Hart van Oldenzaal

15 februari 2019

Hart van Oldenzaal 15 februari 2019


De Vijfhoek moet weer een pareltje worden

OLDENZAAL - Het winkellandschap en het winkelgedrag van de Oldenzalers is aan het veranderen. En dit heeft ook zo zijn impact op de Oldenzaalse binnenstad. Een van de problemen waar Oldenzaal actief mee kampt is de leegstand in de binnenstad en problemen zoals de afnemende populariteit en staat van winkelcentra zoals In den Vijfhoek. Er ligt nu een uitgebreid plan klaar om dit aan te pakken.

De leefbaarheid én levendigheid in de binnenstad moet verbeteren. Het aanpakken van winkelcentrum In den Vijfhoek is hierin een belangrijke pijler. Het winkelcentrum moet echt weer een levendig deel van de binnenstad worden. Een plek waar je niet alleen kunt winkelen, maar ook wonen en ondernemen. In den Vijfhoek moet een plek worden waar altijd iets te doen is, met ruimte voor ontmoeting, wandelen, winkelen of een gezellige lunch.

De plannen
Het winkelcentrum krijgt een grondige renovatie. Van binnen moet dit lichter, ruimer en comfortabeler worden. De omliggende ruimte krijgt straks weer het historische stratenpatroon terug. Er moeten ook goede parkeerplaatsen komen en het Singelpark krijgt weer meer groen. Zo moet In den Vijfhoek straks weer een leuke plek worden voor alle bezoekers en gebruikers.

Complexe situatie
Het aanpakken van In den Vijfhoek is een project met een lang voorbereidend traject. Niet verwonderlijk, aangezien diverse partners allemaal hun eigen belang en verantwoordelijkheid hebben in dit project. Zo is de eigenaar van het winkelcentrum Unibail Rodamco Westfield betrokken bij het interne deel van het winkelcentrum. Woningcorporatie WBO Wonen draagt de verantwoordelijkheid voor onder meer het verduurzamen van de woningen boven het winkelcentrum, de geveltuinen en opknappen van het parkeerdek. De gemeente Oldenzaal zelf is verantwoordelijk voor parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum, de openbare ruimte en het Singelpark.

Info-avond
De laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd op een informatieavond. Deze zal gehouden worden op dinsdag 19 februari vanaf 18.30 uur in de projectenwinkel in het winkelcentrum, ingang Grootestraat.

Gemeente en deelnemers enthousiast over sport-inburgering

OLDENZAAL - Sport is een goede manier om te integreren in de samenleving. Uit welke hoek van de wereld je ook komt, welke taal je ook spreekt of welke religie je hebt: samen achter een bal aan rennen is een universele waarde. Het is dan ook niet verrassend dat het project Sportief Inburgeren in Oldenzaal mooie resultaten oplevert.

Afgelopen week nam wethouder Rob Christenhusz een kijkje bij de huidige groep statushouders die dit project doorloopt. Statushouders zijn vluchtelingen die een permanente verblijfsvergunning gekregen hebben en zich in Nederland mogen vestigen, bijvoorbeeld in Oldenzaal. Er is veel ondersteuning voor deze groep; bijvoorbeeld voor het vinden van woonruimte, het krijgen van werk en het leren van de taal. Maar het échte inburgeren in de samenleving zal vooral gebeuren door leuke sociale contacten.

Sportief Inburgeren
Het project Sportief Inburgeren is er op gericht om deelnemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport, spel, bewegen en taal. Ook is het een goede manier om bepaalde Nederlandse kernwaarden te leren, zoals acceptatie van anderen die 'anders' zijn. De statushouders hebben immers vaak vrij diverse achtergronden qua het land van herkomst, hun taal en religie. Op het sportveld moet je samenwerken om meer te bereiken, maar ook daarbuiten ontstaan leuke contacten.

Succesvol
Momenteel is de derge groep statushouders bezig met de afronding van dit project. De deelnemers van de eerste twee rondes waardeerden dit project met het rapportcijfer 8. Ook deelname gedurende het project was hoog met een aanwezigheidspercentage van 85 procent volgens de gemeente. Dat niet alleen het stukje contact, maar ook het stukje beweging goed aanslaat blijkt uit de bijkomende resultaten. Diverse deelnemers zijn uitgestroomd naar wandelgroepen, volgen zwemles, fietsles of zijn actief als vrijwilliger. Enkelen zijn via FC Noaber bezig met een traject om een nieuwe baan of opleiding te vinden.

Veel te beleven in Losser tijdens de voorjaarsvakantie

LOSSER - De voorjaarsvakantie komt er weer aan! Heerlijk weer de tijd om er met de kids op uit te gaan en samen het begin van de lente te vieren. Er valt voor de Losserse families weer veel leuks te beleven de komende week.

Ga op een historische ontdekkingsspeurtocht in het centrum van Losser. Deze tocht van ongeveer 1,5 uur wordt gelopen met behulp van een GPS. Aan het einde van de tocht wordt de schat van Losser gezocht en krijgen de kinderen een speurdersdiploma. Tijdens de speurtocht kom je langs 25 historische gebouwen of monumenten waaraan een aantal meerkeuzevragen is gekoppeld. Om de schat van Losser te vinden moeten ook nog getallenvragen worden beantwoord om de geheime code te kraken. Deze leidt naar de schat, die op een geheime plaats in het centrum is verstopt. De speurtocht is geschikt voor jong (vanaf 8 jaar). De kosten zijn voor 2 t/m 5 personen 15 euro met 1 GPS en voor 6 t/m 9 personen 25 euro met 2 GPS'en. Reserveren kan bij VVV Losser.

Verborgen Dinkeldaalders
Op pad met een tablet, een mijndetector en een tas met attributen. De opdracht is zoeken naar de Dinkeldaalders, die ergens in het gebied begraven zijn. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt duidelijk zodra de tablet gestart is. Langs de route zijn dertien palen geplaatst, genummerd en voorzien van een QR code. Met de tablet moeten de QR codes worden gescand om het juiste antwoord te vinden. Met behulp van de metaaldetector moet de "schat" worden gezocht. Geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Prijzen voor 1 t/m 5 personen 19,50 euro, 6 t/m 9 personen 27,50 euro en 10 t/m 15 personen 50 euro. Reserveren kan bij VVV De Lutte.

Speur naar insecten
Op een unieke manier kennismaken met de prachtige natuur van het Arboretum Poortbulten tijdens een speurtocht van 2 uur. Als alle vragen goed worden beantwoord, ontvang je een echt Rangercertificaat! Er zijn twee speurtochten: één voor kinderen van 6-9 jaar en één voor kinderen van 9–12 jaar. De kinderen gaan op pad met een rugzakje dat gevuld is met een opdrachtenlijst, insectenwaaier, vogelgids, insectenpotje, meetlint en een vergrootglas. Hiermee ga je op ontdekkingstocht in de natuur. De kosten per kind bedragen 4 euro, 2 kinderen voor 5 euro. Reserveren kan bij VVV de Lutte. Kijk ook op: www.vvvdeluttelosser.nl, tel: 0541-551160.

Bijeenkomst over nieuw fietspad Manderveenseweg

MANDERVEEN - Nu eindelijk besloten is dat het fietspad langs de Manderveenseweg er komt, wordt er voortvarend te werk gegaan door inwoners van Manderveen en de gemeente.

