Hart van Oldenzaal

12 april 2019

Hart van Oldenzaal 12 april 2019


Eerste participatieverklaringen uitgereikt in Oldenzaal

OLDENZAAL - Hoe integreer je als nieuwe Nederlander het beste in de Nederlandse samenleving? Door zoveel mogelijk met beide benen erin te springen en zoveel mogelijk te ervaren. Met deze gedachte organiseert de gemeente Oldenzaal tegenwoordig passende workshops voor statushouders. Afgelopen week werden de eerste afrondende participatieverklaringen uitgereikt.

Wethouder Rob Christenhusz overhandigde de verklaringen aan de eerste twintig deelnemers. Zij hebben in totaal tien workshops bijgewoond die hen voor moeten bereiden op het inburgeren in de Nederlandse en Oldenzaalse samenleving in de brede zin. Met het ondertekenen van de participatieverklaring geven de deelnemers aan dat zij de fundamentele waarden en normen in onze samenleving onderschrijven. De gemeente stelt als eis voor het tekenen wel dat mensen tien workshops bij moesten wonen; eerder was dit nog maar één workshop.

Beter inburgeren
De workshops moeten een goede basis vormen voor het daadwerkelijke inburgeren in de samenleving. Dit is lang niet voor iedereen eenvoudig; de statushouders komen immers uit zeer diverse landen en achtergronden. Lang niet alles is dan zo vanzelfsprekend als in Nederland, wat kan zorgen voor wederzijdse spanningen. De extra inzet van de gemeente is dan ook een positief steuntje in de rug: "Ik ben ervan overtuigd dat deze extra inzet aan de voorkant latere problemen voorkomt én voor een betere integratie zorgt.", aldus wethouder Christenhusz. Met de participatieverklaring op zak kunnen zij door naar het officiële inburgeringsprogramma, waarbij de nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal.

Praktisch bruikbaar
De workshops waar zij aan deelname zijn erg gericht op de dagelijkse praktijk. Deze gingen in op onder meer het onderwijs, gezondheidszorg, de interculturele samenleving, digitale vaardigheden, de participatiewet, financiën en budgettering en lokale voorzieningen. Dit zijn zaken die opmerkelijk genoeg niet op zo'n detailniveau bij inburgering aan bod komen. Terwijl ze onmisbaar zijn om veel dingen te bereiken en te regelen.

Wie wint de WTC Twente Expo Award dit jaar?

TWENTE - Twente is een innovatieve en ondernemende regio. In onze regio zijn we goed bekend met de innovatieve, internationaal opererende bedrijven zoals Thales en AkzoNobel, maar er zijn nog veel meer ondernemers klein en groot die goed aan de weg timmeren. Zij maken ook dit jaar weer kans op de WTC Twente Export Award.

Het World Trade Center Twente zet zich in voor het bevorderen van grensoverschrijdende handel in de brede zin. Onder meer door contacten te leggen tussen ondernemers in binnen- en buitenland. Tevens rijken zij de Expo Award uit, een erkenning voor ondernemers die internationaal succes boeken met hun product of dienst. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt genomineerden op onder andere exportstrategie, innovatie, ondernemerschap, ambitie, visie en resultaat. De laatste winnaar was Aircrete Europe uit Oldenzaal. Naast de Award zelf ontvangt de winnaar een jaar lang gratis lidmaatschap van de WTC Twente Business Club. De uitreiking vindt plaats op woensdag 12 juni in het WTC Twente.

Aanmelden
De aanmelding is inmiddels geopend en bedrijven kunnen zich nog tot 10 mei aanmelden. Het winnen van de Export Award zorgt voor veel publiciteit en geeft een enorme stimulans. Algemeen Directeur Ralf Beier: "Het is een prijs voor het hele team en de partners in de regio waarmee wij samenwerken en een erkenning voor al ons werk in het buitenland om goede Nederlandse producten uit Twente te vermarkten". Tot 10 mei kunnen bedrijven zichzelf of een ander bedrijf aanmelden via de button op de website wtctwente.nl.

Beoordeling
Een vakjury, onder leiding van de voorzitter van de Twente Board Geert Braaksma, kiest uit de aanmeldingen de drie genomineerden die door de jury worden bezocht. Deelname staat open voor kandidaten uit heel het Euregiogebied. Om mee te dingen hoeft men geen lid te zijn van de Business Club, benadrukt de organisatie. De WTC Twente Export Award is een initiatief van de WTC Twente Business Club.

Jaargang: 5 • Nr 209• Wk 15

Wens voor onderzoek naar mogelijkheden windmolens

TWENTE - De vier Noordoost-Twentse gemeenten roepen de nieuwe coalitie van de Overijsselse Provinciale Staten op om te kijken naar de mogelijkheden om toch windmolens te plaatsen langs de randen van het Nationaal Landschap.

Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen werken al veel aan de gezamenlijke ambitie om meer duurzame energie op te wekken. Zo is er een overkoepelend zonneveldenbeleid in ontwikkeling. Maar om deze grote ambities ook echt te halen moeten ook andere energiebronnen ingezet worden. Het plaatsen van windmolens zou veel helpen, maar tot nu toe is dit in Noordoost-Twente erg lastig. De Provincie Overijssel heeft immers strikte wetgeving over wat wel en niet kan in en om het Nationaal Landschap. De NOT-gemeenten vragen de nieuwe coalitie van de Provincie Overijssel nu dringend om ruimte voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie langs de randen van het Nationaal Landschap. Bovendien zijn windmolens nu al duidelijk zichtbaar aanwezig in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Ze staan immers direct langs de grens op Duits grondgebied.

