters die het discoteam meeneemt. Om 18.30 uur is er een afsluitend vuurwerk.

Kom ook
De toegang voor de hele zaterdag is 1 euro voor kinderen tot en met 17 jaar en 2 euro voor volwassenen. Badepark Bentheim is gevestigd aan Zum Ferienpark 1, 48455 in Bad Bentheim. Kijk op: www.badepark-bentheim.de

A'j eenn hoond howt,
loopt de aandern ook vot.

Maandag 11 nov. 10.00 uur

Gratis Wintercheck bij autobedrijf Zuithof

BORNERBROEK - De winter staat al weer snel voor de deur. En bij de lagere temperaturen krijgt de auto het zwaar te verduren. Het is daarom belangrijk om deze nog even goed na te laten kijken op de belangrijkste punten. U bent van harte welkom bij de gratis wintercontrole-dag van Autobedrijf Zuithof op zaterdag 9 november.

Het koude weer heeft een invloed op veel aspecten van uw auto, zoals de staat van de accu, vloeistoffen, het risico van vastvriezende rubbers en ander ongemak. Ook zijn de omstandigheden op de weg uitdagend door gladheid. Goed werkende remmen en veilige banden zijn dan ook van groot belang. Natuurlijk moet u ook goed werkende verlichting voeren, zeker tijdens de donkere dagen. Al deze aspecten worden nagekeken tijdens de gratis wintercontrole. Auto's van alle merken zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Veel ervaring
Autobedrijf Zuithof is naast Subaru-dealer ook al sinds 1978 officieel dealer van Daihatsu. Afgelopen jaar vierden zij het 40-jarig dealerschap. Sinds dit jaar is autobedrijf Zuithof specialist van Suzuki. Ook voor alle andere merken mag u rekenen op service en vakmanschap.

Leuke aanbiedingen
Bij de gratis Wintercontrole-dag zijn er ook nog enkele leuke aanbiedingen. Zo betaalt u bij aanschaf van 4 winterbanden slechts 3 banden. Op brandstof ontvangt u 20 cent per liter korting. En laat u nieuwe ruitenwissers plaatsen? Dan ontvangt u ook gratis ruitensproeier-antivries. Tevens ontvangt iedere bezoeker een leuk presentje.

Kom langs
U bent van harte welkom bij de gratis Wintercontrole-dag van Autobedrijf Zuithof. Gevestigd aan het Tusveld 15 in Bornerbroek, zaterdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op: www.zuithof.nl De warme chocolademelk en een verse kop snert staan voor u klaar bij de controledag!

Winterfair bij De Borkeld

Foto: E. van den Belt.

RIJSSEN – Bij Zorgboerderij de Borkeld aan de Borkeld 1a te Rijssen wordt donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november weer de groots opgezette Winterfair gehouden. De entree is gratis en er is ruime parkeergelegenheid.

Jan Boertje van de organisatie zegt dat er veel te beleven is op het "mooiste en gezelligste evenement van Twente." Er zijn minstens 70 standhouders. Voor de kinderen is er pijl-en-boogschieten, een levensgroot dartbord en er kan een rondrit met een brandweerauto worden gemaakt. Er is van alles te eten, te drinken en te proeven. In de gezellige overdekte koffietent met veel zitplaatsen kan worden bijgepraat onder het genot van koffie met lekkers.
Een gedeelte van de verwarmde tent wordt ingericht als Bruidsplein. Volgens Jan Boertje komen er een aantal standhouders rond het thema Trouwen zoals Bruidsmode, maatpakken voor de mannen, een bloemist, een fotograaf voor een trouwreportage en een juwelier voor de trouwringen.

