Hart van Oldenzaal

13 september 2019

Hart van Oldenzaal 13 september 2019


Spoedpost Oldenzaal op sterven na dood?

OLDENZAAL - De spoedpost in het Oldenzaalse ziekenhuis is op sterven na dood. Althans, zo lijkt de huidige situatie te typeren, nu diverse problemen zich opstapelen voor deze huisartsen-spoedpost. Ook binnen de lokale en regionale politiek krijgt de voorgenomen sluiting veel aandacht.

Het Oldenzaalse ziekenhuis biedt ook onderdak aan een regionale spoedpost van huisartsen. Het is één van drie locaties die zij hebben: Oldenzaal, Hengelo en Enschede. De Oldenzaalse post helpt inwoners van Oldenzaal, Losser en Dinkelland, de Hengelose post is actief voor inwoners van Hengelo, Borne en Hof van Twente en de Enschedese post behandelt mensen uit Enschede en Haaksbergen. Wanneer mensen niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen en met spoed hulp nodig hebben, kunnen zij de post bezoeken. Hier beoordeelt een arts dan de klacht en verwijst eventueel door naar verdere zorg zoals het ziekenhuis.

Probleem
Het is dus een belangrijke voorziening die een gat vult tussen de huisarts die kantooruren heeft en het ziekenhuis. De toekomst van deze voorziening staat onder druk door twee factoren. Zo wil het Medisch Spectrum Twente als eigenaar van het ziekenhuis de huur fiks verhogen. Ook kan de huisartsenpost per 1 januari niet meer gebruik maken van verpleegkundigen van het MST. Dit terwijl de post nu ook al kampt met structurele personeelstekorten. Er is dan ook een reële kans dat de spoedpost moet sluiten, zo gaf directeur Jacqueline Noltes van Huisartsendienst Twente Oost deze week aan in Twentse Courant Tubantia.

Vrees voor lokale zorg
Niet verrassend maakte dit op zijn beurt weer de tongen los bij de politiek, inwoners en andere zorgverleners in de regio. De vrees is dat bij sluiting van de Oldenzaalse post inwoners uit Dinkelland en Losser nog verder moeten reizen om dit soort zorg te krijgen. Bijvoorbeeld naar Enschede of Hengelo. Ook het CDA Overijssel noemt sluiting 'geen optie'. Zij roepen de Gedeputeerde Staten dan ook op om in te grijpen bij dit voornemen. Het CDA Oldenzaal stelde ook zelf al vragen aan het eigen college over deze ontwikkelingen. Toegankelijke zorg is namelijk een belangrijk uitgangspunt.

Eerste editie Drakenbootrace Oldenzaal een groot succes

OLDENZAAL - Afgelopen zaterdag vond de eerste editie plaats van de Oldenzaalse Drakenbootrace georganiseerd door de Ronde Tafel Oldenzaal. Racen voor het goede doel, de opbrengst gaat naar Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Maar liefst 36 teams streden om de prijzen onder aanmoediging van familie, vrienden en andere toeschouwers. Het vriendenteam Almabaya was in de finale te sterk voor het team Bouwsubsidie NL en werden zo de trotse winnaar van de eerste editie. De Hamburgerkearls werden derde voor het team van Stroat Ensemble. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het Stroat Ensemble en ook de Kopperbloazers zorgden, tussen de races door, voor de muziek. Ondanks een klein buitje droeg ook het weer zaterdag bij aan het succes.

Zeer geslaagd
De combinatie van het schouwspel, de muziek, het weer, het eten & drinken en de aanwezigheid van ongeveer 1.000 mensen zorgde voor een waar festivalsfeer en een geslaagde eerste editie. Voor de Ronde Tafel smaakt dit naar meer en hoopt de komende jaren het festival verder uit te breiden.

Goed doel
De opbrengst van deze eerste editie gaat zoals gezegd naar de Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal. Deze stichting heeft als doel om uitsluiting van sporters te voorkomen. Met financiële bijdragen en advies ondersteunen zij lokale verenigingen die er voor open staan om sporters met een beperking of unieke uitdaging te helpen bij het sporten. Vaak zijn er relatief kleine aanpassingen nodig om ook hen mee te kunnen laten doen. Enkele concrete resultaten zijn het organiseren van speciale evenementen, advisering bij ZVV De Esch voor een kunstgrasveld voor de G-voetballers en steun bij de hoge vervoerskosten van de G-voetballers van deze club. De stichting is dan ook bijzonder dankbaar voor de vele gulle giften van sponsoren en inzet van onder meer de Ronde Tafel.

Jaargang: 5 • Nr 229• Wk 37

Vierde editie Piratenavond in Oldenzaal

OLDENZAAL - Het begon allemaal ruim vijftig jaar geleden, toen de vader van Willem Rijgwaart destijds woonachtig te Weerselo, dagelijks de lucht inging met zijn geheime zender. Zo kreeg Willem Rijwaart ook de smaak te pakken, en al meer dan veertig jaar heeft hij zijn eigen zender "De Twentse Rakker" Zendpiraten zijn door heel het land actief en zeker ook in Twente.

Toen Willem het veertigjarig bestaan vierde van zijn zender, nodigde hij de oude piraten (vrienden) onder elkaar uit voor een feestje, een treffen, dat plaatsvond in 2015 en werd gehouden bij café Moatman te Oldenzaal. Boven de uitnodiging stond "Piratenavond" en inmiddels heeft er ieder jaar opnieuw een Piratenavond plaatsgevonden.

Vierde editie
En nu zal zaterdag 5 oktober de vierde editie worden gehouden van de Piratenavond georganiseerd door de Twentse Rakker. Het wordt een super gezellige avond met piraten onder elkaar. Maar de avond wordt bijzonder door het optreden van de partyband "Heer en Meester" en een speciaal gastoptreden van het "Duo Espada". De vorige edities waren uitverkocht, daarom vroegtijdige aankondiging van de kaartverkoop.

Kaarten Piraten-
avond nu te koop

Kaarten zijn in de voorverkoop te koop à 5 euro bij Stadscafé Moatman of via het mobiel nummer van de Twentse Rakker: 06-30725739. Aan de kassa: 7,50 euro. Twentse Rakker zal nog jaren doorgaan want zoon Jarno is inmiddels in de voetsporen van vader Willem getreden. Twentse Rakker en Zoon Oldenzaal.

Foto en tekst Martin Meijerink. Op de foto: vader Willem met zoon Jarno in de eigen discotheek.