Balans
Windenergie is belangrijk voor de balans in het energienetwerk: op tijden dat de zon niet schijnt, waait het vaak wel. Daarnaast is voor het opwekken van windenergie minder ruimte nodig. Eén windmolen van 3 MW staat ongeveer gelijk aan 10 hectare zonneveld. Het inzetten van windmolens bespaart dus kostbare grond in het Nationaal Landschap, zo beargumenteren de gemeenten. Tijdens diverse bijeenkomsten in Noordoost Twente over de energietransitie geven inwoners aan: "waarom zetten we niet een aantal windmolens langs de grens, daar staan toch de Duitse windmolens ook al?" Wethouder Jaimi van Essen (gemeente Losser): "het is mede daarom dat we de provincie nu dringend verzoeken om actief met ons mee te denken om windenergie langs de randen van Noordoost Twente toe te staan. Ik zou bovendien graag zien, dat we de windmolens grensoverschrijdend verbinden". Een grensoverschrijdend energielandschap, in samenwerking met de Duitse buurgemeente Bad Bentheim, behoort zeker tot de mogelijkheden. De heer Volker Pannen, burgemeester van Bad Bentheim, heeft zich eerder al positief over deze samenwerking uitgesproken. Hij ondersteunt het streven om energieopwekking en -transport samen op te pakken. Ook op andere locaties zoals een industriële zone langs de A1 liggen mogelijk kansen voor het opwekken van windenergie.

'Passie' in Saasveld

SAASVELD - Het koor Da Capo gaat op Goede Vrijdag 19 april een passion opvoeren in de Plechelmuskerk te Saasveld. Het lijdensverhaal van Jezus dat naar Saasveld in de huidige tijd is geplaatst, is de basis van dit concert. Afgelopen najaar had Da Capo het drukbezochte Moeder Aarde thema-concert georganiseerd en uitgevoerd en nu komt er alweer een prachtige productie van dit veelzijdige en gedreven koor.

Da Capo gaat, net als in 'the Passion' zoals die al jaren op tv te zien is op Witte Donderdag, uitsluitend Nederlandstalige liederen zingen. Veel ervan zijn bekend. Nummers als Zo stil in mij, Wat is mijn hart en Ken je mij zullen te horen zijn. Het koor staat onder leiding van Resy Weernink-ten Have en wordt instrumentaal begeleid door pianiste Josefien Havinga en voor deze gelegenheid aangevuld met bassist Joris Bolhaar. Het passieverhaal wordt verteld door Bernadet Pol en tegelijkertijd zijn er filmbeelden te zien die zijn opgenomen op en rond het prachtige kerkeiland en in de fraaie kasteeltuin bij de kerk. De spelers en figuranten zijn jonge en oude, bekende en wat minder bekende Saasvelders. De leden van Da Capo tekenen ook voor de organisatie, het verhaal, de opnames, regie en de montage. Uiteindelijk wordt die avond het kruis de kerk binnengedragen en Jezus wordt veroordeeld. Zo komen de realiteit en de filmbeelden bij elkaar.

Kom ook
De Passie begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De toegang is vrij. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd om de onkosten te kunnen voldoen. Tevens is er dan gelegenheid om na te praten met de uitvoerenden want er zal koffie, thee en fris worden geschonken voor alle aanwezigen.

Column

Achtergesteld

Weet u wat een achtergestelde lening is? Ik wist het tot het afgelopen weekend ook niet, maar het staat in het raadsvoorstel over het herstructurering van de financiële positie van FC Twente. Een achtergestelde lening is een schuld, die bij een faillissement achteraan in de rij staat bij de verrekening van schulden en inkomsten van een arme sloeber die failliet is gegaan. Zoals u ongetwijfeld weet krijgt bij een faillissement een aantal instellingen als eerste hun geld terug. Instellingen zoals de belastingdienst, banken en hypotheekverleners worden het eerst afgerekend. Een achtergestelde lening komt als laatste aan de beurt. Waarom doe je zo iets? Achtergesteld geld lenen of uitlenen? Je leent omdat je het geld nodig hebt en denkt dat op korte termijn wel te kunnen terugbetalen. Ik dacht dat het een beetje louche was, maar dat wordt ontkend. De meest vooraanstaande banken schijnen dit ook te doen. Vanwege het risico zijn de rentepercentages en verdiensten hoog; 20% rente komt voor en dat ruikt toch weer naar Corleone. Nu heeft de gemeente een deal met FC Twente en vrienden van de voetbalclub, de zogenaamde Noabers. De gemeente gaat FC Twente 5 miljoen euro kwijtschelden van hun uitstaande lening met daar bovenop nog eens van de openstaande schuld, 7 miljoen omzetten naar een achtergestelde lening. Op de achtergestelde lening hoeft FC Twente niet te aflossen, geen rente te betalen, kan niet opgeëist worden, kent geen zekerheden en geen einddatum. Dat noem ik geen lening, maar een cadeaubon van enkele miljoenen, gratis en voor niks. Bij een eventueel faillissement staat de grootste schuldeiser, de gemeente, helemaal achteraan. Wat krijgt de gemeente daarvoor terug? Niets, behalve een slechtere positie, Zoveel gemeenschapsgeld in een voetbalclub steken grenst aan onbehoorlijk bestuur.


Het raadsvoorstel is in grote lijnen door de gemeenteraad aangenomen. Iedereen was behoorlijk zenuwachtig en wat duidelijk is, is dat het binnen de coalitie ook niet allemaal koek en ei is. Opvallend zijn de nieuwe rollen die door sommige raadsleden worden opgepikt. Robin Wessels van Groen Links doet het goed de laatste weken. De nieuwe fractievoorzitter van D66 Gert Jan Tillema moet nog een positie veroveren, terwijl het lijkt alsof de vorige fractievoorzitter Jasper Kerkwijk ook nog onwennig is in zijn nieuwe rol als gewoon raadslid. De onrust binnen raad en fracties is merkbaar; er zijn teveel nieuwe raadsleden die allemaal nog een plekje zoeken en het college moet aan het werk gaan en de ambtenaren aansturen, in plaats van andersom!


Jan Visser

Te weinig animo voor BIZ in Denekamp

DENEKAMP - Er komt geen nieuwe Bedrijven Investerings Zone in Denekamp. Dit is de uitkomst van de draagvlakmeting die van 15 maart tot 1 april gehouden is.