Het eerste schetsonderwerp is inmiddels gemaakt en de Werkgroep Fietspad Manderveen en de gemeente nodigen heel Manderveen en belangstellenden uit andere kernen uit om deze op woensdag 20 februari vanaf 20.30 uur in het Kulturhus te komen bekijken.

Lange adem
De gesprekken over het fietspad zijn zo'n 35 jaar geleden begonnen en misschien juist wel door die lange periode is het fietspad iets geworden waarbij het hele dorp en de gemeente betrokken zijn. De aanleg is dan ook een gezamenlijk project, waarbij inwoners en gemeente ieder op hun eigen manier hun steentje bijdragen. Het is zelfs het eerste fietspad met een eigen mailadres: fietspadmanderveen@noaberkracht.nl

Samenwerking
Inhoudelijke afspraken hierover zijn woensdagavond gemaakt in een groot overleg met afgevaardigden van alle betrokken partijen in Manderveen, kernwethouder Erik Volmerink en medewerkers van de gemeente. "We gaan hierin zoveel mogelijk samen optrekken binnen een projectgroep bestaande uit inwoners van Manderveen en medewerkers van de gemeente", zegt de kernwethouder. "In de uitvoering wordt gezocht naar vormen van samenwerking en ook de communicatie pakken we samen op." Nu de eerste schets er ligt, zijn alle inwoners van Manderveen uitgenodigd om deze op 20 februari vanaf 20:30 uur in het Kulturhus van Manderveen te komen bekijken. De Werkgroep Fietspad Manderveen en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Column

Provincie

In de Tubantia van afgelopen zaterdag stond een analyse van de kandidatenlijsten van de 13 partijen, die deelnemen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel van 20 maart aanstaande. Daarbij werd gekeken naar de woonplaats van de kandidaten en wat blijkt; het aantal uit Twente afkomstige kandidaten is ver beneden peil; 44,2 procent van de kandidaten woont in Twente, terwijl 54,2 procent van de bevolking van Overijssel Twents is.

Conclusies verbinden de journalisten niet of nauwelijks aan die getallen, terwijl cijfers op zich geen betekenis hebben. Je moet er iets mee kunnen, anders is een getal, een getal. Niet meer. De suggestie is natuurlijk, dat een statenlid harder loopt voor zijn eigen regio, dan voor de andere regio's. En dat zou ik wel graag eens onderzocht willen zien

Want er zijn natuurlijk wel aardige vragen hierover te bedenken, zeker met het oog op de komende verkiezingen. Misschien komen de schrijvers er later op terug. Bijvoorbeeld over het rare stelsel van getrapte verkiezingen, waarbij de pas gekozen PS-leden op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. Die kun je ook gewoon uitrekenen, want elk statenlid stemt op haar of zijn eigen partij. Een foute stem kan desastreus zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer van de zittende regering. En dat is lastig, want de Kamer van Herziening wil nog weleens dwarsliggen. En daar zijn ze inwendig wel een beetje trots op.
Nu heb ik veel voor en bij provincies gewerkt en toch bleef het doel van provincies niet altijd even duidelijk. Een gemeente staat dichter bij de burger en heeft enkele zeer concrete taken. Wat ik voelde bij de provinciale besturen was de tegenstelling stad – platteland. De steden waren en zijn politiek gezien meer rood dan het platteland. Zeg maar, PvdA in de stad en CDA voor het platteland. Dat is in Overijssel altijd zo geweest, vandaar de geringe belangstelling in de steden voor de provinciale verkiezingen, hetgeen weer leidt tot relatief meer stemmen op het CDA.Want de CDA-stemmer is van oudsher een trouwe kiezer. En laten we eerlijk zijn, voor de steden is vooral het geld van het rijk, verdeeld door de provincies van belang.
Het probleem van de provincie is het imago en de profilering. De onbekendheid bij het publiek is een doorn in het oog van de provinciale bestuurders. Aan de andere kant is het niet altijd slecht een beetje in de schaduw te opereren. Het neerschieten van edelherten in Flevoland is een provinciale aangelegenheid en ik durf er om te wedden, dat ze liever op een andere manier in het nieuws zouden willen komen. Waar de problemen komen is bij de toezichtfunctie van de provincie op de gemeente. Ik zou me kunnen voorstellen dat veel strenger naar de financiële positie van gemeenten wordt gekeken. Want ik vind dat ook de provincie daarin een zekere verantwoordelijkheid heeft, al was het alleen maar aan de burger van de provincie. Of mogen die alleen maar betalen en een vakje rood maken. Praat daar eens over tijdens deze verkiezingscampagne.

Ouderen in beweging

NOORD DEURNINGEN - Bewegen is voor iedereen gezond; jong én oud. Maar om echt van die goede voornemens naar concreet bewegen te gaan, hebben we wel eens een duwtje nodig. Om senioren over te halen meer te bewegen stat in Noord-Deurningen 'Ouderen in Beweging'.

Dit is een gezamenlijke sportactiviteit, gericht op senioren. Dit zal gehouden worden in De Mare. Deelnemers sporten in groepsverband. Dit draagt bij aan het plezier in bewegen; het is immers best gezellig. Ook zorgt dit sporten in groepsverband voor een stok achter de deur om te blijven komen.

Start
De eerste bijeenkomst van Ouderen in Beweging is op woensdag 6 maart. Dit duurt van 13.30 tot 14.15 uur en zal gehouden worden in De Mare. De hele maand maart kunt u gratis deelnemen. Daarna zijn de kosten 10 euro per maand. Dit is inclusief een kopje koffie. Wilt u graag iets meer informatie of zit u met concrete vragen? Neem contact op met Esther Willemsen via 06-11 33 43 84.

Goed begin
Omdat niet iedereen natuurlijk even fit en fanatiek is, gaat het sporten wel onder goede, deskundige begeleiding. Het vermijden van risico's en blessures is hierbij erg belangrijk. Een sportinstructrice geeft de juiste uitleg over de oefeningen om problemen te voorkomen.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

TWENTE - De voorjaarsvakantie is komende week weer. Veel gezinnen gaan er een paar dagen op uit voor een korte vakantie.

Ook inbrekers weten dit maar al te goed; gedurende de voorjaarsvakantie is dan ook altijd een piekmoment zichtbaar qua inbraken. Om een inbraak te voorkomen kunt u zelf veel doen. Zo is het in ieder geval goed om vakantieplannen niet op internet te plaatsen maar juist wel de buren te attenderen. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden en post weghalen bij de voordeur. Zo maakt de woning een bewoonde indruk, waardoor de kans op een inbraak minder is.

Sluiten
Ook is het belangrijk om altijd goed de woning af te sluiten, inclusief ramen, ook op hogere verdiepingen. Dieven kunnen ook handig gebruik maken van bijvoorbeeld afvalbakken, ladders en tuinmeubilair om bij een bovenraam naar binnen te sluipen. Het gebruik van tijdschakelaars voor verlichting zorgt eveneens voor het afschrikken van inbrekers. Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt, bel dan direct met 112. Zo is de pakkans bij inbraken groter. In diverse gemeenten zijn ook borden geplaatst voor WhatsApp-preventiegroepen.

Maandag 18 feb 10:00 uur

Smee kuijern is nit hetzelfde
as smee communiceren.

Column: Doorgaan zou ik zeggen!