Losser krijgt nieuwe sportformateur

LOSSER - De gemeente Losser heeft de ambitie om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten - of in ieder geval bewegen - te krijgen. Samen met lokale sportaanbieders moet een leuk aanbod van activiteiten en kruisbestuiving ontstaan om dit doel te bereiken.

De gemeente Losser stelt nu een nieuwe 'sportformateur' aan. Richard Migchielsen uit Enschede start in september in de gemeente Losser als sportformateur. Hij gaat samen met diverse partijen invulling geven aan het Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord sluit aan op het Nationale Sportakkoord dat is opgesteld om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten bewegen. Volgens planning moet er in juni 2020 een Lokaal Sportakkoord liggen. Wethouder Harry Nijhuis: "We hebben een ervaren begeleider uit de regio gevraagd om ons te helpen bij het opstellen van een Lokaal Sportakkoord en dat is Richard Migchielsen.

Goed overleg
Hij heeft al diverse verenigingen in Losser begeleid. Als sportformateur gaat hij nu in gesprek met sportaanbieders, maatschappelijke partijen en bedrijven die zich willen inzetten voor de sport. "We zien dit traject als een mooie kans om elkaar beter te leren kennen, meer te verbinden met elkaar, beter gebruik te maken van de voorzieningen die er al zijn en nieuwe kansen te ontwikkelen en uit te voeren." Richard Migchielsen: "De komende weken ga ik in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen, om te horen welke onderwerpen er leven en in het Lokaal Sportakkoord opgenomen moeten worden". Op maandag 30 september wordt in de Boggelschuur een kick-off bijeenkomst gehouden.

Column

Klinkertjes

We bouwden een huis in Wirdum, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Het ontwerp van het huis hadden we op het netvlies, maar de tuin was wel even iets anders. Te veel wensen: spelen voor de kinderen, moestuin, waslijn, bloemen, veel bloemen vooral rond de serre. We waren verliefd op de oude Friese waaltjes en we hadden geluk. De oude waaltjes van de veemarkt in Leeuwarden gingen eruit, omdat op die plek een nieuwe hal kwam. De steentjes waren zeer geliefd en iedereen kon er op bieden. Dat hebben we gedaan en een paar uur later werden er twee zandauto's met waaltjes bezorgd, plus een lading zwarte bazaltblokken.

Alles werd bestraat met de oude waaltjes, inclusief de oprit. Later verhuisden we naar Enschede. De nieuwe eigenaar van ons huis in Friesland had geen gevoel bij de steentjes en wilde liever grindtegels… Vond hij veel gemakkelijker in het onderhoud. We mochten ze wel meenemen. Ik heb nog een offerte aangevraagd voor de kosten van vervoer van twee vrachtwagens klinkers van Friesland naar Twente, maar Margriet zei die waaltjes horen bij het huis. Eerlijk gezegd liggen ze er nog. Blijkbaar heeft de nieuwe eigenaar het licht gezien.

Bij de verbouw van onze huidige boerderij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands bouwmaterialen; spanten, gebinten, tegeltjes, oude deelklinkers, waaltjes, keien. Oude bouwmaterialen is big business geworden. Over duurzaamheid gesproken.
U zult begrijpen dat wij cultureel erfgoed koesteren. Steden met cultureel erfgoed doen het beter dan andere steden, trekken meer toeristen en hebben minder werkeloosheid.

En dan hoor je dat er op de Usseler Es een historische wegen worden vervangen. Alle oude steentjes zouden worden vermalen (zei men) en nieuwe betonklinkers en/of asfalt zou erin komen. Alle alarmbellen gingen in huize Visser af. Het eerste wat er moest gebeuren was het stilleggen van het opbreken van het weggetje. Dat gebeurde, maar maandagmorgen begonnen ze weer te graven, maar te diep graven mogen ze niet; de es is archeologisch beschermd. Een wethouder hoort dit te weten. Hoort ook te weten dat je bij de Usseler Es historisch besef moet hebben. Afgelopen maandagavond was er een discussie met het college over de hele kwestie in de Stedelijke commissie. Twee wethouders hielden alle opties open en gaan opnieuw de buurt in. Als dat een maand geleden gebeurd was, was er niets aan de hand geweest. Als ze advies hadden ingewonnen over de cultuurhistorie was het ook niet zover gekomen. Met goede communicatie kun je processen sturen. Met slechte communicatie zak je in de modder. Hoofdregel: praat met externen en niet alleen met ambtenaren. Praat, zoek de mensen op. Doe gewoon je werk en denk na!

Losser maakt wagenpark weer duurzamer

LOSSER - De gemeente Losser wil steeds duurzamer werken. Ook het eigen wagenpark is sinds afgelopen week een stukje duurzamer geworden.

De gemeente nam afgelopen week een drietal nieuwe elektrische personenauto's in gebruik. Op termijn volgen nog vier van deze auto's. De nieuwe voertuigen zijn nu in gebruik genomen door medewerkers van het Servicebedrijf Losser. De gemeente beschikte ook al over een elektrische veegwagen en elektrische landmeetauto. Het duurzamer maken van het eigen wagenpark moet hopelijk ook andere organisaties en ondernemers stimuleren om dit te doen. Om het gebruik van elektrische auto's nog verder te stimuleren worden de komende tijd ook nog meer laadpalen geplaatst in Losser, Overdinkel en De Lutte. Nog niet alle gemeentelijke voertuigen kunnen duurzamer worden; zo zijn er nog niet voldoende elektrische vrachtwagens op de markt die voldoen aan de wensen en eisen.

Dinkelland zoekt online panelleden

DENEKAMP - De gemeente Dinkelland is op zoek naar nieuwe leden voor het online Dinkellandpanel. Zij kunnen dan actief meepraten over nieuw beleid of de uitvoering van huidig beleid.

De gemeente moet regelmatig lastige besluiten nemen die een grote impact hebben op de inwoners. Ook wil de gemeente regelmatig evalueren hoe de inwoners het huidige beleid en de dienstverlening van de gemeente waarderen. Het Dinkellandpanel is een online panel dat de gemeente enkele keren per jaar benadert om mee te werken aan een nog betere dienstverlening en beleid. Bijvoorbeeld over communicatie, evenementen, parkeergelegenheid, woningbouw, wegenonderhoud en meer. Alle inwoners van 16 jaar en ouder kunnen zich inschrijven voor het panel. Dit kan via www.exploratio.nl/signup/dinkelland. U krijgt dan per e-mail een bericht wanneer er een nieuwe peiling is.