Bij een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) worden ondernemers in een gebied verplicht om bij te dragen aan een fonds voor gezamenlijke investeringen, zoals aankleding van winkelgebieden en organiseren van activiteiten die bezoekers trekken. Door hier een verplichting van te maken voorkomt de gemeente dat alleen bereidwillige ondernemers meebetalen en anderen gratis meeliften op het resultaat.

Geen draagvlak
Vanwege deze bijzondere insteek is een draagvlakmeting een vast onderdeel van het BIZ-beleid. In totaal werden 146 stembiljetten uitgegeven. In totaal werden 97 stemmen uitgebracht, waarvan 54 voor en 43 tegen. Hoewel dit dus weliswaar een concrete meerderheid is, moet het echter wel een tweederde meerderheid zijn om een BIZ in te kunnen voeren. Wethouder Benno Brand vind het jammer dat een groot deel van de BIZ-plichtigen geen voordeel lijkt te zien in de BIZ. De gemeente gaat met de Stichting BIZ in gesprek.

Enschede's Byzantijns Kozakken Koor

OLDENZAAL - Het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor en Karin Hertsenberg zingen in de St. Plechelmusbasiliek op zondag 14 april.

De Oldenzaalse sopraan Karin Hertsenberg is min of meer ontdekt in het programma "Una Voce Particolare" van Ernst Daniël Smit. Haar zangcarrière kwam daardoor in een stroomversnelling. Hertsenberg en het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor geven nu voor het eerst gezamenlijk een concert in de basiliek. Met Byzantijnse, Slavische, Kozakkenliederen en liederen van klassieke componisten zoals Richard Strauss, Gomez en Gounod wordt het een programma om van te genieten.

Praktische informatie
Het concert is op 14 april in de St. Plechelmusbasiliek. Aanvang van het concert is om 16.00 uur en de kerk is geopend vanaf 15.30 uur. Toegangskaarten kosten € 10,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij VVV Tourist Info in Oldenzaal of voor aanvang van het concert in de kerk. Kaarten kunnen ook besteld worden door een e-mail te sturen naar impresariaat@ebkk.nl.

Met leu dee 't alns hebt,
he'j niks oet te wesseln.

Maandag 15 april 10:00 uur

Ecce Homo een nieuwe en uitdagende passie

OLDENZAAL - Zondagmiddag was ik aanwezig bij de première van een geheel nieuwe en eigentijdse versie, over het lijdensverhaal en de kruisdood van Jezus Christus.

In de sfeervol verlichte Plechelmusbasiliek hebben de bezoekers kunnen genieten, van een zeer bijzonder en unieke uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus Christus nieuwe stijl; Ecce Homo (Zie, de Mens). Oldenzaler Geert Christenhuisz componeerde aan de hand van teksten van de in Oldenzaal geboren Gerrit Bleumink, de Passie , die deze uitvoering zo bijzonder maakte. Naast de uitdagende teksten en met een passie gezongen werd het verhaal weergegeven door het Twents Kamerkoor Mardi le Vingt o.l.v. Herman Koops. De uitvoering heb ik ervaren als enig en uniek, met ondersteuning van beelden van geschilderde kruiswegstaties van de hand van Willem Hesseling. De muzikale uitvoering met de solisten en koor Mardi le Vingt en de prachtige orgelmuziek van organist Henk Linker brachten mij in vervoering.

Prachtige mix
Het voelde voor mij als of ik als toeschouwer aanwezig was op Calvarie bij de kruisdood van Jezus Christus. Dichter, componist, dirigent, koor en organist hebben met deze uitvoering het visitekaartje afgegeven. De uitvoering was een prachtige mix, van muziek, zang, tekst en visualisatie van beelden. Mooi was om te zien dat RTV Oost aanwezig was en opnamen maakte. Hopelijk krijgt dit een vervolg in een uitzending voor onze ouderen en bewoners in de verzorgingshuizen in Twente.

Cultuurdeelname
Twents Zilver is in ontwikkeling; een project om ouderen deel te laten nemen aan cultuur in de brede zin. Met lof kan ik u dan ook aanbevelen om deze uitvoering te bezoeken. Zondag 14 april in de Simon en Judaskerk om 20.00 uur te Ootmarsum. Deze zeer unieke uitvoeringen mag u niet missen.

Foto en tekst Martin Meijerink.

Op de foto van links naar rechts: Dirigent Herman Koops, dichter Gerrit Bleumink, Annet Meijerink-Nijhuis productieleiding, Willem Hesseling kunstschilder, componist Geert Christenhusz,organist Henk Linker, en kamerkoor Mardi le Vingt.

Workshop Lachen met Wim Maulany

HENGELO - Ik ben Wim Maulany en ik geef 13 mei de 'Workshop Lachen' (Qi Gong Laughing) bij de Volksuniversiteit in Hengelo.

Naast docent bij de Volksuniversiteit heb ik een eigen praktijk in Wierden. Al sinds 1982 ben ik actief als therapeut en docent, met name in de Oosterse bewegingsleer. Als gediplomeerd docent en ervaringsdeskundige kun je erop vertrouwen dat ik weet waar ik het over heb. Je kent vast de uitdrukking: "Ik stik van het lachen!". Deze uitspraak komt bijna letterlijk tot uitdrukking wanneer je bijvoorbeeld de zogenaamde slappe lach krijgt en niet meer kunt stoppen met lachen. Hoofd, nek- en halsspieren spannen zich op onnatuurlijke wijze aan, waardoor de druk van bloed en energie zich ophoopt in de nek en het hoofd. Het gevolg is een excessief verhoogde druk in buik, borst en hals. Het gevoel dat je "stikt" en een hoofd dat op "knappen" staat maar, dit is geen gezonde toestand. Lachen is alleen gezond wanneer het spontaan en vrijuit kan gebeuren, wil jij weten hoe je dat doet? Kijk voor deze en andere activiteiten ook op: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

FC Twente - Telstar vrijdag

ENSCHEDE - Deze vrijdag 12 april staat de thuiswedstrijd tegen Telstar op het programma.

De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf 12,50 euro per stuk en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen Telstar heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen tot vrijdag. FC Twente hoopt uiteraard weer op veel steun te mogen rekenen bij dit mooie duel deze vrijdag!

