Hart van Oldenzaal

30 november 2018

Hart van Oldenzaal 30 november 2018


Oldenzaal goed op weg met aanpak armoede

OLDENZAAL - Hoewel de economie volop groeit en meer mensen werk hebben, zijn er ook voldoende mensen die nog steeds vast zitten of dreigen te zitten in armoede. In Nederland moet ongeveer 6 procent van de bevolking rondkomen van een laag inkomen. In Oldenzaal is de afgelopen jaren steeds meer ingezet op het helpen van deze groep.

In Oldenzaal bestaat sinds afgelopen jaar de Vereniging Armoedepreventie opgezet als een samenwerking van diverse organisaties die te maken hebben met dit thema. Onder meer de kledingbank, diaconie van de Hofkerk, Humanitas, de Fatih Moskee, Stichting Leergeld, Service in de Stad, de Voedselbank Oost-Twente en natuurlijk de Stichting Vincentius Oldenzaal zijn hierin betrokken. Met ondersteuning van de gemeente en het lokaal welzijnswerk in de brede zin.

Beter samenwerken
Deze nauwere samenwerking op het gebied van armoedebestrijding was een welkome insteek. Iedere vereniging die participeert deed al zijn eigen ding, maar de slagkracht was beperkt. Door juist samen te werken kon een duidelijk aanspreekpunt ontstaan, waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen of hulpbehoeftes. Daarnaast kunnen de organisaties ook gerichter onderling doorverwijzen; wanneer iemand bijvoorbeeld bij de voedselbank loopt zou hij of zij ook belang kunnen hebben bij de computer- of kledingbank.

Goed resultaat
Ook Oldenzaals armoedecoördinator Carla Boerrigter is optimistisch over de behaalde resultaten tot nu toe, zo verklaarde zij ook tegenover RTV Oost. De Oldenzaalse aanpak is uniek in Overijssel. Met name het stroomlijnen van de intake zorgt voor meer efficiëntie en snellere hulp. In de praktijk doen mensen één keer hun verhaal voor ze hulp ontvangen, in plaats van telkens weer dingen uit te leggen en in te vullen voor diverse organisaties. Dit zorgt voor een lagere drempel om hulp te vragen. Er heerst immers toch nog een zekere schaamte. De gemeente Oldenzaal is ook bijzonder blij met de unieke samenwerking tussen armoedebestrijders. Door een betere aanpak van armoede kunnen inwoners sneller hieruit komen, wat ook gunstig is voor de gemeente die minder bijstand uitkeert.

Restauratie toren Plechelmusbasiliek afgerond

Plechelmusbasiliek uit de twaalfde eeuw

OLDENZAAL - We hebben er even op moeten wachten. Een snel laat staan goedkoop proces was het niet. Maar het resultaat maakt alle moeite waard: de toren van de Plechelmusbasiliek straalt weer als nooit tevoren.

De afgelopen maanden is veel werk verzet voor het renoveren van de kenmerkende toren van de Plechelmusbasiliek. Deze verdween enkele maanden achter de steigers. Zowel aan de binnen- als buitenkant was divers werk nodig om de toren niet alleen een moooi aanzien te geven, maar ook goed te behouden vanuit historisch perspectief. Afgelopen week werden de laatste handelingen aan de buitenkant verricht, met het terugplaatsen van de gerestaureerde haan, het kruis en de bol op de toren. Ook de wijzerplaten werden weer teruggeplaatst, zodat Oldenzaal weer massaal hun telefoons en polshorloges kunnen negeren, ten faveure van het vers gerestaureerde uurwerk.

Structureel
Op structureel vlak werd de houten constructie van de torenspits hersteld en het Lood'n Bönneke werd voorzien van nieuwe loden bekleding. Aan de buitenkant van de toren werden diverse voeg- en schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Afgelopen week konden de steigers verwijderd worden, hoewel er binnen in de toren nog wat dingen afgerond werden.

Attractie
Het renoveren van de toren was niet alleen wenselijk vanuit historisch perspectief, maar de Plechelmusbasiliek en toren zijn ook ware toeristenattracties. Zo is de beklimming van de toren, eindigend met het bijzondere uitzicht in het Lood'n Bönneke, een ware aanrader - zo spreek ik uit ervaring. Gedurende de werkzaamheden konden bezoekers alleen tot aan de klokkenkamer bezichtigen, hoewel zij wel een terugkomkaartje ontvingen om nu alsnog een keer helemaal naar de top te kunnen. De Plechelmusbasiliek heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 954. Rond 1180 was de bouw voltooid, maar door de eeuwen heen zijn diverse delen toegevoegd en afgebroken. De eerste grote restauratie werd tussen 1891 en 1900 uitgevoerd. Ook toen zag men al de bijzondere waarde in deze mooie basiliek.

Mango nu ook in Hengelo

HENGELO - Een bezoekje aan de markt, naar familie of naar het park. Dingen waar we allemaal van genieten, maar die wat moeilijker zijn wanneer je minder mobiel bent. Mango Mobility Twente kan u helpen om mobiel te blijven met een scootmobiel of ander mobiliteitsproduct. Vanaf komend weekend kunt u voor goed advies en aanschaf ook in Hengelo terecht.

Mango Mobility Twente beschikt al enige tijd over een vestiging in Almelo, waar een breed assortiment aan scootmobielen, elektrische scooters, elektrische fietsen en brommobielen te koop is, maar ook andere hulpmiddelen zoals een rollator of traplift.

Ook in Hengelo
Deze zaterdag 1 december opent Mango Mobility Twente ook een nieuwe vestiging in Hengelo aan de Drienerstraat 59. Deze richt zich als eerste op scootmobielen; zo kunt u hier een breed assortiment scootmobielen bekijken en testen. Voor iedere gebruiker is er een passend model te vinden zodat u altijd mobiel blijft; van opvouwbare, compacte scootmobielen tot geheel overdekte modellen. Naast goed advies voor aankoop specialiseren zij ook in een goede service om u mobiel te houden. Zo kunt u bij de vestigingen terecht voor regulier onderhoud aan uw scootmobiel, maar ook service aan huis is mogelijk door de gespecialiseerde monteurs. Wanneer u kennis wil maken met een scootmobiel kunt u zelfs een gratis en vrijblijvende demonstratie aan huis aanvragen.

Openingsweek
Mango Mobility Twente in Hengelo organiseert ook een actieweek om de opening van de nieuwe vestiging te vieren. Op 12, 13, 14 en 15 december bent u van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje het assortiment te bekijken. U ontvangt in de actie week extra leeftijdskorting bij een scootmobiel vanaf € 999,00 20% op de accessoire voor u scootmobiel of rollator. Kom langs in de nieuwe vestiging in Hengelo voor passend advies of een vrijblijvende proefrit. Mango Hengelo is gevestigd aan de Drienerstraat 59, 7551 HL in Hengelo. Open op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 15.30 uur, zaterdag van 10.00 - 13.00 uur. Bel met: 0546-45 32 96 of kijk op: www.scootmobieltwente.nl

Grondprijzen gaan licht omhoog

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen laat de prijzen voor woningbouwkavels komend jaar iets stijgen in de grotere kernen, maar de prijzen in de kleinere kernen blijven vooralsnog gelijk. Dit is het advies van de onafhankelijke commissie die zich jaarlijks buigt over de prijsstelling.

Gemeenten hebben doorgaans grond in de boeken staan die zij kunnen verkopen aan particulieren of ontwikkelaars om woningen op te bouwen. Hiervoor vragen zij dan een prijs per vierkante meter. Maar door ontwikkelingen op de markt kan zo'n prijs stijgen of dalen. Om te voorkomen dat de gemeente in zijn enthousiasme een té hoge prijs vraagt, laat Tubbergen deze prijzen vaststellen door een onafhankelijke commissie om zo tot een marktconform resultaat te komen. Een eerlijke prijs die vergelijkbaar is met andere gemeenten.

Het gaat dooien
De afgelopen jaren bevroor de gemeente Tubbergen op advies van de onafhankelijke taxatiecommissie de prijzen. Immers, tijdens de economische crisis werd er minder verkocht en hadden mensen minder te besteden. Nu het daarentegen weer een stuk beter gaat met de economie en de wwoningmarkt, is een stijging weer mogelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders stemt dan ook in met het advies van de commissie om de woningbouwkavelprijzen in grotere kernen te verhogen met 15 euro per vierkante meter. Kopers betalen dan 235 euro per vierkante meter exclusief btw. Om de toegankelijkheid van de woningmarkt in kleinere kernen te garanderen blijven de prijzen hier op het oude niveau; kopers betalen dus ook komend jaar nog 200 euro per vierkante meter exclusief btw. Het gaat nu nog wel om een college-voorstel; de gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan maar dit is veelal een formaliteit.

Column

Ideeën

En dan lees je een bericht over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, waar Enschede zich blijkbaar voor had opgegeven en dan denk je: "Nou hebben ze twee jaar geleden zoveel trammelant gehad over de bouw van een groot asielzoekerscentrum in Oost, waar eerst iedereen boos over was dat een dergelijk centrum hier zou komen en waar vervolgens na een ellenlange discussie en vele en te late informatiebijeenkomsten, het COA afzag van Enschede en je de teleurstelling bij vele bestuurders hoorde. Het college dreigde met het sturen van een rekening, we zouden ze wel eens leren. En in plaats van zich rustig te houden, vindt het gemeentebestuur het blijkbaar jammer dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Enschede, nu niet doorgaat. Nee, de wethouder gaat er nog eens achteraan en wil informeren waarom het niet doorgaat in Enschede. Wethouder, tel uw zegeningen." Het eerste gekke plan, dat gelukkig niet doorgaat.
Het tweede gekke plan, dat niet doorgaat is het vasthouden van UT- en hbo- studenten door verplichte sollicitatie of werkbezoeken in de regio. Studenten blijven alleen in de regio na hun studie als er werk is. Maar de regio heeft geen duizenden vacatures elk jaar en daarom zwermen de jongelui uit over de hele wereld en doen daar dingen waar ze voor opgeleid zijn, of juist niet, maar door hun creativiteit en intelligentie vervullen ze andere functies en daar mogen we trots op zijn en zo hoort het ook. Aan dit idee koppel ik meteen een ander soortgelijk idee vast; de regionalisering van werkgelegenheid. Het idee dat inwoners uit de regio voorgetrokken moeten worden bij sollicitaties. Louter discriminatie en als Enschede het zou doen, doen de andere steden het ook met hun inwoners. Trouwens er is al iets dergelijks; vroeger moest je als ambtenaar in je gemeente of provincie wonen. Als we daar nou eens mee begonnen, te beginnen bij de top; vanaf nu moeten alle vaste krachten van de gemeente Enschede in de gemeente Enschede wonen. Als dat niet het geval is krijgen ze geen aanstelling en personeel dat al in dienst is en niet wil verhuizen, krijgt geen promotie. Lijkt me niet een gek plan.
Nog een idee dat niet door mag gaan; Diftar, het omgekeerd inzamelen van huisvuil. Het is te duur, de kosten rijzen nu al de pan uit. Hoeveel kost het ophalen van zwerfvuil? Hoeveel moet er nog geïnvesteerd worden? We halen huisvuil uit het buitenland om de ovens van Twence draaiende te houden.
En wat dacht u van de windmolens? Enschede is geen grote gemeente wat oppervlakte betreft. In het noorden bij het vliegveld ligt wat buitengebied, maar dat is beschermd en ten zuiden van de stad ligt een strook buitengebied. Daar wordt zout gewonnen en gebied waar zout gewonnen wordt door de Akzo is onstabiel en niet geschikt voor de bouw van die joekels van molens. Bovendien is dat ook allemaal beschermd natuurgebied, maar daar kraait geen haan naar.
Nog meer gekke ideeën? Hoeveel wilt u er hebben? Een sportconcentratie op het Diekman, met als 1 van de participanten: FC Twente. Alsof die al niet genoeg aan hun hoofd hebben. De verhuizing van de bibliotheek naar het Willem Wilminktheater. De kop Boulevard, de kosten zullen voor de gemeente de pan uitrijzen. Je krijgt het idee alsof er geld voldoende is…

NL Alert nu ook zichtbaar bij bushaltes

TWENTE - Komende maandag 3 december is de volgende test van NL Alert. Het nieuwe alarmeringssysteem krijgt al steeds beter vorm. Met ingang van komende maandag komt hier ook een nieuwe mogelijkheid bij. De controle-berichten en echte meldingen zijn dan straks ook te lezen op de digitale vertrekborden van de Overijsselse bushaltes.

