Hart van Oldenzaal

8 februari 2019

Hart van Oldenzaal 8 februari 2019


Oldenzaal moet droge voeten houden met wadi's

OLDENZAAL - De inwoners van de Oldenzaalse binnenstad moeten ook in de toekomst droge voeten houden. De gemeente investeerde al veel in de aanleg van onder meer een gescheiden regenwaterriool. Ook de aanleg van zogeheten wadi's is een belangrijk onderdeel van deze strategie.

Door klimaatverandering zijn de extremen in het weer steeds groter. Lange, droge periodes afgewisseld met piekmomenten van intense regenval. Het opvangen van een grote hoeveelheid water is dan ook een prioriteit. Dit kan op drie manieren: met het gescheiden regenwaterriool (de befaamde 'blauwe ader)', de ondergrondse waterbergingen zoals bergbezinkbassins en bovengrondse wadi's. Dit zijn stukken groen die vol kunnen lopen met water wanneer er een overschot is. Dit zorgt er dan voor dat het water langzamer in de grond opgenomen wordt, met minder problemen als gevolg. In de Stadsweide worden nieuwe wadi's aangelegd voor dit bovengronds opvangen en afvoeren van regenwater. Het nieuwe regenwaterriool in de Ariënsstraat en Professor Aalbersestraat vormt de laatste schakel tussen de Ootmarsumsestraat en open water in de Stadsweide.

Bijeenkomst
De informatiebijeenkomst is dinsdag 12 februari van 19.30 tot 20.30 uur bij Natuur en Milieu Educatief Centrum De Höfte aan de Operalaan. Iedereen is van harte welkom.

Melding nodig voor evenement

OLDENZAAL - De Oldenzalers zijn echte feestbeesten; er worden ieder jaar tientallen leuke evenementen en activiteiten gehouden. Het bruisende, bourgondische waar we allemaal van genieten. Maar om een evenement goed te laten verlopen is een goede voorbereiding erg belangrijk.

De gemeente moedigt organisatoren van een activiteit aan om op tijd een vergunning aan te vragen. Voor de meeste activiteiten is in ieder geval een evenementenvergunning nodig. Voor de kleinste evenementen zoals een straatfeest op eigen terrein zonder afsluiting van wegen kan men volstaan met een melding. Deze is wel verplicht. Linksom of rechtsom wil de gemeente graag weten wanneer u iets leuks gaat houden. Dit is nodig omdat zo rekening gehouden kan worden met inzet eventuele hulpdiensten. Alle voorwaarden zijn te lezen op www.oldenzaal.nl/evenementenvergunning. Hier kan men een formulier downloaden en invullen wat dan in te leveren is bij het gemeentehuis of op te sturen om een melding te doen.

Jaargang: 5 • Nr 200• Wk 06

Het bruisende nachtleven in de Boeskoolstad

Oldenzaal heeft zijn nieuwe burgervader, Patrick Welman. De eerste maand dat ik hem nu volg zie ik dat, hij zich betrokken voelt bij het wel en wee in onze Boeskoolstad.

Het bezoek aan hoog bejaarde Oldenzalers. Nieuwjaar wensen brengen bij de bewoners van onze zorg huizen. Het voelde voor mij, als de berg die naar Mozes komt, en niet anders om. Het sportgala en de eerste carnavals activiteiten heeft hij ook al goed doorstaan.

Een drukke periode breekt nu aan rond het Carnavalsgebeuren, maar daar wordt hij ter zijde gestaan door onze Stadsprins Niels Seinen en Sik Ronald Reudink. De seinen op greun, dat geeft een veilig gevoel, zeker in de nachtelijke uren wanneer het volk host en klost door de binnenstad en het buitengebied.

De burgervader moet, wil hij zijn dagelijkse werkzaamheden fris en fruitig blijven uitvoeren zijn nachtrust nemen. Maar wat gebeurt er als de burgervader slaapt? Rotterdam, Enschede en Hengelo hebben een nacht burgemeester. Oldenzaal nog niet. Een aantal Oldenzalers hebben het initiatief genomen om een nachtburgemeester te doen aanstellen. Niet gekozen maar aangewezen door de initiatiefnemers. Waarbij de meetlat is geweest de profielschets van de Nachtburgemeester, aangereikt door de Partij voor Cultuur.

Dus is men in actie gekomen en zie, hij is gevonden. Iemand die zich bemoeit met het Oldenzaalse nachtleven. De eerste Oldenzaalse nachtburgemeester, die twee jaar lang als taak heeft het nachtleven in Oldenzaal te promoten in positiever zin! Iemand die baanbrekend werk gaat verzetten als het gaat om het verbeteren van het uitgaansleven in Oldenzaal. Immers Oldenzaal wil bruisen dus gaat het bruisen! Aandacht geven samen met de Oldenzaalse jongeren en bereiken dat ze een eigen onderkomen vinden in een alcohol vrij disco. Eigen gekozen films kunnen kijken in het Oldenzaalse Filmhuis en zich betrokken gaan voelen bij het vernieuwen en aandacht geven aan de rijke Oldenzaalse historie en cultuur.

Vrijdagavond 29 maart, op koopavond, avonds om 20.30 uur wanneer onze Stadsbeiaard Hielke zijn klanken laat gaan over de Oldenzaalse binnenstad zal hij aan u worden gepresenteerd. Hij heeft de toezegging gedaan, dat hij verbanden wil leggen in de stad, verbindingen tot stand wil brengen en laten zien wat het nachtleven doet in onze Boeskoolstad.

KaatjeKnip februari 2019

Reacties:
Knipkaatje@gmail.com

Sociaal Team op nieuwe plek

TUBBERGEN - Het Sociaal Team van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland zit vanaf nu op een nieuwe locatie. Per 1 februari was de verhuizing van de Pastoor Bloemenstraat naar de bibliotheek afgerond.

SWTD is een brede welzijnsorganisatie, waar het Sociaal Team Tubbergen een belangrijk aspect van is. Zij zijn beschikbaar om mensen uiteenlopend advies te geven op het gebied van aangenaam wonen, zorg, financiële ondersteuning en vrijwilligerswerk. Ook vervullen zij een belangrijke signalerende en doorverwijzende functie. Wanneer zij u niet direct kunnen helpen, is er wel een andere organisatie die dit wél kan.

Laagdrempelig
Het verhuizen naar de tweede etage van de Tubbergse bibliotheek heeft ook een ander belangrijk voordeel. De medewerkers zijn meer zichtbaar op een locatie waar ook meer mensen komen. Zo is de drempel om eens binnen te stappen voor een gesprek een stuk lager. Iedereen is dan ook van harte welkom om eens langs te komen voor een kop koffie en een gesprek, maar voor wat zwaardere vragen kan het handig zijn om een afspraak te maken.