Wanneer je jong bent en er een duidelijke en uitgesproken mening op nahoudt dan is daar niets mis mee. Soms moet je, wanneer je tegenstellingen wilt wegnemen, met kracht je uitgesproken mening beargumenteren en verdedigen. Niet om gelijk te krijgen, maar om de ander te overtuigen van zijn of haar ongelijk.
Nu jongeren hun stem laten horen en protesteren tegen het nog verder opwarmen van moeder aarde, kan ik alleen maar zeggen dat ik dat respecteer en waardeer. Het was geen spijbelen, maar met velen protest laten horen tegen dit klimaatbeleid. Beter was het geweest om deze protestactie op zaterdag te houden, maar helaas.
Het kriebelde bij mij, even kwam de gedachte op om opnieuw naar het Malieveld te gaan om steun te geven aan de jeugd. Mede omdat mijn generatie heeft toegestaan dat wij te ver zijn gegaan met het verpesten van het klimaat in vele opzichten. Wij ouderen hebben het laten gebeuren, de jeugd heeft gelijk want zij hebben de toekomst.
Wanneer ik ons stadstheater de Bond bezoek, dan kan ik het niet laten om even een blik te werpen op markante kop van de man die geboren is in de Bentickstraat hier in de Boeskoolstad: Herman Bode (1925-2007). Hij riep ons, ook de Oldenzalers destijds op, tot protest (maart 1980). Oldenzalers Hennie, Johan, Jan en collega's en vele andere Oldenzalers met ons reisden destijds af naar de RAI in Amsterdam. Wij gaven gehoor aan de oproep van Herman Bode.
"Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam" en we gingen en met succes. We gingen ook, en met ons 550.000 medestanders in oktober 1983 naar het Malieveld om te protesteren tegen de komst van de kruisraketten.
Nee we hebben niet stil gezeten en hebben onze protesten destijds ook wel laten horen. Nu ik dit schrijf besef ik opnieuw, dat dit spannende dagen waren, waar ik nu nog met veel emotie op terugblik. Het heeft mij doen beseffen dat ik vrede en vrijheid in mijn en ons verdere leven belangrijk blijf vinden.
Het ontroert mij nu ik hoor en zie hoe kinderen zo begaan zijn met het milieu. Het protesteren en er bij zijn zal het onderwerp klimaat voor de komende generatie blijvend van betekenis zijn en blijvend aandacht krijgen gericht op het voortbestaan van moeder aarde.
Heeft deze eerste staking geen effect, ga gewoon door, doe het op een zaterdag dan krijg je mijns inziens meer bijval. Steun van mijn generatie is op zijn plaats. Nieuwsgierig ben ik of er Oldenzaalse docenten, studenten en of prominenten naar het Malieveld zijn getrokken.

Ben benieuwd!

KaatjeKnip 10 februari 2019
Reacties: Knipkaatje@gmail.com

Uitdaging tot weerbaar worden aangaan!

OLDENZAAL - De aankondiging dat er een cursus weerbaarheid voor senioren zou worden gegeven was voor mij aanleiding om mij aan te melden. Ik wilde wel ervaren in hoeverre het met mijn weerbaarheid is gesteld.

Budo vereniging Hantei en Impuls Oldenzaal stelden senioren in de gelegenheid tot deelname aan deze cursus. Waarin, in zeven lessen handvatten worden aangereikt hoe men zich veilig kan voelen en hoe te handelen als men in een vervelende situatie terecht komt.

Veiligheid
Bij deze eerste ontmoeting, waarbij ik met negen andere senioren een start maakte, stond ik verrast en was verwonderd over de mooie ingerichte en functionele sport- en ontspanningsruimte waarover de budo vereniging Hantei beschikt. De weerbaarheid cursus die wordt georganiseerd door Hantei in samenwerking met de stichting Impuls getuigde voor mij ook nog eens weer dat de sociale betrokkenheid en verbondenheid in de Oldenzaalse leefgemeenschap werkt. Duidelijk werd ook, dat veel ouderen zich tegenwoordig onveilig en kwetsbaar voelen. Men durft 's avonds de deur niet meer uit. Angst hebben wanneer ze geld moeten pinnen bij de geldautomaat en in sommige gevallen voelt men zich fysiek aangevallen.

Veel animo
Dat de aanmelding voor deelname aan deze cursus actueel is, werd snel duidelijk. Want er moest al direct een tweede cursus worden gestart. Het niet meer 's avonds over de straat durven te gaan zorgt er dan ook voor dat men in zijn isolement geraakt en zich eenzaam en alleen gaat voelen.

Zwakke plekken
Ingrid ter Braak weerbaarheidstrainer en Aikido docent legde bij mij direct al de vinger op mijn zwakke plekken, houding en lichaamstaal. Met een geringe eigen bijdrage van €10 voor zeven lessen wordt men in staat gesteld deel te nemen aan deze cursus. Lichaamshouding en lichaamstaal daar ga ik nu actief mee aan de slag en zo te horen, gaan mijn medecursisten hetzelfde doen. Vol verrassing kijk ik uit naar de volgende zes lessen.

Ook deelnemen? E-mail: e.vanloon@impuls-oldenzaal.nl of 0541-571414

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Jeugdgala bij de OCV Markloawen

OLDENZAAL - O.C.V. De Markloawen organiseert deze vrijdag 15 februari het jeugdgala.

Jeugdgraaf Thijmen en Jeugdgravin Maud zijn de 22e jeugdhoogheden van De Markloawen. Zij zijn er als vereniging erg trots op dat het alweer 22 jaar geleden is dat de eerste Jeugdhoogheden tevoorschijn kwamen! Mede dankzij Tonnie Morsink, is dit een groot succes is geworden. Na de jubileumreceptie is nu het jeugdgala aan de beurt. Het Jeugdgravenpaar heeft er ontzettend veel zin in het jeugd gala. Dit doen ze onder hun lijfspreuk: "Met Thijmen en Maud gaat carnaval niet meer Voud!" Zij en O.C.V. de Markloawen nodigen u uit voor het Jeugdgala Jubileum editie op vrijdag 15 februari.

Kom ook
Vele kinderen zullen weer optredens geven. Kom kijken; iedereen is welkom en de entree is gratis. De aanvang van de gala bij Hotel Het Landhuis is 19.00 uur en de zaal is op om 18.30 uur.

Vier je vakantie bij FC Twente!

ENSCHEDE - In de voorjaarsvakantie organiseert de FC Twente diverse leuke activiteiten voor de jongste supporters. Heb jij nog geen plannen voor de vakantie? Geef je dan snel op.

Wil jij een kijkje achter de schermen in De Grolsch Veste? Dat kan in de voorjaarsvakantie. Jij ziet de kleedkamer en kan het gras bijna aanraken. Ben jij benieuwd? Meld je dan aan voor de inlooptour op 20 februari (13.00 uur). Ook staat er op vrijdag 22 februari weer een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma, aanvang 20.00 uur. Kaarten voor Kidsclub- en Young Reds-leden zijn beschikbaar vanaf € 7,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven heb je geen Clubcard nodig. De Fanstore is natuurlijk in de voorjaarsvakantie op doordeweekse dagen geopend. Kom tijdens de vakantie gezellig naar de Fanstore om bijvoorbeeld jouw FC Twente shirt te scoren of eens te kijken in het officiële FC Twente Museum. Gedurende de voorjaarsvakantie zijn er ook diverse aanbiedingen in de Fanstore te vinden. Kijk op: fctwente.nl/voorjaarsvakantie.