NL Alert is de opvolger van het bekende maandelijkse 'luchtalarm'. Dit heeft namelijk een belangrijke tekortkoming: het systeem geeft alleen aan dat er 'iets' aan de hand is, maar niet wat. Bij NL Alert kunnen mobiele telefoons gealarmeerd worden met een tekstbericht waar de concrete situatie in staat. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse telefoons geschikt en ingesteld voor het ontvangen van deze berichten. Bij bijvoorbeeld de iPhone moeten mensen dit nog wel even zelf doen. Bij noodsituaties is het echter ook belangrijk om mensen te alarmeren via zoveel mogelijk andere kanalen. De digitale vertrekborden die inmiddels bij veel Overijsselse haltes staan zijn dan een goede manier om in ieder geval mensen op straat te attenderen op gevaar met concrete informatie.

Verlichte wandeling

SAASVELD - Vrijdag 14 december Is er de verlichte avondwandeling met Midwinterhoornblazers Saasveld met start tussen 19.00 en 20.00 uur vanaf het pleintje tegenover café Bruins.

De voormannen van de Midwinterhoornblazers Saasveld hebben het programma voor de komende Adventstijd samengesteld. Het zal een drukke tijd worden met oefenavonden voor de jeugd, optredens tijdens diverse bijeenkomsten en deelname aan enkele demonstraties. Dit alles gebeurt in de overtuiging dat hiermee op een goede wijze de aloude traditie van het midwinterhoornblazen in stand wordt gehouden.

Avondwandeling
In 2014 werd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Midwinterhoornblazers Saasveld een speciale verlichte avondwandeling gehouden. Aangezien dit erg in de smaak viel, is besloten deze om het jaar te organiseren. Er is gekozen voor een nieuwe route, die de wandelaars over de Saasvelder Esch richting Gravenbos voert. Bij het begin van het Gravenbos kent de route een splitsing in de kortere route (ca. 3 km) en de langere route (ruim 4 km). De route is voorzien van kaarsen (ruim 750 stuks) en Zweedse fakkels. Onderweg verschijnt waarschijnlijk ook nog de maarschalk, die al eeuwenlang onderweg is van het Molenven naar zijn kasteel (plek van huidige Plechelmuskerk). Het gaat om een uitbeelding van de overlevering dat bij de begrafenis van heer Herman Van Saterslo (bijgenaamd de maarschalk) in het Molenven uit de kist een stem klonk: "Elke 7 jaar kom ik een hanentred dichter bij mijn kasteel". Onderweg zijn een vijftal punten met midwinterhoornblazers.

Ondanks de zorg voor traditie gaan de Midwinterhoornblazers Saasveld mee in dit digitale tijdperk en is er een website: www.midwinterhoornblazerssaasveld.nl. Hierop vindt u alle informatie over de wandeling.

Nit geleuwn in Sunterkloas is één dinge,
mer loa'j oe nog wal 's wal verrassen?

Maandag 3 december 10:00

Positieve uitkomsten brainstormavond

OLDENZAAL - Hoe houden we de Oldenzaalse binnenstad levendig en vitaal? Dit is een vraag die de afgelopen tijd weer veel aandacht krijgt. De gemeente wil de inwoners actiever mee laten praten over alle afwegingen die gemaakt moeten worden om tot een mooie binnenstad te komen. Afgelopen week was de eerste Brainstormsessie, die volgens de gemeente een succes genoemd mag worden.

Maar liefst 90 inwoners kwamen naar de praatavond in het voormalige ABN-AMRO pand om hun mening en inzichten te geven. Deze donderdag en komende zaterdag trekt er ook nog een ideeën-karavaan door Oldenzaal waarbij inwoners op straat hun mening kunnen geven. Een gezellige binnenstad is belangrijk voor de Oldenzaalse economie en het vasthouden van euro's in de eigen gemeenschap die mensen anders elders uitgeven.

Positieve insteek
De brainstormavond had een positief, opbouwend karakter. Inwoners, ondernemers en gemeente hebben dan ook positieve stappen kunnen zetten. In vier themasessies werden vele ideeën ingezameld om de binnenstad bruisend en aantrekkelijk te houden. De leuke onderlinge discussies zorgden voor een positieve sfeer, verdieping van de ideeën en een goed gemeenschapsgevoel. De vier thema's waren creatief ondernemerschap, bereikbaarheid en parkeren, de groene en duurzame binnenstad en: sfeer, evenementen en cultuur. Hierbij kwamen veel aspecten aan bod, zoals het betaald parkeren, invullen van leegstaande panden en ook de fietstoegangsroutes.

Verdieping
Gebiedsmarketeer Urban Solutions gaat nu aan de slag met deze ideeën om ze uit te werken. Medio januari kunnen inwoners dan tijdens een tweede sessie meepraten om dit verder uit te diepen. Aansluitend zal dan een gezamenlijk een binnenstadsbeleidsplan opgesteld worden. Wethouder Alida Renkema is al enthousiast over de suggesties tot nu toe. "Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zin hebben om samen onze binnenstad nog bruisender en aantrekkelijker te maken. Deze discussie is goed en zorgt ook voor verbinding in onze stad."

"Het is belangrijk dat je niet voorbij gaat aan de kleine successen"

TWENTE - Succesvol zijn, wat is dat eigenlijk? In de serie Succes kent geen hokjes lieten we de afgelopen maanden zien dat succes vele vormen kent. Om deze serie af te sluiten, laten we deze maand de wegwijzers naar succes aan het woord. Steffan en Debby, coaches bij WestendorpPR, doen een boekje open over coaching en succes.

Steffan en Debby zijn beiden werkzaam als jobcoach bij WestendorpPR, een bureau voor participatie en re-integratie. Debby is ook gedragswetenschapper en begeleidt cliënten ook op psychisch vlak. Westendorp PR biedt diverse trajecten als arbeidsmatige dagbesteding en jobcoaching om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten participeren of re-integreren in een betaalde baan. Dit kan onder andere in hun lunchroom Heel Bijzonder die vorig jaar haar deuren opende. Debby en Steffan maken de verschillende ups en downs van de doelgroep mee op hun weg naar succes en delen dan ook graag hun kijk op succes.

Diverse mix
In de 13 jaar dat Westendorp PR bestaat, hebben Debby en Steffan de doelgroep zien veranderen. "Eerder waren het vooral de mensen met wat kortere trajecten die wat makkelijker te bemiddelen waren door bijvoorbeeld een sollicitatietraining. Later zijn we ook de Wajong-doelgroep en de dagbesteding erbij gaan doen en dan kom je weer met andere problematiek in aanraking. Men weet niet zo goed waar men naartoe kan en het stukje begeleiding wordt vaak wat intensiever" vertelt Steffan. De doelgroep bij WestendorpPR is eigenlijk heel breed. "Zo hebben we mensen vanuit de ziektewet, vanuit de Wajong, mensen met een wmo-indicatie of mensen die hier komen voor dagbesteding. Onze jongste kandidaat is 15 en de oudste is 62 jaar en het niveau varieert van vmbo tot hbo+. We mixen daarin ook alles omdat we vinden dat iedereen ook van elkaar kan leren", aldus Steffan.

Positieve focus
Naast onderling van elkaar leren vinden Steffan en Debby het belangrijk dat mensen zich geaccepteerd voelen en dat er ook stil wordt gestaan bij de kleine successen. "Veel kandidaten cliënten zijn ook gewend aan tegenslagen en zien dan soms de kleine successen niet meer. Wij vinden deze ook belangrijk en daarom bespreken we ze aan het einde van de dag." WestendorpPR probeert de focus bij mensen te verleggen van wat niet kan naar wat wel kan en waar iemand wel goed in is. Zo kan de kandidaat ook op de beste manier worden gematcht met een werkgever of werkplaats en is het makkelijker om succes te behalen.


Succesverhalen
En succes, daar hebben onder andere Debby en Steffan al meerdere mensen naartoe begeleid en er zijn vele voorbeelden van. Debby: "Ik had een kandidaat die voor zichzelf het idee had dat hij het helemaal niet leuk vond om met mensen te werken en dat hij dat niet kon. Hij wilde ook absoluut nooit op de andere locatie werken. Later is hij er toch naartoe gegaan en nu is hij een van onze vaste mensen die zelfstandig de bediening doet en ook een praatje maakt met de gasten. Van hier heel gesloten zijn en absoluut niet in de lunchroom willen werken, naar nu zelfstandig de bediening doen, dat is een mooi succes. In de weg er naartoe moet je soms accepteren en loslaten, maar uiteindelijk kom je tot succes."

FC Twente tegen Jong Ajax: Bent u er ook weer bij?

ENSCHEDE - Afgelopen maandag heeft FC Twente de uitwedstrijd tegen AZ gewonnen. Het treffen in het AFAS Stadion eindigde in een nipte 1-2 zege voor de ploeg uit Enschede. FC Twente staat nu 5e op de ranglijst.

Op vrijdag 30 november staat de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op het programma. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen Jong Ajax heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Koken voor Kerels

HENGELO - Ik ben Edith Westendorp en geef vanaf 18 december (maandelijks) de cursus Koken voor kerels. Naast docente bij de Volksuniversiteit heb ik een eigen bedrijf.

Mensen weer kennis laten maken met pure smaken is mijn passie. Samen combineren, proeven, proberen… Simpele ingrediënten uit laten groeien tot iets speciaals. Niet ingewikkeld, maar wel anders. Koken is gezelligheid, en dat wil ik u laten zien. Bij de Volksuniversiteit bied ik naast een groot aantal workshops de cursus Koken met kerels aan. Want wat is er nu leuker dan met een stel mannen onder elkaar de keuken in te gaan en vervolgens gezellig alles op te eten? Tijdens deze cursus doet u veel ideeën op en krijgt u recepten waar u thuis nog vaak van zult genieten. Vier gezellige avonden met kerels onder elkaar, waarbij ik dan de uitzondering ben. Voor zowel de beginnende als de meer gevorderde kok! Kijk voor meer informatie ook op: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Marc de Hond

OLDENZAAL - Marc de Hond komt naar Stadstheater De Bond op 1 december.

Hoe komt het dat de gemiddelde Nederlander er wel over fantaseert om het roer om te gooien, maar vervolgens toch jarenlang elke dag naar hetzelfde werk gaat, elke weekend over dezelfde baas klaagt en eens in de drie maanden seks heeft met dezelfde partner? Marc de Hond legt op 1 december in Stadstheater De Bond in Oldenzaal uit hoe hij tegen wil en dank expert werd in het omgaan met verandering. Een humoristisch verhaal met een boodschap. De aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur. Kaarten à 19,- zijn te koop via www.stadstheaterdebond.nl of bij de theaterkassa.