Mooie samenwerking
De samenwerking tussen SWTD en de bibliotheek is ook al op meer fronten van kracht. Er is namelijk best enige overlap tussen hun activiteiten. De bibliotheek is bijvoorbeeld gastheer voor het taalhuis, maar ook het Servicepunt Vrijwillige Inzet. Samenwerking zorgt voor verdere leuke mogelijkheden tot kruisbestuiving. Kijk ook op: www.swdt.nl

Column

(On)macht


De vernieuwde gemeentebesturen beginnen zo langzamerhand aan het serieuze werk. Na verkiezingen krijg je eerst de euforie van de uitslag, daarna de stress van de onderhandelingen over een nieuw college, de zomervakantie, gevolgd door een half jaartje inwerken en dan aan de bak. Het college in Enschede staat voor de eerste echte vuurproef. Een aantal zaken komt bij elkaar en onder het motto "grote stappen, snel thuis" viert het opportunisme hoogtij. Problemen worden op 1 hoop gegooid, door elkaar gehusseld en opgediend als oplossing van (bijna) alles.


Een voorbeeld; het FC Twentebestuur staat denk ik binnenkort wel weer voor de deur. Ze willen herstructurering van hun financiële positie, zeggen ze. Dat suggereert dat er alleen intern met geld geschoven wordt en dat er niet opnieuw extra gemeente geld gevraagd wordt. Dat klopt natuurlijk niet. Wat je als gemeente ook doet, je zakt dieper in het financiële moeras. En als Twente bovenaan staat in de Keukendivisie, dan wint de euforie het weer van het nuchtere verstand. "Dat is het probleem van de gemeente.", zult u zeggen, " die moet prioriteiten stellen." En dan heeft u gelijk.


De collegepartijen willen scoren en zich profileren, nu ze op het pluche zitten. De collegeleden zijn inmiddels een beetje aan elkaar gewend. Foto's van echtgenote, kinderen en kleinkinderen staan op het bureau en de wethouders willen aan de slag. En dat kan niet, want er is geen geld. Geen gemakkelijker baantje op dit moment dan wethouder van financiën in Enschede; je hoeft alleen maar "nee" te zeggen. Een bordje op de deur van de wethouderskamer met NEE erop is ook genoeg. Je kunt wel gaan onderhandelen met de voetbalclub, maar als je niks hebt, dan heb je niks. Tenzij er toch geld is, of je doet alsof. Bijvoorbeeld in het sociale domein, geld dat niet gebruikt is voor het doel waarvoor je het hebt gekregen, zoals bestrijding van de gevolgen van armoede bij kinderen.


In de politiek is iedereen een concurrent van iedereen. Want naast de FCT zijn er nog meer stokpaardjes, die van stal worden gehaald. Het betekent dat er binnen het bestuur van de gemeente Enschede gevochten wordt om zaken uit de nieuwe portefeuilles boven water te houden. En dat betekent dat de echte strijd om de macht is losgebarsten. De tegenstellingen zijn groot en er is geen PvdA meer, die dingen kan doordrukken. D66 moet nog wennen aan het feit dat ze rechts zijn ingehaald door Burgerbelangen, die nu de grootste partij in de raad is en dat bevalt de Democraten absoluut niet. De machtsverhoudingen in Enschede zijn veranderd door de verkiezingen en dat moet zich nog uitkristalliseren in de praktijk en dat gaat van "au".

Brandveiligheid

LOSSER - Op 13 februari organiseert Kidz & Coffee in samenwerking met de brandweer Twente een informatieve ochtend. Brenda Borgers, medewerker brandveilig leven van Brandweer Twente geeft met behulp van filmpjes tips & tricks om ook jouw huis nog brandveiliger te maken.

Hoe zorg je ervoor dat jouw huis brandveilig is? Weet jij hoe belangrijk rookmelders zijn en waar je deze het beste kunt plaatsen? Wat spreek je met elkaar af over brandveiligheid in huis? Brandveiligheid is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Toch kan er ook bij jullie brand ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Gelukkig kun je zelf veel doen om jezelf en je gezin hiertegen te beschermen. Ben je benieuwd hoe? Kom dan naar de interessante informatieochtend van Kidz & Coffee. Mama's, papa's maar ook oma's, opa's, gast- en pleegouders zijn van harte welkom. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Kidz & Cofffee is een initiatief van Stichting Fundament en Loes Losser. Je vindt Kidz & Coffee bij de Fundament bibliotheek, Raadhuisplein 1 Losser.

Plan De Esch ter inzage

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen heeft het ontwerpbestemmingsplan voor realisatie van woningen op De Esch ter inzage gelegd. Het plan voorziet in de bouw van maar liefst 51 nieuwe woningen op het terrein van het voormalige tuincentrum De Esch in Tubbergen.

Het college van B&W legt de plannen ter inzage, waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen om tot en met 12 maart een zienswijze in te dienen. Het plan is gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in te zien. De bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad. Het kan ook mondeling, via een afspraak. Hiervoor belt u dan met Reinder Jacob van de gemeente via 0546-628 000. Ook voor vragen of nadere informatie is hij bereikbaar. Naast het bestemmingsplan ligt ook de exploitatieovereenkomst ter inzage bij de gemeente.

Geleuwt in oezelf, dan kan
'n aander ook in oe geleuwn.

Maandag 11 feb 10:00 uur

Opnieuw The Big Event bij Opel-dealer Kamp Twente

ALMELO – Opel-dealer Kamp Twente in Almelo en Hengelo maakt de aanschaf van een nieuwe Opel wel heel aantrekkelijk.

Tijdens de spectaculaire show The Big Event, die van 11 tot en met 16 februari in Nederland plaatsvindt, krijgt de klant € 2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex-inruilwaarde van zijn huidige auto (€ 1.000,- euro voor de Opel KARL). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfsauto voor € 500,- gratis brandstof en mogen ze kosteloos voor € 250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar bestaat, profiteert iedere koper van een nieuwe Opel óók van de 120-jaar deals bovenop de voordelen van The Big Event. Daarmee is The Big Event meer dan ooit dé inruilsensatie van Nederland! "The Big Event vindt in februari al voor de twaalfde keer plaats in Nederland", aldus Kamp Twente. "Ook wij doen mee aan deze grootscheepse voordeelshow. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te halen is." Via www.opel.nl kunnen klanten een inruilwaardecheque aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode van 11 tot en met 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Kamp Twente inruilen voor een nieuwe Opel. Vrijwel alle modellen van Opel doen mee, ook de bedrijfsauto's.


Verdubbelaar
Ook dit jaar is er weer de verdubbelaar. Elke dag zal wordt één taxatie uitgeloot, die geen € 2.000,-, maar zelfs € 4.000,- extra inruilwaarde ontvangt! Om mee te dingen naar die verdubbelde extra inruilwaarde kunnen klanten hun gegevens achterlaten op www.opel.nl.

Gratis brandstof
Voor de € 500,- brandstof verstrekt Kamp Twente een tankpas aan de koper van een nieuwe Opel. Deze pas is tot een jaar na de aankoopdatum geldig. Verder mogen Opel-kopers voor € 250,- aan extra accessoires uitkiezen.

Extra aanbiedingen
Bovendien geldt ook tijdens The Big Event het aanbod van Opel2Go op de KARL en de Corsa voor € 120,- per maand, een automaat-upgrade voor de Crossland X voor € 120,-, een voorraadbonus van € 1.000,- op de Astra, € 750,- voorraadbonus op Grandland X en de Mokka X en 4,99% rente op de financiering. Ook kopers van een Opel Bedrijfswagen profiteren van de voordelen van The Big Event. Met als extra aanbod 0% rente op de financiering met een looptijd van vijf jaar.