Goed doel
De opbrengst van de Winterfair gaat naar het goede doel. "Het geld gaat naar mensen met een verstandelijke beperking en de ouderendagbesteding op Zorgboerderij De Borkeld. Met dat geld kunnen we iets extra's kopen zoals een snoezelbadkamer voor onze bewoners op de woonlocatie." De Winterfair trok vorig jaar rond de 10.000 bezoekers. "Maar liefst 180 vrijwilligers zijn drie dagen lang in touw met het inschenken van koffie, het bakken van oliebollen en pannenkoeken. Ook het bedrijfsleven heeft zich d.m.v. sponsoring dit jaar weer niet onbetuigd gelaten. We zijn heel erg blij met zo veel steun van iedereen. Het stimuleert ons om er ook dit jaar volop tegenaan te gaan." De sfeer is altijd goed op de winterfair. "Heel gezellig en de saamhorigheid is voelbaar. We hebben goede hoop dat er ook dit jaar weer veel mensen komen. We laten het concept dan ook ongewijzigd: bezoekers mogen gratis het terrein op en overal in, maar wie met de auto komt betaalt 2 euro. Dat geld is ervoor om de parkeerweilanden na de fair weer in orde te maken."

Informatie
De Winterfair is donderdagavond open van 16.00 tot 21.00 uur, vrijdagavond van 16.00 – 22.00uur en zaterdag van 10.00 tot 16 uur. Er is 1100 vierkante meter verwarmde beursvloer. "Laat het weer ons in steek, dan is het toch nog goed toeven op de winterfair," zegt Jan Boertje. Uitgebreide informatie over de route en andere zaken is te vinden op de website www.winterfairde
borkeld.nl
Foto: fotorijssen.nl

FC Twente speelt komende zondag thuis tegen PEC Zwolle

ENSCHEDE - Zondag ontvangt FC Twente PEC Zwolle in De Grolsch Veste, aftrap 14.30 uur.

QKaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 10,- (Kidsclub en Young Reds) en vanaf € 22,50 (voor volwassenen). Kaarten zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl of bij de receptie van De Grolsch Veste (van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur) Wat zijn de prijzen? Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf 20 euro te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je 10 euro. (ouders, familie en/of vrienden die geen lid zijn betalen het normale tarief) in bepaalde vakken.

Kom ook!
FC Twente hoopt zondag weer veel supporters te mogen verwelkomen om het eerste elftal naar sportief succes te schreeuwen! Bent u ook weer van de partij?

Alle aapjes genieten bij Monkey Town!

ENSCHEDE - Kinderen willen graag leuk kunnen spelen; lekker de aap uithangen met uitdagende speeltoestellen. En als ouder wilt u graag dat ze dit doen in een veilige, aangename omgeving waar u er goed toezicht op kunt houden. Het nieuwe Monkey Town in Enschede combineert zowel de wensen van ouders als kinderen in een geweldige, overdekte speelvoorziening.

Binnenkort opent Monkey Town de deuren van het ruim 2.400 vierkante meter grote speelparadijs aan het Colosseum 82. Dit biedt veel vermaak voor kinderen in alle leeftijden. Eerder was er ook al kortstondig een vestiging van Monkey Town, ontstaan uit een overname van een slechtlopende zaak. Helaas sloot Monkey Town toen al relatief snel haar deuren. Monkey Town heeft landelijk ruim 42 vestigingen; een terugkeer naar Enschede was dan ook een logische stap. De gloednieuwe vestiging is een welkome aanvulling op het speelaanbod in de regio. De eigenaren van de nieuwe Enschedese vestiging exploiteren ook vijf succesvolle Monkey Town-vestigingen in Delft, Gouda, Bleiswijk, Sliedrecht en Apeldoorn.

Veel te bieden
Monkey Town pakt groots uit voor deze nieuwe vestiging; er komen enkele unieke aspecten waar zowel kinderen als (groot)ouders van zullen genieten. Zo is er een grote peuterzone voor de jongste bezoekers, waar ze veilig kunnen spelen. De oudere kinderen kunnen als ware apen genieten van de uitdagende speeltoestellen in het Funhouse.