Verkoop Kerstbomen door Concordia

OVERDINKEL - In december gaat muziekvereniging Concordia uit Overdinkel voor het eerst kerstbomen verkopen.

Concordia verkoopt echte Nordman kerstbomen met kluit vanaf € 15,-. De verkoop start vrijdagavond 7 december vanaf 18:30 uur met een heus kerstbomen feest. Dan is ''t muziekhoes'' geopend en zijn er vuurkorven aanwezig. U kunt dan onder het genot van een hapje en een drankje uw kerstboom reserveren of direct meenemen en genieten van een gezellige feestavond met kerstmuziek. Zaterdag 8 december gaat de verkoop weer van start rond de klok van 9:00 uur tot 17:30 uur en op zondag zullen de resterende bomen verkocht worden vanaf 9:30 uur. Mochten er na deze dag nog bomen zijn dan zullen er via Facebook extra verkoopdagen worden aangekondigd.

Betaalbare kleding op maat voor élke vrouw!

ENSCHEDE - Klasjiek damesmode in Enschede heeft een mooi concept: een kleinschalige winkel in uw buurt die toch verrassend veel mogelijkheden biedt. Klasjiek's slogan is dan ook: betaalbare damesmode, voor élk type vrouw. En dit bedoelen zij in de breedste zin van het woord: elke stijl, in elke maat en voor alle leeftijden.

Klasjiek koopt kleding in bij leveranciers. De gemiddelde prijs is tussen de € 20,- en € 35,-. Daarnaast maakt Berlinda Vulker zelf ook kleding op maat; van maat 34 tot 60. U bepaalt dan het kledingstuk. Of het nu gaat om een jurk, blazer, broek, rok, tuniek of een ander kledingstuk. U geeft dan uw voorkeur en snit aan en maakt een keuze uit het uitgebreide stoffenpalet. De prijs is afhankelijk van de soort stof, het aantal meters en natuurlijk hoe lang het duurt om het kledingstuk zelf te maken. De gemiddelde prijs van op maat gemaakte kleding is tussen de € 50,- en € 80.

Winter-mantels
In deze tijd van het jaar is een winter-mantel natuurlijk ook heerlijk. Behaaglijk warm, stijlvol en tijdloos. De eigengemaakte winter-mantels hebben een vaste prijs; deze zijn tot maat 42 namelijk € 150,- . Vanaf maat 44 betaalt u € 200,-

Visie
Klasjiek heeft ook een bijzondere eigen visie: zij zijn 'merkenblind'. Niet de kleding, maar de vrouw zelf is het merk'! Dus als u het label van Klasjiek op een kledingstuk ziet, ziet u de keuze van de vrouw die het draagt. Persoonlijker kan het niet.

Missie
Klasjiek heeft als missie de vrouw zelfbewust te laten zijn. Klasjiek wil haar prikkelen en uitdagen om zichzelf te zijn en dat te laten zien. Iedere vrouw is mooi. De zelfbewuste vrouw hoeft zich niet aan te passen aan matentabellen en ze hoeft ook niet aangewezen te zijn op de 'one size fits all'. De kleding moet zich aanpassen aan de vrouw.

Kom langs
Wilt u hip, stoer, casual of chique? U kunt terecht bij Klasjiek. Zie ook Facebook / Instagram/ www.klasjiek.nl. Klasjiek Damesmode is gevestigd aan de Wethouder Gerbertstraat 27A, 7543 AV in Enschede. Bel voor informatie met: 053- 303 16 88 of mail naar: klasjiek@gmail.com. Klasjiek Damesmode is geopend op dinsdag tot en met zaterdag, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Geniet van heerlijke beenham van Gerrit ten Oever

BOEKELO - De feestdagen komen er weer aan! December is dé tijd van het jaar om volop te genieten van overheerlijk vlees. Gourmetten is en blijft een populaire optie tijdens de feestdagen, wat extra lekker is met de overheerlijke vleesselectie van Gerrit ten Oever.

De slagerij van Gerrit ten Oever is al vele jaren uw vertrouwde adres voor heerlijk vlees uit eigen streek. Alles op ambachtelijke wijze geproduceerd, waarbij al het rundvlees van de eigen boerderij komt. Of u nu gaat voor de ambachtelijke worsten, rund- of varkensspecialiteiten, het is op en top genieten. Een hoge kwaliteit vlees tegen zeer scherpe prijzen. Kom zelf langs en proef het verschil.

Beenham
Van een lekkere beenham genieten we natuurlijk altijd, ook buiten de feestdagen. Ook voor diverse luxe beenhammen bent u bij Gerrit ten Oever aan het juiste adres. Aantrekkelijk geprijsd voor slechts 7,98 per kilo. De luxe beenham wordt dan kant en klaar geleverd; u hoeft hem alleen warm te maken én heerlijk te genieten!

Pakketten
Verreweg de meeste Nederlanders kiezen rond de feestdagen nog altijd voor het traditionele gourmetten. Het is de tweede volkssport in ons land, na het voetbal. Niet verrassend vinden de vleespakketten dan ook gretig aftrek. Slagerij Gerrit ten Oever helpt u graag om uw feestmaaltijd helemaal op en top te maken. Neem contact op om de mogelijkheden voor een vleespakket te bespreken. Deze zijn geheel naar wens samen te stellen, eveneens tegen scherpe tarieven. Maakt u er gelijk een groter feest van? Gerrit ten Oever kan ook catering verzorgen voor grotere groepen, met bijvoorbeeld een uitgebreid warm, koud of stamppot-buffet

Kom langs
Slagerij Gerrit ten Oever is gevestigd aan de Beldershoekweg 100, 7548 PZ in Boekelo. Bel voor informatie met: 053-42 82 942. Kijk ook op: www.gtenoever.nl

Hardloopclinics AV Iphitos

LOSSER - Atletiekvereniging Iphitos organiseert in januari 2019 voor het 10e achtereenvolgende jaar haar jaarlijkse hardloopclinics. Naast de clinic voor de 5 en 10 kilometer wordt dit jaar ook de 1/2 marathon-clinic aangeboden.

Beginnende hardlopers kunnen starten met de 5 of 10 kilometer. Deelname aan de 1/2 marathon clinic is mogelijk voor ervaren hardlopers die reeds 10-12 km kunnen hardlopen en graag met een trainer/coach in groepsverband richting Enschede Marathon willen trainen op 14 april 2019.

Clinics
Hardlopen bij Iphitos is een laagdrempelig, gezellig, sociaal en past bij een gezonde leefstijl. Tevens is het een ideale sport voor iedereen die onder deskundige leiding wil werken aan een goede basisconditie. De clinics starten volgend jaar op zaterdag 5 januari 2019 en eindigen begin april. Iphitos biedt deelnemers trainingsmogelijkheden op de zaterdagochtend en op doordeweekse avonden tijdens reguliere clubtrainingen. De trainingen op de zaterdagochtend starten om 9.00 uur vanaf het nieuwe clubgebouw bij de accommodatie aan het Nilantspad in Losser. De beginnende atleten/atletes worden tijdens de trainingen begeleid door gecertificeerde hardlooptrainers, waarbij veel belangrijke aspecten van het hardlopen aan de orde komen. Veel aandacht zal worden gegeven aan coördinatie, kracht, uithoudingsvermogen en blessurepreventie, waarbij inhoudelijk de trainingen worden aangepast aan het niveau van de lopers. De doelstelling is om een afstand van 5 of 10 kilometer goed en plezierig te kunnen volbrengen in het voorjaar van 2019. Met de 1/2 marathon lopers wordt getraind richting de Enschede Marathon op 14 april.

Informatie
Kijk voor meer informatie op de website van AV Iphitos of neem contact op met Peter Beernink door te bellen naar 053-5388366. Aanmelden voor deze clinic kan via het mailadres clinic@av-iphitos.nl. In totaal kunnen er circa 40 beginnende hardlopers deelnemen.

Grondprijzen Dinkelland in de lift

DINKELLAND - Nu de economie weer aantrekt en ook de vraag naar bouwgrond weer fiks toegenomen is, ziet ook de gemeente Dinkelland kans om wat meer te verdienen aan de bouwgrond die nog in de portefeuille zit. De grondprijzen gaan dan ook weer omhoog komend jaar.

De gemeente Dinkelland wint net als partnergemeente Tubbergen jaarlijks onafhankelijk advies in om tot markt-conforme prijzen te komen voor de bouwgrond. Zo raadpleegde Dinkelland drie onafhankelijke taxateur/makelaars om zo tot een concensus te komen qua redelijke verkoopprijzen. Grond die te duur is verkoopt immers niet en grond die te goedkoop is levert niet zoveel op als mogelijk. Doel is dan ook om een goede prijs te vinden die aansluit bij de marktbehoefte.

Lichte stijgingen

De gemeente laat de prijzen per vierkante meter stijgen voor alle bouwlocaties. Maar er is wel een verschil van bouwplan tot bouwplan. Zo stijgen de prijzen in het bouwplan Brookhuis in Ootmarsum met 5 euro per vierkante meter. Aan de Commanderiestraat gaan de prijzenn voor vrijstaande woningbouwkavels omhoog met 5 euro per vierkante meter, bij twee-onder-één-kapwoningen echter 15 euro. In Saasveld stijgend e grondprijzen in plan Diezelkamp met 5 euro in de eerste fase en 10 euro in de tweede fase. Wie in Rossum Noord grond koopt moet 10 euro per vierkante meter meer afrekenen. Er zijn ook twee kleine dalingen: in het bouwplan Pierik in Denekamp gaat de prijs met 5 tot 27 euro per vierkante meter omlaag en voor kavels op de De Mors betaalt men 5 euro per vierkante meter minder. Wie in 2018 nog een koopovereenkomst sluit met de gemeente kan nog de oude prijs betalen; vanaf januari zijn de hogere prijzen van kracht.

The Cats in the House

OLDENZAAL - Op zaterdag 1 december on stage bij Partycentrum Rouwhorst the Cats in the House. De Cats Coverband van dit moment en 100% live.

Met nummers als One way wind, Be my day, Let's dance en veel meer, wordt er een grandioze avond van gemaak. De zaal is open vanaf 20.30 uur en de aanvang van het concert is 21.30 uur. Kaarten zijn elke avond vanaf 18.30 uur verkrijgbaar bij Rouwhorst. Er kan ook gebeld of gemaild worden met Rouwhorst om kaarten te reserveren. Er zijn nog enkele sta- en zitplaatsen te reserveren. Let op vol = vol. Tickets zijn nu slechts 12,50 euro. Aan de deur is de entree 15,00 euro. Voor meer informatie zie www.partycentrum-rouwhorst.nl.

Cosmos Sterrenwacht Lattrop

LATTROP - De Cosmos Sterrenwacht in Lattrop organiseert elke zaterdagavond een sterrenkijkavond. De avonden zijn geschikt voor jong en oud.

Tijdens een sterrenkijkavond is een interessante lezing in het Astro Theater, een bezoek aan het planetarium en bij helder weer kijken door de grote telescoop en door de telescopen op ons fraaie dakterras. Ook tijdens bewolkt weer is een kijkavond een bezoek meer dan waard, er valt genoeg te beleven en te doen. De eerste kindersterrenkijkavond is op zaterdagavond 1 december. De sterrenwacht is dan om 19.00 uur geopend. Het programma duurt tot half tien. Voor meer informatie of andere kindersterrenkijkavonden kunt u terecht op: www.cosmossterrenwacht.nl.

Guns of the East

DE LUTTE - Op 1 december speelt Guns of the East in Eetcafé Plexat tijdens de Guns n' Roses Tribute Night.