Al 1.000 deelnemers Samenloop voor Hoop

TUBBERGEN - De Samenloop voor Hoop van Tubbergen heeft een mooie mijlpaal bereikt. Afgelopen week schreef de 1.000-ste deelnemer zich in voor deze loop.

Deze tocht zal gehouden worden op 21 en 22 september. Marjoleine en Patrick Ikink schreven zich in om dit magische getal te bereiken. De loop is een landelijk initiatief, waarbij de deelnemers geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Dit is hard nodig; het is nog steeds één van de meest voorkomende doodsoorzaken in ons land. Onderzoek is nodig en boekt ook resultaten, maar hiervoor is wel veel geld nodig. Bij de loop gaan deelnemers 24 uur lang wandelen waarvoor zij zich laten sponsoren. Er is dan ook een uitgebreid randprogramma met muziek en meer, om zowel de lopers als publiek te vermaken.

Trots
De organisatie is trots op iedereen die zich inzet om de loop tot een succes te maken. Naast de deelnemende lopers zelf zijn er ook nog vele andere vrijwilligers en natuurlijk de sponsoren. "Allemaal dragen jullie je steentje bij om onze SamenLoop tot een groot SUCCES te brengen! Samen staan we sterk en jullie zijn allemaal TOPPERS!", aldus de enthousiaste organisatie via Facebook.

Voorbereidingen
De afgelopen tijd werd al veel aandacht geschonken aan de loop. Onder meer bij het gemeentegala in Vasse. Juist tijdens een mooi feest als het carnaval is het goed om ook stil te staan bij anderen die wel wat steun kunnen gebruiken; een stukje gemeenschapszin. Bezoekers van het gala doneerden dan ook gul aan dit goede doel, wat hopelijk ook anderen zal inspireren. Kijk voor meer informatie en aanmelding ook op de website: www.samenloopvoorhoop.nl/tubbergen

Verenigingen maken kans op bijdrage Rabobank

TUBBERGEN - Verenigingen en stichtingen in Tubbergen, Almelo, Holten, en Wierden maken ook dit jaar weer kans op een leuke bijdrage in het kader van de Rabo Clubkas campagne. De Rabobank Noord en West-Twente geeft ook dit jaar weer een mooi geldbedrag weg aan sportclubs, culturele, maatschappelijke of recreatieve activiteiten binnen hun werkgebied. Kortom, een breed scala verenigingen komt in aanmerking.

Het weggeven van een stukje winst is natuurlijk een mooi onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedere ondernemer heeft, maar zeker ook wanneer het een bank betreft. Dit jaar is er een recordbedrag beschikbaar; in totaal kan dit jaar 200.000 euro geschonken worden.

Stemronde
Niet de bank zelf, maar de klanten bepalen welke vereniging of stichting een financiële bijdrage ontvangt. De opzet van de actie verloopt als volgt. Vanaf nu tot en met 10 maart kunnen verenigingen zich inschrijven om deel te nemen. Zij moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen; zo moeten zij zelf ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een zakelijke rekening rekening hebben bij de Rabobank Noord en West Twente. Na aanmelding kunnen de clubs en de bank van 10 maart tot en met 7 april campagne voeren. Klanten van de bank kunnen dan van 19 maart tot en met 7 april stemmen voor welke club een bijdrage moet krijgen. Iedere klant in het werkgebied mag dan drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging. De hoop is dat zo de bijdragen niet alléén naar de grootste verenigingen met de meeste leden gaan. De afgelopen jaren nam de bekendheid van de actie en het aantal klanten dat stemt toe, wat gunstig is voor de verenigingen.

Uitslag
Halverwege april zijn dan de resultaten per club bekend. Deelnemende clubs ontvangen ten minste 100 euro, maar er zit geen maximumbedrag aan deze actie. Kijk voor aanmelding en voorwaarden op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-west-twente/

Scharrelkids-doedag

DE LUTTE - Zondag 17 februari is er weer een Scharrelkids-doedag in het Arboretum Poortbulten, georganiseerd door IVN Oldenzaal-Losser e.o.dit keer met winter als thema.

Er zullen verschillende activiteiten worden aangeboden. Uileballen kunnen worden uitgeplozen, vetballen met zaden voor de vogels kunnen worden gemaakt, diersporen kunnen worden ontdekt en kennis over dieren met winterslaap kan worden opgedaan. Verder is er kommetje met soep voor de kinderen. De dag is bedoeld voor kinderen van ongeveer 5 tot ongeveer 12 jaar in gezelschap van (groot)ouders/verzorgers. Tussen 11.00 en 12.30 uur kan gestart worden met de activiteiten, de afsluiting vindt om 14.00 uur plaats.

Aanmelden
Opgave voor deze leerzame Scharrelkids-doedag in Arboretum Poortbulten in De Lutte is verplicht, met vermelding van het aantal personen. Aanmelden kan via de website van IVN Oldenzaal-Losser e.o. op: www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo of via info.oldenzaallosser@gmail.com

Singraven in de 4 seizoenen

DENEKAMP - Op 10 februari is er een lezing 'Landgoed Singraven in de 4 seizoenen.

De lezing wordt gegeven door Harm Meek. Hij is natuurkenner en doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar onder andere vogels, vlinders en planten op Landgoed Singraven. Leer meer over de seizoenen op Landgoed Singraven en de vergeten delen van het landgoed op 10 februari vanaf 15.00 uur. De lezing wordt gehouden op het landgoed aan de Molendijk 37 in Denekamp. Aanmelden is noodzakelijk vanwege beperkt aantal plaatsen en kan via beheerder@singraven.nl of 0541-351906.

Loop-In dag C.V. De Nachtülkes

LOSSER - Tijdens de Loop-In dag van Carnavalsvereniging De Nachtülkes kan al even geproefd worden van de komende carnaval.

Iedereen is tijdens de Loop-In dag welkom om te komen kijken naar de vorderingen van de bouw van de praalwagens. Ook de hoogheden van diverse verenigingen worden begroet, zoals de Jeugdprinses, de Prins van Losser en de Jongerenprins van het JKL. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Kom ook op 17 februari naar De Pol 42e in Losser.

Soelaas

OLDENZAAL - Op vrijdag 15 februari staat Bertolf op de planken van Stadstheater De Bond.

Eerder was Bertolf al heel succesvol in de theaters met de band Her Majesty, maar nu staat hij met een solovoorstelling in het theater. Hij gaat tijdens de voorstelling op zoek naar een antwoord op de vraag waarom hij liedjes schrijft. Alles in een muzikaal jasje van eigen nummers en liedjes van zijn helden. Aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur in Stadstheater De Bond. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 19,-.

De Maria Passie

OOTMARSUM - De Maria Passie is een moderne theatervoorstelling over het verhaal van Maria.

Moderne muziek en het verhaal van Maria passen beter bij elkaar dan u in eerste instantie zou denken. Deze bijzondere voorstelling is op 9 februari te zien bij r.k.-kerk H.H. Simon en Judas aan het Kerkplein in Ootmarsum. Aanvang is om 20.00 uur en toegangskaarten kosten € 10,- per stuk in de voorverkoop via de VVV in Ootmarsum en Denekamp. Voor meer informatie gaat u naar www.demariapassie.nl.