Luchtkussen & Zwem Spektakel

LOSSER - Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari van 10.00 tot 16.00 uur wordt er een Luchtkussen & Zwem Spektakel georganiseerd voor alle leerlingen van de basisscholen.

Sporthal De Fakkel wordt helemaal volgebouwd met spectaculaire springkussen, stormbanen en nog veel meer. Een dagkaart voor het Luchtkussen Festijn is €5,- en is verkrijgbaar bij Jumbo Losser en aan de kassa van Sporthal De Fakkel. Een combi kaart voor voor het Zwemmen & Luchtkussen Festijn is €8,- en is verkrijgbaar bij Jumbo Losser en Zwembad Brilmansdennen Losser.

Mamma Mia! Here we go again

DENEKAMP - Het Kulturhus Denekamp presenteert op 21 februari om 20.00 uur de film Mamma Mia! Here we go again. De entreeprijs is €7,50 inclusief koffie/thee.

Vijf jaar na de gebeurtenissen uit de eerste film treffen we Sophie aan op het Griekse eiland Kalokairi. Het hotel wordt feestelijk heropend nadat het een jaar eerder wegens het overlijden van haar moeder Donna was gesloten. Ze heeft Donna's hartsvriendinnen en haar drie mogelijke vaders uitgenodigd, maar niet haar grootmoeder. Sky en Sophie bevinden zich in een moeilijke beslissing.

Tutdeuzengala

LOSSER - Grand Café Smit organiseert op vrijdag 22 februari vanaf 20.00 uur het Tutdeuzengala. De entree kost €8,50.

Het gala is voor dames vanaf 18 jaar. Het is een gevarieerd scala van artiesten en dj's. Het wordt een compleet carnavalsfeest. Iedereen is welkom, maar je moet wel carnavalesk verkleed komen.

Stad waar ik ben geboren
Stad van gezang en engelen koren
Stad van vreugde en verdriet
Stad waar ik beleef, waar ik geniet.

Stad van vreugde, stad van gewoel
Stad waar ik mij veilig voel
Stad van mensen om mij heen
Stad ik voel me nooit alleen

Stad van pijn, stad van verdriet
Stad waar ik beleef, waar ik geniet
Stad van mensen, stad van kleur
Stad wars van enig willekeur.

Stad waar ik de straten ken
Stad waar in ik me zelf verwen
Stad van Bisschop, Engel , Dominee
Stad bij jou voel ik de vree (de)

Stad waar in ik ben geboren
Stad waar ik veel heb verloren
Stad vol van herinneringen
Stad waar ik graag over hoor zingen

Stad vol charme, stad van geur
Stad vol klank, stad vol kleur
Stad voor jong stad voor oud
Stad ik roep het hard
Oldenzaal het kloppende HART

Kaatje knip februari 2019

Geslaagde netwerkavond voor verenigingen

OLDENZAAL - Het is Quinta Clason, de cultuurmakelaar Oldenzaal, die in opdracht van de Provincie Overijssel verbindingen tot stand brengt en stichtingen, verenigingen en clubs uit de zorgsector, sport en ook culturele sector in Noordoost Twente adviseert. Clason is de spin in het web die initieert, adviseert en verbindt.

Afgelopen woensdag had ze in Oldenzaal een Workshop netwerkavond georganiseerd in Breedwijs de sociale school en trefpunt in de wijk Berghuizen te Oldenzaal. Uit diverse plaatsen in Twente en uit verschillende sectoren waren de geïnteresseerden naar deze netwerkavond gekomen en dat leverde voor de deelnemers aan deze workshops het nodige op om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Werven
Het thema fondsen werven sprak erg aan. Advies op maat werd gegeven voor vrijwilligers organisaties, daarvoor was Rieks Springer van de Sesam academie uit Apeldoorn naar Oldenzaal gekomen. Zijn adviezen werden door de deelnemers in zich opgenomen. Hoe ga jij dat doen voor jouw stichting of vereniging wanneer het gaat om het aanvragen van subsidie of andere financiële ondersteuning?

Pers
Bianca Hellemons workshopdocent pers, wist ons te boeien met het thema hoe ga je met de pers om, maar ook de informatie over de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de persoonlijke eigendommenverzekering werd duidelijk uit de doeken gedaan. De opmerking van een vrouwelijke deelnemer uit Losser was dan ook: ,,Hier heb ik veel van opgestoken en heb ik als hulpverlener duidelijkheid over mijn ingeslagen weg, die ik als vrijwilliger, vrijwillig heb gekozen en wil gaan".

Foto en tekst:
Martin Meijerink

Grensoverschrijdend wandel/fietspad

Foto: shutterstock.com

LOSSER - Het College van B & W heeft besloten een stuk grond van circa 205 m2 aan te kopen nabij de Tiekenveenweg 10 in Overdinkel. Door de aankoop van dit stuk grond krijgt de gemeente de mogelijkheid om, in samenwerking met Stadt Gronau, een nieuw grensoverschrijdend wandel/fietspad aan te leggen.

Wethouder Harry Nijhuis: Er is me veel aan gelegen om het grensoverschrijdende toerisme te stimuleren. En dat geldt ook voor onze Duitse buren, in dit geval Gronau. Door aan weerszijden van de grens wat grond aan te kopen, realiseren Gronau en Losser samen een nieuwe wandel/fiets-verbinding. Deze verbinding wordt onderdeel van het Twents Blokje om, een lange afstand wandelroute door Noordoost-Twente. Het nieuwe wandelpad tussen Overdinkel en Gronau leidt de wandelaar naar het Laga-pad. Van daaruit kan hij het Noordoost Twentepad weer volgen, maar ook eerst Gronau bezoeken. De nieuwe verbinding staat ook op het wensenlijstje van de Dorpsraad Overdinkel. Ik ben blij dat we nu een stap zetten om dit te kunnen realiseren. In 2016 is gestart met het realiseren van de Grensstenen/Smokkelroute, als onderdeel van het Noordoost Twentepad. De route loopt langs de grens vanuit De Lutte naar Overdinkel en Glane. Door het ontbreken van wandelpaden moeten wandelaars nu nog veel op geasfalteerde wegen lopen, met name tussen Overdinkel en Glane.

Bestemmingsplan
Voordat het wandelpad daadwerkelijk kan worden aangelegd, dient het bestaande bestemmingsplan te worden gewijzigd. Dit loopt mee bij de herziening van het bestemmingsplan van het voormalige campingterrein. De verwachting is dat de bestemmingsplanherziening nog dit jaar zijn beslag krijgt.

Qmusic the Party

DE LUTTE - Kom op 16 februari genieten van Qmusic the Party bij het Fletcher Hotel-Restaurant De Grote Zwaan.

Vier uur lang flink over de top met hits die net zo vast in je geheugen staan als in de hitlijst van Qmusic's Foute uur. De twee DJ's van Qmusic trekken je mee in een warm bad vol guilty pleasures. Trek je meest foute outfit aan en kom van 21.00 tot 01.00 uur meegenieten! De deuren openen om 20.30 uur. Ticket & Plate kost €25,- en voor een 2-daags arrangement kost €65,-.

Soelaas

OLDENZAAL - Geniet van de solo van Bertolf op 15 februari bij Stadstheater De Bond. De avond start om 20.15 uur en de entree zal €19,- kosten.