Guns of the East is een coverband die de nummers van Guns n' Roses speelt. De band heeft Twentse roots met leden uit Oldenzaal en Geesteren. Ze weten een show neer te zetten die genieten is voor zowel de echte fan van Guns n' Roses als voor iedereen die alleen de meest bekende nummers kennen. Even het gevoel krijgen dat u daadwerkelijk bij een concert van Guns n' Roses bent, kan op 1 december bij Eetcafé Plexat aan de Dorpstraat 3 in De Lutte. De toegang tot de Guns n' Roses Tribute Night is gratis en begint om 21.00 uur. Guns of the East zal vanaf ongeveer 22.00 uur beginnen te spelen.

Vrijwilligers steeds vaker onmisbaar in Twente

Shutterstock

TWENTE - Komende week zijn zowel de internationale als nationale vrijwilligersdagen. Op vrijdag 7 december is er veel aandacht voor de onbetaalbare vrijwilligers. Zeker in Twente vervullen zij een zeer belangrijke rol om veel maatschappelijke activiteiten draaiend te houden.

Nederlanders zijn best actief als het aankomt op vrijwilligerswerk. Volgens het CBS was ongeveer de helft van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder afgelopen jaar minimaal één keer actief als vrijwilliger. Dit is al enkele jaren vrij stabiel. Gemiddeld is een vrijwilliger 4,5 uur per week actief. In Twente ligt het vrijwilligerswerk boven het landelijk niveau; bijna 55 procent.

Waar actief?
De meeste vrijwilligers zijn traditioneel te vinden bij sportclubs, culturele verenigingen, zorg, de kerken en jeugdactiviteiten. Vrijwilligers die ergens actief zijn, zijn doorgaans ook vrij trouwe vrijwilligers. Een vrijwilliger is gemiddeld 6,9 jaar actief binnen een organisatie, waarbij de kerken nog steeds de meest trouwe vrijwilligers hebben.

Tevredenheid
Een belangrijke factor in het vrijwilligerswerk is de tevredenheid. Verreweg de meeste vrijwilligers ervaren een groot niveau van tevredenheid, waarbij de verschillen van organisatie tot organisatie opmerkelijk klein zijn. Wel zit er verschil in het niveau van tevredenheid bij de diverse leeftijdsgroepen. Zo zijn 15 tot 19-jarigen het minst tevreden met hun vrijwilligerswerk (rapportcijfer gemiddeld 7,3) terwijl 65-plussers dit vaak het gemiddelde cijfer 7,8 geven.

Grotere druk
Een uitdaging voor de nabije toekomst zal zijn het vasthouden van vrijwilligers maar ook het werven van nieuwe aanwas. Zo deden diverse verenigingen in Twente al verwoede oproepen om meer mensen te vinden. Hoewel senioren een grote tevredenheid ervaren van hun vrijwilligerswerk, komt er ook een tijd dat zij moeten stoppen. Al dan niet gedwongen, zoals bij organisaties met leeftijdslimieten zoals een buurtbus, of gewoon vanwege fysieke gesteldheid. Nu Nederland in rap tempo vergrijst zal het een uitdaging worden om het vrijwilligersbestand op peil te houden. Dit terwijl er ook juist vanuit gemeenten een grotere druk is; veel organisaties kregen minder subsidies en ook gemeenten richten zich meer op kerntaken. Lokaal vrijwilligerswerk zal dan ook steeds belangrijker worden om als gemeenschap iets in stand te houden.

Sinterklaas niet altijd gezellig met laag inkomen

OLDENZAAL - Sinterklaas is een mooi feest waar menig kind lang naar uitkijkt. Maar wanneer je opgroeit in een gezin met een klein inkomen, zijn de feestdagen lang niet altijd zo leuk. Voor veel ouders met een laag inkomen zijn de feestdagen eerder een bron van stress. Want, hoe geef je je kind een leuk feest wanneer je zelf ieder dubbeltje om moet draaien?

De afgelopen jaren groeien meer kinderen op in armoede; ongeveer 1 op de 6 kinderen in Nederland leeft in armoede. Zeker wanneer je een laag inkomen hebt, liggen de prioriteiten terecht eerst bij de huur, zorgkosten en andere vaste lasten. Maar voor kinderen - zeker in de jonge leeftijd - voelt het erg zuur wanneer Sinterklaas aan hen voorbij lijkt te gaan. Hierdoor lopen zij ook het risico op sociale uitsluiting.

Toename
Er zijn gelukkig diverse organisaties op landelijk en lokaal niveau die zich inzetten om kinderen in minima-gezinnen toch leuke feestdagen te geven. Zo heeft het Nationaal Fonds Kinderhulp een wachtlijst: afgelopen jaar ontvingen zij 77.000 aanvragen voor steun op dit vlak. Een stijging van ruim 50 procent in drie jaar tijd. Zij organiseren Actie Pepernoot, waarbij gezinnen tegoedbonnen krijgen van 20 euro per kind om cadeaus te kunnen kopen. Dit jaar is de negentiende editie van de actie. Het vervelende feit is dat er een wachtlijst is voor deze steun - ondanks hun hulp blijven er dus kinderen zonder cadeaus.

Steun nodig
Ook veel andere organisaties hebben inmiddels moeite om in de aanvragen te voldoen. Zo heeft ook de Oldenzaalse organisatie achter de Sinterklaasbox oproepen gedaan om meer donateurs te vinden. Voor volgend jaar zou de organisatie niet in de behoefte kunnen voorzien zonder extra donaties, zo is de vrees. Er zijn nu zo'n 150 Oldenzaalse gezinnen die in december de Sintbox ontvangen. Er is ook een tweede soortgelijke box in Oldenzaal, de verjaardagsbox. Deze bevat onder meer traktaties en een klein geschenk. Jaarlijks ontvangen ruim 300 kinderen in Oldenzaal zo'n box, met ook hier een toename van het aantal aanvragen.

Rondwandeling Tecklenburg

TECKLENBURG - Zondag 9 december is er een sportieve natuurwandeling door Tecklenburg die wordt afgesloten op een gezellige kerstmarkt.

Ga op zondag 9 december mee met wandelgids Hans van der Heijden uit Oldenzaal. Hij heeft voor deze dag een fraaie wandeling uitgezet rondom het Duitse bergstadje Tecklenburg in het Teutoburgerwoud. De Canyon Blick wandeling van goed 17 kilometer begint bij het Kurpark van Tecklenburg en duurt circa 4 uur, inclusief enkele stops onderweg.

Geoefende wandelaars
De tocht gaat grotendeels over onverharde paden in een heuvelachtig landschap. De wandeling is geschikt voor geoefende wandelaars. Goede wandelschoenen en -kleding is een vereiste. Neem ook eten en drinken voor onderweg mee.

Kerstmarkt
Aan het einde van de middag komen we weer terug in Tecklenburg waar je de gezellige kerstmarkt kunt bezoeken. En mocht je meer dan één Glühwein gaan drinken, vergeet dan niet een BOB mee te nemen. Vervoer op eigen gelegenheid.

Informatie
U kunt gratis parkeren bij het Waldfreibad of Tennisclub Blau Weiß, Handal 55, Tecklenburg. Vertrek is om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Waldfreibad. Om mee te doen met de wandeling moet u zich vooraf aanmelden. Aanmelden doet u door een mail te sturen naar: teutowalk@gmail.com. Kosten voor de wandeling: vrije gift voor de gids. Dus meld je gauw aan en wandel mee!

Snelle realisatie nieuwe woningen in Ootmarsum

OOTMARSUM - De gemeente Dinkelland sluit komende week de kaveluitgifte af voor de bouw van acht nieuwe woningen in Ootmarsum.

Het gaat om een bouwblok aan de Commanderiestraat; het veel besproken plan dat nu eindelijk vorm krijgt. Op een braakliggend stuk grond dat grenst aan de begraafplaats komen dan twee vrijstaande woningen en zes twee-onder-één-kapwoningen. De kaveluitgifte is inmiddels gestart en belangstellenden hebben nog tot en met 4 december de tijd om een voorkeur voor een kavel aan te geven bij de gemeente. De officiële toewijzing van de kavels staat dan gepland voor 6 december.

Volgende stappen
Het bestemmingsplan voor dit bouwplan is inmiddels onherroepelijk. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat de grond in het voorjaar bouwrijp wordt. Omdat wonen een belangrijk onderwerp is voor de inwoners, heeft wethouder Ben Blokhuis een rondje gemaakt langs de kernen en gesproken met de kernraden. De laatste gesprekken werden afgelopen week gehouden. 'Ik ben blij dat we in Ootmarsum weer een aantal woningen kunnen bijbouwen. Daarmee voorzien we in de behoefte van onze inwoners."

Inschrijven
Bent u geïnteresseerd in een kavel in dit plan en bent u nog niet ingeschreven als bouwgrondzoekende? Neem dan contact op met de gemeente Dinkelland. Kijk voor alle beschikbare kavels en de diverse bouwplannen op kavelsindinkelland.nl.

Midwinterhoorn Wandeltocht

OLDENZAAL - De Midwinterhoorn Wandeltocht is een wandeling langs mooie plekjes in Oldenzaal.

De wandeling is 7 of 10 km lang en tijdens de wandeling kan er worden kennisgemaakt met het geluid van de Midwinterhoorn, die traditioneel tijdens de Advent te horen is. Tijdens de wandeling kunt u luisteren naar het geluid, maar wordt ook het verhaal van de midwinterhoorn verteld. Er kan gestart worden op 2 december tussen 10.30 uur en 14.00 uur bij de fietstunnel bij Station Oldenzaal. In de fietstunnel worden boekjes verkocht met de route. Deelnemen kost € 3,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen.

Slagwerkavond

OOTMARSUM - De Slagwerkavond in Het Damast is er eentje waarbij er diverse slagwerkgroepen laten horen wat ze in huis hebben.

De Slagwerkavond van 1 december wordt mogelijk gemaakt door de deelname van de Haaksbergse Harmonie, Chr. Muziekvereniging Crescendo, Muziekcorps der voormalige Schutterij uit Enschede en Harmonie Caecilia. Speciale gast op deze avond is drumclub Rin Tin Tin uit Losser. Het programma op 1 december begint om 19.45 uur in Het Damast aan de Laagsestraat 4. De toegang is gratis.

Kleintje Kerstmarkt

DE LUTTE - Op zaterdag 8 december is er weer een Kleintje Kerstmarkt in de Dorpstraat in De Lutte.

Het is weer een Kleintje Kerstmarkt zoals het eerder ook was met tal van lokale ondernemers die de marktkramen bemannen. Er kan van Glühwein, koffie, snacks en soep worden genoten en ook aan de huisdieren is gedacht. Ook de Raad van Elf van de Bosdûvelkes is aanwezig voor de verkoop van kerstbomen. Kom ook naar deze gezellige kerstmarkt op 8 december tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

What will people say

OLDENZAAL - Filmhuis Oldenzaal vertoont op 4 december 'What will people say'.

De film gaat over Nisha die zich net als haar Noorse leeftijdsgenoten gedraagt, maar dat stiekem moet doen vanwege haar Pakistaanse achtergrond. De film is op 4 december om 20.00 uur te zien. Toegangstickets zijn verkrijgbaar vanaf € 6,- per stuk.

Bomvol Novemberfest Concordia Overdinkel

OVERDINKEL - Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse thema-concert van muziekvereniging Concordia uit Overdinkel, met dit jaar als thema Novemberfest.

In een bomvol ''muziekhoes'' dat speciaal voor deze avond was omgetoverd tot een ware Bayerische feestzaal kon het massaal toegestroomde publiek genieten van allerlei nummers uit de streek Tirol.