Trampoline park
Voor de echte acrobaten is er ook een trampoline park met diverse grotere trampolines. Hier kan men ook de leukste trucs uithalen zoals salto's, dankzij de schuin geplaatste trampolines tegen de wand.

Lasergame
Een bijzondere toevoeging in het speelaanbod is het lasergamen onder het grote speeltoestel. Dit combineert beweging met een stukje spanning en tactiek. Bij elk regulier kaartje is ook een potje lasergame inbegrepen; u betaalt dus niets extra.

Ouders genieten ook
Wat Monkey Town uniek maakt ten opzichte van andere speelgelegenheden is de grote aandacht voor ouders. Naast gratis parkeren hebben ouders ook gratis toegang. Er is veel zitruimte, zodat zij kunnen ontspannen terwijl de kinderen zich vermaken. U geniet ook samen van een heerlijke maaltijd of tussendoortje dankzij de uitgebreide menukaart in het horecagedeelte.

Binnenkort open
Monkey Town zal binnenkort haar deuren openen; een exacte datum is nu nog niet te geven. Voor de grote opening volgt ook nog een operationele testdag, waarbij alle onderdelen van de nieuwe vestiging grondig getest worden. Zo is Monkey Town straks klaar voor de geweldige Grand Opening! En: u kunt hier met uw (klein)kind bij aanwezig zijn.

Gratis kaarten
Monkey Town geeft 50 gratis kaarten weg om bij de Grand Opening aanwezig te zijn op een nader te bepalen datum. Kaarten zijn alléén op deze dag geldig; kunt u niet dan vervalt de prijs. Om kans te maken op kaarten stuurt u een email met uw naam en telefoonnummer naar prijsvraag@dwfmediamakers.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Monkey Town Enschede en een preview op Facebook: @enschedemonkeytown.

Lennart Czyborra Talent van de Maand

ALMELO - Heraclied Lennart Czyborra is door de Eredivisie verkozen tot Speler van de Maand Onder 21 jaar.

De twintigjarige verdediger heeft dit seizoen nog geen minuut gemist en kan met Heracles Almelo terugkijken op een uitstekende reeks', schrijft de Eredivisie over de prestaties van de Duitser in de wedstrijden tegen FC Emmen (2-0), PEC Zwolle (4-0) en Feyenoord (1-1). De Eredivisie zag Czyborra 'een hoofdrol opeisen in de wedstrijd tegen Feyenoord door twee keer de bal van de doellijn te halen'. Daarnaast schoot de linksback in oktober één keer op doel en was direct trefzeker. Ook veroverde hij 32 keer het balbezit, maakte 11 intercepties en won 20 van zijn 32 persoonlijke duels.

Filmvertoning

WEERSELO - Op woensdag 6 november 2019 wordt om 19.30 uur in de Stiftsschool de film First Reformed (2017) vertoond. Vooraf is er een korte inleiding door Timon Meynen, filosoof en psycholoog.

Een door schuld verteerde dominee in Amerika moet een ontspoorde milieuactivist zien te redden. Schrijver/regisseur Paul Schrader reflecteert op zijn eigen strenge opvoeding en zoomt in op de innerlijke strijd van een wanhopig zoekende antiheld. Zwaar en symbolisch, maar ook spannend en gedenkwaardig. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en na te praten. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Locatie: Stiftsschool, het Stift 9 in Weerselo.

Kinderactiviteit

MANDER - Op woensdag 13 november is de kindermiddag 'Kijk je ogen uit' bij Watermolen Frans. Voor kinderen van 6 tot circa 12 jaar.