Koe in de wei dag

DEURNINGEN - De koeien gaan weer naar buiten bij Landgoed Kaamps op zaterdag 13 april.

Het is altijd weer een feest om te zien hoe de koeien, na een periode op stal te hebben gestaan, voor het eerst weer naar buiten gaan. Ze dansen en maken de leukste en gekste sprongen. Dit een keer meemaken kan op 13 april om 13.30 uur bij Landgoed Kaamps aan de Vliegveldstraat 4a in Deurningen.

De Dirigent

DENEKAMP - De film 'De Dirigent' is op zondag 14 april om 15.00 uur te zien in Kulturhus Denekamp.

'De Dirigent' is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse Antonia Brico. Brico is als kind geëmigreerd naar Amerika. Zij wil dirigent worden, maar ze wordt tegengewerkt in de verwezenlijking van haar droom. Maar zij blijft er voor vechten! De film is te zien in Kulturhus Denekamp aan de Oranjestraat 21. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kulturhusdenekamp.nl en kosten € 7,50.

Veilig op vakantie dankzij controle door CCT Almelo

ALMELO - In 2013 zijn wij, Tonny en Mieke, vol enthousiasme en goede moed begonnen aan Caravan en Camper Techniek Almelo. Al gelijk stond het klantbelang hoog in ons vaandel en dat is sindsdien nooit veranderd, Ons motto is niet voor niets: uw vakantie begint bij ons!

Het is van groot belang dat u als klant met een zorgeloos gevoel op vakantie kunt en niet tijdens het rijden naar de vakantiebestemming zich afvraagt of de banden nog wel goed zijn, of dat er andere mankementen zijn. We zijn een nuchter en eerlijk bedrijf, bespreken samen met de klant wat we voor ze kunnen betekenen onder het genot van een kop koffie.

Reparatie op locatie
Iets waarin wij ons kunnen onderscheiden is reparatie op locatie. Mocht de klant een caravan op een vaste plek hebben en hebben zij een probleem, dan komen wij dus langs op locatie. Er is geen probleem dat wij uit de weg gaan; problemen zijn er om opgelost te worden.

Movers en meer
Ook leveren en monteren wij movers voor de klant die het zat is om zelf met de caravan te trekken. Een handig hulpmiddel! Ook comfort is belangrijk voor een geslaagde vakantie; zo leveren wij ook airconditioning voor als het tóch iets te warm is in de zomer. Daarnaast is er een breed assortiment fietsendragers en TV-schotels om optimaal te kunnen genieten van uw (fiets)vakantie.

Plan uw afspraak!
Gaat u binnenkort op vakantie en moet de caravan nog nagekeken worden? Plan dan op tijd een afspraak, zodat wij op tijd aan uw caravan, camper of vouwwagen kunnen beginnen. CCT Almelo is gevestigd aan de Hospitaalweg 4a in Almelo. Bel voor informatie met: 0546-23 82 39 of kijk op: www.cctalmelo.nl

Gezellige paasmiddag voor kinderen bij NMECO De Höfte

OLDENZAAL - Natuur- en Milieu Educatief Centrum De Höfte in Oldenzaal organiseert op woensdag 17 april van 14.00 tot 16.30 uur een gezellige paas-doe-dingen middag voor kinderen.

De kinderboerderij heeft weer een gevarieerd programma met knutsel werkjes en buitenspellen. De paashaas komt ons bezoeken en hij gaat eieren in het eikenbosje verstoppen, die de kinderen dan kunnen zoeken. Als vanouds kunnen de kinderen eieren schilderen of een paasbakje maken onder toeziend oog van de handige vrijwilligers. En als je dan trek krijgt ga je buiten boven het vuur een heerlijk warm broodje bakken. Dit jaar is er ook weer een buitenspel, georganiseerd door Natuurfontein Oldenzaal. Een leuk ontdek-spel waar alle kinderen aan deel kunnen nemen. En uiteraard kun je de vele dieren bewonderen. De Höfte heeft jonge lammetjes, biggetjes en kuikentjes. En er is zelfs een speciale knuffelstal voor de lammetjes. Aan de innerlijke mens wordt ook gedacht, er is drinken en iets lekkers verkrijgbaar. Er zijn volop heerlijke verse biologische eieren van Heideveld uit Hertme. Deze kun je in het winkeltje kopen. De Entree is gratis, voor enkele onderdelen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor meer informatie kijk je op: www.dehofte.nl

Veteranendag Oldenzaal

OLDENZAAL - De Oldenzaalse veteranen zetten zich jaarlijks in om de graven van alle Oldenzalers en militairen die in de oorlog in Oldenzaal zijn omgekomen een opknap beurt te geven.

Maandag 1 april waren velen aanwezig op de begraafplaats aan de Hengelosestraat. Dinsdag 2 april, de dag dat Oldenzaal voor 74 jaar geleden was bevrijd van de onderdrukker, werd nog eens extra onder de aandacht gebracht. Een eerbetoon, gebracht door de Oldenzaalse schooljeugd samen met de Oldenzaalse oorlogsveteranen. Om de lokale veteranen te danken en te eren voor hun inzet werd afgelopen zaterdag de Oldenzaalse Veteranendag georganiseerd door de gemeente Oldenzaal. Erkenning en waardering verdienen onze veteranen. Dat liet de Oldenzaalse gemeenschap blijken tijdens de samenkomst die werd gehouden in het gemeentehuis. Er was veel ruimte voor de veteranen met hun partners elkaar te ontmoeten en de verhalen te delen. Het herdenken met de kranslegging in onze herdenkingstuin was een bijzonder moment om bij stil te staan. Een prachtig gedicht werd gelezen door onze Oldenzaalse stadsdichter Patrick Olde Nordkamp, dat vooraf ging aan de kranslegging bij het oorlogsmonument. Een zeer geslaagde herdenkingsdag en ode aan onze veteranen.

Foto/tekst Martin Meijerink

Souvenirs

OLDENZAAL - In de nieuwste show van Karin Bloemen verrast ze u met nieuwe songs, hilarische types en prachtige jurken.