Volop gezelligheid
De avond werd geopend door Voorzitter Jorgos Thravalos, hij kondigde het A-orkest aan dat onder leiding van de drumband naar binnen werd gespeeld. Het programma kon beginnen, bekende nummers uit tirol werden gespeeld en ondersteund door verschillende acts van de drumband. Onder andere kwam Anton aus Tirol ten tonele maar ook werd de ''bierkratten'' wals gespeeld. Uiteraard was er ook een Oberkrainer groep gevormd die tijdens de pauze van het orkest voor de muzikale klanken zorgde. als klap op de vuurpijl waren er 2 alpenhoorns aanwezig waarop een spetterende solo werd gespeeld door Robert Bos en Jaqueline Velders.

Muzikaal hoogtepunt
Het muzikale programma onder leiding van Andre van Huizen viel in goede smaak bij het publiek. Er werd mee geklapt, gezongen en zelf gedanst. Tijdens het ein prosit werd er met halve liters geproost met het publiek, kortom het was een gezellige en geslaagde avond voor zowel de muzikanten als het publiek. Na het muzikale gedeelte ging het feest nog even door in 't ''Muziekhoes'' er werd nagepraat en genoten van een prachtige avond.

Hartverwarmend concert 'Moeder Aarde' door Da Capo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAASVELD - Zondag 18 november hield Da Capo uit Saasveld in de plaatselijke kerk een thema-concert met de titel Moeder Aarde. Even na de intocht van Sint Nicolaas stroomde het plein vol met bezoekers voor dit concert. Het publiek kwam in een prachtig verlichte en aangeklede kerk. Er hing een enorm scherm van 3,5 bij 5 meter zodat iedereen de beelden die bij de liederen waren uitgezocht goed kon zien.

Na de opkomst van het koor, verrassend gekleed in aarde-tinten, vertelde Irene Mekenkamp over de aanleiding van dit concert en hoeveel energie het koor in deze opvoering had gestoken. Na het instrumentale Morgenstimmung met op dwarsfluit Liesbeth Zeeman begeleid door Josefien Havinga, de vaste pianiste van het koor, begon het koor o.l.v. Resy Weernink-ten Have, met het bekende Morning has broken, in een verrassend arrangement.
Spectaculair
Tussen de nummers door was het steeds muisstil in de stampvolle kerk. Elk lied was voorzien van zowel foto's als bewegende beelden. Heel bijzonder was het om te zien hoe ook beelden van de omgeving van Saasveld naadloos pasten bij dit thema. De muziek en de beelden versterkten elkaar steeds. De indringende beelden bij Earth Song van Michael Jackson en de beelden van overstromingen bij het Requiem-Mother Mary zorgden ervoor dat menigeen moest slikken of zelfs tot tranen toe geroerd was. Bekende nummers die het koor zong waren Fix You van Coldplay, Dust in the Wind en True Colors.

Complimenten
Het concert eindigde hoopvol met Conquest of Paradise en Look at the World. Na afloop was er voor iedereen een warm drankje met iets lekkers erbij. Vele bezoekers hebben na het concert het koor gecomplimenteerd met deze geweldige uitvoering.

Paasgebruiken in Denekamp krijgen erkenning

DENEKAMP - De paasgebruiken in Denekamp zijn officieel. Vandaag kreeg de stichting Heemkunde Denekamp van cultuurwethouder Ilse Duursma het officiële certificaat overhandigd dat hoort bij plaatsing op de lijst.

De stichting heeft de paasgebruiken in december 2017 voorgedragen. "Denekamp kent bij de viering van Pasen een aantal aloude gebruiken, die nog altijd springlevend zijn. Elk jaar doen veel inwoners, jong en oud, mee met het eieren rapen, het hout halen, het Paasstaakslepen en het Paasvuur. Het is een traditie die diepgeworteld is in ons dorp en onze gemeenschap samenbrengt en verbindt. Daarom vind ik het van groot belang dat we de paasgebruiken blijven koesteren en veilig stellen voor de volgende generaties. Een plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed draagt daar zeker aan bij!", aldus wethouder Ilse Duursma.

Judas & Iskariot
Bijzonder is dat er geen overkoepelend organiserend comité of bestuur is. Er zijn wel verschillende Denekampse families die met de traditie verweven zijn, al dan niet met een jaarlijks terugkerende symbolische taak of opdracht. De gebruiken worden begeleidt door twee jonge 'veurgangers', Judas en Iskariot. Zij worden jaarlijks gekozen, waarbij de Judas altijd de Iskarot van het jaar ervoor is.

Eier gadder'n
Het eieren rapen (eier gadder'n) vindt op Palmzondag plaats. Onder aanvoering van Judas en Iskariot verzamelen kinderen zich bij de Sint-Nicolaaskerk voor een rondgang door het dorp. Als zingend gaan zij bij de mensen in het dorp langs met het verzoek: Eier, eier, geld is ôk goat!'

Hoalt haaln
Op de zaterdag voor Pasen verzamelen mannen en jongens uit het dorp zich bij de Sint-Nicolaaskerk voor het hout halen (hoalt haaln). Samen met Judas en Iskariot verzamelen zij met trekkers en platte wagens het paashout voor de paasbult.

Poasstoaksleppen
Op eerste Paasdag verzamelen inwoners zich bij de Sint-Nicolaaskerk om samen met Judas en Iskariot zingend naar Landgoed 't Singraven te gaan. Hier vraagt Judas de kasteelheer om een paasstaak. Er wordt een boom aangewezen waar Judas inklimt om het touw vast te knopen. Daarna hakt men de boom om en sleept de menigte de paasstaak naar het dorp.

Paasvuur
Om klokslag 20.00 uur wordt het paasvuur en de ton in de paasstaak aangestoken. Zingend loopt een grote groep Denekampse mannen door de menigte rond het paasvuur. Zodra de ton in de paasstaak uit elkaar valt, wordt de paasstaak neergehaald.

While My Guitar Gently Weeps

OLDENZAAL - Met 'While My Guitar Gently Weeps' eren zes Nederlandse muzikanten George Harrison.

Eric van Dijsseldonk, Theo Sieben, Vincent van Warmerdam, Rob Geboers, Thijs Vermeulen en J.J. Goosens zijn de muzikanten die 'While My Guitar Gently Weeps' naar Cobblestone Club brengen. Geaorge Harrison was degene die The Beatles mooie nummers als 'Something' en 'Here Comes The Sun' heeft gegeven. Deze mooie nummers en vele anderen zijn op zondag 2 december vanaf 16.00 uur te horen in Cobblestone Club aan de Marktstraat 15. Toegangskaarten kosten € 15,- per stuk en zijn te koop bij Tourist Info Oldenzaal, Kiosk Ome Toon en Café de Engel.

Winterrondleiding Huis Singraven

DENEKAMP - Tot en met 31 maart is er elke zaterdag om 14.00 uur een winterrondleiding bij Huis Singraven.

De rondleiding is onder leiding van een ervaren gids. Deze zal u de waardevolle kunst-, antiek en meubelcollectie van Huis Singraven laten zien. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. De toegangsprijs bedraagt € 8,- en kaarten zijn te koop bij Landgoedwinkel aan de Dinkel tegenover restaurant de Watermolen.

Hemel op Stelten

VASSE - Toneelvereniging Vasse staat 1 december en 2 december op de planken met 'Hemel op Stelten'.

'Hemel op Stelten' is een klucht die in Vassers plat wordt gespeeld. Het stuk speelt in het voorportaal van de hemel waar drie heren aardse gewoontes willen invoeren. De voorstelling bij Tante Sien aan de Denekamperweg 210 begint op zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij familie Borggreve via 0541-680582.

Privacy

OLDENZAAL - 'Privacy' is de voorstelling van Jochem Nooyen waarin hij uitlegt wat privacy voor de mens betekent.

Jochem Nooyen is mind-illusionist en hij achterhaalt of het publiek iets te verbergen heeft. Hoe privé zijn de gedachten van iemand? De voorstelling is 7 december om 20.15 uur bij Stadstheater De Bond. Kaarten vanaf € 17,50 zijn te bestellen via www.stadstheaterdebond.nl.

Sjouwtocht Geesteren

GEESTEREN - Op vrijdag 14 december vindt de traditionele Sjouwtocht in Geesteren plaats.

De Sjouwtocht is een initiatief van de Midwinterhoornblazers Geesteren, erve Kampboer en de AVG. De Sjouwtocht is een tocht waarbij fakkels de deelnemers de weg wijzen. Midwinterhoornblazers uit Tubbergen, Geesteren en uit het Duitse Uelsen en Wilsum zullen de oude roep op 9 verschillende plaatsen langs de route laten horen. Tevens zullen de Jachthootnblazers, koor Cantare en de zanggroep For You Vocal Group hun medewerking verlenen. Ook dit jaar is er weer de levende Kerststal, van de KPJ, waarbij de levende have niet zal ontbreken. De boerderijen langs de route zullen speciaal verlicht worden. Voor de kinderen die het mooist verlicht verkleed zijn, zijn er mooie prijzen te winnen ter waarde van 40, 25 en 15 euro. Deelnemers ontvangen een kortingskaart die recht geeft op diverse kortingen bij de proeverij rondom erve Kampboer. Inschrijven bij erve Kampboer tussen 17.30 uur en 19.30 uur. Kosten 2,50 euro.

Topzorg voor uw huisdier bij Dierenkliniek Hengelo

HENGELO - Goede zorg voor uw huisdier is van onschatbare waarde. Uw geliefde hond, kat of ander huisdier heeft net als u af en toe zorg nodig. Bij de Dierenkliniek Hengelo is hij of zij in goede handen.

De Dierenkliniek Hengelo werkt zowel met open spreekuren als op afspraak. De medewerkers laten een bezoek graag zo soepel mogelijk verlopen; zowel voor het dier als de eigenaar. Goed advies en een duidelijke uitleg over de opties voor behandeling staan hierbij centraal. Persoonlijke aandacht voor u en uw huisdier, complete zorg op het gebied van gezondheid, voeding en gedrag en transparante prijzen zijn dan ook vaste beloftes van de Dierenkliniek Hengelo.

Behandelingen
De Dierenkliniek Hengelo beschikt over een uitgebreid team van artsen en assistenten. Met een jarenlange ervaring mag u rekenen op hoogstaande zorg, of u nu komt voor een gebitscontrole, vaccinatie of operatie.

Goed advies
Jacqueline Mekkelholt is sinds 1999 werkzaam als assistent bij de Dierenkliniek Hengelo. Zij verzorgt onder meer het puppy-consultatiebureau. Iedere pup is welkom; klant of niet. "We geven dan advies, kijken alles na en kopen de hondjes om met een koekje.", zo grapt Mekkelholt. Het doel: hen een positieve ervaring geven zonder verdere angst voor de dierenarts. Deze zorg gaat een leven lang door; zo beschikt de kliniek sinds kort ook over een speciale euthanasie-kamer. Het dier en eigenaar kunnen dan waardig afscheid nemen van elkaar in een huiselijke sfeer. Hiermee is de Dierenkliniek Hengelo uniek in de regio. Ook het adviseren van mensen die met vragen zitten is een belangrijk aspect van haar werk; er is toch nog vaak een stukje drempelvrees of mensen al dan niet naar de dierenarts moeten.

Veelzijdig inzetbaar
Melissa Tilma en Hananja Verbaan werken ook bij de kliniek. Zij zitten in hun tweede en derde leerjaar van de opleiding paraveterinair dierenartsassistent. Hananja is veelzijdig inzetbaar als assistent, waarbij het klantcontact en assisteren bij operaties erg leuk is. Melissa Tilma wil na haar opleiding wellicht aan de slag bij een gemengde praktijk waar naast huisdieren ook bijvoorbeeld vee onder behandeling staat. Een eerdere stage bij een veehouder maakte haar enthousiast om ook met andere dieren te werken. Ze geniet nu volop van de gezellige, professionele werkomgeving bij de Dierenkliniek Hengelo.