Heb je de schors van een eik en een beuk wel eens gevoeld of wil je weten hoe mos ruikt? En waarom is het eigenlijk goed dat dode bomen blijven liggen? Kinderen volgen door het bos een spoor van foto's. Ondertussen kan iedereen samen leuke spelletjes doen. De route is niet geschikt voor kinderwagens. Draag kleding en schoenen die vies mogen worden en wees op tijd! De start is om 15.00 uur. Einde uiterlijk 17.00 uur. Bijdrage is €2,50 per kind, contant te betalen. Aanmelden via WhatsApp of sms naar 06-81560447. Mogelijk tot 12.00 uur op de dag zelf. Watermolen Frans is gelegen aan Oosteriksweg 26 in Mander. Parkeren kan bij het Infocentrum IJs & Es, Bergweg 8. Er loopt een paadje naar de watermolen, dit is niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

ELLEN Stoffen: Laatste weken van het jaar

HENGELO - De feestdagen staan weer voor de deur en voor deze periode hebben wij ook van alles in huis om mooie dingen te maken.

De elfde van de elfde is het begin van de carnavalstijd en om hiervoor iets te maken kun je de volgende stoffen gebruiken: velours de panne, satijn, vilt, dirndl blokjes & bloemetjes, Schotse ruiten, fluweel, organza, nep bont met dierenprints, polka dot stippen en nog veel meer.

Sinterklaasfeest
De volgende datum is 5 december. Hiervoor hebben wij verschillende gouden & zilveren bandjes, pietenveren en stof voor een Pieten- of Sinterklaaspak op voorraad.

Kerst en oud & nieuw
Dan gaan we alweer naar het einde van het jaar met de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor deze dagen hebben wij veel katoenen kerststoffen in ons assortiment om met bijvoorbeeld servetten en tafellopers een mooie tafel te dekken in combinatie met een tafellaken van damast. Ook worden de kerststoffen voor quilts, kerstboomversieringen, kerstklokken en verschillende andere knutseldoeleinden gebruikt. Voor een mooie jurk, trui, broek, rok of een lekkere warme mantel hebben wij ook diverse stoffen in verschillende samenstellingen en kleuren in onze winkel liggen.
Wij heten u van harte welkom in onze winkel aan de Bandoengstraat 50 in Hengelo en wensen iedereen fijne, gezellige en creatieve laatste weken van 2019 toe.

Evenmens, naaste, medemens.
Mens boordevol vragen.
Antwoorden die ik schuldig blijf.
Hindernissen die we moeten nemen
Hobbels op geëffende paden.

Maak me zorgen, om de dag van morgen
Morgen, de nieuwe dag breekt aan.
Het zal jou een zorg zijn; zeg je.
De draad kwijt geraakt.
Vaste patronen, ontbreken.

Twee rechts, twee averechts
Vaste patronen vast houden
We breien een warme sjaal,
voor jouw mantel
die wij om je heen slaan.

Kaatjeknip november 2019

Meelopen met de Martini Kerlkes

LOSSER - Ook tijdens het carnavalsseizoen 2019-2020 zullen de Martini Kerlkes weer deelnemen aan diverse optochten tijdens het carnavalsweekend.

De Martini Kerlkes lopen op de zaterdag mee in Losser, zondag de Grote Twentse carnavalsoptocht in Oldenzaal en sluiten op maandag af in Munster met deelname aan de Rosenmontagzug. Wil jij graag meelopen met deze gezellige loopgroep, of heb je familieleden, vrienden en / of kennissen, die het leuk vinden om mee te lopen, geef je dan snel op via www.martinikerlkes.com/opgave-loopgroep/

Kosten
De kosten bedragen 25,- euro per pak. Wanneer het complete pak na de carnaval weer wordt ingeleverd, krijg je 10,- euro borg terug. Je betaald dus maar 15,- euro voor de deelname aan drie optochten, waarbij je ook nog wordt voorzien van eten en drinken.

Bijeenkomst NAH met een gastspreker

DEURNINGEN - Op 19 november is er een bijeenkomst van NAH Oost. Een ervaringsdeskundige zal deze avond vertellen over haar ervaringen met NAH en haar behandeling in Utah, Amerika.