Bertolf keert dit keer solo terug in de theaters. Hij onderzoekt in Soelaas waarom hij eigenlijk liedjes schrijft. Is het om een gevoel te uiten of juist om iets op te lossen? Hij speelt muziek van zijn nieuwe en oude album. Al dit fraais wordt aangevuld met songs van zijn muzikale helden zoals Paul McCartney en Paul Simon.

Maart roert zijn staart!

OLDENZAAL - De oproep in Hart van Oldenzaal heeft er mede toe bijgedragen dat er afgelopen woensdag nog meer beentjes op de dansvloer waren bij Ragonda en Rob Rouwhorst in Oldenzaal.

Dansen draagt ertoe bij dat senioren op een sportieve en sociale wijze met vreugde en plezier hun bestaan kleur en fleur geven. Het is dan ook bijzonder te waarderen dat Ragonda en Rob Rouwhorst hun danspaleis kosteloos openstellen voor senioren en medioren uit Oldenzaal en omgeving. Hier kun je op de eerste woensdag van de maand de cirkel van eenzaamheid doorbreken. En tevens je conditie op peil houden, door lichaamsbeweging, want dat is mede de opdracht die dagelijks aan ons ouderen wordt gesteld. Om het verouderingsproces tegen te gaan is dansen dan ook een sportieve, sociale en ontspannende bezigheid.

Dementie
Op de dansvloer tref ik Wim Hulleman ex-fysiotherapeut, hij danst niet alleen, maar benadrukt nog eens extra dat dansen een effectieve manier is om de ouderdom tegen te gaan en niet alleen het lichamelijke, maar ook het brein zo zegt hij, wordt geprikkeld, gestimuleerd door bewegen en muziek. Dat bracht het gesprek met Ragonda op het thema dementie. Bewegen en muziek, oude bekende nummers en oude bekende dansen zouden een goede uitwerking kunnen hebben op de dementerende en de begeleider. Deze opmerking neem ik mee naar de tweede thema-avond over 'Ons, Dementievriendelijk Oldenzaal'.

Maart roert zijn staart, mede door de carnavalsactiviteiten, vandaar dat de eerstvolgende dansmiddag niet op de eerste woensdag in maart is, maar op de tweede woensdag en wel 13 maart.

U bent van harte welkom, en Hart van Oldenzaal is er bij.

Foto en tekst:
Martin Meijerink.

Dames ZC Losser onderuit in Groningen

LOSSER - De waterpolodames van Losser hebben afgelopen zaterdagavond in Groningen met 4-3 verloren van Trivia.

De strijd met Trivia om plaats 4 is hierdoor weer geheel open. Beide ploegen hebben na 15 wedstrijden 28 punten, waarbij mag worden aangetekend dat het onderlinge resultaat licht in het voordeel van Losser is. Losser begon zwak aan de wedstrijd. Nadat een overtal gemist werd waren het de Groningsen die direct in de contra aanval de 1-0 scoorden, deze voorsprong werd door Trivia halverwege de eerste periode uitgebouwd naar 2-0.

Tweede periode
In de tweede periode kwamen beide ploegen niet tot scoren. Bij beide ploegen liepen de aanvallers zich stuk op de goed acterende keepsters. Claudia Nijhuis, de Losserse doelvrouwe, was met een stel geweldige reddingen bij Losser de beste speelster.

Derde periode
Pas halverwege de 3 e periode was het Jetske Gielians die de eerste Losserse treffer op het scorebord bracht door na 4 mislukte pogingen een man meer goed in te schieten. Even later werd er door de scheidsrechters een terechte strafworp aan Trivia gegeven, deze werd onberispelijk ingeschoten zodat de marge weer 2 in het voordeel van de thuisploeg was. Net voordat de derde periode was afgelopen kon wederom uit een man meer de 3-2 worden gescoord. Vanuit de linkerflank schoot Lindy Velthuis de bal goed achter de Groningse keepster. Het was echter wederom Trivia dat de marge op 2 zette. Uit een slimme aanval werd de 4-2 gescoord. Losser bleef vechten om een beter resultaat, Manon Korfage scoorde de aansluitingstreffer, maar kon in de resterende 3 minuten niet de gelijkmaker scoren. Coach Rudi Damhuis over de wedstrijd: "Door onrust in de ploeg werden er slechts 2 van de 8 verkregen overtalsituaties afgemaakt. De jeugd is fysiek nog niet sterk genoeg om tegen grotere en sterkere dames een vuist te maken. Op die punten na is er eigenlijk best wel goed gespeeld, maar we hebben nu wel met een 4-3 nederlaag te maken."

Meer duels
Deze week is er een vrij weekend. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 23 februari in Bemmel. Het op de tiende plaats staande Thetis is dan de tegenstander. Misschien is dat een wedstrijd om weer aan het zelfvertrouwen te werken.

Periodestanden
2-0, 2-0, 3-2, 4-3.

Doelpunten Losser
Jetske Gielians, Lindy Velthuis en Manon Korfage.

9 / 16

Techno-Classica in Essen

ESSEN - Van 10 tot 14 april organiseert de S.I.H.A de 31-ste editie van de Techno-Classica beurs in Essen.

Dit is een wereldbeurs voor oldtimers, classic- & prestige automobielen, motorsport, motorfietsen, vervangende onderdelen en restauratie. Ruim 220 exposerende classic clubs zorgen er bovendien voor dat dit de wereld clubmeeting van de internationale oldtimer-scene is.

Grote beurs
De Techno-Classica Essen heeft ruim 1.250 exploitanten uit meer dan 30 landen. Ook meer dan 20 automerken presenteren op hun fabrieksstands bijzondere stukken die alleen hier te zien zijn. Op de beurs zijn verder zo'n 2.700 klassiekers te zien, veelal aangeboden door gerenommeerde professionals. Ongeveer een derde van deze auto's zijn betaalbare youngtimers. Ook voor de jubileumstentoonstelling biedt de organisator weer een speciale show van wereldklasse; dit jaar onder het motto 'Tour de France Automobile Legends'. De van 1899 tot 1986 met onderbrekingen verreden etappe-rondrit nam in de internationale motorsport ook vanwege de deelname van gerenommeerde autofabrikanten een belangrijke plek in en werd als race- evenement voor historische raceauto's als Tour Auto (sinds 2009 'Tour Auto Optic 2000') nieuw leven ingeblazen.

Legendarische auto's
De S.I.H.A. presenteert enkele van de meest legendarische automobiele helden. Hieronder vallen bijvoorbeeld een Ferrari 250 Tour de France, Porsche 356 A 1500 GS Carrera of Ferrari 250 GT Berlinetta (SWB). Nieuw in het jubileumsjaar: naast de traditionele veiling van het vermaarde Engelse veilinghuis Coys houdt 's werelds belangrijkste veilinghuis RM Sotheby's voor de eerste keer een spectaculaire veiling van klassiekers in Duitsland.

Kom ook!
Er valt dus veel te zien op de beurs, voor iedereen die een interesse heeft in klassiekers en bijzondere auto's in de breedste zin. Kijk voor meer informatie op www.siha.de of voor kaartverkoop: www.technoclassica-tickets.de

Over 10 jaar rijden we in een...