Maak kennis
Kom langs voor goed advies en zorg voor ieder huisdier. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen voor een kennismaking, vragen of advies. De Dierenkliniek Hengelo is gevestigd aan de Transformatorhof 10 in Hengelo. Bel voor een afspraak met: 074-242 26 87 of kijk op: www.dierenkliniekhengelo.nl

Eerbetoon blijft bestaan

OLDENZAAL - Voordat het station van Oldenzaal werd verbouwd en ook de stationshal en restaurant werden gerestaureerd, werd de plaquette van stationsarbeider Jan J. Zorn verwijderd. Nu de werkzaamheden zijn afgerond en het station een ontmoetingsplek voor velen is geworden, is de plaquette niet verdwenen. Nee, al die tijd was ze veilig opgeborgen bij oud NS medewerkster Annie Bult-Wigger, die vele jaren als lokettiste werkzaam was op het Oldenzaalse station.

Ze is en blijft nog steeds actief betrokken bij het stationsgebeuren en is als vrijwilligster bij de Stichting Werkwijzer aanwezig in de kiosk van ons Oldenzaalse station. Mede dankzij haar heeft de plaquette die ze even veilig had opgeborgen na de verbouwing weer een zichtbare plaats gekregen in de stations hal. Daarmee bracht en brengt ze op haar wijze eerbetoon aan oud collega en spoorman Jan J. Zorn.

De voorbereiding en de uitvoering bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 04 mei vindt jaarlijks plaats in de hal van het station om 12.00 uur. Omdat de organisator en coördinator van deze herdenking op leeftijd is gekomen, tijd om op zoek te gaan naar opvolging. En die zijn gevonden. Patrick Roord en Rene Temmink, beide werkzaam bij de NS, en Wim Hulleman, zijn vader was werkzaam bij de NS, zullen samen met Jeroen Zier, de manager van de stationsrestauratie, en zijn medewerkers zorg dragen dat het jaarlijkse eerbetoon aan Jan J. Zorn blijft voort bestaan. Op dat wij niet vergeten.

Foto en tekst: Martin Meijerink.

L-R: Mw Bos-Ubbing Bert Stassen Wim Hulleman Rene Temmink Jeroen Zier

Sleutel voor nieuwe bewoners

LOSSER - Fase 3 van het project Lelie- en Irisstraat is klaar. In deze fase bouwde Plegt-Vos in opdracht van Domijn vijf doelgroeponafhankelijke woningen aan de Irisstraat. De corporatie overhandigde op woensdag 21 november de sleutel aan de nieuwe bewoners.

De 'nieuwe' bewoners zijn niet helemaal nieuw. Het afgelopen jaar woonden drie van hen in dezelfde straat in een zogenaamde 'wisselwoning' en twee woonden in hun eigen woning. Op maandag 12 november konden de bewoners hun nieuwe woning al bekijken. Een van de enthousiaste reacties was: 'Perfect, een woning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Dan hoef ik de trap niet meer op!'. Op woensdag 21 november ontvangen de bewoners de sleutels van hun nieuwe huurwoning.

Totale nieuwbouw
De totale nieuwbouw aan de Lelie- en Irisstraat bestaat uit 40 sociale huurwoningen: 32 eengezinswoningen en 8 doelgroeponafhankelijke woningen. Deze acht woningen hebben een badkamer en slaapkamer op de begane grond en zijn geschikt voor jong en oud. Daarnaast zijn er 27 kavels verkocht waarop koopwoningen worden gebouwd.

Fase 4
Dit jaar is een deel van fase 4 van de Lelie- en Irisstraat al gesloopt. In januari 2019 wordt gestart met de voorbereidingen voor de sloop van fase 4 door Kruse Groep. Domijn verkocht de bouwkavels aan Plegt-Vos Vastgoed Ontwikkeling en Aannemersbedrijf Kuipers die de 27 woningen in de koopsector realiseren.

25 jaar onderhoud
Wat dit hele project bijzonder maakt, is dat de aannemer Plegt-Vos niet alleen de woningen bouwt. Plegt-Vos verzorgt ook het onderhoud voor de komende 25 jaar. Bij de sleuteloverdracht op 21 november was Plegt-Vos ook aanwezig.

The shape of water

DENEKAMP - Woensdag 12 december vanaf 20.00 uur speelt de film The shape of water in het Kulturhus Denekamp. Kaarten kosten € 7,50 (incl. koffie/thee).

De Verenigde Staten, 1962. Het is de tijd van de Koude Oorlog. In het verborgen en zwaarbeveiligde overheidslaboratorium waar Elisa werkzaam is, brengt ze haar leven in isolatie door. Elisa's leven verandert als zij en haar collega Zelda een geheim experiment ontdekken; een bijzonder wezen dat in het laboratorium wordt vastgehouden.

Guillermo del Toro
Wie zich 'Pan's Labyrinth' (2006) van Guillermo del Toro herinnert weet dat hij als geen ander sprookjesachtige films voor volwassenen kan maken. 'The Shape of Water' is daar opnieuw een bewijs van. Er ontvouwt zich een ontroerend 'Beauty and the Beast'-achtig liefdesverhaal vol visuele pracht tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. In Del Toro's films zijn grote thema's als goed en kwaad, schuld en onschuld, het historische en het eeuwige, schoonheid en afzichtelijkheid altijd zodanig met elkaar verweven dat het duistere het lichte nooit volledig verslaat. Of, zoals Del Toro zelf zegt: "Ik houd ervan om bevrijdende films te maken, met als boodschap dat het oke is om te zijn wie je bent, en het blijkt dat dat vandaag de dag belangrijk is om te onderstrepen."

Bingo

SAASVELD - Op 7 december is het tijd voor een gezellig spelletje bingo bij BIJBruins.

Iedereen die graag eens met vrienden of familie een avondje wil bingoën is op 7 december te vinden bij BIJBruins aan de Gravenallee 2 in Saasveld. Naast de gezelligheid is er ook een kans om met één van de negen spetterende prijzen huiswaarts te keren. De bingo begint om 21.00 uur.

Workshop Kerstballen Stippen

ROSSUM - Tijdens de workshop Kerstballen Stippen maakt u een set van vier unieke kerstballen.

Allereerst wordt er een keuze gemaakt uit verschillende gekleurde kerstballen. Deze mogen vervolgens met diverse kleuren porseleinverf gestipt worden. U wordt begeleid bij de uitvoering en er zijn voorbeelden ter inspiratie. De workshop is op donderdag 6 december om 19.30 uur bij Studio LiVE aan de Korhuislaan 16 in Rossum. Deelname kost € 24,95. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen via info@studio-live.nl of 06-83517641.

Samen naar kerst

OLDENZAAL - Op 9 december kan er twee maal genoten worden van het concert 'Samen naar kerst'.

Muziektheater Encore organiseert samen met het Oldenzaals Mannenkoor op 9 december om 15.00 uur en 19.00 uur het kerstconcert 'Samen naar kerst'. De concerten worden gehouden in Cultureel Centrum De Hof aan de Hofmeijerstraat. De entree bedraagt € 10,- en kaarten zijn verkrijgbaar bij Tourist Info Oldenzaal of via info@muziektheater-encore.nl

Kerstmarkt Fleringen

FLERINGEN - Jong Nederland Fleringen houdt op zaterdag 8 december een kerstmarkt.

De kerstmarkt wordt gehouden bij Jong Nederland Fleringen aan de Oldenzaalseweg 86 en is overdekt en verwarmd. Er zijn op de markt tal van decoratieve creaties te koop, zoals vogelvoeder creaties en kerstbakken. Ook voor het kopen van een kerstboom kunt u bij de kerstmarkt terecht. Verder is er voor de inwendige mens Glühwein en andere lekkernijen. Komt u ook op 8 december tussen 16.00 uur en 23.00 uur?

Slagerij Mark Wagelaar ook in Enschede

ENSCHEDE - De zaak vol smaak, of ook wel Slagerij Mark Wagelaar, is sinds 12 september een winkel rijker. De slager met aandacht voor wat lekker is, opende recent een winkel aan de Zweringweg 214 in Stadsveld in Enschede. Ook in hier kan men dus nu terecht voor de ambachtelijke specialiteiten en service met een glimlach.

Veel mensen weten Slagerij Mark Wagelaar te vinden als het op lekker en ambachtelijk bereide vleesspecialiteiten aankomt. Of men nu komt voor een lekker stukje vlees voor bij het avondeten of voor een barbecue- of gourmetpakket, bij de slagerij in Boekelo vindt u wat u zoekt. En ook in Enschede kunt u sinds kort terecht bij de slager, op 12 september werd er namelijk een nieuwe vestiging aan de Zweringweg 214 geopend.

Kwaliteit
De slagerij staat voor kwaliteit en de producten worden dan ook vers en ambachtelijk voor u bereid. Zo worden de kant-en-klare maaltijden elke dag vers bereid en hanteert men hoge standaarden als het op de kwaliteit van het vlees aankomt. Zo is men Porc D'Or sterdealer slager. Dit keurmerk garandeert malser varkensvlees van uitmuntende kwaliteit. Tevens heeft men zicht op de herkomst van dit vlees, dit komt namelijk uitsluitend van varkenshouders waarbij het dierenwelzijn erg hoog in het vaandel staat. Zo kunt u zorgeloos genieten.

Divers assortiment
Naast van hoge kwaliteit is het assortiment ook zeer divers. U kunt in de winkel natuurlijk terecht voor uw vlees en vleeswaren, maar ook voor dagverse maaltijden, vleesschotels voor gourmet en barbecue, saladeschotels, warme en koude buffetten en ook voor borrelhapjes bent u er aan het juiste adres. Ook kunnen alle producten online worden besteld. Deze kunnen bij u thuis worden bezorgd of u kunt ze afhalen in de winkel. Ideaal wanneer u een feest geeft en u geen tijd heeft om zelf in de keuken te staan!

Proef het verschil!
Zelf eens het uitgebreide assortiment en de service van Slagerij Mark Wagelaar ervaren? Kom eens langs in Boekelo aan de Beckumerstraat 32A of natuurlijk in de nieuwe winkel aan de Zweringweg 214 in Enschede.

Column: Oldenzaal gaat bruisen

Een spreekstalmeester uit Salland had men ingehuurd (welkom Laurens) om de aftrap te doen voor het proces dat moet leiden tot een levendiger binnenstad. Ik persoonlijk was niet zo onder de indruk van de vier thema's die werden gepresenteerd. Creatief ondernemerschap, bereikbaarheid en parkeren, groen en duurzaam en evenementen en cultuur.

Geboren in Oldenzaal en tot mijn twintigste woonachtig, na onderbreking in 2007 teruggekeerd in het stadje van plezier. Deze week uit eigen vrije wil gehoor gegeven aan de oproep om mede van het hart van de stad een bruisende plek te maken. Bij bruisen denk ik aan het schuim dat tot in de late uurtjes getapt en gedronken kan worden in onze stadsbrouwerij. Of toch niet!Ik heb inmiddels ervaren en beleefd dat een bruisende binnenstad, bruisend wordt gemaakt door organisatoren, verenigingen en ondernemers die evenementen organiseren. De gemeente faciliteert en geeft in uitzonderlijke gevallen subsidie. Ik weet een bruisende stad is noodzakelijk. Noodzakelijk om het mooie winkelhart in stand te houden, maar dat niet alleen. Winkelen wordt wel steeds meer gecombineerd met bezoeken aan de evenementen die in de stad worden georganiseerd of gecombineerd met culturele evenementen en horecabezoek.