Heeft u zin in een gezellige avond cabaret met Karin Bloemen? Zij treedt op zondag 14 april om 20.15 uur op in Stadstheater De Bond. In de show 'Souvenirs' vertelt Bloemen over herkenbare momenten in het leven en de verzameling van spullen en herinneringen. Bestel uw kaarten voor € 27,50 via www.stadstheaterdebond.nl.

Stift Musical Encounters

WEERSELO - Op maandag 15 april is het genieten in de Stiftskerk met Musical Encounters.

De Stift Musical Encounters is het begin van het jubileumjaar van het Stiftfestival. Op zowel 15 als 16 april om 19.30 uur spelen jonge meesters samen met Daniel Rowland, Vladimir Mendelssohn, Maja Bogdanovic, Nino Gvetadze en Thorsten Johanns kamermuziek. De entree bedraagt € 10,- en kaarten zijn te bestellen via www.stiftfestival.com.

Twentse Wandel4daagse

LOSSER - Geniet vier dagen achter elkaar van een mooie wandeling door de omgeving van Losser tijdens de Twentse Wandel4daagse.

De Twentse Wandel4daagse is van 19 tot en met 22 april. Alle dagen deelnemen is niet verplicht. U mag zelf bepalen wanneer u mee op pad gaat. Waar u wel rekening mee moet houden is dat elke dag de start op een andere locatie is. Zo is de startlocatie op 19 april bij De Steenfabierk, op 20 april bij Lossers Voetcomfort aan de Raadhuisstraat, op Eerste Paasdag begint de tocht bij Erve Kraesgenberg en de laatste dag wordt er gestart vanaf Denekamperdijk 59. Meer informatie is te vinden op www.twentsewandel4daagse.nl.

Gezellige paasbingo bij Glasbloazers

OLDENZAAL - Het carnaval is al weer even voorbij, maar de carnavalisten van de Oldenzaalse O.C.V. de Glasbloazers hoeven zich nog niet te vervelen. Naar goed gebruik organiseert de vereniging dit weekend weer de gezellige paasbingo.

Deze zaterdag 13 april organiseren de Glasbloazers weer de altijd druk bezochte bingo. Deze zal dan gehouden worden in het enige echte Stadscafe van Oldenzaal: Stadscafe Moatman aan de Ootmarsumsestraat. Aanvang van de bingo is om 20.00 uur. De zaal is al eerder open voor de gezelligheid; namelijk vanaf 19:30 uur. Naast de geweldige ronde-prijzen hebben de Glasbloazers dit jaar wederom een fantastische hoofdprijs. O.C.V. de Glasbloazers hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze avond vol gezelligheid. Kom op tijd want VOL=VOL

Bikini Alarm bij Big Beautiful underwear

ENSCHEDE - Big Beautiful Underwear is al 25 jaar uw specialist in lingerie en badmode! Voor de juiste maat en cup maat. Wij verkopen vanaf 65D t/m 105K ook in bikini's en badpakken.

Herkent u dit? Je bh knelt, je borsten hangen te laag, de bandjes snijden in je schouders, je hebt pijn in je rug, nek en schouders. Je steun komt voor 80 procent uit de omvang en niet uit je bandjes. In dit geval is vaak de omvang te groot! Wij kunnen dit samen met jou oplossen door je goed op te meten en je te voorzien van het juiste advies. Want elke vrouw verdient een goed zittende bh.

Bikini en badpak alarm!
Je springt in het water: Oeps! Even hijsen en rechttrekken om weer goed voor de dag te komen. Is dat ook wat jou overkomt? Dit is niet nodig bij de juiste maat van uw bovenstukje en natuurlijk uw slip. Smal van boven, grote cup en toch vrouwelijke billen? Geen probleem; wij hebben we een ruime keuze in bikinislips, naar wens hoog of laag model. Ook voor al uw badpak problemen proberen we een oplossing te zoeken wel billen platte billen, buik ondersteuning cup te klein het kan bijna nooit een groot probleem zijn. Kom passen en laat je verrassen. Onze badpakken verkopen we op maat en cup maat. Wij helpen u graag om deze zomer vol zelfvertrouwen aan het zwembad of strand te kunnen liggen zwemmen en te sporten.

Voorjaarsjurkje
Het voorjaar is weer begonnen. De lange broek kan weer uit en de blote benen komen weer te voorschijn. Heerlijk?.... Niet voor iedereen. Loopt u bijvoorbeeld de binnenkant van uw benen kapot? Wij hebben een mooie collectie broekjes met pijpjes. Ook hebben we in onze collectie correctie broekjes met en zonder pijpjes tot onder uw bh. Deze rollen niet naar beneden in zwart en skin. Ook voor de juiste sport-bh en voedings-bh bent u bij ons op het goede adres. Kijk voor een deel van onze collectie op onze Facebookpagina en naar onze acties omdat wij 25 jaar bestaan. Wij vieren dit feest samen met u.

Laat je verrassen
Wij wensen u een fijn voorjaar en zomer zonder al deze ongemakken. Want het is fijn om vrouw te zijn met al je vrouwelijke vormen. Kom en laat je verrassen. Koopzondag laatste en eerste weekend van de maand vanaf 13.00 uur. Maandag gesloten. Gevestigd aan de Noorderhagen 66c in Enschede. Kijk op: www.bigbeautifulunderwear.nl

Meiden maken kennis met techniek tijdens Girlsday

TWENTE - Deze donderdag is weer de landelijke Girlsday. Deze dag is opgezet om meisjes enthousiast te maken voor techniek in de brede zin. De dag is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met TechniekTalent.

Hoewel er zeker verbetering zichtbaar is ten opzichte van vroeger zijn vrouwen nog fiks ondervertegenwoordigd in de béta- technische- en ICT-beroepen en opleidingen. Er is dan ook een groot onbenut potentieel in deze groep. Twente is als groeiende high-tech regio op zoek naar meer technische talenten, waardoor het enthousiasmeren van de jonge meiden een belangrijke kans is.