U heeft wellicht al eens gehoord over een behandeling voor hersenschuddingen in Amerika. De kliniek Cognitive FX wordt de afgelopen maanden herhaaldelijk genoemd in de media en krijgt zelfs de titel "Wonderkliniek". De resultaten worden verbluffend genoemd. Steeds meer mensen reizen af naar Utah, onder wie nu ook mensen met ernstiger Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). In Nederland komen er jaarlijks 130.000 mensen bij met hersenletsel.

Gastspreker
Stéphanie Danel, gastspreker op 19 november, maakte 6 maanden geleden ook deze reis en vertelt tijdens deze bijeenkomst over haar opgelopen hersenletsel, over haar revalidatie in Nederland en over haar behandeling en ervaringen bij Cognitive FX in Utah. Hoe gaat het nu met haar? Ook zal haar partner aanwezig zijn om zijn ervaringen als naaste te delen.

Aanmelden
De bijeenkomst is op 19 november bij Frans op den Bult aan de Hengelosestraat 8 in Deurningen. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. U kunt zich vóór 13 november 2019 aanmelden door het aanmeldformulier op de website www.nah-oost.nl in te vullen of door een mail te sturen naar Petra Baks via administratie@nah-oost.nl. Kosten voor deelname zijn voor mensen met NAH €5,- , betrokkenen €7,50 en professionals €10,-. Pinnen is niet mogelijk.

Betere ondersteuning
De afgelopen decennia is de ondersteuning voor mensen die kampen met niet-aangeboren hersenletsel steeds beter geworden. We begrijpen de werking van de hersenen steeds beter, waardoor ook letsel beter te behandelenen is. Daarnaast zijn er in Twente steeds meer initiatieven ontstaan om mensen actief te helpen bij het revalideren na hersenletsel.

Afspraken tussen Menzis en Home Instead Enschede over WIZ contractering

ENSCHEDE - Meer tijd, meer persoonlijke aandacht én beschikbaarheid op de momenten dat u dat wilt. Uitgevoerd door onze vertrouwde, ervaren en zeer toegewijde medewerkers. Dit zijn de kenmerken van de unieke afspraken die Home Instead Thuisservice Enschede heeft gemaakt met het zorgkantoor van Menzis voor senioren die graag thuis willen blijven wonen en op grond van de wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben op begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch).

Het zorgkantoor Menzis heeft afspraken gemaakt over gecontracteerde Wlz zorgdiensten tegen een tarief dat lager is dan het standaardtarief dat met traditionele zorginstellingen wordt gehanteerd. Dit voordeel wordt volledig doorgeschoven naar de klant. Senioren krijgen zo direct meer tijd beschikbaar voor ondersteuning.

Wijzigingen
Met ingang van 2019 levert Home Instead Thuisservice Enschede haar dienstverlening voornamelijk als zorg in natura via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Tevens is de dienstverlening mogelijk op particuliere basis en via een persoonsgebonden budget (PGB). Nu kan het ook via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zo kan iedereen die een Wlz-indicatie heeft voor begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch), gebruik maken van de zorgdiensten van Home Instead. De senior met een indicatie hoeft alleen maar aan het zorgkantoor aan te geven dat hij of zij voortaan de zorgdiensten van Home Instead wilt afnemen en de rest wordt door ons geregeld.

Unieke afspraak
Een unieke afspraak in een tijd waarin we bijna dagelijks geconfronteerd worden met berichten dat de traditionele zorginstellingen niet in staat zijn om voldoende tijd en aandacht te besteden aan een steeds groter wordende groep senioren. Home Instead kan deze afspraak maken omdat zij door de inzet van de juiste medewerkers op de juiste werkzaamheden, haar platte organisatiestructuur en een efficiënte bedrijfsvoering, haar kosten laag kan houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de medewerkers.