Losser speelt gelijk in strijd om plaats 3

LOSSER - De waterpolodames van Losser hebben afgelopen zaterdagavond in Losser de strijd om plaats 3 tegen VZ&PC niet gewonnen. Na een enerverende wedstrijd werd het 6-6 en blijft VZ&PC op de derde plaats staan met 2 punten voorsprong op Losser.

Losser begon prima aan de wedstrijd, had de verdediging uitstekend op orde en nam in de eerste periode middels een overtaldoelpunt van Manon Korfage en een gave boogbal van Susan Nijhuis vanaf een meter of 10 een verdiende 2-0 voorsprong. In de tweede periode kwam VZ&PC terug met een fraai doelpunt vanaf de midvoorpositie. In het middengedeelte van deze tweede periode waren de verdedigers die het voor het zeggen hadden, totdat aan het einde van deze periode een stel spectaculaire minuten aanbraken. De Vriezenveensen scoorden de gelijkmaker, vervolgens scoorde Theresia Korfage bij een overtalsituatie de 3-2. Enkele momenten later lag de bal weer bij Losser achter doelvrouwe Claudia Nijhuis, maar met nog 21 seconde te gaan was die periode nog niet verstreken: Losser verdiende nog een strafworp en deze werd benut, zodat halverwege de wedstrijd Losser met 4-3 voor stond.

Vechten
In de derde periode had Losser wat verdedigende spelers wat rust gegeven. VZ&PC maakte daar slim gebruik van en vocht zich terug. Met een 5-6 achterstand voor Losser was er in de laatste periode nog alles mogelijk. In die vierde periode kreeg Losser voldoende mogelijkheden, maar met maar liefst 4 overtalsituaties op rij werd zeer slordig omgegaan. Vaak ontbrak de rust om goed met de situatie om te gaan. Door de drang naar voren en de druk van VZ&PC werd te vaak balverlies geleden. Toch was het een man meer situatie die de uiteindelijke gelijkmaker op het scorebord zette: Met nog 19 seconden te spelen scoorde Theresia Korfage deze gelijkmaker vanaf haar vertrouwde positie bij zo'n situatie. In de ultieme eindfase van de wedstrijd kreeg Losser nogmaals een man meer, maar de 4 overgebleven seconden waren te weinig om nog iets aan de 6-6 eindstand te doen. Deze week zal Losser in Groningen spelen tegen Trivia. Deze ploeg staat op een vijfde plaats, maar de afstand naar Losser is te groot om een bedreiging te zijn voor de vierde plaats. Maar als Losser mee wil blijven doen is een overwinning op Trivia een must.

Betere screening voorkomt zorgfraude in Twente

TWENTE - Het aantal meldingen van zorgfraude is de afgelopen jaren toegenomen. Ook in Twente kwam dit fenomeen helaas vaker voor. De Twentse gemeenten werken actief om dit terug te dringen.

In juni afgelopen jaar constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat er een stijgende lijn zichtbaar was van zorgfraude. In 2016 waren er 447 signalen, in 2017 al 675 signalen. Met name op het gebied van fraude in de wijkverpleging en fraude met persoons gebonden budgetten steeg fors.

Makkelijke fraude
Zorgfraude kent vele gezichten. Een voorbeeld is dat vaker naar voren kwam was dat cliënten met psychische problemen of lichte verstandelijke beperkingen minder dagbesteding kregen dan zou moeten.Ook de begeleiding bij beschermde woonvormen was minder dan het kostenplaatje aangaf.Zorgfraude ondermijnt het zorgstelsel en zorgt voor grotere kosten voor de samenleving.

Twentse aanpak
Deze en andere vormen van fraude komen ook in Twente vaker voor, zo constateerde ook de Veiligheidsregio Twente. De Twentse gemeenten en andere overheidspartners ontwikkelden daarom het 'Barrieremodel'. om dit tegen te gaan. Een aanpak die nu al succesvol blijkt om malafide zorgbureaus aan te pakken. Dit model omvat drie stappen: het screenen van bureau's op de resultaten tot nu toe; zo mogen zij niet eerder betrokken zijn geweest blij fraude. Er worden strikte eisen gesteld aan de overeenkomst. De tweede stap is pre-monitoring. Deze kijkt naar de organisatie in detail, zoals de financiering, loon-omzetverhouding en achtergrond in de zorgsector. De derde stap is het stoplichtmodel: informatie die verkregen is wordt afgezet tegenover risico-indicatoren.

Brede taak
Het opsporen van misstanden kunnen de overheden echter niet alleen. Wanneer burgers en andere verenigingen signalen hebben van fraude kunnen zij dit ook melden. Zo moeten signalen van fraude nog eerder opgepakt worden, voor dit escaleert.

Luchtkussen en ZwemSpektakel

LOSSER - Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari aanstaande kun je meedoen aan het Luchtkussen & ZwemSpektakel in sporthal De Fakkel en zwembad Brilmansdennen in Losser.

Het evenement wordt georganiseerd door de Losserse Buurtsportcoaches in samenwerking met Zwembad Brilmansdennen, Volley '68, Combinatie '64, Jumbo Losser en Fast2Rent. Het Luchtkussen Spektakel is in Sporthal De Fakkel op 19 en 20 februari van 10.00 tot 16.00 uur. Met maar liefst 15 verschillende springkussens in de sporthal komen alle kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar in de voorjaarsvakantie volop in beweging! Het ZwemSpektakel vindt plaats in Zwembad Brilmansdennen. Voor het Luchtkussen en ZwemSpektakel kun je voor 8 euro een combikaart aanschaffen. Met een combikaart mag je 1 dag komen springen op de luchtkussens in De Fakkel en 1 dag komen zwemmen in zwembad Brilmansdennen. De combikaart is geldig van 18 t/m 22 februari 2019. Wil je alleen een dag komen springen, dan betaal je 5 euro. De combikaart kost 8 euro per persoon. (Luchtkussenspektakel entreebewijs + Zwem Spektakel entreebewijs). Een dagkaart voor het Luchtkussen Spektakel in De Fakkel kost 5 euro. De kaarten zijn te koop bij Jumbo Losser en Zwembad Brilmansdennen. Op 19 en 20 februari kun je een kaartje kopen aan de kassa in Sporthal De Fakkel.

FC Twente - FC Eindhoven

ENSCHEDE - FC Twente speelt aankomend weekend uit bij Sparta Rotterdam en gaat de week erop op bezoek bij Jong PSV.

Op vrijdag 22 februari staat er weer een thuiswedstrijd op het programma, tegen FC Eindhoven. De ploeg uit Eindhoven staat momenteel 9e op de ranglijst en staat samen met FC Twente en RKC Waalwijk bovenaan in de 3e periodestand. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Kaarten
Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf 10 euro te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je 7,50 euro (ouders, familie en/of vrienden die geen lid zijn betalen het normale tarief) in bepaalde vakken. Reguliere kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 12,50 euro.