De beste dokters zit
in de dokterswochtkamer.

Maandag 16 sept. 10.00 uur

Proktovar helpt met rug- en gewrichtsklachten

HENGELO - Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van nek- en rugklachten volgens het RIVM. Daarnaast kampen steeds meer mensen met gewrichtsproblemen. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven, maar zijn vaak goed te behandelen door het verbeteren van de houding. Een positieve bijsturing zonder zware pijnstillers of chirurgische ingrepen is goed mogelijk.

Piet van Loon is als orthopedisch specialist werkzaam voor Polikliniek Proktovar. Naast zijn werk als orthopedisch chirurg is hij ook mede-oprichter van Houding Netwerk Nederland. Bij Polikliniek Proktovar draagt hij met uitgebreid lichamelijk onderzoek zorg voor diagnose, triage en geeft richting aan de behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Helaas komen nek-, rug- en gewrichtsklachten ook steeds meer voor bij relatief jonge mensen. Een gebrek aan aandacht voor de houding thuis en in het onderwijs noemt Van Loon als één van de oorzaken. Hij probeert hier door middel van voorlichting verandering in te brengen.

Goede houding
Het behandelen van dit soort klachten komt vaak terug op de basis: mensen hebben een verkeerde houding aangeleerd. Zo kan een lage rugpijn veroorzaakt worden door een verkeerde houding achter het bureau, maar ook andere klachten zoals de 'tablet-nek' zijn terug te voeren op een aangeleerde, verkeerde houding. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun verkeerde houding; het is iets dat al als kind ontstaat. Behandeling van dit soort klachten bij Polikliniek Proktovar is primair gericht op goede uitleg, leefstijl adviezen (verander je zitpatroon), het verbeteren van de houding, in samenwerking met onder meer fysiotherapeuten in de regio. Ook de effectieve correctiebrace, door van Loon ontwikkeld voor ernstiger verkromming, wordt bij Proktovar ingezet. Zo komt men tot een duurzame oplossing van klachten zonder pijnstillers of zware chirurgische ingrepen.

Beter inzicht
"Door onder meer de unieke Formetric Scan geven we mensen een beter inzicht in hun houding en de oorzaken van hun klachten. Zo kan men precies zien hoe hun rug eruit zien en waar ze last door kregen. Bijvoorbeeld wanneer wervels in de lage rug juist een bolling boven in de rug moeten compenseren. Dit geeft een beter inzicht dan bijvoorbeeld alleen röntgenfoto's", legt Van Loon uit. Door de patiënt een beter inzicht te geven kan een behandeling doeltreffender uitgevoerd worden. Het hele lichaam staat immers met elkaar in verbinding en bepaalde klachten zoals rugpijn kunnen juist veroorzaakt worden door andere delen in het lichaam, zoals de spieren in de bovenbenen. Met heel gerichte oefeningen voor thuis om de slechte houding en de stijfheid aan te pakken, kunnen de gevolgklachten sterk verminderd of zelfs opgelost worden.

Gewrichtsklachten
Polikliniek Proktovar behandelt ook gewrichtsklachten met als doel om de pijn af te laten nemen en kwaliteit van leven te verbeteren. Zo kan zogeheten neuraaltherapie helpen bij het langdurig bestrijden van pijn in gewrichten wanneer het gaat om zwaardere, chronische pijnklachten, waar ruimtegebrek in de rug voor de zenuwen de hoofdrol speelt.. Zo krijgt men vaak weer een stuk functionaliteit terug. Dat is ons doel: Zonder pijn meer kunnen!

Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar ontvangt u graag voor een consult over uw specifieke klachten. Naast de diagnose en behandeling van rug- en gewrichtsklachten specialiseren zij ook in de snelle diagnose en behandeling van onder meer darmklachten, aambeien en spataderen. Neem voor meer informatie contact op via: 074 376 44 08. Kijk ook op: www.proktovar.nl

Open dag Eshuis Hoveniers

ALMELO - Eshuis Hoveniers in Almelo viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Om dit passend te vieren organiseert het bedrijf een gezellige open dag, met activiteiten voor jong en oud.

Samen met het team van Eshuis Hoveniers staan er ook verschillende leveranciers en standhouders klaar om al uw vragen op tuingebied te beantwoorden. Ook is het mogelijk om een gratis schetsadvies te laten maken of deel te nemen aan één van de workshops.

Schetsadvies
Een drietal tuinontwerpers zijn aanwezig om een tuinschets voor u te maken. "Zij gaan met u in gesprek en zullen dat vertalen in een ruwe handmatige schets. Wilt u een idee voor uw tuin of heeft u wel een idee, maar weet niet hoe dit in de tuin toe te passen? Onze ervaren tuinontwerpers helpen u graag." vertelt Jacco Wisman, eigenaar van Eshuis Hoveniers. "Omdat de tijd en het aantal ontwerpers beperkt is, vragen we aan de bezoekers om zich hiervoor aan te melden via onze website", vervolgt Jacco.

Programma
"We hebben een aantal leveranciers en bedrijven waar wij mee samenwerken bereid gevonden deel te nemen aan deze dag. Hierdoor is er een compleet aanbod op het gebied van tuin ontstaan." vertelt Jacco. Naast alle informatie is het ook mogelijk om zelf iets te doen. Er zullen workshops gedurende de dag gegeven worden waaraan deelgenomen kan worden. Jacco vervolgt "Het wordt een bijzondere dag, een eeuw Eshuis Hoveniers! We zijn enorm trost dat we dit heugelijke feit mogen vieren. En we kunnen dit vieren door het vertrouwen door de jaren heen van onze klanten en niet te vergeten door ons professionele team van hoveniers. Zij staan iedere dag, met passie voor groen, voor onze klanten klaar, zonder hen stonden wij hier nu niet. Daar ben ik hen dan ook
dankbaar voor.

Kom en geniet!
Eshuis Hoveniers vindt het fijn om u te ontmoeten deze dag! U bent van harte welkom zaterdag 28 september van 10.00 tot 17.00 uur, Aadijk 29 te Almelo. Kijk op de website, eshuishoveniers.nl, voor het volledige programma van de open dag. Geniet samen met hen van de open dag. U heeft volop de mogelijkheid om inspiratie op te doen en informatie te krijgen over diverse producten. Een hapje en drankje staan klaar!