Veel mogelijk
Als senioren met een bestaande Wlz-indicatie, binnen hun indicatie behoefte hebben aan meer tijd en aandacht, maar kan de reguliere thuiszorginstelling dat niet leveren, dan kan Home Instead Thuisservice Enschede als zelfstandig gecontracteerde zorgaanbieder deze indicatie en de verlening van de zorgdiensten overnemen zonder dat hiervoor ingewikkelde procedures moeten worden doorlopen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: www.homeinstead.nl/enschede

Achtervolgd door herinnering

OLDENZAAL - In een gunstig scenario lukt het de meeste mensen om nare gebeurtenissen, waar we allemaal mee te maken krijgen in het leven, op een goede manier te verwerken. Dat houdt in dat de herinnering draaglijk wordt, dat je er naar kunt kijken zonder dat je torenhoog in de emotie schiet of erg hoge spanning ervaart. Dit lukt helaas niet altijd.

Niet elke gebeurtenis wordt bij iedereen op dezelfde manier verwerkt. In sommige gevallen is een gebeurtenis, of een reeks gebeurtenissen, zo heftig dat het je blijft achtervolgen. Je merkt dat je, ondanks dat het gevaar geweken is, nog schrikachtig bent, flashbacks ervaart of emoties je blijven overvallen. In zo'n geval kan EMDR therapie mogelijk uitkomst bieden.

Wat is EMDR?
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) lijkt een direct effect te hebben op de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Tijdens een EMDR sessie worden oogbewegingen gestimuleerd die lijken op het proces in onze nachtelijke REM slaap. De 'normale' werking van de hersenen om informatie te verwerken wordt op deze manier weer opgestart. Het doel van EMDR is de hevige emotionele lading van de herinnering te doen laten zakken zodat iemand minder gespannen, emotioneel en meer neutraal naar de herinnering kan kijken.

Breed inzetbaar
Aanvankelijk werd EMDR vooral toegepast bij mensen die last hadden van traumatische herinneringen, maar gebleken is dat EMDR ook toegepast kan worden bij meerdere klachten zoals angstklachten, onverwerkte rouw, stress, fobieën en ander soort klachten.

MARLE Praktijk
MARLE Praktijk voor psychosociale therapie biedt onder andere EMDR therapie aan. Voorafgaand vindt er altijd een intakegesprek plaats waarin onderzocht wordt welke therapie ingezet dient te worden. In geval van complexe (trauma gerelateerde) problematiek wordt, indien nodig, doorverwezen naar specialistische zorg. MARLE Praktijk voor psychosociale therapie? is gevestigd aan de Zilverschoon 151, 7577 BW in Oldenzaal. Email: info@marle
therapie.nl of bel: 06-18 30 74 63.

Geslaagd voor basiscursus reanimatie

DENEKAMP - Afgelopen week heeft de EHBO-Vereniging Denekamp een basiscursus reanimatie/AED gegeven. Hierbij hebben de cursisten geleerd om snel en effectief in te grijpen om zo de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten.

Deelnemers leerden onder leiding van Nico Haafkes en Lex van der Helm te reanimeren en de AED hierbij te gebruiken. Zo kunnen zij direct hulp bieden in geval van een circulatiestoornis (hartstilstand). Nadat iedereen enige kennis van de theorie had opgedaan was er ruimschoots gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Vaardigheid van beademen en hartmassage werden geoefend, evenals de stabiele zijligging. De cursisten hebben allen laten zien dat men de vaardigheid van het reanimeren met behulp van de AED goed beheersen. Quinty Nijmeijer, Milan Hulleman, Bregje Veelders, Hieke Veelders, Fred Klijndijk en Evelien Klijndijk hebben dan ook het certificaat van deelname ontvangen.

Nieuwe cursus
De EHBO vereniging Denekamp gaat weer een nieuwe basiscursus reanimatie/AED organiseren. De cursus zal, bij voldoende aanmeldingen, maandag 18 november 2019 van 19.00 – 22.00 uur plaatsvinden in het Irenegebouw aan de Grotestraat te Denekamp.
Deelname kost slechts 30 euro. Als u meer informatie over deze AED cursus wilt hebben of u wilt zich hiervoor opgeven mail dan met f.tellman@home.nl of bel 06-14607339.