Vuurtje stoken bij Watermolen Frans in Mander

MANDER - Help jij mee om een vuurtje te stoken? Kom dan naar de kindermiddag 'Vuurtje stoken' op woensdag 13 februari bij Watermolen Frans in Mander.

Als het vuur lekker brandt, dan bakken we samen broodjes en marshmallows. Ook zijn er allerlei leuke natuurspelletjes te doen. Doe jij ook mee? De kindermiddag is van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Graag vooraf aanmelden. De kindermiddag is woensdag 13 februari. We beginnen om 15.00 uur en uiterlijk 17.00 uur is het afgelopen. Meld je vooraf aan via WhatsApp of stuur een sms naar (06) 8156 0447. De bijdrage is 2,50 euro per kind, ter plekke contant te voldoen. Locatie is Watermolen Frans, parkeren kan bij Infocentrum IJs & Es, Bergweg 8 in Mander/Vasse. Vanuit hier loopt een leuk paadje naar Watermolen Frans.

Tully

DENEKAMP - De film Tully is op woensdag 13 februari te zien in Kulturhus Denekamp.

Een hoofdrol in de film Tully is weggelegd voor Marlo. Altijd had ze alles onder controle tot de komst van een derde kind. Haar rijke broer betaalt een nanny om de zorg over het kind 's nachts op zich te nemen, zodat Marlo weer grip op alles kan krijgen. De nanny is de mooie Tully en zij en Marlo blijken meer overeenkomsten te hebben dan in eerste instantie werd gedacht. Zien hoe het verhaal verder gaat? Kom dan 13 februari kijken naar Tully. De film begint om 20.00 uur. Kaarten vanaf € 7,50 zijn online via www.kulturhusdenekamp.nl te bestellen.

Lezing Autisme en gamen

OLDENZAAL - Is er een verband tussen Autisme en gamen? Als u hier meer over wilt weten, dan is de lezing op vrijdag 15 februari iets voor u.

Deze lezing is door Autisme Info Centrum Oldenzaal georganiseerd en de spreker is Gijs Horvers. Als iemand u iets kan vertellen over mogelijke verbanden dan is deze ervaringsdeskundige dat wel. De informatiebijeenkomst van AIC Oldenzaal wordt gehouden in de bibliotheek aan de Ganzenmarkt 11 op vrijdag 15 februari vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt € 4,-. Leden van de NVA/Balans en de bibliotheek krijgen € 1,- korting. Om aan te melden stuurt u een e-mail naar nva.oldenzaal@gmail.com of bel met 06-24129063.

Blijf er niet mee lopen: Polikliniek Proktovar kan helpen

HENGELO - Darmklachten, spataderen, rug- en gewrichtsklachten hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op je leven. Toch blijven veel mensen er te lang mee rondlopen. Polikliniek Proktovar met vestigingen in Hengelo en Best specialiseert in het onderzoeken en behandelen van deze klachten.

Proktovar beschikt over een multidisciplinair team met proctologen die zich buigen over darm- en anale klachten, een gastro-intestinaal chirurg, vaatchirurgen voor onder meer spataderbehandelingen, maar ook een orthopeed en radioloog, gefocust op rug- en gewrichtsklachten.


Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen die meestal in de benen zichtbaar zijn. De blauwe, verdikte aderen kunnen zorgen voor concrete klachten zoals bloeden na het stoten van uw been, pijn, rusteloze benen en een zwaar gevoel in de benen. Behandeling is dan zeker wenselijk op medische gronden, maar ook geeft het weer een zelfverzekerd gevoel in de zomerse dagen wanneer de benen vaker zichtbaar zijn. Meestal kan het onderzoek binnen 1 week plaatsvinden met daarna een snelle behandeling. Bij het consult gebruikt de arts moderne methoden zoals het Duplex-onderzoek om de toestand van de aders goed te bekijken. Behandeling gaat eveneens volgens de modernste technieken, zoals de endoveneuze lasertherapie. Hierbij brengen zij met een zeer kleine snee een kleine laserdraad in in de ader, waarmee het bloedvat gesloten kan worden. Hierbij is dan in de meeste gevallen geen narcose nodig, wat zorgt voor een snelle behandeling met aanzienlijk korter herstel. Andere methoden zoals bijvoorbeeld het dichtspuiten van een ader zorgen ook voor een snel herstel. Het operatief verwijderen van grotere spataderen is ook mogelijk, maar komt steeds minder voor dankzij de moderne alternatieven.


Rug en gewrichtsklachten
Ook voor de behandeling van rug- en gewrichtsklachten bent u aan het juiste adres. Hierbij wordt natuurlijk gekeken naar uw leefstijl en houding, om zoveel mogelijk zonder zware ingrepen te kunnen helpen. De behandeling van een tenniselleboog gaat volgens een innovatieve nieuwe methode, ontwikkeld hier in Twente. Hierbij wordt met kleine naaldjes op een zeer precieze plek bij de ontstoken pees uw eigen bloed of dextrose ingespoten. Uiteindelijk herstelt zo 70 procent van de mensen met een tenniselleboog.


Darm- en anale klachten
Darm- en anale klachten zijn vervelend en roepen niet zelden toch wat schaamte op. Dit is absoluut niet nodig. Veel mensen blijven te lang rondlopen met problemen die goed te behandelen zijn. Proktovar's ervaren proctologen kunnen helpen bij bijvoorbeeld aambeien, pijnklachten en jeuk maar ook problemen met de bekkenbodem of incontinentie. Wanneer een verandering van uw levensstijl of medicijnen niet toereikend zijn, kunnen de proctologen ook diverse poliklinische ingrepen uitvoeren. Behandeling draagt bij aan de kwaliteit van uw leven; blijf er dus niet mee rondlopen.


Verzekerde zorg
Proktovar biedt een breed scala aan onderzoek en behandeling aan. Proktovar heeft inmiddels contracten met veel, maar nog niet alle verzekeraars. Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten dat u in principe alleen uw eigen risico betaalt bij Proktovar. Wanneer u namelijk bij een niet gecontracteerde verzekeraar zit, zal Proktovar hun deel van de kosten kwijtschelden. Zo bent u niet duurder uit dan voor andere behandelingen in een regulier ziekenhuis. Goede zorg moet immers voor iedereen betaalbaar zijn.


Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar in Hengelo en Best helpt u graag. Maak dan ook een afspraak voor een consult. Bel voor meer informatie of een afspraak met 074-37 64 408 of mail info@proktovar.nl. Kijk ook op de website: www.proktovar.nl

Home Instead: ook direct via de WMO

ENSCHEDE - Tot medio januari 2019 moest een klant van Home Instead Thuisservice Enschede een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen voor een ondersteuningsbehoefte via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO.)

Dit was niet altijd mogelijk of lastig. Wegens een positieve afronding van de aanbesteding WMO is een PGB aanvraag nu niet meer nodig en kan Home Instead Thuisservice Enschede direct na een beschikking van de gemeente hulp bieden. Hiermee is de unieke dienstverlening voor veel meer senioren bereikbaar geworden. De aanbesteding voor Home Instead Thuisservice Enschede geldt voor de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Losser, Hengelo en Oldenzaal.