FCT Vrouwen - Sankt Pölten

ENSCHEDE - Woensdag 25 september speelt FC Twente Vrouwen in De Grolsch Veste de UEFA Women's Champions League wedstrijd tegen Sankt Pölten, aftrap 19.00 uur.

Nadat komende week de heenwedstrijd in Oostenrijk wordt gespeeld, wordt er in De Grolsch Veste gestreden voor een plek bij de laatste 16 van dit Europese toernooi. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 5,-.

Kaarten
De verkoop verloopt (via kaartverkoop.fctwente.nl) of op werkdagen bij de receptie van De Grolsch Veste (09.00 tot 17.00 uur). Voor deze wedstrijd heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. Seizoenkaarthouders van FC Twente Vrouwen en seizoenkaart- en Premium Seat-houders van FC Twente hebben korting ten opzichte van niet seizoenkaarthouders. Allereerst worden alleen de vakken op de Diekmantribune opengesteld, wanneer deze vakken uitverkocht zijn wordt de rest van het stadion vak voor vak opengesteld.

Stadswandeling bij kaarslicht

OLDENZAAL - Ontdek vrijdag en zaterdag de geschiedenis tijdens stadswandelingen.

Ga bij het licht van een lantaarn op pad met de stadswacht. Je ontmoet historische personages die je meenemen in het verhaal van de stad Oldenzaal. De rondleidingen zijn op 13 en 14 september en starten om 20.00 uur bij het Palthe Huis (Marktstraat 13). Alle leeftijden zijn welkom. Maximaal 20 deelnemers per groep. Kosten: € 4,95 per persoon. Aanmelden: Tourist Info Oldenzaal (Grootestraat 35, 0541 514 023)

Volksmuziekmiddag

DE LUTTE - Kom zondagmiddag 15 september weer genieten van diverse volksmuziek.

Gerrit Gorkink, Marcel Spitshuis en zanger Dick brengen hun muziek ten gehore. Tussen 13.30 en 17.30 uur hoor je onder meer Tiroler klanken, Duitse schlagers, Amerikaanse country en Nederlandstalige liedjes. Kom gezellig een dansje maken op de grote dansvloer! Locatie: Café Zalencentrum De Vereeniging, Dorpstraat 7, De Lutte.

Weerselose Molen

REUTUM - De Weerselose Molen is een prachtig, iconisch bouwwerk.

Deze maand is voorlopig de laatste kans om de korenmolen te bezoeken - ook bekend als "De Vier Winden". Elke zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur geopend voor publiek. De molenaar geeft uitleg. Neem zeker ook een kijkje in de winkel met molenproducten! Bezoekadres: Kleijsenweg 3, Reutum.

Opfriscursus voor oudere automobilist

OLDENZAAL - Automobilisten van 55 jaar en ouder kunnen komende maand in Oldenzaal weer deelnemen aan een leerzame opfriscursus. Zo blijven zij goed bij omtrent de nieuwste verkeersregels.

Het is een gegeven dat het voor de meeste 55-plussers al weer lang geleden is dat zij hun rijbewijs haalden. Hierdoor is de kennis over verkeersregels vaak wat ingezakt. Senioren lopen mede hierdoor een groter risico op de weg. Zij kunnen komende maand weer deelnemen aan een opfriscursus met twee delen. De cursus bestaat uit een theorieles waar u uitleg krijgt over de nieuwe verkeersregels en verkeerssituaties. Dit is op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober, telkens van 14.00 tot 16.00 uur bij verkeersschool Brookhuis. Daarnaast kunt u deelnemen aan een rijproef met instructeur. De eigen bijdrage voor deelname is 15 euro. Aanmelden kan via bngwitte@kpnmail.nl of bel: 0541-52 20 18.

Ware liefde roest niet

OLDENZAAL - Wat een blijheid, tevredenheid en het scheppen van wederzijds genoegen straalt het echtpaar Wisznewski – Stegeman uit. Van eenzaamheid en een somber bestaan is bij deze twee senioren geen sprake. Afgelopen week vierden ze het diamanten huwelijk, zestig jaar getrouwd. En zestig jaar verbonden met de Boeskoolstad en haar inwoners.

Burgemeester Patrick Welman was persoonlijk naar de Spartsraat 100 gekomen om het echtpaar en de familie te feliciteren. Dat het bezoeken van 40- en 50-jarige huwelijken door de burgemeester is afgeschaft is begrijpelijk. Anders zou hij er wel dagwerk van kunnen hebben. Maar dat de persoonlijke felicitaties door onze burgervader werd overgebracht waardeerde men zeer. Ryszard Wisznewski (83) en Ali Stegeman (82) uit Zuid Berghuizen achter het spoor vertellen maar al te graag over hoe het het is begonnen en hoe het in hun leven is gegaan.

Hoe het begon
De afloop na een dansavond bij Hans Kolmschot en de fietstocht naar Berghuizen leek door Ali wel gepland. Ze zorgde er voor dat haar fietslampje onklaar werd gemaakt en dat de jonge man (Ryszard) waar ze een oogje op had haar fietslicht repareerde. En zo is het gekomen. Maar liefst 5 kinderen 13 kleinkinderen en een achter kleinkind zijn ze rijk. Ze ondernemen veel onlangs nog een reis naar Polen, waar Ryszard is geboren en nog steeds trekken ze er op uit. Feestjes, etentjes en bezoekjes aan de familie en vriendenkring zorgen er voor dat ze niet in het isolement geraken.

Gevlucht
Ryszard, geboren in Polen, vluchtte destijds met zijn moeder en twee jongere broertjes naar Nederland en stapte uit de trein in Oldenzaal. Dit verhaal uit de oorlogsjaren staat nog steeds op Ryszards netvlies. Reden voor de Hartkrant Oldenzaal, om dit verhaal binnenkort op te schrijven. Want het is een ontroerend verhaal dat past in de Bevrijdingskrant die volgend jaar door DWF Mediamakers wordt uitgegeven.

Vieren
Vorige week dinsdag hebben ze al gevierd, het bezoek van burgemeester Patrick Welman was ook een feestelijk gebeuren. Zaterdag werd uitgebreid gevierd met familie uit Polen en Duitsland met een heerlijk diner. Wilt u Ali & Ryszard ook feliciteren stuur dan een kaart naar Sparstraat 100 te Oldenzaal of via Facebook: Ali Wisznewski. Redactie Hart van Oldenzaal sluit zich aan met een welgemeende felicitatie.

Foto/tekst: Martin Meijerink.