Girlsday
Tijdens Girlsday openen veel bedrijven en kennisinstellingen hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Deze groep kiest immers op korte termijn voor hun vakkenpakket en vervolgopleidingen, waardoor het belangrijk is om ze te interesseren voor deze beroepen. Helaas kiezen meiden nog te weinig voor beroepen die traditioneel meer als 'mannelijk' gezien worden zoals engineers of ICT-analysten. Binnen de bedrijven zelf is ook steeds meer de realisatie naar voren gekomen dat vrouwen een uniek eigen perspectief bieden op veel zaken en daarom voor betere resultaten kunnen zorgen. Deelnemende bedrijven zien dit dan ook als een belangrijk stukje investering in de toekomst van hun bedrijf.

Avontuur in het Ruhrgebied!

Foto: Ruhr Tourismus GmbH

TWENTE - Er valt jaarlijks veel te beleven in het Duitse Ruhrgebied. En om hier optimaal van te genieten kunt u ook de RUHR.TOPCARD kopen.

Per kalenderjaar kunt u kiezen uit maar liefst 94 gratis uitstapjes met de RUHR.TOPCARD. Dierentuin, rondvaartboten, industriële monumenten, musea en zwembaden openen hun deuren. Denk aan Zoo Duisburg, Gasometer Oberhausen en Landschaftspark Duisburg-Nord. Daarnaast bieden 50 partners toegang voor de helft van de prijs. Bezoek indoor skihal alpincenter Bottrop, de Apenheul bij Apeldoorn of Thermen Bussloo bij Voorst én betaal slechts de helft.

Gratis naar het pretpark
Koop van 1 tot 30 april 2019 een RUHR.TOPCARD en ontvang tot eind juni eenmalig gratis toegang tot een van onze partner-attractieparken. Krijgt u geen genoeg van al die adrenalinekicks? Dan bezoekt u de parken gewoon zo vaak u wilt. Want bij elk volgend bezoek betaalt u de helft van de toegangsprijs! Dat klinkt als een topaanbod, toch? Kies een van de drie pretparken: ?Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen (gratis van 5 april tot 30 juni 2019). FORT FUN Abenteuerland bij Bestwig in Hochsauerland (gratis van 13 april tot 30 juni 2019) en Kernie's Familiepark in Kalkar, aan de Duits-Nederlandse grens (gratis van 19 april tot 2 juni 2019). Als dit geen unieke setting is: bij een nooit in gebruik genomen kerncentrale bevinden zich meer dan 40 attracties. Een wildwaterbaan, reuzenrad en de 58 meter hoge zweefmolen 'Vertical Swing' in de voormalige koeltoren. Hier is actie voor zowel jong als oud te vinden.

Extra korting voor lezers
van Hart van Twente

Lezers van deze krant profiteren nu bovendien van extra voordeel op de RUHR.TOPCARD! Volwassenen kunnen gebruikmaken van het actietarief van €48 (in plaats van €54) en kinderen (geboren tussen 2005 en 2014) betalen €35. Deze aanbieding geldt voor bestellingen die geplaatst zijn voor 30 april 2019.

Meer informatie
Voor meer informatie bel met: +49 (0) 1806 18 16 180 (€ 0,20 per gesprek in het netwerk van de Dt. Telekom, prijzen mobiele telefoon max. € 0,60 per gesprek) of kijk online op www.ruhrtopcard.de/en/. Bij een online bestelling van de RUHR.TOPCARD kunt u gebruikmaken van de code DWF Korting 2019. Meer informatie vindt u op de website: www.ruhrtopcard.de/en

Foto:
Ruhr Tourismus GmbH

Paasvoordeel op Opel bij Kamp Twente

ALMELO/HENGELO - Kamp Twente is al 60 jaar een betrouwbaar familiebedrijf. Het autobedrijf heeft standaard 100 auto's op voorraad in beide vestigingen. U kunt van maandag 15 april tot en met 22 april uw paasvoordeel slaan bij Kamp Twente bij aanschaf van een nieuwe Opel.

Kwaliteit en persoonlijk contact staat bij het autobedrijf hoog in het vaandel. Zij vinden het belangrijk om hun klanten de beste service te bieden bij het vinden van een passende auto. De medewerkers staan voor u klaar om u onder andere te helpen bij de lease, financiering, onderhoud, reparatie, verzekeringen en schadeherstel van uw auto. In 1958 start Henk Kamp Sr. met een autorijschool aan de Ootmarsumsestraat in Almelo, waarna hij in 1968 startte met het verkopen van jong gebruikte auto's. Inmiddels is het familiebedrijf uitgegroeid tot een middelgroot autobedrijf met een vestiging in Almelo en Hengelo. U mag dus rekenen op veel ervaring en professionaliteit.?

Paasactie
Eerste paasdag zijn beide vestigingen gesloten, maar op tweede paasdag staan de werknemers tussen 11.00 en 17.00 uur met veel enthousiasme voor u klaar. Er gelden van 15 april tot en met 22 april vier verschillende acties: De prijs van de Opel Astra Online Edition wordt verlaagd van €26.285,- naar €20.995,-, de Opel Corsa Favourite van €19.464,- voor €15.595,- en de Opel Crossland X Innovation wordt van €29.608 verlaagd naar €25.750,-.Tevens hebben wij een nieuwe Opel Karl Edition al vanaf € 13295,=. In beide vestigingen zijn nog diverse auto's van deze modellen op voorraad. Op deze bijzondere actiedagen kan uw voordeel oplopen tot €5.290,-. Tot slot bestaat Opel dit jaar 120 jaar, waardoor u gebruik kunt maken van vier speciale acties. Kijk voor deze acties op de website van Kamp Twente.

Meer informatie
Autobedrijf Kamp Twente is in Almelo te bezoeken aan de Weezebeeksingel 4 en in Hengelo aan de Steenzoutweg 16. Kijk voor meer informatie op www.kamptwente.nl of bel naar 0546-82 26 61 (Almelo) of 074-82 20 022 (Hengelo).