Wij zijn er voor u!
Dit uitgangspunt is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook wanneer het met de gezondheid of de situatie moeilijker wordt. Dan zoeken wij samen met u naar oplossingen thuis waarbij uw voorkeuren richtinggevend zijn. U wilt bijvoorbeeld graag zelf bepalen hoe u uw dag indeelt, wanneer u naar bed gaat en op wilt staan, wat en wanneer u eet. Dat kan bij ons! Onze klant-coördinator maakt hierover afspraken die passen bij uw situatie. Wij komen wanneer u dat wenst en bieden de aandacht en zorg die u fijn vindt, door CAREGivers waarbij u zich prettig voelt. Onze CAREGivers zijn ervaren en goed getrainde professionals die werken vanuit het hart en hun werk steeds afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften


Vertrouwde kwaliteit
Home Instead is 23 jaar geleden gestart en al 7 jaar actief in Nederland met inmiddels 24 vestigingen. Onlangs is een onafhankelijke landelijk onderzoek gedaan naar medewerker- en klanttevredenheid. Directeur van de vestiging Enschede, Marco Elferink, is trots op de zeer hoge score. 96% van onze klanten in Nederland raadt de diensten van Home Instead aan, aan bekende en familie. Ook zijn de medewerkers erg tevreden. 97% geeft aan oprecht vanuit het hart te kunnen werken. "Natuurlijk willen we 100% halen! Deze resultaten bevestigen dat we op de goede zijn en motiveren enorm!" aldus Marco Elferink. Hebt u ook de wens zo lang mogelijk thuis te blijven neem dan contact met ons op. We komen graag vrijblijvend de mogelijkheden met u bespreken. Bel 053-3030122 of mail naar info.enschede@homeinstead.nl.

Mooie ogen dankzij Clinique Dr. Don

HENGELO - Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in ooglidcorrecties en maakt de mooiste ogen van Nederland!

Denk er eens over na. Geen taboe meer. Eén op de zeven Nederlanders (30.000 per jaar) ondergaan een ooglidcorrectie per jaar. Het ziet er mooier uit. Zowel mannen als vrouwen komen in de klinieken van Dr. Don voor een bovenooglidcorrectie. Iedereen wil toch een frisse uitstraling?


Hangende oogleden
Ogen kunnen ook echt moe aanvoelen als de ogenleden gaan hangen. De omliggende spiertjes moeten steeds het gewicht van het uitgezakte ooglid omhoog houden. Het kost steeds meer moeite om de ogen open te houden. De ogen voelen dan moe aan. Ook kunnen klachten als: hoofdpijn, tranende ogen en minder zicht ontstaan.


Hoe gaat het in zijn werk?
Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in zowel complexe als eenvoudige ooglidcorrecties en heeft al vele honderden patiënten met succes en tevredenheid behandeld. Eerst wordt er in een intakegesprek onderzocht of mensen in aanmerking komen voor een ooglidcorrectie. Daarna volgt de ingreep. De overtollige huid die in de weg zit wordt nauwkeurig verwijderd en Dr. Don zorgt ervoor dat het kleine wondje precies in de oogplooi valt, zodat het later niet meer zichtbaar is. Door zijn kennis en ervaring op het gebied van ooglidcorrecties, kan hij de operatietechniek kiezen die het beste past bij de vorm van uw oog. Het is en blijft dus maatwerk. Afspraak maken? 0743030250


Prijs
Bovenooglidcorrectie voor 495 euro. De intake is gratis. Deze unieke winteraanbieding is voor u of voor iemand uit uw omgeving die hier al een tijdje over nadenkt. Boek een vrijblijvende afspraak in bij Clinique Dr. Don en laat u informeren over de mogelijkheden. 074-3030250. De medisch consulenten beantwoorden graag uw vragen. Clinique dr. Don is gevestigd aan de Demmersweg 136, 7556 BN in Hengelo. Kijk ook op: www.cliniquedokterdon.nl

Kegelen met mantelzorgers

OLDENZAAL - We worden gestimuleerd om als maar ouder te worden, en ook om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daar is niets mis mee. Kijkend in mijn omgeving zie ik dat deze opdracht ook door velen positief wordt opgepakt.

We worden op vele fronten aangezet om zo lang en zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Toch blijkt dat veel ouder wordende mensen afhankelijk zijn of afhankelijk worden van anderen, zoals kinderen, kleinkinderen of andere familie leden of vrienden. Maar in vele gevallen zijn het die vrouwen en mannen die zich vrijwillig ten dienst stellen om als vrijwilligers hand en span diensten te doen verrichten bij iemand die hulp nodig heeft.

Het lukt wel...
Wanneer je als man en echtgenoot, dagelijks de zorg voor je zieke en of dementerende vrouw op je hebt genomen om haar zo lang en zo goed mogelijk te doen verzorgen dan is de last die op je schouders rust zwaar, zeer zwaar. Wanneer je vraagt hoe het gaat en of het allemaal lukt, dan wordt het antwoord weggewimpeld met: ,,O, het valt nog wel mee." Vrijwillig hebben ze de taak op zich genomen om de zieke en of hulpbehoevende bij te staan. Mantelzorger een ó zo gemakkelijk woord om uit te spreken, maar ó zo zware en moeilijke taak om uit te voeren.

Trots
Oldenzaal kan met recht, trots zijn op de vele mantelzorgers die wekelijks, dagelijks hulp bieden aan een hulpbehoevende of hulpvragende. Ik ken mantelzorgers die de tijd die ze zouden moeten vrijmaken voor zichzelf ook gewoon wegstrepen en besteden aan zorg voor die ander. Was er voorheen als waardering voor de mantelzorger, het mantelzorg compliment. Nu is het Impuls die haar waardering toont. Impuls Oldenzaal zou Impuls niet zijn wanneer ze de waardering voor de vele mantelzorgers zou vergeten. Welnee, afgelopen maandag was ik als (mini) mantelzorger uitgenodigd door Impuls om een momentje te kegelen op de oudste kegelbaan van Oldenzaal nog wel. Het kegelen was een mooie afleiding, maar ook een mooie aanleiding om met de andere mantelzorgers te praten over het hoe en voor wie ze zorgdragen. Het geeft mij na deze middag een nog beter gevoel over ouder worden daar hoef ik mij in Oldenzaal geen zorgen over te maken. Dit gelet op de vele mantelzorgers en de jeugdige mantelzorgers die Oldenzaal rijk is. Compliment Impuls, compliment mantelzorgers.

Aanmelden als mantelzorger? Ga naar www.impuls-oldenzaal.nl

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Studenten willen toeristen naar Twente lokken

TWENTE - Het komende halfjaar krijgt Twente Marketing hulp en advies van studenten van ROC van Twente, Saxion Hogeschool, maar ook van studenten van het Duitse Berufskollege Niederberg Velbert en het Oostenrijkse HLWFW Kufstein. In groepsverband onderzoeken zij verschillende opties om Twente aantrekkelijker te maken voor toeristen.