Column: Ook dat is Oldenzaal

OLDENZAAL - Vrijdagmiddag en af en toe ook midden in de week komt hij met zijn scootmobiel naar het oudste café van Oldenzaal, Stadscafé Moatman. Vroeger kwam hij daar regelmatig, toen speelde hij dagelijks zijn geliefde kaartspel Bonaken.

Hij kampt nu met een teruglopende gezondheid, waarbij je tijdens het contact waarneemt dat het geheugen hem af en toe in de steek laat. Ook neem je waar het traag reageren en handelen. Wanneer ik binnen kom, zit hij midden voor de bar op de kruk met zijn glaasje cola. Zijn vriendelijke groet en de blik in zijn ogen zeggen mij, dat hij nog graag even zou willen kaarten. Bonaken zijn geliefde kaartspel. Er zijn daar kaartspelers die fanatiek en fel reageren bij het kaartspel en dat past beslist niet bij hem. Vandaar dat er kaartspelers zijn die liever niet met hem het kaartspel willen bedrijven. Ik noem het leeftijds-discriminatie of gezondheids-discriminatie.

Als niemand een aanvang wil maken om met hem te kaarten vraagt hij aan Gerrit, zullen we nog even een potje kaarten. Gerrit de sociaal vaardige man, sterk maatschappelijk betrokken, reageert spontaan. En zegt Kaatje Knip doet mee en Jan ook wel. De kaartgroep is democratisch gevormd.

Bijna twee uur duurt ons spel, we kaarten voor een rondje, hij gaat een keer mee in de winst en een keer in het verlies. Slechts twee potjes kaarten en daar doen we maar liefst twee uur over. De twee consumpties van de twee verliezers. Wanneer het rond de klok van vijf loopt moet hij terug naar Gereia, waar het avondeten op hem wacht.

Voordat hij in zijn scootmobiel stapt komt daar zijn vriendelijke groet en met een stralende glimlach op zijn gezicht verlaat hij het voor mij sociale Stadscafé Moatman. Ook ik pak mijn fiets en onderweg komt vader Abraham even op de bagagedrager zitten. In mijn oor klinkt; "daar in dat kleine café, daar zijn de mensen gelijk en te vree." Het ouderdomsproces neemt ook bij mij een aanvang, soms is het moeilijk om het kaartje precies in het midden te knippen en dat in een rijdende trein

Kaatjeknip september 2019

Bezoek de Molendag

DINKELLAND - Naast de nationale Molendag in mei vindt in in september de jaarlijkse Overijsselse Molendag plaats. Deze valt in de regel elk jaar samen met de nationale Monumentendag op 14 en 15 september.

Ook dit jaar nemen de Molens van de Molenstichting Lattrop-Tilligte weer deel aan deze jaarlijkse festijn. Dit keer geen uitgebreid randprogramma op de molens maar wel gratis rondleidingen met veel aandacht voor het molenaarschap. Op zaterdag 14 september openen de molens van de Stichting hun deuren om bezoekers een kijkje te laten in en rond deze imposante bouwwerken. Nadat de molens door de molenaars draaiklaar gemaakt zijn, op de wind gekruid en opgezeild, kan de vang los getrokken worden zodat het wiekenkruis in beweging kan komen. Bij voldoende wind kan er ook gemalen worden. De vier windmolens van de Stichting zijn namelijk allen korenmolen, waar in het verleden zowel voor boeren als voor bakkers en slagers meel werd gemalen. In verband met de strenge hygiëne-eisen wordt er momenteel alleen op de Oortmanmolen in Lattrop nog voor consumptie gemalen.

Mooie uitleg
Tijdens de gratis rondleidingen zullen de molenaars tekst en uitleg geven over de bouw en de werking van de molens en de diverse werktijden. Daarmee willen de molenaars tevens een indruk geven van het molenaarschap, in de hoop mensen enthousiast te maken om zich aan te melden als (leerling)molenaar. De molenstichting is namelijk (nog) steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Alle windmolens openen vanaf 10.00 uur hun deuren. De Nicolaasmolen en de Borgelinkmolen in Denekamp zijn beide tot 16.00 uur geopend evenals de Westerveldmolen in Tilligte. De Oortmanmolen in Lattrop sluit om 14.00 uur haar deuren. Vanaf 13.30 uur opent watermolen Singraven de deuren. Deze molen is momenteel, en ook tijdens molendag, hoofdzakelijk in functie als houtzaagmolen. Vroeger werd er olie geslaan en graan gemalen.

Provençaalse markt

WEERSELO - Tegelijk met Open Monumentendag is op 14 september de Provençaalse markt op het Stift.

Het belooft weer een gezellige fair te worden. Er zijn allerlei kraampjes met handgemaakte artikelen, eerlijke producten waar we in Twente trots op zijn. Heerlijke delicatessen, brocante, ambachten, duurzame grondstoffen en mensen die hun vak vanuit gevoel en passie bedrijven.
Op het monumentale Stift lijkt het of de tijd heeft stilgestaan: eeuwenoude gebouwen en bomen. Proef de sfeer tussen 10.00 en 16.00 uur! Er is vermaak voor jong en oud. Kijk op: www.stiftsgemeente.nl.

Informatie-avond diabetes type 2

OLDENZAAL - Voedingscoach Monique Tijdhof vertelt dinsdagavond in de bibliotheek over diabetes type 2.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat door de gerichte inzet van voeding, beweging, ontspanning en slaap, minder of zelfs geen medicijnen nodig zijn. "Voedingsmaatregelen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische ziekten en kunnen in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst. De grootste winst is haalbaar bij de behandeling van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk en te hoog cholesterol." Dit concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research en Rijksuniversiteit Groningen. Minder medicatie vermindert bijwerkingen en de ernst ervan.
Tijd en locatie: 17 september om 19.30 uur, Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 11. Zie voor tickets: www.bibliotheekoldenzaal.nl.

Woede, onrust, onbegrip, onbegrijpelijk
Vasthouden aan "Gelijk" of ongelijk
Goed geaard? Of uit den boze?
Oud worden gaat niet altijd over rozen.

Het vreet aan haar, "Gelukkig ze praat er over"
Verstoorde relatie, om een potje bridge
Meer dan 40 jaar in de club van 4
Nu uitgespeeld, afgedaan, uitgekotst.