Maar luisterend naar de inleiders over de vier thema's die het mede bruisend moeten gaan maken, ontdekte ik het gemis aan het bruisende schuim op de kraag. Oldenzaal de plaats waar men graag naartoe komt. Startplaats het station dat met zijn stationsrestauratie waar de dagtoerist geïnformeerd zou kunnen worden alvorens men de verkeerde route kiest die niet naar de binnenstad leidt. Oldenzaal waar altijd wel wat te doen is. Toeristen bezoeken op maandag en of zaterdag de markt. De wandelaars die hun route kiezen over de Boerskotten of de Koppelboer. Maar niet of onvoldoende worden geïnformeerd richting het Hulsbeek. De nieuwe wandel route over de oude tramlijn van en naar Denekamp, ook die brengt de toeristen niet in hartje stad. Ondanks dat daar een schat aan cultuurbeleving aanwezig is, Palthehuis, de Plechelmus en zijn toren en museum Pelgrim. Evenementen en cultuur dat maakt mijn stad tot de ontmoetingsplek. Op de markt waar de horeca bruist, waar het graag vertoeven is bij de horeca in mijn stad. Zoals ik vorige week een groep mensen ontmoette die een bezoek hadden gebracht aan het Palthehuis en een lunch gebruikten alvorens terug te keren naar Enschede.

Oldenzaal, waar plek is voor eenieder, zeker nu de doelstelling er is dat een dementie vriendelijk Oldenzaal voorstaat. Kijk niet alleen naar de binnenstad, maar ook naar de verbintenis met de regio en niet te vergeten onze buren in Bentheim, zeker nu er om het uur een trein gaat vv.

Kaartje Knip november 2018

Midwinterhoornblazen

OLDENZAAL - Het bestuur van de Mirrewinterhoornbloazers Ol'nzel slaagt er jaarlijks opnieuw in om oud en jong in Twente te interesseren voor het al eeuwen oude midwinterhoorn blazen.

De afgelopen maanden zijn 12 jongeren uit Oldenzaal en omgeving bezig geweest om de eerste vaardigheden op te doen en kennis te maken met het Midwinterhoorn bloazen, en wel op een heel bijzondere wijze. In het leslokaal van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat in Oldenzaal kwamen de afgelopen maanden dertien jeugdigen bijeen. Jongeren die zich interesseren in het al eeuwenoude midwinterhoorn bloazen deden de eerste vaardigheden van het bloazen op. Twaalf jongens en meisjes hebben de eerste stappen gezet en hebben deel genomen aan de kennismakings- en vaardigheidscursus voor het Mirrewinterhoornbloazen. Afgelopen woensdag was het dan zo ver en werden de Boescooltuur certificaten Mirrewinterhoornbloazen Oldenzaal uitgereikt.

Lege melkpak de motor!
Een leeg melk pak van de Melkunie (wie weet de toekomstige sponsor) en een stuk plastic slang zijn onderdelen waarmee de vaardigheden van het bloazen worden aangeleerd. Deze kennismaking, het opdoen van de eerste vaardigheden en het bekend raken met deze eeuwenoude traditie, moet het startpunt vormen voor het toekomstige jeugdige midwinterhoornbloazen, het blazen op de traditionele Mirrewinterhoorn.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het begin is gemaakt, deelnemers op naar vaardigheid diploma volgend jaar.

Foto en tekst:
Martin Meijerink.

Workshop Abstract Schilderen

OLDENZAAL - Bij Kunstbrug kan er op 2 december worden deelgenomen aan een workshop Abstract Schilderen.

Kunstbrug is een galerie met hedendaagse kunst waar ook regelmatig kan worden deelgenomen aan een workshop. Zo kan er op 2 december tussen 13.00 uur en 15.00 uur worden meegedaan met de workshop Abstract Schilderen die door Paul Schmidt wordt gegeven. De kosten van de workshop zijn € 29,- en dat is inclusief alle materialen en koffie. Natuurlijk mag het gemaakte werk na afloop mee naar huis genomen worden. Voor meer informatie gaat u naar www.facebook.com/events/302033657312100.

Wereldlichtjes- dag

DENEKAMP - Tijdens Wereldlichtjesdag op 9 december wordt er ook stilgestaan bij overleden kinderen.

De herdenking vindt plaats in de museumtuin van Natura Docet Wonderryck Twente aan de Oldenzaalsestraat 39 in Denekamp. Om 18.45 begint de herdenking en kaarsen worden om 19.00 uur ontstoken. De entree is vrij en na afloop is er nog een informeel samenzijn in het restaurant van het museum.

Foeksia

OLDENZAAL - In Stadstheater De Bond is de voorstelling over heksje Foeksia te zien op 8 en 9 december.

Foeksia de musical is weer een voorstelling van Joliens Theaterhuis. Het is een heerlijke familievoorstelling over miniheks Foeksia die spannende avonturen beleeft op de Heksenschool. Het belooft weer een swingende voorstelling te worden met prachtige dans. Er zijn drie voorstellingen: 8 december om 15.00 uur en 20.00 uur en 9 december om 15.00 uur. Kaarten vanaf € 8,50 zijn te bestellen via www.stadstheaterdebond.nl.

Badkamerkoor

OOTMARSUM - Iedereen mag en kan meezingen met het Badkamerkoor op 10 december.

Er zijn geen vereisten voor wie wil meezingen met het Badkamerkoor Ootmarsum. Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk, goed kunnen zingen ook niet en ook lid worden hoeft niet. Er wordt muziek van André Hazes tot The Rolling Stones gezongen. Loop binnen bij Het Damast Ootmarsum aan de Laagsestraat 4 en doe ook mee tussen 19.30 uur en 21.30 uur.

Reutum in het licht

REUTUM - Op zaterdag 8 december vind de opening plaats van Reutum in het licht. Een happening waarbij het hele dorp Reutum druk in de weer is om alle buurten en straten zo sfeervol mogelijk te verlichten voor der Kerst.

Om 18.00 vind na een heilige mis die in het teken staat van het licht de spectaculaire opening plaats. Daarna een kan een route gevolgd worden die staat aangegeven met pijlen. De start is bij de kerk. Het is beslist de moeite waard om de route te volgen, dit kan tot en met 2e Kerstdag.

Kerstfair
Een week later staat de Kerstfair op het programma. Deze vind plaats op het erf van de familie Groothuis Landschapsonderhoud aan de Kerkstraat. Dit vind plaats op zaterdag 15 december van 16.00 uur tot 20.00 uur. De hele fair zal sfeervol verlicht zijn. Er zullen vele kraampjes, koren en activiteiten voor de kinderen zijn. Kortom alles wat bij Kerst hoort is aanwezig. Kom gerust langs om alvast de sfeer van Kerst te proeven.

CDA wil wildgroei zonneparken tegengaan

OVERIJSSEL - De Statenfractie van het CDA in Overijssel heeft vragen gesteld over de wildgroei aan zonneparken in de provincie Overijssel.

Op 25 november berichtte De Stentor over meer dan 50 concrete plannen voor grote zonneparken in de buitengebieden van Overijssel. Woordvoerder Bouwien Rutten vindt deze ontwikkeling niet gewenst: "Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel nog meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen.

Zonneladder
Wat het CDA betreft wordt de zonneladder, een beleidsinstrument dat aangeeft op welke plekken zonne-energie gerealiseerd kan worden, opgenomen in de Regionale Energie Strategieeën die nu samen met gemeenten opgesteld worden. "Dat geeft duidelijkheid aan alle partijen en zorgt ervoor dat kostbare landbouwgronden beschikbaar blijven voor landbouw en het Overijssels landschap niet verrommelt", aldus Rutten.

Asbest eraf
In het verleden had de provincie een succesvolle regeling die de combinatie van het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen erg aantrekkelijk maakte. Deze regeling is inmiddels gestopt. Bouwien Rutten heeft ook gevraagd of de provincie bereid is de regeling nieuw leven in te blazen: "Door regelingen als deze wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken aantrekkelijk en worden tegelijk vele vierkante meters asbest gesaneerd. Een win win situatie voor de inwoners en het prachtige Overijsselse landschap".

Wie bloast an!

Het geluid van de Midwinterhoorn draagt ver, wie het eenmaal gehoord heeft en daarnaast bekend is met het Zonnewendefeest, vergeet het geluid nooit meer. Het traditionele midwinterhoornblazen is al eeuwen oud.

Discussie over zwarte Piet wel of niet, leggen de Midwinterhoornblazers in Twente naast zich neer. Niet voor niets is het traditionele midwinterhoornblazen geplaatst op de lijst van het nationaal immaterieel erfgoed van de Unesco. Nog meer motivatie voor de midwinterhoornblazers om deze eeuwenoude traditie in stand te houden en voort te zetten.

De Jeugd
Werden deze week aan maar liefst 12 jeugdige, toekomstige midwinterhoornblazers het kennismakingscertificaat uitgereikt. Ook onder ouderen, mannen en vrouwen, is een groeiende belangstelling voor het midwinterhoorn blazen, maar ook voor het zelf maken van de midwinterhoorn.

't Schöpke
't Schöpke, clublokaal en werkplaats van de Oldenzaalse bloazers, is gevestigd aan de Marconistraat te Oldenzaal. 't Schöpke is niet alleen een plaats voor het gezellig samenzijn van de Oldenzaalse midwinterhoornblazers, maar ook een werkplaats waar de traditionele midwinterhoorns zelf worden gemaakt door de deelnemers van de cursus Midwinterhoorn zelf maken. Hier liggen dikke kromme boomtakken, die al voordat ze bewerkt worden de vorm hebben van een midwinterhoorn. Boeren in Twente en de Achterhoek laten toe dat deze boomtakken uit hun houtwallen mogen worden gezaagd. Het liefst stammen van elzen, wilgen en berken. Dat hout is niet te zwaar en goed te bewerken De werkplaats van de Oldenzaalse Mirrewinterhoornbloazers is een ontmoetingsplek voor leden en geïnteresseerden die het midwinterhoorn blazen zelf willen gaan doen, maar nog meer voor die mannen en vrouwen die de vaardigheden willen opdoen in het maken van een eigen midwinterhoorn.

Blazers te gast
Deze week waren maar liefst zes leden van de Enschedese midwinterhoorn blazers te gast in 't Schöpke en waren ze druk in de weer om hun eigen midwinterhoorn nog voor het begin van het blaasseizoen gereed te hebben. Handelaar, adviseur in zorg en leerkracht speciaal onderwijs waren samen met anderen in de weer bij het vervaardigen van hun eigen midwinterhoorn. Dat deze midwinterhoorns mogen klinken over steden en velden heen opdat de boze geesten worden verdreven

Foto's en tekst:
Martin Meijerink

Kidz & Coffee

LOSSER - Kidz & Coffee is een plek waar ouders en verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar elkaar ontmoeten en in gesprek gaan, ervaringen delen en informatie uitwisselen.

Kidz & Coffee is op 12 december van 9.30 uur tot 11.00 uur in 't Lossers hoes. Het wordt een creatieve ochtend, we gaan iets moois maken!

December
Omdat december de maand van feestelijkheden, warmte, samen zijn en gezelligheid in huis is willen we de laatste bijeenkomst in 2018 afsluiten met een creatieve ochtend. Gezellig samen bezig zijn en ondertussen je ervaringen van ouderschap delen met anderen. Voor deze ochtend hebben we Anke Pothoven, creatief brein, uitgenodigd. Samen met Anke gaan we iets leuks maken om thuis op te hangen.