In het Erasmusproject werken studenten van de mbo-opleiding travel & hospitality en de hbo-opleiding Tourism Management samen met leeftijdsgenoten uit het Duitse Velbert en het Oostenrijkse Kufstein. "Het is een driejarig project waarbij verschillende studenten in semesters direct opdrachten krijgen van organisaties uit de branche. Dat is voor de studenten een goede kennismaking met het toekomstige werkveld. Daarnaast zijn er de waardevolle contacten met buitenlandse leeftijdsgenoten", legt ROC-docent Gerben Kappert uit.

Toeristen verleiden
De internationale samenwerking met marktpartijen en tussen verschillende opleidingsinstituten maakt het project waardevol. Kappert: "Dit is het echte werk. Het werk waar studenten straks ook mee te maken krijgen. Een opdrachtgever als Twente Marketing opdrachtgever is dan ook geweldig!" De studenten gaan het komende halfjaar onder andere onderzoeken hoe de Duitse toerist te verleiden is tot een bezoekje aan Twente. De Duitse gast kijkt immers met andere ogen naar onze regio. "Hiervan gaan Twente Marketing en de ondernemers in de regio zeker profiteren."

Werkweek
De studenten en docenten uit Duitsland en Oostenrijk verblijven van maandag 28 januari tot zaterdag 2 februari in Delden. In deze week leren ze Twente kennen en staan er verschillende activiteiten op het programma. Aan het eind van de week presenteren de studenten een plan van aanpak voor hun verdere onderzoek. In september was de eerste groep voor het project in het Oostenrijkse Pillerseetal. Volgend jaar brengen de Twentse studenten een bezoek aan Duitsland.

Handen af van Overijsselse paasvuren

TWENTE - De CDA-fractie van de Provinciale Staten van Overijssel wil dat de Overijsselse politiek zich sterk maakt voor het behouden van de paasvuren.

CDA-lijsttrekker Eddy van Hijhum reageert hiermee op signalen in de landelijke politiek over het mogelijk sterk beperken van deze traditie; een wens die onder meer bij de ChristenUnie en Partij van de Dieren leeft. Want: het verbranden van hout levert immers ook een zekere mate van overlast en mogelijke milieuschade op. Het CDA Overijssel beargumenteerd dat deze traditie van het paasvuur juist ook erg belangrijk is voor de saamhorigheid binnen de kleine gemeenschappen. Bovendien zijn bepaalde paasvuren zelfs aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed; onder meer in Denekamp en Ootmarsum. Van Hijum: "Het CDA heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich voor het behoud van onze tradities inzetten. Vele weken van samen plannen, hout verzamelen en dan natuurlijk de avond van het paasvuur zelf waar hele dorpen voor uitlopen. En dat alles op een verantwoorde manier, altijd in goed overleg met de gemeente." Het CDA wijst erop dat ook het RIVM aangeeft aan dat, ondanks de piekbelasting tijdens het paasvuur zelf, het milieueffect verwaarloosbaar klein is. "De verbondenheid mag wat het CDA betreft prevaleren boven zeer tijdelijke overlast.", aldus Van Hijum.

Bentheimer Waldtocht

LOSSER - Start op 17 februari tussen 8.30 uur en 10.00 uur aan de Bentheimer Waldtocht 2019!

De Bentheimer Waldtocht is een veldtoertocht over een afstand van 48 of 63 km over verharde en onverharde wegen. Het is een tocht door de natuur rondom Bentheim en Gildehaus, waarbij klimwerk niet geschuwd wordt. Deelnemen kost € 5,- en NTFU-leden krijgen € 1,- korting. Inschrijven kan via www.fietssport.nl.

Kom hier dat ik u kus

OLDENZAAL - De voorstelling 'Kom hier dat ik u kus' is naar het gelijknamige boek van Griet Op de Beeck en is te zien in Stadstheater De Bond.

Het verhaal gaat over Mona, haar familie en de verhoudingen tussen familieleden. Iedereen is op zoek naar de eigen identiteit en met wat liefdesperikelen wordt het een voorstelling vol humor en ontroering, gespeeld door een topcast met onder andere Sophie van Winden. 'Kom hier dat ik u kus' is op zaterdag 9 februari om 20.15 uur in Stadstheater De Bond te zien. Kaarten vanaf € 22,50 zijn te bestellen via www.stadstheaterdebond.nl.

Bijeenkomst huiselijk geweld Tubbergen

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen heeft deze donderdag een informatiebijeenkomst gehouden over het thema huiselijk geweld. Ruim 70 professionals kwamen bijeen om over dit belangrijke thema te praten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas ook in Tubbergen statistisch zeker voor. Maar het herkennen hiervan is lang niet altijd makkelijk. En wanneer iemand een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling, maken ze er lang niet altijd melding van. Want: wat als er toch niets aan de hand is?... Tijdens deze informatieve middag kwamen onderwerpen als de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde. Dit zijn de richtlijnen voor professionals om melding te maken van mogelijke problemen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden.

Aarde ik heb je lief

DENEKAMP - 'Aarde ik heb je lief' is de expositie die tot en met 17 maart nog te zien is in Museum Huize Keizer.

De Denekampse schildergroep, bestaande uit Joke Ruiter, José Vrijkorte, Jan Kerkhof Jonkman, Toos Otto, Karin Alberink, Carola Spit, Gerda Wijers, Coos Segerink, Liesbeth ten Dam en Erna Kortman heeft schilderijen gemaakt met als thema 'Aarde ik heb je lief'. Deze expositie zien kan op woensdag tot en met vrijdag en elke eerste en derde zondag van de maand tussen 13.30 uur en 16.30 uur. U vindt het museum aan het Kerkplein 2 in Denekamp. De entree is gratis.

Dweilpas

OLDENZAAL - De voorverkoop van de Dweilpassen à € 10,- gaat op zaterdag 9 februari van start!

De voorverkoop is vanaf 10.00 uur bij Semper Crescendo aan de Wilhelminastraat 29B. Er is geen Dweilpas nodig voor Bar de Kelder, Dot's Eetcafé Mokkum, Café Moatman, Hotel het Landhuis, Café NJOY, De Bisschop, Café t Hoekje, Café de Bestemming, Bar Cubana, Café Riek en Café het Hypotheekje.

Warmetruiendag: Zet de verwarming lager

TWENTE - Dit jaar wordt voor de dertiende keer de warmetruiendag gehouden. Het is een actie door Klimaatverbond Nederland in het leven is geroepen.

Door met z'n allen een steentje bij te dragen, kan er veel bereikt worden op het gebied van duurzaamheid en besparing. Door de verwarming een graad lager te zetten, kan al zes procent bespaard worden op de energiekosten en eveneens zo'n zes procent op de CO2-uitstoot. In 2015 bleek uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland en de overheid nog dat winkels, kantoorpanden en woningen een grote invloed hebben op de omvang van milieuvervuiling. Door verwarming, koeling, verlichting en apparatuur waren zij voor 36 procent van de landelijke CO2-uitstoot verantwoordelijk.

Verduurzaming
De laatste jaren is er natuurlijk wel het nodige geïnvesteerd in het duurzamer maken van gebouwen. Er is geïsoleerd om te kunnen besparen op verwarming en op koeling. Ook is men bewuster van verlichting. Zo worden er bijvoorbeeld geen gloeilampen meer gebruikt, maar is men overgestapt naar LED-verlichting. Ook branden lampen minder door deze op een bewegingssensor of tijdklok aan te sluiten of heel bewust uit te schakelen.