Woede, onrust, onbegrip, onbegrijpelijk
Verdriet en pijn overheersen
Vriendinnen voor het leven
Dat stond geschreven

Kaatjeknip september 2019

Fanplein en Kidspark bij Heracles Almelo – Willem II

ALMELO - Heracles Almelo vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Willem II. De aftrap van de wedstrijd die gespeeld wordt op Erve Asito is om 14.30 uur. Bij het duel kunnen supporters voorafgaand aan de wedstrijd weer een hapje en drankje doen op het Fanplein. Voor de kinderen is er het Kidspark volop vermaak.

Tegen Willem II hoopt Heracles Almelo de winst op FC Groningen van voor de interlandperiode een vervolg te geven. In het hoge Noorden won Heracles Almelo met 1-2 dankzij doelpunten van Silvester van der Water en Lennart Czyborra. Een tweede driepunter op rij zou voor Heracles Almelo eveneens de eerste thuisoverwinning van het seizoen betekenen. Kaarten voor Heracles Almelo – Willem II zijn in de vrije verkoop beschikbaar. Dat betekent dat iedereen kaarten kan aanschaffen via heracles.nl/tickets of in de FanServiceShop op Erve Asito.

Zevende editie Twents Buutfestival

OLDENZAAL - Vijf jaar is het geleden geleden dat ik werd uitgedaagd door vrienden om deel te nemen aan het jaarlijks Buutfestival dat werd georganiseerd door de Oldenzaalse Narrengroep De Muiters.

Aangemoedigd, maar onder voorwaarden, liet ik mij verleiden en nam deel aan het tweede Buutfestival. Een heel bijzondere ervaring want het werd mij die avond groen en rood voor de ogen. Annet Meijerink kon mijn trein niet tot stoppen brengen. Ik eindigde als laatste in de rij, maar wel met de door vrienden toegezegde bijdrage voor het goede doel. Ik kijk nu vol tevredenheid terug op deze unieke ervaring. En dan is het nu weer zo ver. In Twente en andere landsstreken en zeker niet uit Oldenzaal weg te denken is het Twents Buutfestival. Buutreedners brengen kunst en cultuur samen. Daarom graag uw aandacht voor het zevende Buutfestival.

Brede insteek
De zevende editie van het jaarlijkse Twents Buutfestival belooft een heel mooie te worden met een bonte keur aan deelnemers, die dit keer niet alleen uit Twente komen. Zo hebben zich ook Daniël Schmitz uit 's Heerenberg en Koop Drost uit Zuidwolde ingeschreven. Schmitz, lid van carnavalsvereniging d'Olde Waskupen in zijn geboortestad, was in 2018 winnaar, zowel bij de vakjury als bij de publieksjury, van het Achterhoeks Buut kampioenschap. Koop Drost speelt al jaren zalen in Drente en Groningen plat en deed reeds in een vorige editie van het Twents Buutfestival mee. Verder geven 'grote' namen als Bennie Oude Oosterik/Bets Pikstrik (Langeveen), Bennie Morsinkhof/Karel van de Kate (Haaksbergen en winnaar jury/publieksprijs 2018), René Booijink (Tubbergen en in 2015 winnaar van de Zilveren Narrensteek) en Harrie Nordkamp/Harm van Oaln Dieks (Overdinkel) acte de présence. Het organiserende Theaterbureau Mélange is zeer verheugd over de deelname van de jeugdige Guido Tijman uit Denekamp die bewijst dat er nog toekomst zit in de Buutreednersstiel. Het zevende Twents Buutfestival wordt gepresenteerd door Jeroen Bekke, zelf winnaar in 2017, zowel van de vakjury-, als publieksprijs.

Randprogramma
De avond wordt muzikaal, als vanouds, opgeluisterd door Chris (van den Heuvel) & zijn Buutboys en Oons Hemman (Nijhuis) zal weer het bekende Buutlied 'Met n'n Lach en n'n Troan' laten horen. Naast de vakjuryprijs (een bronzen beeldje van kunstenares Antoinette de Ruiter) is er de publieksprijs van dagblad de Twentsche Courant Tubantia te winnen. Voor alle deelnemers is er een speciale plaquette. Het zevende Twents Buutfestival wordt gehouden op zaterdag 26 oktober, aanvang 20.00 uur in Stadstheater de Bond in Oldenzaal. Er zijn nog kaarten à € 22,50. Voor meer informatie: www.melange.nu

Foto en deel tekst: Spoor Henkie.

ELLEN Stoffen: Modetrends herfst-winter 2019-2020

HENGELO - De vakanties zijn weer voorbij en na een heerlijke warme zomer liggen bij ons alle herfst-winter stoffen alweer in de winkel. Wat wordt het deze winter, wat zijn de kleuren en welke trends zijn er?

Deze winter zijn opvallende heldere modekleuren het meest in het oog springend, maar er is ook een tegengestelde trend met diepe en harmonieuze kleuren. Eén van de nieuwe trends is om verschilde kleuren en motieven te combineren en deze dan verticaal te verwerken in bijvoorbeeld een jurk met een okerkleurig stof aan de ene kant en wijnrood met strepen aan de andere. Een harmonieuze combinatie van energieke en klassieke neutrale kleuren.

Verschillende stoffen
De stoffen lopen uiteen van een grove rib, fluweel, borg, satijn, punty, viscose, crêpe, tricots in diverse soorten, mantel stoffen met een wollig laagje tot aan een bouclé. Deze zijn er in diverse samenstellingen en prints, zoals strepen, dieren, bloemen, Hermès-dessin, Prince de Galles en vele andere ruitdessins. Ideeën genoeg om eindeloos te combineren tot een mooie herfst-winter outfit.

Voor iedereen
Met onze stoffen collectie slaat u de spreekwoordelijke (stoffen)plank nooit mis. Voor iedereen hebben we wel iets te combineren, van lieve, ingetogen, uitgesproken tot aan modieuze designs voor jong en oud. Kom langs in onze winkel aan de Bandoengstaat 50 te Hengelo.

Langer thuis wonen met dementie

ENSCHEDE - In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste vorm is. Bij deze hersenaandoening raakt de patiënt langzaam steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Gelukkig kunnen de meeste mensen met dementie thuis blijven wonen.

Voor hun partners en kinderen is de zorg vaak een zware last, vooral omdat het gedrag van de patiënt verandert. Uit recent onderzoek van het VUmc blijkt bijvoorbeeld dat veertig procent van mantelzorgers voor mensen met dementie kampen met symptomen van ernstige depressie. Als mantelzorger heb je ook het gevoel dat je langzaam je partner, vader of moeder verliest. Veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Daardoor kunnen zij hun partner, vader of moeder met dementie niet altijd de aandacht geven die nodig is om onveilige situaties te voorkomen.