Informatie
Voor de materiaalkosten wordt er een kleine bijdrage van € 5,- gevraagd. Mama's, papa's maar ook oma's, opa's, gast- en pleegouders zijn van harte welkom. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De locatie is: Stichting Fundament 1ste verdieping ruimte 1.23 Raadhuisplein 1 Losser. Kids & Coffee is een initiatief van Stichting Fundament en Loes Losser.

Nieuwe directeur Mijande

DINKELLAND - Woningcorporatie Mijande Wonen heeft een nieuwe directeur-bestuurder gevonden. Melanie Maatman zal per 1 februari deze taak op haar nemen.

Maatman volgt interim- bestuurder Ruigrok op, die vanaf 4 juni 2018 de werkzaamheden van voormalig bestuurder Zuithof heeft overgenomen. Melanie Maatman kiest bewust voor de overstap naar een woningcorporatie: "Mijn hart ligt bij de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Na een aantal jaren in het domein van de sociale zekerheid, wil ik graag weer werken daar waar mijn hart ligt. En dat ik dat kan doen als bestuurder van een kleine, platte organisatie als Mijande, is een droom die uitkomt." Maatman realiseert zich dat Mijande Wonen, na het vertrek van de voormalig bestuurder, voor de nodige uitdagingen staat.

Positieve lijn
In nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal ze de lijn doorzetten die interim bestuurder Ruigrok de afgelopen maanden heeft ingezet. Mijande is verheugd met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder. "Mijande heeft behoefte aan stabiliteit, een duidelijke koers en gedrevenheid in de realisering hiervan," zegt Linda Sanders, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Melanie Maatman is een stevige persoonlijkheid, die met haar kwaliteiten als verbinder en boegbeeld de organisatie mee kan nemen in de stappen richting de toekomst."

Mooi CV
Maatman werkte vanaf 2011 bij UWV in diverse directeursfuncties. Bij Gemeente Den Haag was ze vanaf 2007 directeur Beleid binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ervaring in de corporatiesector deed ze vanaf 2016 op als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Woningstichting Patrimonium Barendrecht. Over Mijande Wonen Mijande Wonen is een woningcorporatie in noordoost Twente. Wij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 5.000 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand.
Mijande is er voor iedereen die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Samen met huurders en partners zorgen we dat wonen op het Twentse platteland prettig, veilig en betaalbaar is en blijft. Dat onze woning een echt thuis is voor onze huurder. Ons motto is: samen bouwen aan dorpskracht!

Gek van Paarden

DENEKAMP - Caberet over paarden is dat mogelijk? Zeker! De voorstelling Gek van Paarden is daar het bewijs van.

M.K. de Manvan trouwt en komt zo in de hippische wereld terecht. Zijn leven verandert daardoor behoorlijk. Ineens draait alles om de hinnikende dieren en probeert hij zich zo goed mogelijk aan te passen door bijvoorbeeld ook zelf te leren rijden. Tijdens de voorstelling van zaterdag 8 december om 20.15 uur in Kulturhus Denekamp vertelt hij op een droge en komische wijze over zijn paardenperikelen. Kaarten zijn te koop voor € 19,50 per stuk via www.kulturhusdenekamp.nl.

Kerstmarkt Landgoed Kaamps

DEURNINGEN - Op Landgoed Kaamps kan op 9 december de kerstmarkt bezocht worden tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Maar liefst 50 stands vormen samen een gezellige kerstmarkt op 9 december. Er is van alles te vinden; van kerstcadeaus tot heerlijke delicatessen. Er kan verder gesmikkeld worden van chocolademelk met natuurlijk slagroom of bij één van de proeverijen. De kinderen zijn zeker niet vergeten met diverse leuke activiteiten op het terrein. Kom ook naar Landgoed Kaamps aan de Vliegveldstraat 4a in Deurningen.

Workshop Kersthangers Maken

OLDENZAAL - Tijdens de workshop Kersthangers Maken, maakt u zelf van glas bijvoorbeeld een kerstmuts.

De workshop is op dinsdag 11 december om 19.30 uur bij Glashuuske aan de Tijgaardenstraat 79. Drie uur lang heeft u de tijd om van glas een hanger in het thema kerst te maken. Kosten van de workshop zijn € 25,-. Dit is inclusief materiaal, gebruik van apparatuur en koffie. Tegen bijbetaling kunnen er meer hangers gemaakt worden. Interesse? Neem contact op via glashuuske@gmail.com of 06-53345830.

Knutselochtend

TUBBERGEN - In Bibliotheek Tubbergen kan er iets leuks geknutseld worden voor Sinterklaas.

Zaterdag 1 december tussen 10.30 uur en 12.00 uur kan er geknutseld worden. Wie weet komt er nog wel bezoek deze zaterdagochtend en misschien ook nog wel met een cadeautje. Deelnemen is gratis en opgeven kan via info@bibliotheektubbergen.nl.

Let op de nieuwe dienstregeling

TWENTE - Diverse nieuwe dienstregelingen gaan deze weken weer in. Met ingang van 9 december hanteren Keolis, Arriva en de NS allemaal nieuwe dienstregelingen. Zoals altijd zal dit weer de nodige impact hebben op de Twentse reiziger.

Twente was en blijft altijd een beetje het ondergeschoven kindje qua OV-bereikbaarheid. En verschuivingen hebben al snel nadelige gevolgen vanwege de grotere afstanden en meer overstappen die gerealiseerd moeten worden. Desondanks proberen de vervoerders voor zichzelf en onderling een dienstregeling samen te stellen die zoveel mogelijk een positief effect heeft voor zoveel mogelijk reizigers.

Keolis
Vervoersbedrijf Keolis exploiteert in Twente het busvervoer maar ook de Blauwnet-treinen. Voor de Blauwnet-treinen zal er weinig veranderen, zo belooft het bedrijf. De trajecten blijven hetzelfde waardoor vertrektijden niet of nauwelijks gewijzigd zullen worden. Voor 9 december zal op de website www.keolisblauwnet.nl meer informatie geplaatst worden over eventuele wijzigingen.

Twents
Keolis voert ook het Twentse busvervoer uit onder de naam Twents. Naar goed gebruik zijn hier ook weer aardig wat wijzigingen doorgevoerd. Medio 2019 zal lijn 59 (Tubbergen-Hengelo-Haaksbergen) in Hengelo-zuid weer via de Diamantstraat en de Akzo gaan rijden (exacte ingangsdatum nog niet bekend). Tevens wordt dan de nieuwe route over de Laan Hart van Zuid in gebruik genomen. Op deze nieuwe route komen twee haltes: Ketelmakerij en Esrijn. De haltes W. de Clerqstraat en 't Loo vervallen dan voor lijn 59. Bij lijn 60 Oldenzaal-Enschede: Vanuit Enschede rijdt lijn 60 op station Oldenzaal door naar Oldenzaal De Thij via de route van lijn 65. Het lijnnummer 65 vervalt. De huidige route (tot 9 december 2018) van lijn 60 tussen station Oldenzaal en De Thij vervalt. De haltes Begraafplaats, Vondellaan, Guido Gezellestraat en F. van Eedenstraat worden niet meer aangedaan. Kijk ook op: www.twents.nl/dienstregeling

De NS
De NS kiest voor een meer overkoepelende visie, waarbij alleen de wijzigingen in het westen van het land noemenswaardig lijken voor het spoorbedrijf. Reizigers kunnen via www.ns.nl een specifiek inzicht krijgen in hun reis.

Lagere OZB mogelijk

TUBBERGEN - Het CDA Tubbergen is blij met de ontwikkelingen om een lager OZB-tarief te mogen hanteren voor maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen.

De politici van het CDA Tubbergen trokken samen met fracties van andere gemeenten aan de bel in de Tweede Kamer. Veel buurthuizen en dergelijke instellingen hebben maar zeer beperkte inkomsten, waardoor de OZB altijd een fikse aanslag is op hun operationele budget. Het lijkt er nu op dat de gemeenten meer mogelijkheden krijgen om naar eigen inzicht de OZB voor buurthuizen, sportclubs en verenigingen te verlagen. Al meerdere CDA-gemeenteraadsfracties in Overijssel, hebben aan hun colleges gevraagd dit ook daadwerkelijk te doen. "Wat de gemeenschap in Tubbergen samen weet te bouwen vind ik echt ongelofelijk. Door de korte lijnen binnen het CDA en het initiatief uit Tubbergen hebben we kunnen zorgen dat de OZB belasting voor verenigingen, buurthuizen en sportclubs naar beneden kan", vertelt CDA partijleider Sybrand Buma. "Inkomsten zijn beperkt en het is zuur als het geld dat binnenkomt voor het grootste gedeelte aan de belasting moet worden betaald en niet gebruikt kan worden voor activiteiten waar de gemeenschap iets aan heeft" aldus beheerder van de Multi Functionele Accomodatie Frank Oude Breuil.

Woningstichting Tubbergen digitaliseert en verbetert

TUBBERGEN - Woningstichting Tubbergen is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het digitaliseren van het verhuurproces en het verbeteren van de dienstverlening voor de huurders. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent het uitvoeren van werkzaamheden in de vrijkomende mutatiewoningen.

Vanaf heden treedt de nieuwe gang van zake in werking. Woninginspecties worden vanaf nu digitaal uitgevoerd met behulp van een woninginspectie-app op een tablet. Op deze manier worden eventuele schades en technische mankementen vastgelegd. Ook afspraken met vertrekkende bewoners worden hiermee digitaal vastgelegd. Ook worden diverse onderdelen in de woning gefotografeerd en worden werkopdrachtbonnen automatisch gegenereerd.

Afspraken
Tegelijkertijd met de invoer van de nieuwe werkwijze heeft de woningstichting hernieuwde afspraken gemaakt met de diverse onderhoudspartijen. Op deze manier werken zij verder aan hun ambitie om kwalitatief goede en betaalbare woningen te verhuren. Er zijn checklisten opgesteld en er is een kwaliteitsniveau bepaald om de woningen technisch gereed te maken. Bouwbedrijf Kuipers uit Langeveen en Eppink installatietechnieken uit Tubbergen en de woningstichting hebben samen prestatieafspraken gemaakt en deze vastgelegd in een jaarcontract.

Workshop Smartphone

DENEKAMP - De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te denken als camera, daarom wordt er bij het Kulturhus Denekamp een workshop fotografie gegeven.

Er worden steeds meer foto's gemaakt met de smartphone. Bij deze workshop krijg je uitleg over de basisregels fotografie. Denk hierbij aan: standpunt, compositie, belichting en nabewerking met je smartphone. Deze workshop is voor iedereen met een iOS of Android toestel. Kom naar de workshop dinsdagavond 11 december van 19.00-21.30 uur. De kosten zijn € 45,- per persoon. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@fotodanielle.nl.

Sportinstuif

OVERDINKEL - Voor jongeren vanaf 12 jaar is er een sportinstuif in 't Trefhuus.

Wat er tijdens de sportinstuif op de maandagavonden gaat gebeuren, is altijd in overleg. De jeugd en de jongerencoaches bedenken samen de invulling van de activiteit. De sportinstuif wordt gehouden op iedere maandagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom en opgeven is niet noodzakelijk. Sportkleding is voor de sportinstuif geen vereiste, maar schoenen die voor de sportzaal geschikt zijn wel. Verder kan er gratis worden deelgenomen aan de sportinstuif.

Veur Mekaar

DENEKAMP - Op dinsdagochtend is er in Kulturhus Denekamp de inloopochtend ouderen Veur Mekaar.

Gezelligheid staat voorop tijdens de inloopochtend. Even er lekker tussenuit en samen met andere ouderen leuke activiteiten doen zoals bijvoorbeeld bordspellen. Natuurlijk staat de koffie voor u klaar. De inloopochtend begint om 10.00 uur.