Deelnemers
Inmiddels zijn al ruim 160.000 acties aangemeld via de website www.warmetruiendag.nl. Diverse gemeenten doen mee met de actie en zullen op 15 februari de thermostaat een graad lager zetten in hun gebouwen. Verder doen veel scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven en allerlei andere instanties mee. Niet alleen heeft de Warmetruiendag tot gevolg dat op deze dag er bewuster met energie wordt omgegaan. Uit een onderzoek van de Universiteit Tilburg uit 2016 blijkt dat één op de vijf mensen na de Warmetruiendag bewuster omgaat met energie. Hoe mooi is het om bijvoorbeeld de jeugd via scholen er al op jonge leeftijd bewust van te maken?

Doe mee!
Wat houdt u tegen om mee te doen met de Warmetruiendag? Kaart het aan bij uw bedrijf, organisatie, school of vereniging en doe mee. Via www.warmetruiendag.nl kan berekend worden, hoe groot de besparing kan zijn. Aanmelden kan ook via deze website, maar is niet noodzakelijk om mee te kunnen doen aan deze actie.

Regiotaxi stapt af van betaling per zone

TWENTE - Regiotaxi Twente zorgt voor het vervoer van deur tot deur in een groot deel van Twente. In tegenstelling tot het reizen per bus wordt bij gebruik van de Regiotaxi betaalt per zone en niet per kilometer.

Vanaf 1 maart gaat dit echter veranderen. Dan betaalt u het opstaptarief van € 0,96 en vervolgens € 0,197 per afgelegde kilometer. Het zijn dezelfde tarieven als die in het openbaar vervoer gelden en u betaalt dus alleen voor het daadwerkelijke gebruik van de Regiotaxi.

Eerlijker
Per gereisde kilometer betalen is eerlijker. Met betaling per zone kon het zomaar zijn dat u voor een rit van zes kilometer evenveel betaalde als een ander voor een rit van bijvoorbeeld 10 kilometer, omdat het afhankelijk was van de zone-indeling. Nu gaat iedereen voor dezelfde afstand evenveel betalen.

Gebruiken
De gemeente bepaalt of iemand gebruik kan maken van de Regiotaxi. De regeling valt namelijk onder de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven, kan zelf telefonisch een rit regelen. Achteraf worden dan de kosten via automatische incasso in rekening gebracht. Ga voor meer informatie over de nieuwe regeling en de Regiotaxi Twente in het algemeen naar www.regiotaxitwente.nl

Door de hal geloodst bij de Vennemuskes!

OLDENZAAL - De Vennemuskes zijn verhuisd van hun oude onderkomen naar de nieuwe en energie-neutrale hal op het industrieterrein Jufferbeek Zuid aan de Retentieweg te Oldenzaal.

De hal is een perfect onderkomen waar de wagenbouwers de afgelopen maanden in de weer zijn geweest om hun praalwagen te bouwen.

Afgelopen zondagmiddag, het was even zoeken, maar door achter de bus aan te rijden van de carnavalsvereniging de Lestenstuver uit Rossum, bereikte ik de super locatie van Vennemuskes. Carnavals vriendin Moniek maakte er voor mij een hartelijk welkom van.

Vele Oldenzalers en niet Oldenzalers waren naar hier gekomen, om de uitvoering en opzet van de praalwagen 2019 te bewonderen. De contouren van de nieuwe praalwagen waren zichtbaar voor het toegestroomde publiek. Dat belooft nog wat in de Boeskoolstad. De Vennemuskes zullen de Harten van de carnavalisten sneller doen kloppen.

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Geslaagde actie Ladies' Circle

OLDENZAAL - Armoede is niet eerlijk, dat kunnen velen met mij onderschrijven. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Daar moet en zal wat aan gedaan worden.

Vandaar dat Linda Foundation gezinnen die het financieel zwaar hebben gaat helpen. Deze gezinnen verdienen een steuntje in de rug. En dat steuntje werd zondagmiddag gegeven middels een actie georganiseerd door Ladies' Circle Oldenzaal (33).

Oldenzaal zou Oldenzaal niet zijn als daar niet wat aan zou worden gedaan. Met het vertonen van de kinderfilm Hotel Trasylvania en voorafgaand een high tea werd het voor ouders, kinderen en organisatie een prachtmiddag. Waarbij door de Oldenzaalse ladies maar liefst € 9300 bijeen werd gebracht. Ladies Circle gaat daarmee Oldenzaalse gezinnen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken helpen.

Complimenten Oldenzaalse Ladies, sponsoren, en niet te vergeten de Oldenzaalse vrijwilligers. Het kloppend Hart van Oldenzaal tikt door.

Foto en tekst:
Martin Meijerink.

Lopend door het Vinkenstraatje
Waar de krant eens werd gedrukt
Wordt nu oud goud en oud zilver
omgevormd tot een fraai product.

In dit straatje hoor ik,
de klanken van het carillon
dat al vele, vele jaren
een loflied op mijn stad bezong.

De beiaard strooit op speelse wijze
klank en kleur over de stad
48 klokken beieren, de boodschap vrede,
vreugde, vrijheid op ons levens pad

Eerst was Toon, toen kwam Karel
Nu is het Hylke die ontroert.
Inwoners,passanten ,recreanten worden,
muzikaal door de Boeskoolstad gevoerd.

Kaatje Knip.

Weerselose Markt & Nostalgiabeurs

WEERSELO - Elke zaterdag en elke tweede zondagmiddag wordt een Weerselose Markt gehouden. Op zondag 10 februari is het weer zo ver en dit keer speciaal met een Nostalgiabeurs.

De nostalgiabeurs biedt u een keur aan nostalgische goederen op het gebied van huis, tuin en keuken, maar ook radio's, televisies en platenspelers. Verder biedt de Weerselose markt honderden kramen in een verwarmde en overdekte hal en eet- en drinkgelegenheden. De entreeprijs is € 1,- en de Weerselose Markt met Nostalgiabeurs is van 12.00 uur tot 16.00 uur te bezoeken aan de Bornsestraat 14 in Weerselo.

Purity of Silk

DENEKAMP - Natura Docet Wonderryck Twente heeft een bijzonder kunstwerk. Een kunstwerk dat naarmate de tijd vordert steeds meer vorm krijgt.

Het kunstwerk is het afstudeerproject van Iris Seuren. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en heeft zich gespecialiseerd in Bio Design. Purity of Silk is daar een mooi voorbeeld van. Het begon als geraamte van een blouse en dit geraamte wordt bee-tje bij beetje door zijderupsen gevuld. Zijderupsen zijn voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van de mens. In het wild komen de organismen niet meer voor door toedoen van diezelfde mens. Mens en rups hebben elkaar nodig en dat is precies wat het kunstwerk laat zien. De expositie is tot en met 1 mei te zien bij Natura Docet Wonderryck Twente aan de Oldenzaalsestraat 39 in Denekamp. De toegangsprijs voor personen vanaf 16 jaar bedraagt € 9,50. Ga voor meer informatie naar www.wonderryck.nl.