Thuis blijven wonen
Desondanks is thuis blijven wonen voor ouderen met dementie vaak de prettigste situatie. Dit is ook wat Marco Elferink, directeur van Home Instead Thuisservice Enschede dagelijks ervaart: "De meest voorkomende vraag die ik krijg is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mijn vader en/of moeder verantwoord thuis blijven wonen? Welke mogelijkheden zijn er?" Thuis is bekend en vertrouwd. Bij dementie beginnen de herinneringen te vervagen en dan biedt juist de thuissituatie herkenning en geborgenheid.

Praktische oplossingen
Volgens Marco Elferink bestaan er alledaagse en praktische oplossingen die het mogelijk maken thuis een veilige omgeving te scheppen. Oplossingen voor mantelzorgers om respectvol met moeilijk gedrag om te gaan en mensen met dementie actief te houden door hen te betrekken bij alledaagse activiteiten. Mantelzorgers kunnen hun zware taak bijvoorbeeld verlichten door eenvoudige gedragstechnieken toe te passen en te werken met een levensboek. Daarnaast zorgt de inzet van speciaal in de omgang met dementie opgeleide CAREGivers voor rust en vertrouwen. Ook omdat Home Instead altijd werkt met vaste gezichten wordt er een persoonlijke band opgebouwd die helpt bij het terugvinden van dagelijks ritme en plezier. Wat hierin ook helpt is dat de CAREGiver altijd wordt geselecteerd op basis van de interesses, voorkeur en levensverhaal van de oudere. Ook de tijdstippen dat de CAREGiver langskomt, worden bepaald in overleg met de oudere. Alles om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het gewenste levensritme.

Meer informatie
Mantelzorgers die meer informatie willen kunnen contact opnemen met Home Instead Thuisservice Enschede, T: 053-3030122 of via info.enschede@homeinstead.nl.

Expositie kunstenaar Anne Hartman en Peinturisten

ITTERBECK - Op de zondagen 15, 22 en 29 september exposeert Anne Hartman uit Almelo en een deel van de kunstenaarsgroep de Peinturisten in de expositieruimte van het openluchtmuseum Heimathof in Itterbeck, vlak over de grens bij Tubbergen / Mander.

De expositie is op deze zondagmiddagen geopend van 14.00 tot 17.30 uur, de toegang is gratis. Anne Hartman schildert met olieverf op de traditionele manier; klassiek realistisch. Zijn onderwerpen zijn meestal stillevens om de rust en eenvoud die deze uitstralen. Maar ook portretten, dieren en landschappen zijn geliefde onderwerpen.

Veel ervaring
Sinds 2011 is Anne medelid van het kunstenaarscollectief de Peinturisten. Een drietal kunstenaars van dit collectief exposeert tegelijkertijd met Anne Hartman, dit zijn Menthap Guler met realistisch moderne kunst in olieverf, Cindy Pots met figuratieve kunst in acryl en Jannie Meijering met figuratief/realistische kunst in Acryl en Pastelkrijt. Kortom, een mooie veelzijdige expositie met diverse kunstvormen.

Mooie locatie
Op het landgoed van het Heimathof zijn diverse oude boerderijen, landbouwwerktuigen en gereedschappen te bewonderen. Ook is er een oude zagerij, een smitse, een oude schoolklas en een gezellig cafe waar u heerlijke koffie met Kuchen kunt eten en drinken. U vindt het Heimathof aan de Schoolstege nummer 5 in Itterbeck. Kijk voor meer informatie over deze expositie ook op de website www.heimathofitterbeck.de

40 jr. Midwinterhoorn

OLDENZAAL - Afgelopen zaterdag was de receptie rond de viering van het 40-jarig bestaan van de Oldenzaalse Mirrewinterhoornbloazers.

Op 7 september 1979 kwamen drie mannen bijeen om het Midwinterhoorn blazen een nieuwe impuls te geven.
En dat is ze gelukt, want in Twente is de belangstelling voor het Midwinterhoornblazen groot. Niet alleen onder ouderen maar ook onder de jeugd. Daarnaast is er een toename aan belangstelling voor de cursus midwinterhoorn maken; komende week starten drie nieuwe groepen én er is een wachtlijst. Reden om in januari met een vierde groep te starten. De receptie bij het 40-jarig bestaan had een bijzonder karakter, want drie zilveren hoorntjes werden uitgereikt aan de oprichters van destijds. Het was burgemeester Patrick Welman die aan Tonny Heinink,Tonnie Meijs en Bennie Olde Velthuis de zilveren hoorntjes mocht uitreiken. Hebt u belangstelling voor het maken en of blazen op de midwinterhoorn mail: 40jaar@midwinterhoornoldenzaal.nl

Foto en tekst Martin Meijerink

11 / 16

TWENTE - Je komt hem ongetwijfeld steeds vaker tegen op de weg: de speed-pedelec, oftewel de krachtpatser onder de elektrische fietsen. De reguliere e-bike biedt ondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur, de speed-pedelec tot maximaal 45 kilometer per uur. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren explosief gestegen.

Voor een groeiende groep is de speed-pedelec een aantrekkelijk alternatief voor de (elektrische) bromfiets of bromscooter. Sinds januari 2017 gelden voor de gebruiker van de supersnelle fiets dan ook dezelfde regels als voor bromfietsers. Dat betekent onder andere dat je verplicht een helm moet dragen en verzekerd moet zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Andere belangrijke vereisten zijn het bezit van een bromfietsrijbewijs en een (gele) bromfietskentekenplaat.

Populair bij 55-plus
Ondertussen rijden er rond de 17,2 duizend speed-pedelecs rond in Nederland (stand op 1 juli 2019). Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal met ongeveer 62 procent gestegen. In het bijzonder de categorie van 55 jaar en ouder heeft de speed-pedelec ontdekt. Bezitters in de leeftijd van 55 tot 75 jaar hebben bij elkaar inmiddels bijna 6,5 duizend fietsen. In de provincie Utrecht staan relatief de meeste speed-pedelecs geregistreerd, op de voet gevolgd door Groningen en Gelderland. In deze provincies heeft ook de sterkste groei plaatsgevonden. Al met al is duidelijk dat de populariteit van dit elektrische 'racemonster' een stijgende lijn vertoont.