Flickr - FaceMePls

TWENTE - Zegt u het maar. Een beetje zichzelf respecterend autojournalist ventileert er met graagte een mening over. Maar niemand die met zekerheid kan zeggen of we tegen die tijd nog op benzine rijden, de straten vol staan met laadpalen of dat waterstof het gaat maken als alternatief.

De autowereld is volop in beweging rondom dit vraagstuk. In China, daar waar we de volgende grote stap in de automotive branche verwachten, worden alle pijlen op elektrisch gericht en worden en masse nieuwe fabrieken opgetuigd om aan de massaproductie van elektrische voertuigen (kortweg EV's) te beginnen. In Japan zijn de kaarten verdeeld. Toyota loopt al jaren voorop sinds ze de Prius hebben geïntroduceerd, Nissan volgt, maar Mazda komt waarschijnlijk pas in dit jaar met een elektrische auto. De Koreanen zetten ook vol in op elektrisch. Merken als Hyundai en Kia zijn net als de Chinezen al langer overstag. Over Tesla hoeven we het niet te hebben en ook de grote Europese merken gaan over op elektrisch. De autowereld is in die zin wel om, maar of het de echte doorbraak gaat worden? Het aandeel EV's op de weg is nog steeds beperkt.

En dan is er natuurlijk nog waterstof dat CO2-vrij is en naar verluidt geen schadelijke uitstoot kent. Maar ook daar hoor je tegenstrijdige berichten over. Het omzetten naar waterstof kost namelijk ook energie, dus ben je toch weer afhankelijk van fossiele brandstoffen, zon- of windenergie. En als het om tegenstrijdige berichten gaat, de productie van EV's kent zelfs een zware belasting op het milieu. Een gemiddelde Tesla heeft 8 tot 10 jaar nodig om wat productie betreft CO2 neutraal te worden. Daarnaast wordt een deel van de elektriciteit waarop EV's rijden nog steeds gewonnen uit kolencentrales. Laat ik duidelijk zijn, de fossiele brandstoffen raken op den duur op en we zullen t.z.t. over moeten naar andere brandstoffen, maar wat dat dan zal zijn, ik durf het niet te voorspellen. Wat ik wel durf te voorspellen is dat we in 2030 vast nog wel op benzine en misschien zelfs op diesel rijden.

Auteur:
Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Firma Bolscher krijgt eerste Kia e-Niro in Twente

HENGELO - Steeds meer ondernemers investeren in duurzame mobiliteit. Nu elektrische voertuigen steeds beter worden, zien ook ondernemers goede kansen om deze in te zetten voor hun duurzame ambities.

Afgelopen week leverde Van Mossel Kia in Hengelo een Kia e-Niro aan het Enschedese vleesbedrijf Bolscher. Deze onderneming is al enige tijd bezig om duurzamer te werken in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het doel is om de CO2-uitstoot fors terug te brengen. In 2015 was dit nog 1.200 ton en de ambitie is om dit in 2020 naar 600 ton te brengen. Bolscher plaatste eerder al zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand en alle verlichting werd vervangen door zuinige LED's. Ook worden drie elektrische bussen, twee bussen met zonnepanelen en twee elektrische auto's ingezet. Het bedrijf beschikt ook over vier eigen elektrische laadpalen en een snellaadstation.

Kia e-Niro
De Kia e-Niro is de nieuwste toevoeging aan Bolscher's elektrische vloot. Het is de eerste, volledig elektrische versie van de Niro. Duurzaam, representatief en met uitstekende prestaties. De Kia e-Niro heeft een actieradius van 455 kilometer volgens de WLTP-norm. Dankzij een snellader kan de auto in 30 minuten tijd ruim 220 kilometer aan actieradius bijladen. De e-Niro is ook rijk uitgerust met onder meer veel rijhulpen voor veilige kilometers; een comfortabel interieur maakt het een aangename reisgenoot. De e-Niro is leverbaar vanaf 42.510 euro. Financial lease voor zakelijke klanten kan tegen 3,99 procent rente bij 36 maanden. Van Mossel Kia geeft u graag een passend advies voor uw duurzame mobiliteit. Kom langs in Hengelo of kijk op: www.vanmossel.nl/kia

Steeds meer youngtimers

TWENTE - Het aantal youngtimers op de Nederlandse wegen is sterk gestegen de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een youngtimer is een auto die tussen de 15 en 40 jaar oud is. Hierna is het een oldtimer. In Nederland reden vorig jaar zo'n 1,9 miljoen young- en oldtimers rond. Tien jaar eerder waren dat er nog 900.000. Jaarlijks nam het percentage auto's van 15 jaar en ouder op de weg toe met zo'n 8 procent per jaar. Met name het aanteel 'jonge youngtimers' tussen de 15 en 25 jaar nam toe de afgelopen tien jaar. Er reden vorig jaar zo'n 1,6 miljoen van deze auto's rond.

Oorzaak
De groei is onder meer te danken aan zakelijk bijtellingsregels. De jonge youngtimers zijn bovengemiddeld populair bij bedrijven. Wanneer een auto namelijk 15 jaar oud is, wordt de bijtelling van 35 procent berekend op basis van de dagwaarde en niet meer de cataloguswaarde.

Wat is populair?
De fiscale aantrekkelijkheid vertaalt zich ook in het merkenlijstje qua populariteit: Volvo voert de lijst aan bij gewilde youngtimers voor zakelijk gebruik, waarbij de V70 een geliefde keuze is. Dit wordt gevolgd door Mercedes, BMW (3 en 5 serie doen het goed), Volkswagen, Opel, Toyota, Audi, Ford, Peugeot en Renault. De duurdere auto's bieden vaak wat meer luxe én betrouwbaarheid.

Ook voor de particulier
Een mooie youngtimer is ook voor de particulier best aantrekkelijk. Zo is een auto van de leeftijd vaak voorzien van de meest gangbare snufjes die we ook nu terug zien op de auto's. De betrouwbaarheid van auto's werd ook steeds beter, waardoor zelfs een 15 jaar oud model nog vele mooie kilometers in zich heeft.

Big Event bij Opel Kamp

ALMELO – Opel-dealer Kamp Twente in Almelo en Hengelo maakt de aanschaf van een nieuwe Opel wel heel aantrekkelijk.

Tijdens de spectaculaire show The Big Event, die van 11 tot en met 16 februari in Nederland plaatsvindt, krijgt de klant € 2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex-inruilwaarde van zijn huidige auto (€ 1.000,- euro voor de Opel KARL). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfsauto voor € 500,- gratis brandstof en mogen ze kosteloos voor € 250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar bestaat, profiteert iedere koper van een nieuwe Opel óók van de 120-jaar deals bovenop de voordelen van The Big Event. Daarmee is The Big Event meer dan ooit dé inruilsensatie van Nederland! "The Big Event vindt in februari al voor de twaalfde keer plaats in Nederland", aldus Kamp Twente. "Ook wij doen mee aan deze grootscheepse voordeelshow. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te halen is." Via www.opel.nl kunnen klanten een inruilwaardecheque aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode van 11 tot en met 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Kamp Twente inruilen voor een nieuwe Opel. Vrijwel alle modellen van Opel doen mee, ook de bedrijfsauto's.

Verdubbelaar
Ook dit jaar is er weer de verdubbelaar. Elke dag zal wordt één taxatie uitgeloot, die geen € 2.000,-, maar zelfs € 4.000,- extra inruilwaarde ontvangt! Om mee te dingen naar die verdubbelde extra inruilwaarde kunnen klanten hun gegevens achterlaten op www.opel.nl. Voor de € 500,- brandstof verstrekt Kamp Twente een tankpas aan de koper van een nieuwe Opel.