Nedersaksisch moet behouden blijven

TWENTE - De Twentenaar is doorgaans erg trots op zijn streek; van de gemoedelijkheid tot de rust, maar ook ons mooie Twents. Dit Nedersaksisch dialect leeft nog echt in onze streek. Maar het staat wel onder druk, hier en elders. De Vereniging Levende Talen wil hier verandering in brengen.

Het Nedersaksisch is de overkoepelende benaming voor veel dialecten die in de brede Oost-Nederlandse en Duitse grensregio gesproken worden. Het Twents is hier één variant van. Afgelopen week is het project Levende Talen Opgericht door de Vereniging Levende Talen, een landelijke vereniging van taaldocenten.

Ambitie
Hun ambitie is om het onderwijs in de reze regionale taal te professionaliseren, maar ook het stimuleren van uitwisseling van kennis en het doorontwikkelen van lesmateriaal. Dit alles moet zorgen voor een positievere houding in het onderwijs ten opzichte van regionale talen. Dat er veel belangstelling is voor deze ambitie blijkt uit de deelnemers: er zijn al 43 mensen die op hun eigen gebied bij gaan dragen aan dit project. Niet verrassend draagt ook onze eigen Herman Finkers het project een warm hart toe; andere promintenten zijn Hendrik Kan Bökkers van de gelijknamige band. Hij beschikt ook over een lesbevoegdheid en wil actief werken aan de ontwikkeling van een leerlijn Nedersaksisch voor het basisonderwijs.

Regionale steun
Ook de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland, Groningen en Drenthe hebben hun steun uitgesproken voor dit project. De toegenomen interesse voor streektalen is een positieve trend die zeker ondersteuning verdient. Voorzitter Willemijn Zwart van Levende Talen: "Je merkt dat de houding ten opzichte van regionale talen zoals het Nedersaksisch aan het veranderen is. De meerwaarde voor de taalontwikkeling staat gelukkig steeds meer in de spotlight." Het Nedersaksisch is geen 'slecht Nederlands' zoals vroeger vaak de houding was, maar een volwaardige eigen taal.

Jesus Christ Superstar

Ik breng u in Oldenzaal en omgeving nog even in herinnering de uitvoering van de musical Jesus Christ Superstar.

Ik was enkele keren bij de repetities waar mij opviel: de prachtige stem van Rutger de Vries. Dit was aanleiding voor mij om Rutger, de man die mij de koude rillingen over mijn lijf liet voelen, eens op te zoeken. Ik wilde meer weten van Rutger de Vries en ik wil u lezer betrekken bij de man die de rol van Jesus Christus vertolkt, waarbij u a.s. zondag betrokken kunt zijn in de Mariakerk in Oldenzaal.

Wie is hij?
Rutger de Vries geboren in 1979 (40) ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij mooi kon zingen. Rutger koos na de basisschool voor een opleiding als docent (leraar) aan de PABO. Inmiddels is hij in het onderwijs doorgegroeid en is hij momenteel directeur van de CBS school Wonderwijs in Ruurlo. Zijn omgeving kent hem en ook zijn zangtalent. In de Achterhoek en in Twente geen onbekende in de muziek en theaterwereld Was zingen eerst als hobby bedoelt inmiddels is zijn zangtalenten ontdekt en wel door Ernst Daniel Smid.

Talent
Rutger was destijds de afleverings winnaar in het tv programma,, Una Voice Particolare" Hij werd betiteld als het best bewaarde talent van Winterswijk. Rutger werkt veel samen met koren en orkesten en nu dan a.s zondag in de Mariakerk te Oldenzaal met Triple One en Inspiration. Aanvang 19.30 uur. Entree is gratis en plaats reservering is niet mogelijk. Kom op tijd dan bent u verzekerd van een plaats, immers dit unieke optreden mag u niet missen.

Tekst & foto Martin Meijerink. Op de foto: Rutger de Vries in de gastrol van Jesus van Nazareth

Blijf er niet mee zitten: Polikliniek Proktovar kan helpen

HENGELO - Darmklachten, spataderen, rug- en gewrichtsklachten hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op je leven. Toch blijven veel mensen er te lang mee rondlopen. Polikliniek Proktovar met vestigingen in Hengelo en Best specialiseert in het onderzoeken en behandelen van deze klachten.

Proktovar beschikt over een multidisciplinair team met proctologen die zich buigen over darm- en anale klachten, een gastro-intestinaal chirurg, vaatchirurgen voor onder meer spataderbehandelingen, maar ook een orthopeed en radioloog, gefocust op rug- en gewrichtsklachten.


Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen die meestal in de benen zichtbaar zijn. De blauwe, verdikte aderen kunnen zorgen voor concrete klachten zoals bloeden na het stoten van uw been, pijn, rusteloze benen en een zwaar gevoel in de benen. Behandeling is dan zeker wenselijk op medische gronden, maar ook geeft het weer een zelfverzekerd gevoel in de zomerse dagen wanneer de benen vaker zichtbaar zijn. Meestal kan het onderzoek binnen 1 week plaatsvinden met daarna een snelle behandeling. Bij het consult gebruikt de arts moderne methoden zoals het Duplex-onderzoek om de toestand van de aders goed te bekijken. Behandeling gaat eveneens volgens de modernste technieken, zoals de endoveneuze lasertherapie. Hierbij brengen zij met een zeer kleine snee een kleine laserdraad in in de ader, waarmee het bloedvat gesloten kan worden. Hierbij is dan in de meeste gevallen geen narcose nodig, wat zorgt voor een snelle behandeling met aanzienlijk korter herstel. Andere methoden zoals bijvoorbeeld het dichtspuiten van een ader zorgen ook voor een snel herstel. Het operatief verwijderen van grotere spataderen is ook mogelijk, maar komt steeds minder voor dankzij de moderne alternatieven.


Rug en gewrichtsklachten
Ook voor de behandeling van rug- en gewrichtsklachten bent u aan het juiste adres. Hierbij wordt natuurlijk gekeken naar uw leefstijl en houding, om zoveel mogelijk zonder zware ingrepen te kunnen helpen. De behandeling van een tenniselleboog gaat volgens een innovatieve nieuwe methode, ontwikkeld hier in Twente. Hierbij wordt met kleine naaldjes op een zeer precieze plek bij de ontstoken pees uw eigen bloed of dextrose ingespoten. Uiteindelijk herstelt zo 70 procent van de mensen met een tenniselleboog.