Conflict op de rijbaan en/of het fietspad
Bij het succes mag wel een kritische kanttekening worden geplaatst. De toename van speed-pedelecs in het verkeer heeft als nadelig gevolg dat automobilisten vaker de rijbaan met deze bijzondere fietsers moeten delen. Binnen de bebouwde kom kan dit gemakkelijk tot conflict leiden. Het snelheidsverschil is beperkt, maar kan in het geval van beperkte ruimte toch gevaarlijke manoeuvres uitlokken om in te kunnen halen. Veel mensen moeten daarnaast nog altijd wennen aan de aanwezigheid van de relatief nieuwe weggebruiker en denken bijvoorbeeld ten onrechte dat ze helemaal niet - net als brommers en scooters - op de rijbaan horen.
Aan de andere kant is rijden op het fietspad ook niet echt verantwoord te noemen vanwege het veel langzamere fietsverkeer (denk vooral aan kwetsbare kinderen en ouderen). Ten behoeve van een veilige weginrichting kan in bepaalde situaties wellicht gedacht worden aan een rijstrook specifiek voor de speed-pedelec. Tot het zover is: uiteraard gewoon de verkeersregels blijven volgen!

Betere voorlichting en voorbereiding
De gebruiker van de speed-pedelec zal nu en in de toekomst in ieder geval beter moeten worden voorgelicht over hoe je je het best kunt gedragen ten opzichte van medeweggebruikers. Vooralsnog is er helaas een groot nadeel wat betreft de voorbereiding: het praktijkexamen moet op een bromfiets worden gedaan. Onhandig, maar niet geheel verrassend dat wet- en regelgeving wat moeite heeft om de snel veranderende praktijk bij te benen. Het zou in de toekomst vanzelfsprekend mogelijk moeten worden om daadwerkelijk op de speed-pedelec het examen af te kunnen leggen. Men zit niet stil: rijscholen zijn al in overleg om speciale fietslessen aan te gaan bieden. Zo bezien is er absoluut nog een wereld te winnen om de veiligheid te bevorderen.

Column

Historische automobielen als erfgoed

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Soms sta je er verbaasd van te kijken uit hoeveel schuurtjes en garages er de meest bijzondere automobielen tevoorschijn komen als het mooi weer is. Nederland kent dan ook een dikke 140.000 oldtimers van 40 jaar en ouder. Van die vele oldtimers zijn er enkele duizenden, die naast het feit dat ze een echte klassieker zijn, nog maar sporadisch voorkomen in de wereld. Voor die echt bijzondere klassiekers kennen we in Nederland dan ook de Historische Automobiel Vereniging, de HAV. De HAV is geen doorsnee oldtimerclub, maar een vereniging die zich inzet voor het behoud van luxe voertuigen en vrachtwagens, ouder dan 35 jaar met een historische waarde. De HAV verbindt zich om die reden niet aan een vast merk, alle merken zijn welkom binnen de vereniging, als de oldtimer maar bijzonder is en die historische waarde heeft.
De HAV behoort sinds 1964 tot de oudste automobielverenigingen in Nederland en is nauw verbonden met KNAC. De HAV kent 1100 leden in ons land, die een kleine 4000 historische voertuigen vertegenwoordigen. De HAV is dan ook typisch zo’n vereniging die vaak als eerste gevraagd wordt om evenementen of filmdecors op te vrolijken met een bepaald straatbeeld aan voertuigen uit vervlogen tijden. Dat is in de praktijk ook lastig te organiseren als je een club hebt van bijvoorbeeld alleen Opel Manta liefhebbers of Saabrijders.
De HAV organiseert daarnaast elk jaar een jaarevenement waarin een groot aantal leden ergens in Nederland een weekend verblijft en de omgeving verblijdt met het prachtige aangezicht van al die bijzondere auto’s. In het weekend van 24 augustus van dit jaar viel de beurt aan Twente en Enschede. En misschien heeft u ze wel zien rijden en wist u niet waar al die mooie auto’s bij hoorden. Dat verklappen we dan in deze Autopaper aan u als echte autoliefhebber. Leuk om eens een kijkje te nemen op de HAV site als je gek bent op die echt oude auto’s: www.de-hav.nl

Auteur: Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Zit u thuis op de bank net zo comfortabel als in de C5 Aircross SUV?

TWENTE - Op 24 en 25 augustus heeft bij Paleis Soestdijk het Concours d'Elégance plaatsgevonden. En wie er is geweest, kon niet om het automerk Citroën heen.

Om het 100-jarig bestaan te vieren, werden de oudste Citroën, de B2, de nieuwste, de C5 Aircross SUV, en alle modellen ertussenin geshowd. De B2 zult u niet zo snel weer zien, maar de C5 Aircross SUV staat gewoon bij uw dealer.

Comfort
Als er iets is waar Citroën bekend om staat, dan is het wel het comfort. Dat is ook precies wat de C5 Aircross SUV u biedt. Zo heeft dit model geen traditionele vering, maar een veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions. Dit zorgt ervoor dat koffie in uw beker blijft wanneer u over een hobbelige weg rijdt. Citroën omschrijft het zelf misschien wel het beste met de woorden 'vliegend tapijt-effect'. Ook de stoelen in de C5 Aircross SUV zijn uiterst comfortabel, zeker tijdens lange autoritten. Zo zijn de Advanced Comfort Seats voorzien van een brede zitting en een brede rugleuning en zijn ze opgebouwd uit meerdere soorten schuimmateriaal. Dit zorgt voor zachtheid, maar voldoende steun, zodat u niet te diep wegzakt in de stoel. En om nog prettiger van A naar B te rijden, heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor stoelverwarming en/of stoelmassage voor de bestuurder en bijrijder.

En meer
Hoe fijn u ook zit in de C5 Aircross SUV, ook zaken als opbergruimte, navigatiesysteem, audiosysteem, veiligheidsvoorzieningen en dergelijke spelen mee in hoe comfortabel een autorit is. En ook op deze punten scoort deze Citroën! De C5 Aircross SUV is standaard rijk uitgerust, maar door toevoeging van extra opties en de juiste kleuren wordt deze nog meer úw auto. Vanaf 31.990 rijdt u al in de C5 Aircross SUV.

Kennismaken
Even zitten in de Citroën C5 Aircross SUV voelt al goed en dat kunt u zelf ervaren in de showroom bij dealer bij u in de buurt, te vinden via www.citroen.nl. Nog meer ervaren van het comfort? Maak een proefrit!

15 / 16