Extra aanbiedingen
Bovendien geldt ook tijdens The Big Event het aanbod van Opel2Go op de KARL en de Corsa voor € 120,- per maand, een automaat-upgrade voor de Crossland X voor € 120,-, een voorraadbonus van € 1.000,- op de Astra, € 750,- voorraadbonus op Grandland X en de Mokka X en 4,99% rente op de financiering. Ook kopers van een Opel Bedrijfswagen profiteren van de voordelen van The Big Event. Met als extra aanbod 0% rente op de financiering met een looptijd van vijf jaar.

Humble Badging

TWENTE - In de jaren '80 werkte ik als vakkenvuller bij een Enschedese supermarkt. De nuchtere eigenaar van de supermarkt had een zoon Raymond en die werkte gewoon mee met de vulploeg om de lege schappen te vullen.

Soms vertelde Raymond prachtige verhalen over z'n pa. Ik zal het vandaag niet hebben over een staandehouding door de verkeerspolitie wegens een snelheidsovertreding, waarbij vader met een stalen gezicht aangaf normaal nooit zo hard te rijden. De zuivere waarheid achterhaalde hem snel, want zoontje Raymond gilde vanaf de achterbank dat papa altijd te hard reed. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. 'Pa' was een echte petrolhead, had al een paar Saabs turbo versleten en reed eind jaren '80 in een dikke BMW 535i. Op de M-serie na zo'n beetje de snelste en meest luxe BMW uit de Beierse stal. Maar pa vond het humor om lokale BMW dealer Piet Oldenhof te vragen er 524D achterop te zetten. Dat leverde bij de stoplichten steevast onthutste gezichten op als vader en zoon samen wegspurten in die dikke BMW.

Gemeengoed
Het fenomeen is tegenwoordig meer gemeengoed en bekend onder de Engelse noemer 'Humble Badging'. Een mooi woord voor een bescheiden logo op een dikke auto. En er is dus een categorie die net als de papa van Raymond het prachtig vinden dat de vlag op hun heilige koe een andere lading dekt onder de motorkap. Wij als 'echte' auto kenners denken dat je er alleen met een andere badge niet bent, want een beetje Mercedes AMG, BMW M of Audi RS herken je niet alleen aan het plaatje achterop, maar ook aan de vaak dikke bumpers, spoilers en grille. Staan wij voor het verkeerslicht naast zo'n snelle jongen met een geniepig verkeerd gemonteerd plaatje, laten we het gaspedaal voor wat het is en trekken heel rustig op. U bent vanaf heden dus ook gewaarschuwd…

Door Pieter Hof, bestuurslid van de Historische Automobiel Vereniging

Schade bij vorst, maar niet altijd door een glijpartij

TWENTE - In de winter worden er altijd meer autoschades gemeld bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Ligt er aan het eind van de dag zo'n vijf centimeter sneeuw, dan kan het aantal schademeldingen zomaar 50% hoger liggen dan op een "normale" dag.

Toch zijn gladheid en de aanrijdingen die daardoor ontstaan niet de enige veroorzakers van autoschade. Vorst kan ook veel schade aan het wegdek veroorzaken. Ineens geen perfect asfalt meer, maar een weg met gaten en vol met losse steentjes. Juist deze steentjes kunnen ook schade veroorzaken aan ruiten en carrosserie.

Wat te doen?
Wanneer u onverhoopt toch een schade heeft, dan is het belangrijk dit goed af te handelen. Er moet een schadeformulier ingevuld worden, de verzekeraar moet op de hoogte gebracht worden en herstel moet plaatsvinden. En juist voor dat herstel is expertise nodig. Waarom een paneel volledig opnieuw spuiten als het opgelost kan worden met Aqua Small Repair? Waarom een nieuwe autoruit plaatsen als ruitreparatie mogelijk is? Waarom een nieuwe grill laten plaatsen terwijl kunststofreparatie van de grill al volstaat? Een bedrijf met de juiste kennis in huis kan u adviseren over alle mogelijkheden. Daarbij hoort niet alleen vakkundige reparatie maar ook het oog hebben voor het kostenplaatje en hulp bij eventuele administratieve afhandeling van autoschade.

Fiat is overtuigd van de kwaliteit en levensduur van alle modellen

Begin 2019 heeft Fiat haar garantieregeling aangepast. Was voorheen de standaard 2 jaar fabrieksgarantie, vanaf 1 januari geeft Fiat 5 jaar garantie op nieuwe Fiats vanaf registratie.

De 5 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende garantie via Mopar. Er is verder geen beperking voor wat betreft het aantal kilometers dat wordt verreden en bij verkoop gaat de garantie mee naar de nieuwe eigenaar.

Wat is inbegrepen?
Bij een reparatie hoeft u niet te betalen voor vervanging van defecte onderdelen, de benodigde verbruiksmaterialen en de arbeidskosten.Dit valt allemaal onder de garantie. Verder is er ook nog een garantie op het doorroesten van binnenuit van de carrosserie. Gedurende de acht jaar na registratiedatum worden doorgeroeste delen vervangen of hersteld. Daarnaast heeft u tijdens de eerste vijf jaar na de registratiedatum ook recht op de mobiliteitsgarantie in Europa. Dus ook bij pech heeft u recht op hulp.

Voorwaarden
Zoals aan elke garantieregeling zijn er ook aan de 5 jaar garantie van Fiat voorwaarden verbonden. Zo moet de auto wel op correcte wijze worden onderhouden. En met de 'correct wijze' bedoelt Fiat dat het op de door hen voorgeschreven manier moet gebeuren. Daarvoor bent u bij de Fiat-dealer en de door Fiat erkende werkplaatsen van verzekerd.

Vraag uw dealer
Vraag bij uw Fiat-dealer naar alle voorwaarden van de garantieregeling en de mogelijkheden voor verlenging van de garantie wanneer u uw auto voor 1 januari 2019 heeft gekocht. Of neem een kijkje op de website www.fiat.nl

Veilig laden aanhanger voorkomt veel problemen

TWENTE - Af en toe is het nodig om wat meer mee te nemen dan er in de kofferbak past. Bijvoorbeeld voor een verbouwing, verhuizing of tuinrenovatie. Een aanhanger is dan een handig hulpmiddel. Maar je moet deze wél veilig gebruiken.

De regels voor het gebruik van de aanhanger worden nog wel eens als betutteling ervaren en vaak 'loopt het wel los' qua laden. Vergis u echter niet: met een onjuiste belading van de aanhanger riskeert u niet alleen een boete, maar ook een ongeval. Met uw rijbewijs B, BE of B+ (code 96) mag u rijden met een aanhanger. Welk rijbewijs u heeft bepaalt de maximale toegestane massa van auto plus aanhanger mét lading. Zo mag u met rijbewijs B een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo geladen. Meer mag, maar alleen als auto plus aanhanger niet boven de 3.500 kilo uitkomen. Met B+ mag u iedere aanhanger trekken, mits het gewicht van auto plus aanhanger en lading niet boven de 4.250 kilo is. Met BE mag u een aanhanger van maximaal 3.500 kilo beladen rijden. De regels voor het rijbewijs BE zijn in 2013 veranderd. Hebt u uw rijbewijs voor 1 januari 2013 gehaald? Dan zit er voor u geen grens aan het lege gewicht plus laadvermogen, maar de trekhaak moet dit wel aankunnen.