Darm- en anale klachten
Darm- en anale klachten zijn vervelend en roepen niet zelden toch wat schaamte op. Dit is absoluut niet nodig. Veel mensen blijven te lang rondlopen met problemen die goed te behandelen zijn. Proktovar's ervaren proctologen kunnen helpen bij bijvoorbeeld aambeien, pijnklachten en jeuk maar ook problemen met de bekkenbodem of incontinentie. Wanneer een verandering van uw levensstijl of medicijnen niet toereikend zijn, kunnen de proctologen ook diverse poliklinische ingrepen uitvoeren. Behandeling draagt bij aan de kwaliteit van uw leven; blijf er dus niet mee rondlopen.


Verzekerde zorg
Proktovar biedt een breed scala aan onderzoek en behandeling aan. Proktovar heeft inmiddels contracten met veel, maar nog niet alle verzekeraars. Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten dat u in principe alleen uw eigen risico betaalt bij Proktovar. Wanneer u namelijk bij een niet gecontracteerde verzekeraar zit, zal Proktovar hun deel van de kosten kwijtschelden. Zo bent u niet duurder uit dan voor andere behandelingen in een regulier ziekenhuis. Goede zorg moet immers voor iedereen betaalbaar zijn.


Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar in Hengelo en Best helpt u graag. Maak dan ook een afspraak voor een consult. Bel voor meer informatie of een afspraak met 074-37 64 408 of mail info@proktovar.nl. Kijk ook op de website: www.proktovar.nl

Voorkom een val met een STROEV-vloer

TWENTE - Een ongeluk in je eigen huis komt helaas maar al te vaak voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat komt te overlijden door een val fors gestegen is de afgelopen jaren; ongeveer 4.000 mensen per jaar. Preventie is daarom erg belangrijk; STROEV kan helpen om een lelijke val te voorkomen, ook voor bedrijven en organisaties.

De badkamer is gevaarlijker dan veel mensen denken. Op de natte tegels en in de gladde douchebakken kom je al snel aan het glijden met een val als gevolg. Het Almelose bedrijf STROEV specialiseert in het aanbrengen van stroeve coatings op deze en veel andere ondergronden. Hierdoor hebt u meer grip en valt u minder snel. Het aanbrengen van de coating neemt slechts een dag in beslag. Deze is transparant en heeft een levensduur van 7 tot 10 jaar. STROEV gebruikt een speciaal etsmiddel om tegels stroef te maken. De richtprijs voor een badkamer tot zes vierkante meter is 225 euro. Het aanbrengen van de coating in een douchebak of ligbad kost eveneens 225 euro. Uw badkamer is dan ook in één dag klaar. Een relatief kleine investering die veel leed kan voorkomen. Nu al komt iedere zes minuten een oudere op de eerste hulp terecht als gevolg van een val, met fikse zorgkosten en bijbehorende problemen als gevolg.

Ook voor bedrijven
STROEV verzorgt ook het stroef maken van vloeren voor bedrijven en organisaties in de brede regio. Door de jaren heen hebben zij een grote klantenkring opgebouwd; onder meer met gemeenten, sportcomplexen, recreatieparken, horecabedrijven en hotels. Zeker wanneer u een grotere oppervlakte laat coaten kan dit zeer kosteneffectief. Bovendien voorkomt u hiermee ook leed bij bezoekers en personeel én een stuk aansprakelijkheid. Een bezoeker of medewerker die valt in uw bedrijf als gevolg van een gladde vloer kan u immers aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zo zijn bijvoorbeeld tegelterrassen, zwembaden en natte betonvloeren een groot risico. Eigenaar Marc Tyburski van STROEV is dan ook blij dat er steeds meer aandacht is voor valpreventie, ook zeker wanneer letsel voorkomen kan worden. Zo zijn diverse Twentse gemeenten en de GGD Twente al actief bezig met trainingen voor valpreventie van ouderen. Zeker in combinatie met preventieve maatregelen zoals een stroeve vloer kan veel leed voorkomen worden.

Neem contact op
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw woning of bedrijf? Neem contact op met STROEV via 074-250 80 86 of kijk op: www.stroev.nl

Gezond genieten van rabarber!

TWENTE - Een gevarieerd dieet met voldoende groente en fruit is belangrijk voor een levenslange gezondheid. Het eten van groente 'in het seizoen' brengt een leuk stukje variëteit aan de eettafel. Zo ook: rabarber.

April is zo'n beetje de maand van de rabarber. Deze is tegenwoordig het hele jaar verkrijgbaar, waarbij de rabarber in het voorjaar en de zomer buiten kan groeien. De winterse rabarber is zachter en zoeter van smaak. Rabarber's unieke, iets zure smaak maakt het herkenbaar in veel gerechten, van een heerlijke compote tot zoete nagerechten. De zoete rabarber is weliswaar een groente, maar de belevenis en gebruik is vaak net als fruit.


In de winkel
Verse rabarber komt in groene, groen-rode of rode varianten qua stelen. In het algemeen zijn de rodere stengels zoeter ten opzichte van groenere stengels. Dunnere stengels die wat steviger zijn zorgen voor meer smaak. Rabarber moet men het liefst binnen een dag of drie gebruiken en goed verpakken in de koelkast om uitdrogen tegen te gaan. Belangrijk: verwijder het blad van de rabarber en eet dit niet; hier zit veel oxaalzuur in wat giftig is.


Gezond
Rabarber smaakt niet alleen geweldig, maar biedt ook een goede balans voedingsstoffen. Het is rijk aan ijzer en bevat minerale zouten zoals calcium en magnesium en omvat veel vitamine B1, B2, B6 en C. Van alles niet heel veel - maar het is wel een mooie verzamelgroente om in één keer van alles wat binnen te krijgen. De gezondheidsvoordelen zijn breed; zo draagt het bij aan de eetlust en spijsvertering, versterkt het het immuunsysteem en meer.

13 / 16