Grote items
Een aanhanger mag maximaal 4 meter hoog, 2,55 meter breed en maximaal 12 meter lang zijn inclusief dissel. Een deelbare lading mag niet meer uitsteken dan 1 meter achter de aanhanger en niet meer dan 5 meter vanaf het hart van de achteras. Een deelbare lading mag niet breder zijn dan de aanhanger. Een uitstekende lading moet gemarkeerd worden met een rood/wit vierkant bord.

Veilig laden
Ook de manier hoe u het gewicht van de lading in de aanhanger plaatst is van invloed op het weggedrag en de veiligheid. Zo is het belangrijk om 60 procent van het gewicht voor in de aanhanger te leggen. Hoe dichter het bij de trekhaak ligt, hoe kleiner het risico dat de aanhanger gaat zwalken. Als dit namelijk helemaal achteraan zou liggen, gaat de aanhanger als een pendule heen en weer bij een uitwijkmanoeuvre. Zware objecten legt u onderop.

Wrap een kleurrijke auto!

TWENTE - Het Nederlandse wagenpark is saai qua kleurstelling. Autokopers gaan nog steeds voor veilige keuzes: grijs is met stip op nummer één de populairste keuze. Gevolgd door zwart, blauw, wit en rood. Maar wat als je die nieuwe of gebruikte auto tóch graag in neon-zuurstok-roze wil rijden? Wrap hem!

Het grijze, grauwe Nederlandse wagenpark is ingegeven door onze mentaliteit van 'doe maar gewoon'. Het is ook pragmatisch; een auto met een veilige kleurkeuze zal tweedehands altijd makkelijker verkopen dan een exotische kleur. Je moet immers maar weer een liefhebber zien te vinden die óók een neon-zuurstok-roze auto wil hebben.

Wrappen
Wrappen is dan een mooie oplossing. U kunt de auto dan in laten pakken met een speciaal kleurfolie in alle gewenste kleuren van de regenboog. Of zelfs spiegelend chrome, goud of een complete regenboog. Naar wens met een matte of metallic afwerking; alles is mogelijk. Het folie biedt naast de nieuwe kleur ook een extra laag bescherming voor de lak, dankzij de extra toplaag en UV-coating. Het wrappen kost tussen de 1.200 en 4.000 euro, afhankelijk van het bedrijf en auto. Een gewrapte auto kunt u het beste gewoon met de hand wassen. Gemiddeld gaat een wrap zo'n vier jaar mee en langer met goed onderhoud. Het is ook mogelijk om onderdelen te laten wrappen, zoals de motorkap, spiegelkappen of spoilers. Zo kunt u wat mooie accenten aanbrengen om uw auto echt uniek te maken.

Melding bij RDW
Wanneer u de kleur van uw personenauto of kampeerwagen verandert, is het ook verplicht om een melding te doen bij het RDW. De kleur van de auto staat immers op het kentekenbewijs. Het doorgeven van een kleurwijziging is gratis en kan online via www.rdw.nl

Steeds meer cursussen voor seniore weggebruikers

TWENTE - De afgelopen jaren staat het bijspijkeren van de verkeerskennis onder senioren meer in de belangstelling. Ouderen zijn helaas oververtegenwoordigd bij ongevallen op de weg.

Ouderen hebben een hoger risico om te overlijden in het verkeer. Met name de grotere, fysieke kwetsbaarheid bij 75-plussers is een risico. Ouderen zijn ook vaker betrokken bij bepaalde soorten ongevallen. Zo is links afslaan bij kruispunten statistisch een groter risico. Kruispunten zijn door de jaren heen complexer geworden. Wanneer een oudere door vergrijzing moeite heeft met het eigen motorisch functioneren en de waarneming kan dit al snel voor ongelukken zorgen. De gemeenten, provincie en het Rijk doen al veel om de wegen veiliger te maken en ook kennisinstellingen kijken naar het terugdringen van ongevallen.

Moet je wel rijden?
Voor de oudere automobilist is het belangrijk om waakzaam te zijn op deze risico's. Een goed inzicht in de eigen beperkingen helpt om onveilige situaties te vermijden. Als u bijvoorbeeld weet dat u moeilijk overweg kunt met drukke wegen, is het verstandig om op een rustiger tijdstip te reizen. Oudere automobilisten rijden gelukkig al van natura wat rustiger en zijn minder wild dan jonge automobilisten. Samen met het verkeersinzicht door de jaren heen verkregen zijn ze in theorie best een veilige weggebruiker.

Cursussen
In de praktijk zijn er nog wel hiaten. Zo is de concrete kennis van verkeersregels en voorrangsregels vaak wat weggezakt. Het is voor veel senioren immers al weer decennia geleden dat ze het roze papiertje haalden. In veel gemeenten zijn inmiddels cursussen opgezet om de verkeerskennis van senioren bij te spijkeren, zowel in de auto als op de fiets. Veelal organiseren de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland deze. De kosten voor deelname zijn vaak enkele euro's en u bent een middagje onder de pannen. Een kleine investering die u veel problemen kan besparen. De cursussen bestaan vaak uit een deel theorie over de gewijzigde voorrangsregels en een stukje praktijk, met rijden onder begeleiding van een instructeur.

Meer informatie
Meer informatie over opfriscursussen is te vinden op de website: opfriscursus.vvn.nl. Hier staat ook een korte verkeerstest.

Goed voorbereid op wintersport

TWENTE - De komende twee weken zijn weer de voorjaarsvakantie. Velen van ons gaan er weer even tussenuit voor een mooie korte vakantie. Wie op wintersport gaat met de auto, moet wel wat voorbereidingen treffen.

Nederlanders hebben een reputatie van doorgaans goed voorbereid zijn en hun hele hebben en houwen mee te zeulen. Maar toch is de voorbereiding op de wintersport-reis vaak matig, zo signaleert ook de ANWB.

Sneeuwpret
Onder de noemer: 'laat je reis naar de wintersport gladjes verlopen' geeft de ANWB concrete tips voor een veilige reis. De meeste automobilisten denken gelukkig goed na over het gebruik van winterbanden het monteren van de sneeuwkettingen. Dit is ook belangrijk om fikse boetes te voorkomen.

Wintercheck
Ook wij schonken er al veel aandacht aan eind vorig jaar: maak de auto winter-klaar. Zeker bij langere ritten in de bergen en bij extremere temperaturen kunnen problemen ontstaan. Een goede controle vooraf voorkomt dure kosten en problemen in het buitenland.

Beperk de reistijd
Nederlandse auto-vakantiegangers zijn ook befaamd om het in één ruk doorrijden naar de vakantiebestemming. Met een goede planning van de reis, actuele wegenkaarten en navigatie en het vooraf aanschaffen van milieustickers en vignetten spaart u veel tijd uit. Er zijn ook veel alternatieve routes mogelijk bij calamiteiten of grotere opstoppingen. Bij rijden in de sneeuw is gewoon rustig aan het beste advies. Optrekken vanuit stilstand is soms een uitdaging; doe dit in z'n twee. Stuur bochten ook niet te scherp in, zo voorkom je dat de auto rare dingen gaat doen.

15 / 16